__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2014 RAPORT ANUAL

Prin pași mici, salturi uriașe!


CUPRINS proiecte internaționale Silver Stories

p.4/5 proiecte naționale Al Treilea Spațiu al Cetățeniei Active

p.6/7


proiecte locale Bistrița mea, secretul meu Bistrița gastronomică Fiecare viață contează Performanță la orice nivel școlar RV Projects - Voluntari pentru grădinițe Cocktail party

p.8/9

consultanță și dezvoltare

organizațională

p.10/11

Cursuri în Bibliotecile publice din România Parteneriat cu Biblioteca Națională & more...


SILVER STORIES Fundația Progress a obținut un grant european pentru a dezvolta noi cursuri de povestiri digitale. Astfel a apărut proiectul “Silver Stories” (Povești de argint) implementat în 2013-2015, atât în România, cât și în Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Portugalia și Slovenia. Proiectul este finanțat prin programul Leonardo Da Vinci – Transfer de inovație, cu un buget total de 350.000 euro (dintre care 70.000 euro sunt alocați Fundației Progress). “Silver Stories” vine în continuarea proiectului “DigiTales – Extending creative practices” (2011-2012, finanțat prin programul Grundtvig) și a cursurilor Digitales organizate la nivel național în 2013, cu finanțare de la IREX. Comparativ cu acestea, elementul de noutate adus de “Silver Stories” este reprezentat de schimbul de expertiză în domeniul povestirilor digitale între Bibliotecarii-Traineri DigiTales din Romania și alți formatori sau specialiști în educație (în special lucrători cu grupuri sociale vulnerabile), atât de la nivel european (în interiorul consorțiului de parteneri), cât și de la nivel național și local. În realizarea acestui schimb, rolul Bibliotecarilor-Traineri va fi, în principal, acela de formatori de formatori/experți în metodologia poveștilor digitale.

În anul de proiect 2014, Fundația Progress a facilitat participarea directă a 11 Bibliotecari-Traineri la 5 ateliere de transfer de inovație ce au avut loc atât în România, cât și în țările partenere: Finlanda, Marea Britanie, Danemarca, Portugalia. În urma participării la ateliere, Bibliotecarii-Traineri au agregat bune practici privind folosirea metodologiei poveștilor digitale pentru incluziunea următoarelor grupuri vulnerabile: - persoane de vârsta a patra (Atelier Finlanda - Helsinki), - persoane fără adăpost sau trăind în sărăcie extremă (Atelier UK - Londra, Brighton), - șomeri și persoane aparținând minorităților etnice (Atelier Danemarca - Copenhaga), - imigranți (Atelier Portugalia - Porto). În continuare, Bibliotecarii-Traineri vor dezvolta noi cursuri de povestiri digitale pe care le vor preda specialiștilor în încluziunea digitală a grupurilor defavorizate. Astfel, cei 11 traineri vor susține câte un curs de 3 zile pentru câte 10 beneficiari, multiplicând exponențial rețeaua celor interesați să aplice metodologia poveștilor digitale.


Digital Storytelling (povestirea digitală) reprezintă un proces colaborativ, tip atelier de lucru, ce permite oamenilor să-și spună propriile povestiri combinând mai multe roluri: de narator (prin relatarea unei întâmplări personale, a unei lecții de viață etc.) de regizor (prin combinarea de imagini statice sau mobile și coloane sonore) și de specialist digital prin folosirea de software și echipamente IT (scanner, periferice etc.). Povestirile digitale finalizate devin scurte filme (short-uri de aproximativ 2 minute) ce pot fi proiectate în medii comunitare, publicate pe internet și în spații publice.


A

L A

R T

L I E

A E

„Al treilea spaţiu al cetăţeniei active” este un proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, din cadrul Fondului ONG România, implementat în perioada iulie 2014 – aprilie 2016 de către Fundaţia Progress în parteneriat cu bibliotecile judeţene din 7 oraşe din ţară - Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Deva, Suceava, Târgu-Jiu. Problema a cărei soluționare o vizează proiectul “Al treilea spațiu al cetățeniei active” este rata mică de participare civică a cetățenilor români. Mai puțin de 10% dintre concetățenii noștri au participat la activități ce țin de manifestarea civismului și sub 5% dintre ei au semnat

