Page 1

Recordi que és important arribar a un acord en el moment de realitzar la declaració amistosa d’ accident. LLIURAMENT DE LA DECLARACIÓ AMISTOSA D’ACCIDENT OBERTURA

Si el contrari lliura la Declaració amistosa d’ accident es produeix l'Acceptació en Breu

Si les Companyies estan en conveni, la resolució del sinistre tindrà una durada aproximada de 15 dies

ACCEPTACIÓ DEL SINISTRE A través de -SMS -Email -Telèfon

FEINA DE RAMOS I NOGUERA

RECLAMACIÓ

COMUNICACIÓ CLIENT LLIURE ELECCIÓ DEL TALLER

TALLER DE CONFIANÇA SERVEI AUTOEXCELLENCE

PACTAR DIA DE PERITATGE

Si el client està conforme amb la resolució del Peritatge

REPARACIÓ

ENVIAMENT DE FACTURA A CIA

És essencial que totes les dades de la Declaració Amistosa d’Accident estiguin emplenats correctament amb la major claredat possible. No oblidi anotar: Matrícula, CIA contrària, Pòlissa, Signatures,Telèfons

1. Un mecànic contactarà amb vostè per demanar cita. 2. Si ho desitja disposarà d'un vehicle de substitució. És més, poden portar-li a casa seva, sempre que el seu vehicle pugui circular. 3. Quan el cotxe estigui reparat li serà lliurat, totalment net, per dins i per fora. 4. Abans del lliurament, el seu cotxe rebrà una Revisió de Qualitat de 20 punts. 5. La seva reparació disposarà d’una Garantia d’ un any (10.000 km) de les peces del fabricant, la mà d’ obra i la pintura.

Després d’ un accident

No es preocupi Ens encarreguem de tot

Sinistres  
Sinistres  

Com es tramiten els sinistres de cotxes? Des de la Corredoria Ramos i Noguera publiquem un petit esquema de quins són els tràmits de totes l...

Advertisement