Page 1

Butlletí dels autònoms

Editorial

num. 0 •1 de febrer, 2009

Més eines per enfortir el col·lectiu d'autònoms

El 2008 ha estat un any important per a Autònoms PIMEC en la tasca de representació i defensa dels interessos del nostre col·lectiu. Ens hem reunit sovint amb els agents més significatius del sector per impulsar, promoure i desenvolupar normatives i mesures de millora de les condicions del treball autònom, com ara l'Estatut del Treballador Autònom o el reconeixement del dret a tenir prestació d'atur, que són conquestes llargament reclamades que finalment veuen la llum. El 2009 que estem iniciant ens ha de permetre seguir enfortint-nos com a organització que malda perquè els autònoms puguem aconseguir tenir cada vegada més garanties en el desenvolupament de la nostra feina, enmig de la situació econòmica tan difícil que afrontem, que està portant milers d'autònoms a plegar. Com a organització, treballem decididament per aconseguir millores estructurals per al col·lectiu i, en paral·lel, també preparem productes i serveis específics i particularitzats per als nostres associats, que esperem que els resultaran ben útils. Aquest primer butlletí informatiu, que a partir d'ara sortirà periòdicament, vol ser un canal obert en aquest sentit, que permetrà informar de les activitats institucionals que des d'Autònoms PIMEC es duen a terme, així com d'altres qüestions d'interès per al sector i d'un conjunt de serveis gratuïts, exclusius o a mida avantatjosos per als nostres associats, que posem a la seva disposició. Esperem que aquesta nova eina de comunicació serà de la vostra utilitat.

Autònoms-PIMEC presenta al ministre Corbac ho propostes per a la millora de la prestació d'atur El president d'Autònoms PIMEC, Joan Alarcón, va participar el passat 12 de gener en una reunió convocada pel ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho, amb els representants de les associacions d'autònoms de tot l'Estat espanyol per presentar-los el projecte de regulació de la prestació d'atur per als treballadors autònoms, que ultima el govern central. El projecte es va posar a debat i el conjunt de representants de les associacions d'autònoms van fer les seves observacions, fent notar els aspectes positius que el projecte comporta, així com algunes millores que caldria incoporar-hi. Així, hi van fer notar que no queden precisats prou clarament com a supòsits de cessament d'activitat els que ho són per causes organitzatives, tècniques o econòmiques. Entre les causes econòmiques proposen que s'hi afegeixin la falta de finançament i la morositat, ja que consideren impensable que amb un retorn de pagarés o lletres que representi una part important de la facturació de l'autònom es pugui seguir subsistint com a micro o petita empresa. També reclamen

que es modifiqui la proporció de temps d'atur que correspon d'acord amb l'esforç de cotització realitzat i que no s'exigeixi que la cotització mínima ininterrompuda per generar el dret inicial a rebre la prestació sigui de dotze mesos, sinó que sigui dels últims sis mesos, igual com es requereix en el cas dels assalariats al règim general. També sol·liciten que els autònoms inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) tinguin dret a la jubilació anticipada quan accedeixin a la prestació econòmica de cessament d'activitat i reuneixin els requisits establerts a aquest efecte a la Llei general de la Seguretat Social, d'acord amb règim jurídic establert pel treballadores per compte aliena.


Butlletí dels autònoms

•2•

Els autònoms podran cobrar subsidi d'atur a partir del 2011 El ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho, va aprofitar les vigílies de Nadal per anunciar que els autònoms podran començar a cobrar el subsidi d'atur a partir del 2011. Això sí, sempre que hagin cotitzat durant dotze mesos seguits abans del cessament de la seva activitat, segons el projecte governamental, un aspecte que no és ben vist pel conjunt d'associacions d'autònoms com Autònoms-PIMEC. El projecte preveu que l'import del subsidi es determinarà fixant un 70% sobre la base reguladora. Per tant, sobre la base mínima del règim especial de treballadors autònoms (RETA), que per al 2009 s'ha xifrat en 833,40 euros, la prestació seria de 583,38 euros mensuals. Corbacho va fer aquest anunci tenint sobre la taula un informe sobre aquesta prestació que li va entregar el comitè d'experts que han estudiat la viabilitat de la iniciativa i les fórmules per implementar-la. La proposta podria arribar al Congrés de Diputats en format de projecte de llei abans de l'estiu vinent. En el millor dels casos, i en funció dels terminis de la

