Page 1

Raport Anual FDAAM 2011 FDAAM — Fundaţia Pentru Dezvoltarea Asociaţiilor de Ajutor Mutual

2011: Un an de voluntariat româno-belgian În 2011, în cadrul mai larg al Anului European al Voluntariatului, organizațiile locale din rețeaua FDAAM și partenerii săi au marcat un an de voluntariat româno-belgian, cu mai puține resurse, dar cu mai multă solidaritate, comunicare și coparticipare la îmbunătățirea stării de sănătate din comunitățile locale de peste tot din România. Încă de la începutul anului, FDAAM a fost contractată direct de către fiecare comitet din Belgia pentru a le oferi partenerilor acestora din România (CLS-uri, ADAM-uri, dar și OLF-uri sau OLB-uri) servicii de consultanță, informare și coaching, adaptate nevoilor lor de creștere și dezvoltare în comunitate. Acest nou program de lucru, FFS (din en.: Fee for Service / Taxa per servicii) a dus la eficientizarea comunicarii în rețea și adecvarea asistenței oferite de FDAAM la specificul și nevoile de sprijin ale fiecărui grup de inițiativă. Astfel, 2011 a fost anul în care CLS-urile și ADAMurile au învățat despre atragerea fondurilor europene sau private, accesarea lor prin scrierea și depunerea de proiecte și, ulterior, implementarea și gestionarea activităților. Nivelul de informare din rețea a crescut uniform ca urmare a folosirii de instrumente de comunicare

online (Banca de materiale, buletinul informativ lunar și alertele săptămânale) și offline (ateliere de formare regionale și week-end-uri de formare, informare și întâlnire la nivel național; vizite locale; distribuirea de pachete informative; Zile de acțiune în comun în rețeaua CLS-ADAM). Nu în ultimul rând, 2011 a fost anul în care organizațiile locale au învățat să lege parteneriate, să creeze rețele de suport și chiar să își creeze proprii aliați acolo unde aceștia lipseau, prin înființarea și sprijinirea organizațiilor sociale de femei, bărbați, tineri sau grupuri locale pentru dezvoltare comunitară. Comunitățile din rețeaua deschisă a FDAAM continuă să fie active și să dea exemplu de inițiativă și dezvoltare, chiar dacă partenerii belgieni nu au putut spriji intrarea acestora în FFS. La final de an putem spune că 2011 a fost un an al adaptării și pragmatismului, un an în care atât FDAAM cât și organizațiile locale au învățat să-și gestioneze mult mai bine propriile resurse. Întâmpinăm 2012 cu optimism și dorința de a continua să sprijinim dezvoltarea sustenabilă a tuturor organizațiilor locale, rezultate din colaborarea româno-belgiană.

Cuprins Vă oferim raportul anual FDAAM. Un raport modest, reflectând activitatea nostră din ultimele 12 luni. Raportul cuprinde prezentari ale fiecărui CLS şi ADAM din programul FFS, în ordine alfabetică. Spre final veţi putea citi mai multe despre activităţile care au avut loc în cadrul reţelei FDAAM.

www.fdaam.ro


CLS Bordeşti / jud. Vrancea Activ în reţea din: Aprilie 2007 Echipa:

 

Coordonator Local: Anicuța Rotaru, educator, Grădinița Bordești Grup de iniţiativă: - Alexandru Rotaru; - Aurel Selaru; - asistent social; - Primar; - vice-primar; - cadre didactice din Școala și Grădinița din Bordești .

Voluntari: 150 (copii, tineri, localnici).

Parteneri: În România  Școala Bordești;  Grădinița Bordești;  Primărie Bordești;

ASP Focșani.

În Belgia:

Gabriëlafonds, Tessenderlo.

Realizări şi activităţi:

     

Activități lunare în cadrul grupului de femei ( OLF Bordești); Campanie ―Stop Violenței‖; Acțiuni caritabile (împărțire bunuri de larg consum la cazuri sociale); Confecționări costume în cadrul grupului de femei pentru serbări școlare cu teme antidiscriminatorii (populație rromă); Acțiuni de ecologizare ( activități de curățire a pădurii din jurul Bordeștiului; activități de curațenie la Monumentul Eroilor din Bordești); Activități sportive cu copiii și tinerii din localitate ( crosuri, stafete, ciclism etc).

Planuri de dezvoltare:

    

Microproiecte de conștientizare pe teme de sănătate; Proiecte de strângere a coeziunii în cadrul grupului de femei din Bordești ( OLF Bordești); Microproiecte pentru beneficiari copii și tineri din localitate; Microproiecte de antreprenoriat local (dezvoltare locală); Microproiecte educaționale (în școală și grădiniță).

Puncte delta:

 

Atragerea unui număr mai mare de voluntari adulți care să se implice constant în activitățile CLS-ului din Bordești; Atragerea fondurilor pentru dezvoltarea microproiectelor locale.

Participare în reţea: Trainingul Național FDAAM (oct 2011, Moldovița/Suceava) .

