Page 1

GOYA

professor: Ramon PujolĂ

Nom i Cognoms

Grup


FRANCISCO DE GOYA Petita biografia Francisco de Goya Lucientes va néixer el 1746 a Fuendetodos (Saragossa). L'aprenentatge com a pintor el va realitzar al taller de José Luzán i va completar la seva formació amb estades a Madrid (on va conèixer Tièpolo, Mengs i els germans Bayeu) i a Itàlia. En aquests primers anys va treballar en la decoració de diverses cúpules, com la de la Basílica del Pilar i La cartoixa d'Aula Dei a Saragossa. El 1773 es casà amb la germana de Francisco i Ramón Bayeu, pintors amb molta influència a la cort de Carles III. Posteriorment es traslladà a Madrid, on va ser admès a l'Academia de Bellas Artes de San Fernando, gràcies a un quadre anomenat Crist Crucificat. Un cop introduït al cercle d'artistes de la cort, que domina el pintor neoclàssic Mengs, treballà, entre 1775 i 1791, en la realització de cartons per a la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara i començà a triomfar com a retratista. La seva gran obsessió juvenil, triomfar a la cort, s'havia realitzat, i així, l'any 1786, fou anomenat pintor del rei Carles III i, posteriorment l'any 1789, pintor de Cambra de Carles IV. L’any 1792, en un moment d’apogeu personal i artístic triomfant com a retratista, Goya patí una greu malaltia a conseqüència de la qual es quedà sord. Aquest esdeveniment va marcar profundament tota la seva vida posterior. En aquest moment viatjà a San Lúcar de Barrameda a Cádiz, on conegué la duquessa d'Alba, amb la qual sembla que tingué una relació amorosa. La Guerra del Francès entre 1808 i 1814, que du com a conseqüències mort i desgràcia, suposà una experiència traumàtica pel pintor que, aguditzà el seu caràcter crític i pessimista. La carga de los mamelucos i Los fusilamientos de la Moncloa, expressen l'impacte de la guerra en el seu estat d’ànim. Goya, en aquest moment, havia jurat fidelitat a Josep I "Pepe botella". L'arribada de Ferran VII i la restauració de l'absolutisme (1814-1820) comportaren l'allunyament del pintor aragonès del món cortesà, tot i que nominalment continuà essent el pintor reial i realitzant retrats. Entre 1820 i 1823, Goya es retirà en una casa dels voltants de Madrid, La Quinta del Sordo, abstret en les seves obsessions. En aquestes circumstàncies realitzà les Pintures negres. L'entrada dels Cent mil Fills de Sant Lluís l'any 1823 i la dura repressió absolutista desencadenada per Ferran VII feren que Goya decidís d'exiliar-se a Bordeus, França, l'any 1824. Morí a Bordeus, el 16 d'abril de l'any 1828.

La seva obra més destacada

Els Cartons Per la Real Manufactura de tapices de Santa Bárbara, Goya realitza els cartons per a tapissos. De temmàtica costumista, en ells hi reflecteix l'ambient de l'alta societat madrilenya. Els cartons ens donen una visió optimista, quasi frívola, de la vida. Destaquen: El quitasol, La gallinita ciega i El pepele entre d'altres.


Fou pintat el 1800 i és la confirmació del profund canvi en la seva pintura, perquè elimina tot allò que és superficial en el retrat i es concentra en l'estudi dels trets que caracteritzen els personatges. El quadre va ser pintat a l'estudi, però, prèviament, Goya havia fet esbossos preparatoris del natural. La reina, M. Lluïsa de Parma, i els seus dos fills petits destaquen en el centre. L'espai és just, claustrofòbic, i els personatges s'apleguen un al costat de l'altre, mostrant-nos, així, la forta crisi política que patia la monarquia. Goya, que va inspirar-se en Las Meninas de Velázquez, va voler autoretratar-se en un extrem del quadre. Goya no amaga defectes, pinta la realitat crua. Tots els personatges estan identificats, excepte el personatge femení que, amb la cara girada, és al costat del príncep d'Astúries, futur Ferran VII. El personatge femení s'ha interpretat com la seva futura esposa, encara sense determinar.

Maja desnuda i Maja vestida

La família de Carlos IV

Les dues obres més famoses de Goya ofereixen l'atractiu del desconeixement de la identitat de la jove pintada. Es creu, però, que Goya retratà la Duquessa d’Alba. Els únics fets comprovables són que procedeixen de la col.lecció de Godoy i, no sabem si foren encarregades per ell o adquirides per algú altre; més tard, foren considerades pintures obscenes per la Inquisició i Goya va tenir alguns problemes. No s’en coneix la data de realització, però es creu que són pintades entre els anys 1775 i 1798. Encara que existeixen diferències entre les dues composicions, si exceptuem el vestit, la tècnica de la Maja vestida és més solta i de pinzellada més àmplia que la de la Maja desnuda. Tot ell fa pensar que podia haver-se pintat després de la nua.