tramitació parlamentària, la llei podria ser aprovada el 2010, cosa que permetria el cobrament del subsidi a partir del 2011. L'informe assenyala que una altra de les condicions per acollir-se a la prestació és trobar-se en situació legal en el moment del cessament de l'activitat i acreditar el que defineix com a "activa disponibilitat" per reincorporar-se al mercat de treball. A part, els aspirants a rebre el subsidi no hauran d'haver complert l'edat per cobrar la pensió de jubilació. Els sindicats valoren positivament la decisió del govern central d'estendre les prestacions d'atur als autònoms, però han volgut llançar una advertència: no toleraran que el sistema discrimini aquests treballadors. Durant el procés de negociació, doncs, lluitaran per aconseguir un règim d'ajudes igualitari i que, a més, reculli les problemàtiques específiques del col·lectiu. Així ho reclama CCOO, que ha avançat que presentarà una proposta pròpia per evitar que el subsidi d'atur per als autònoms neixi com "una prestació simbòlica i buida de contingut" .

Cada dia es donen de baixa més de cent autònoms a Catalunya

ERC porta al Congrés un pla de rescat d'autònoms i pimes

El president de Pimec, Josep Gonzàlez, va alertar el 26 de novembre passat que "cada dia cauen cent autònoms" a Catalunya. Concretament, segons les dades d'afiliació a la Seguretat Social, a l'octubre es van donar de baixa 3.348 autònoms a Catalunya, 108 cada dia. A més, Gonzàlez va criticar la "diferència de sensibilitats" que desperten els treballadors per compte propi en els governs respecte als de determinades grans empreses com ara Nissan. L'expedient de regulació d'ocupació de la multinacional japonesa a Barcelona ha generat reunions polítiques i econòmiques al més alt nivell mentre que "no es diu res dels autònoms, tot i que cada 15 dies cauen els mateixos que a Nissan", va explicar Gonzàlez, que, amb tot, va deixar clar el suport de PIMEC "al pla de mesures per ajudar l'automoció, sobretot a l'empresa auxiliar".

Dels cinc plans anticrisi del govern espanyol no n'hi ha cap de pensat exclusivament per als autònoms, un col·lectiu que la crisi està colpejant amb virulència i que encara no té en vigor el seu Estatut del Treballador Autònom, un any després que el govern central l'aprovés via reial decret. El grup d'ERC ha portat al Congrés un pla de rescat d'autònoms i microempresaris per valor de 5.500 milions. El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Ridao, va registrar una proposició no de llei per abrigar amb aquesta quantitat tres tipus d'autònoms: els que iniciïn nous projectes d'autoocupació i que com a mínim creïn dos llocs de treball; els que necessitin liquiditat per al capital circulant, si tenen bon historial creditici, i els que tinguin al cap un pla de creixement. La proposició no de llei proposa microcrèdits de 15.000 euros per a la inversió inicial, de 20.000 euros per finançar el circulant (per pagar nòmines, per exemple) i d'un màxim de 30.000 euros per finançar inversions. Tot amb la participació d'entitats financeres privades i de l'ICO.

El Santander crea un línia de crèdit per a autònoms El Banc Santander va fer públic el 8 de gener que ha posat a disposició dels seus "millors clients" autònoms, comerços i pimes una línia de crèdit preconcedit per import de 4.000 milions d'euros per tal de finançar la seva activitat durant el 2009. El director general del banc, Enrique García Candelas,

va precisar que amb aquesta política activa de preconcessió de finançament als seus clients el banc vol donar suport a "qualsevol projecte solvent que presentin les empreses per al 2009".

Numero 0 del butlleti de Pimec  

es una prova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you