S


E V

I T C I A website

E I ! N t s E i

U I Ț A P S

A

C L

x Ț e Ă eci T E d

rt a P

, p i ic

vreodată o petiție. Soluția propusă de Fundația Progress este dezvoltarea unui sistem complet de facilitare a participării civice pentru practicarea democrației prin: crearea de spații care să protejeze și să promoveze valorile democratice (“cuiburi ale democrației”), formarea de cetățeni activi și realizarea de analize ale performanței administrațiilor publice locale. Intervenția Fundației Progress are la baza conceptul de “al treilea spațiu” (third place) definit ca un mediu social unde oamenii se retrag din celelalte două medii obișnuite (acasă și la locul de muncă) pentru a interacționa cu alți membri ai comunității, pentru a stabili noi conexiuni și pentru a-și reface resursele de energie și creativitate. Astfel, se vor amenaja “cuiburi ale democrației” în 14 biblioteci publice județene, mai întâi pentru formarea de competențe specifice cetățeniei active prin training și apoi ca locuri de manifestare a comportamentelor civice. Ca urmare a acestui proiect peste 200 de cetățeni și reprezentanți de ONG-uri, constituiți în Grupuri de Acțiune Civică, vor beneficia de formare și peste 15.000 de cetățeni vor fi informați și conștientizați despre beneficiile implicării civice.


Bistrița gastronomică „Bistriţa gastronomică” este un proiect finanţat de Consiliul Judeţean BistriţaNăsăud cu o sumă nerambursabilă în valoare de 5.000 lei. Scopul proiectului a fost acela de a promova cultura gastronomică din judeţ prin implicarea tinerilor din Bistriţa şi Prundu Bârgăului în redescoperirea și transpunerea în context actual a moștenirii gastronomice de la nivel județean. Pe parcursul celor patru luni de implementare a proiectului (August – Noiembrie 2014), cel puțin 7 voluntari din cele două localităţi au participat la diferite activităţi de cercetare, excursii culinare şi ateliere de producţie culturală prin care au descoperit tainele bucatelor româneşti, maghiare, săseşti sau evreieşti, gătite de-a lungul anilor. Odată ce au descoperit şi colectat reţetele tradiţionale, tinerii au realizat un eBook pe care l-au oferit restaurantelor, pensiunilor şi altor actori socioculturali (biblioteci, cămine culturale, şcoli) din judeţ pentru ca aceştia să le pună la dispoziţia clienţilor, respectiv să le distribuie membrilor comunităţilor locale, valorificând astfel patrimoniul gastronomic judeţean.

“Un proiect cu multiple valenţe, prin promovarea valoroaselor şi sănătoaselor reţete autentice româneşti, inclusiv săseşti şi

maghiare din cele trei zone ale judeţului, o iniţiativă lăudabilă şi care va continua cu ajutorul voluntarilor. Aşteptăm şi un concurs de reţete tradiţionale între restaurante sau pensiuni” Ioan Lazăr, “Răsunetul”

Sursă:

Ziarul

Scanează și descarcă eBook-ul aici:

“Proiectul ”Bucate specifice Bistriţei şi Năsăudului” este, în primul rând, unul despre identitatea culturală locală. Şi chiar dacă reţetele adunate de noi se pot găsi şi în alte zone ale României, o să vedeţi că ele au şi un specific, un detaliu local, adăugat de mamele şi bunicile noastre. Ne-am propus să includem şi reţete ungureşti şi săseşti fiindcă judeţul nostru este un melanj de identităţi, iar ceea ce suntem noi azi se datorează atât dialogului, cât şi prezervării identităţii minorităţilor. Camelia Crișan, Director Executiv

www.bistrita-gastronomica.ro


Proiecte locale

Bistrița mea Bistrița mea, secretul meu, proiect câștigător în cadrul competiției “Casa Ema vrea să te miște”, a fost implementat în perioada Iunie-Noiembrie 2014. Scopul proiectului a fost crearea colaborativă a unei hărți subiective a orașului prin colectarea de selfie-uri realizate de bistrițeni în locuri de care-i leagă o amintire deosebită. Cu alte cuvinte, proiectul și-a propus sa dezvăluie latura subiectivă, dar minunată a orașului Bistrița, încurajând bistrițenii să arate ei înșiși orașul ai cărui locuitori sunt.

Fiecare viață conteză! Proiectul „Fiecare Viață Contează — Împreună pentru Comunitate” s-a desfășurat în perioada Septembrie — Octombrie 2014 în Bistrița și Prundu Bârgăului, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul a vizat instruirea tinerilor privind acordarea primului ajutor în cazul stopului cardio-respirator, dar și a altor incidente cotidiene. Acțiunile s-au desfășurat în două școli, Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița și Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bârgăului în zilele de 18 și 19 septembrie, adresându-se unui număr total de 60 elevi și profesori.