El tres de mayo de 1808

Goya és, possiblement, el primer "pintor civil" de la història i ho és perquè té dues obres els títols de les quals s'associen als fets històrics del moment: El 2 de mayo de 1808 o La carga de los mamelucos i El 3 de mayo o Los fusilamientos de la Moncloa. El 1814, sis anys després que la Guerra del Francès s'esdevingués, s'institueix a Madrid un Consell de regència en espera del retorn de Ferran VII. Goya escriu a un dels seus membres, el cardenal Lluís de Borbó, per expressar-li el desig de "perpetuar con el pincel las proezas o las escenas más notables y más heroicas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa". En "Los fusilamientos del 3 de Mayo", un grup de patriotes s'enfronten a un escamot d'execució. Els soldats napoleònics , amb els rostres ocults, resten en l'anonimat i actuen com a mer instrument de la màquina de guerra i de la repressió. La guerra s'evidencia amb tota la brutalitat. El protagonista del quadre és el poble desesperat. Els patriotes, de cara a l'espectador, mostren actituds diverses davant la mort imminent; mentrestant, els cadàvers dels executats jeuen a terra banyats en un mar de sang. Destaca el personatge de la camisa blanca que alça els braços amb la mirada desorbitada, símbol de la impotència davant la repressió i la rebel.lia interior. La llum d'un fanal col.locat a terra provoca forts contrastos lluminosos i, alhora, en destaca les víctimes i n'accentua, d'aquesta manera, el dramatisme.

La Quinta del Sordo 1819-1823 Malalt, vell, perseguit, passa els darrers anys en una modesta casa a la riba del Manzanares, l'anomenada, Quinta del Sordo. Goya s'instal.la amb Leocadia Zorrilla i la filla d'aquesta, Rosario i, pinta per a si mateix les parets de les habitacions, les "Pinturas negras" . Aquestes pintures, com és evident, s'anomenen "negras" pel domini d'aquest color. El seu procediment és el de l'oli sobre el guix de les parets de la Quinta del Sordo. Les "Pinturas negras" formen un conjunt iconogràfic executat amb una gran llibertat. Els temes són propis d'un malson, són al.lucinacions, s'envolta d'éssers monstruosos tot deixant en llibertat els fantasmes del seu món interior. Entre elles cal destacar: Saturno devorando a un hijos, Aquelarre, Dos viejos comiendo i Duelo a garrotazos.


1. Respon aquest qüestionari: 1. Quina és la temàtica dels Cartons i on anaven destinats? 2. Quin és el gènere de Los fusilamientos de la Moncloa? 3. Quin és el nom de la Pintura negra amb gènere mitòlogic? 4. Saps la data en la qual Goya comença a quedar-se sord? Com influeix aquest fet en la seva pintura? 5. A quin monarca al·ludeix l’obra Saturno devorando a su hijo i què vol comunicar-nos l’artista amb aquesta figura? 6. Què és la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara i què representa en la producció pictòrica de Goya? 7. Desprès d’haver llegit la biografia de Goya, saps quins monarques pintà Goya al llarg de la seva vida? 8. Entre quines dates té lloc la Guerra de Francès i què representa aquest moment per a l’artista? 9. Sota l’opressió de quin monarca resta Espanya durant la Guerra del Francès i per què? 10. On s’exilià Goya al final de la seva vida i per què? 11. Com s’anomena la casa propera al Manzanares on es retira Goya a pintar? 12. A qui fa homenatge Goya quan s’autoretrata en el quadre de La Família de Carles IV? 13. Què reclama Goya en El 3 de Mayo? 14. Qui es creu que fou la model de La Maja desnuda? 15. Qui, possiblement, representa la noia asseguda en l’Aquelarre i quina és la seva possible interpretació? 2. Identifica els personatges de les il·lustracions i fes-ne un breu explicació del quadre on es localitzen. Nom del personatge: Explicació:

Nom del personatge: Explicació:

Nom del personatge: Explicació:

Nom del personatge: Explicació:


3. Busca informació en aquesta adreça web http://www.artehistoria.com/ i explica el cartó del Cacharrero, de Francisco Goya (1778-79).

4. Respon les qüestions sobre Los fusilamientos de la Moncloa. Data de realització_______________________________________ Data de l'esdeveniment pintat per Goya_____________________ Tècnica pictòrica

i suport_________________________________

Temàtica______________________________________________ Altres obres de l'artista relacionades amb aquest quadre_________ ______________________________________________________ Per a qui pinta Goya aquesta escena?________________________ Què volia dir amb aquesta pintura?__________________________ ______________________________________________________ Qui són representats en aquest llenç?________________________ ________________________________________________________ En quin indret té lloc aquest afusellament?_________________

5. Busca informació sobre l’Aquelarre en una enciclopèdia o a internet i completa aquesta fitxa.

Catalogació Nom Autor Catalogació

Cronologia Tècnica i suport Dimensions Lloc primitiu i actual

6. Fes una descripció de l’escena representada.

7. Gran part de l'obra de Francisco de Goya es pot contemplar avui dia en el Museu del Prado a Madrid. Busca a través d'internet, l'origen i l'evolució d'aquest museu, i contesta les preguntes següents. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

A quin estil arquitectònic pertany l'edifici del Museu de Prado? Qui fou l'arquitecte? A quin any fou construït? En un primer moment, per què fou construït l'edifici? Quan va passar a ser museu? Sota quina monarquia? En quina sala es troben la Maja desnuda i la família de Carlos IV de Goya?

Goya  

Dossier Goya

Goya  

Dossier Goya

Advertisement