Page 1

Ramón Delgado (4rt B)

Tema 2 Electrònica digital 1.Lògica digital -Àlgebra de Boole. ·La va crear el matematic àngles George Boole (1815-1864) només consta de dos elements, que s’anomenen digits binaris: el 0 i 1. ·Boole no va arribar a saber mai les repercusions enormes de la seva àlgebra.

2.Plantejament digital de problemas tecnològics 1-Identificar cada element amb una variable. 2- Identificar cada actuador amb una funció. 3-Elaborar la taula de veritat dels actuadors. 4-Expressar algebraicament les funcions lògiques. 5-Implementar les funcions lògiques utilitzant circuits digitals elementals. 6-Habilitar les entrades i les sortides digitals.

3. Circuits integrats. -Fabricació de xips: ·1-Disseny del circuit integrat. ·2-Procés fotolitografic per copiar el disseny del circuit en una oblia. ·3-Transferencia del circuit a l’oblia. ·4-Tall dels circuits integrats. ·5-Soldadura dels terminals del circuit. ·6-Muntatge sobre una encapsulació de protección.


4.Portes lògiques. . Porta lógica

Operació boolena

AND

A·B

OR

A+B

NOT

A

NAND A·B

NOR A+B

Taula de la veritat

Models Comercials TTL

Models Comercials CMOS

7408

4073, 74HC08

7432

4030, 74HC32

NOT 1 0

7404

4049, 74HC04

NAND 1 1 1 0

7400

4011, 74HC00

NOR 1 0 0 0

7402

4001, 74HC27

A B AND 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 A 0 0 1 1

B 0 1 0 1 A 0 1

A 0 0 1 1 A 0 0 1 1

B 0 1 0 1 B 0 1 0 1

OR 0 1 1 1

Símbol tradicional

TEMA 2 TECNOLOGIA  

TEMA 2 TECNOLOGiA