Performanță școlară la orice nivel „Performanță școlară la orice nivel”, proiect castigator în cadrul competiției de proiecte Raiffeisen comunități, a fost implementat în anul școlar 2013 – 2014 pentru a ajuta 60 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială “Lucian Blaga” și de la Școala Gimnazială nr. 7 Viișoara – municipiul Bistrița – să obțină rezultate bune la testele de Evaluare Naționala din anul 2014. Elevii au beneficiat de meditații în regim after school la disciplinele limba română și matematică.

RV Projects

În cadrul proiectului de colaborare cu RV Project Cumbria din Anglia, în perioada 10-20 Noiembrie, la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Bistriţa, o grupă de voluntari englezi a înfrumusețat 3 holuri ale grădiniţei prin picturi reprezentând scene din universul copilăriei, din junglă, din poveşti etc., lucrare de care s-au bucurat cei peste 150 copii.

Cocktail Partyyy!

Fundația Progress a organizat o întâlnire între prieteni și colaboratori în cadrul căreia au fost prezentate realizările din cursul anului 2014. Cocktail Party-ul a avut loc joi, 18 decembrie 2014, de la orele 18:00, la Galeriile de Arta “ARCADE 24” (Sugalete). Cu prilejul acestei petreceri a fost lansată și harta online “Bistrița subiectivă”, realizată în cadrul proiectului “Bistrița mea, secretul meu”.


CONSULTANȚĂ BJ GORJ Curs “Comunicare interpersonală & relații cu clienți” 17-18 Decembrie 2014

Trainerii din echipa Fundației Progress continuă dezvoltarea instituțională și formarea profesională în rețeaua bibliotecilor publice - proces inițiat în cadrul programului Biblionet - asigurând instruirea bibliotecarilor în domenii precum: designul serviciilor centrate pe utilizator, comunicare și relații cu clienții, leadership, ICT etc. Primul contract de consultanță și formare a fost încheiat cu Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj, concretizat prin instruirea a 16 bibliotecari în domeniul comunicării interpersonale și relațiilor cu clienții. Noi cursuri urmează a fi livrate în cursul anului 2015.

DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ 2014 reprezintă nu doar anul proiectelor, ci și anul creșterii și dezvoltării organizaționale a Fundației Progress. Echipa Fundației s-a extins, înglobând 3 lucrători profesioniști, 8 voluntari în Bistrița și 11 voluntari în rețeaua bibliotecilor publice județene. Vizibilitatea Fundației a crescut prin redesignul paginii web (www.progressfoundation.ro), dezvoltarea de programe și proiecte (1 proiect internațional, 1 proiect național și 5 proiecte locale), crearea de resurse open-source (eBook Bistrița Gastronomică) și organizarea de evenimente (9 conferințe de presă, 5 schimburi de experiență internaționale, participarea la nenumărate evenimente de networking și organizarea propriului eveniment de sfârșit de an). Capacitatea administrativ-financiară a Fundației a crescut prin gestionarea de granturi mici (proiecte locale), medii (Silver Stories) și mari (Al Treilea Spațiu). Astfel, Fundația Progress a stabilit relații cu finanțatori europeni, din Spațiul Economic European, finanțatori corporate sau locali. În ceea ce privește totalul resurselor finanaciare atrase în 2014, distingem următoarea alocare: - pentru proiecte locale: 98.954 RON; - pentru proiecte naționale: 227.719 RON; - pentru proiecte internaționale: 167.907 RON; - contracte de consultanță: 90.910 RON.

p pr


SUSȚINE

Fii partenerul nostru în dezvoltarea de inițiative inovatoare. Redirectionează 2% din impozitul pe venit, noi îi transformăm in 100% roiecte pentru dezvoltare comunitara.

FII VOLUNTAR!

Accesează: www.progressfoundation.ro și află mai multe despre noi. Contactează-ne: office@progressfoundation.ro

Accesează pagina noastră de proiecte pe www.progressfoundation.ro. Vezi ceva ce-ți place și îți dorești să te implici? Înscrie-te în echipa noastră de voluntari, ne vom bucura să te avem alături.

ȚINE PASUL CU NOI


FUNDAȚIA PROGRESS WWW.PROGRESSFOUNDATION.RO OFFICE@PROGRESSFOUNDATION.RO

Profile for Ramona Sinca

Fundatia Progress - Raport anual 2014  

Fundatia Progress - Raport anual 2014  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded