Page 1

NOMBRE PROPIO

CONTIDOS DA ACTIVIDADE XUSTIFICACIÓN: na Educación Infantil, os textos que se traballen deben ser o máis significativos e achegados aos nenos e nenas. O nome propio, sen dúbida, é un deles. COÑ. DE SI MESMO E AUT. PERSOAL

COÑECEMENTO DO CONTORNO

Dominio de psicomotricidade fina no pegado Os recantos da aula: a biblioteca. de papeis.

LINGUAXES: COMUNIC. E REPRSCIÓN. Textos significativos: o nome propio.

Profile for Ramón  París Lago

1_NOME PROPIO PEGADO  

COMPOÑER AS LETRAS DO NOME PROPIO.

1_NOME PROPIO PEGADO  

COMPOÑER AS LETRAS DO NOME PROPIO.

Advertisement