Page 1

PASSOS DEL COMENTARI D’UN EDIFICI DOCUMENTACIÓ GENERAL o CATALOGACIÓ

Catalogació

-Nom de l’edifici -Arquitecte -Estil -Cronologia -Localització -Estat actual, modificacions, ampliacions, restauracions...

Breu ressenya

• Materials utilitzats • Tractament del mur • Sistema constructiu i dimensions

ANÀLISI FORMAL

Elements de suport

Com s’aguanta? Pilars, columnes, contraforts, bigues, murs, arcs ...

Elements de coberta –suportats-

Com està cobert? Volta, cúpula, sostre pla, a dos aigües, claraboies...). • aparença (cromatisme, textura dels materials, monumentalitat, escala humana, integració amb l’entorn, element singular...).

Espai exterior

elements que hi destaquen (torres, campanars, xemeneies, pinacles...).

• organització de la façana. • programa decoratiu. • • Espai interior

• • •

tipus de planta. aparença (monumentalitat, intimista, claredat d’espais, laberíntic...). programa decoratiu. lluminositat i orientació. organització de l’espai.

ESTIL Fer una ressenya de l’arquitecte, de l’estil i de l’època. Si es pot cal parlar de l’estil precedent i consegüent.

Estil

INTERPRETACIÓ

Contingut i significació

Caràcter de l’edifici

Religiós, civil, públic, privat...

Símbols

Exteriros, interiors, decoratius...

Encàrrec i recepció

Qui encarrega l’obra, a qui va destinada.

Funció de l’obra Explicacions

És un calaix de sastre on s’explica tot allò que no s’ha pogut situar en un altre lloc.

Història de l’Art -Segon de Batxillerat-


PASSOS DEL COMENTARI D’UNA ESCULTURA

DOCUMENTACIÓ GENERAL o CATALOGACIÓ -Nom de l’obra -Escultor -Estil -Cronologia

Catalogació

-Tècnica

Breu ressenya

-Material -Formes -Topologia -Cormatisme -Lloc

Talla, fosa, forja... Pedra, metall, fusta... Exempta, relleu, gravat... Dempeus, sedent, jacent.... Monocroma, policromada.... Lloc original, lloc actual

ANÀLISI FORMAL Composició

Proporcions, línies compositives bàsiques, eixos de simetria, punts de vista, tractament de les formes, llum...

Ritme

Repòs, moviment, equilibri entre moviment i repòs.

Te m ps

Moment anecdòtic, voluntat d’eternitzar.

ESTIL Fer una ressenya de l’escultor, de l’estil i de l’època. Si es pot cal parlar de l’estil precedent i consegüent.

Estil

INTERPRETACIÓ Tema

Història del tema, fonts del tema, interpretació.

Recepció

Encàrrec de l’obra, a qui s’adreça.

Contingut i significació

Funció de l’obra Explicacions

És un calaix de sastre on s’explica tot allò que no s’ha pogut situar en un altre lloc.

Història de l’Art -Segon de Batxillerat-


PASSOS DEL COMENTARI D’UNA PINTURA DOCUMENTACIÓ GENERAL o CATALOGACIÓ

Catalogació

-Nom de l’obra -Pintor -Estil -Cronologia -Tècnica

Breu ressenya

-Suport -Lloc -Primera aproximació

Fresc, tremp, oli, acrílica.... Mur, fusta, llenç... Lloc original, lloc actual. Figurativa o no figurativa Breu resum del que es pot veure.

ANÀLISI FORMAL Element plàstic: línia o dibuix

Predomini de la línia recta o de la línia corba, perspectiva.

Element plàstic: colors

Colors càlids, colors freds, pinzellada...

Element plàstic: llum

Real, irreal, simbòlica, sense llum.....

Composició

Simètrica, asimètrica, oberta, tancada,superficial, profunda, línies compositives bàsiques...

Te m ps

Referencial, dinàmic, simbòlic.

Ritme

Repos, moviment, equilibri...

ESTIL Fer una ressenya del pintor, de l’estil i de l’època. Si es pot cal parlar de l’estil precedent i consegüent.

Estil

INTERPRETACIÓ Tema

Història del tema, fonts del tema, interpretació.

Gènere

Religiós, retrat, natura morta, narratiu, històric, paisatge, marina....

Contingut i significació

Recepció

Encàrrec de l’obra, a qui s’adreça. Lloc de l’obra en la intenció original...

Funció de l’obra Explicacions

És un calaix de sastre on s’explica tot allò que no s’ha pogut situar en un altre lloc.

Història de l’Art -Segon de Batxillerat-

Pasos per comentar obres d'Art  

dossier art