2

Raport RaportAnnual Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


CLD Cehu Silvaniei / jud. Sălaj Activ în reţea din: 16 Septembrie 2009 Echipa:

 

Coordonator Local: Maria Cordea, Președinte CLD Cehu Silvaniei; Profesor pensioner la Liceul Gheorghe Pop-Băseşti Grup de iniţiativă: - Varga Andrei –vicepreședinte CLD, primarul orașului Cehu Silvaniei; - Portik Laszlo- director executiv CLD, membru Asociația Sindrom Down; - Nagy Erszebet- responsabil Domeniul Social în cadrul CLD; președinte Asociația Sindrom Down; - Olăhuț Mirel – responsabil Domeniu Educație și Cultură; director Clubul Copiilor; - Lang Maria - responsabil Domeniu PR; educatoare grădiniță; - Rednik Elvira - responsabil Domeniu Sănătate; asistentă medicală; - Fălăuș Rodica-secretara CLD; Director Grădiniță. Voluntari: 20-30.

Parteneri: În România  Asociația culturală SILVEST;  Asociația Down Sindrom;  Primăria Orașului Cehu Silvaniei;  Dispensarul local;  Medici de familie și specialiști(stomatologi);  Școlile, grădinițele;  Clubul Copiilor; Consilierii școlari. În Belgia:  Comitetul Român Dilbeek.

Realizări şi activităţi:

 

 

21 martie 2010, Ziua mondială a Sindromului Down - organizată la Sala de Sport a orașului cu participarea copiilor cu dizabilități la diverse probe sportive urmate de premierea lor și apoi de o excursie cu ei la pădure. După masa de prânz în aer liber, copiii au asistat la un program artistic prezentat de elevii școlii generale și ai liceului și s-au implicat și ei cu cântece, poezii și jocuri. A fost o activitate foarte apreciată de toți participantii. Au asistat: primarul orașului, consilieri locali, profesori, elevi, părinti, cadre medicale. Februarie 2011, Săptămâna educației pentru sănătate în școli și grădinițe – proiect comun al instituțiilor de învățământ și medici stomatologi. S-au inițiat și derulat următoarele activități: - Pentru o alimentație sănătoasă - expoziție de preparate din legume și fructe; - Activități sportive; - Lectorat cu părinții pe tema alimentației copiilor; - Medicii stomatologi voluntari i-au învățat pe copii cum să-și îngrijească dinții. S-au dat copiilor din clasele I perii si pastă de dinți, prin sponsorizarea oferită de partenerul Belgian din Dilbeek. Iunie 2011: Cu ocazia Zilei mondiale de luptă contra drogurilor, voluntari din rândul elevilor au distribuit pliante mai ales tinerilor participanți la Festivalul cântecului și dansului codrenesc din Cehu Silvaniei; 11-21 iulie 2011: Voluntari din rândul elevilor s-au implicat în activitățile organizate împreuna cu Scouts din Belgia în tabăra găzduită la Grupul Școlar. Participanții au făcut drumeții pentru cunoaștrerea locurilor din România, au vizitat orașe ca Baia Mare, Cluj Napoca, au asistat la spectacole de muzică și obiceiuri populare românești, au pregătit împreuna mâncăruri specifice din Belgia și România, s-au legat prietenii, s-au stabilit legături între tinerii din cele două țări; Ocazional, de Crăciun, de Paște, elevii de la liceu, școli și grădinițe se deplasează la Asociația Sindrom Down și la Asociația Rainbow unde sunt instituționalizate persoane în vârstă și le oferă mici cadouri și momente artistice; S-a cerut aprobarea denumirii noi de CONSILIU LOCAL DE DEZVOLTARE și s-a obținut un spațiu de la primărie pentru amenajarea unui sediu și a unei Săli pentru materiale medicale de închiriat, precum și pentru diverse tratamente.oferite de voluntari, incusiv consiliere.

Planuri de dezvoltare:

    

Amenajarea sediului și organizarea unei permanențe de către voluntari; Continuarea proiectului Săptămâna educației în unități de învățământ; Marcarea unor moment importante prin activități specifice (sănătate, educație, cultură, asistență socială); Scrierea de proiecte cu finanțare în sprijinul celor aflați în nevoie pentru creșterea stării de bine a întregii comunități; Constituirea unui fond de urgență provenit din cotizații și din sponsorizări în scopul sprijinirii celor bolnavi și fără resurse.

Puncte delta:

 

Întâlniri mai dese, mai multă vizibilitate în comunitate, o mai bună promovare a activităților și atragerea diverselor categorii de voluntari (de ex., tinerii șomeri, studenții); Crearea GLT, OLF, OLB.

Participare în reţea: Trainingul Național OLF/OLB ( august, 2011, Slatina-Timiș/Caraș-Severin); Trainingul Național FDAAM ( oct 2011, Moldovița/Suceava).

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

3


CLS Cerchejeni/ jud. Botoșani Activ în reţea din: Aprilie 2007 Echipa:

 

Coordonator Local: Corina Gurău, doctor Cabinet medical individual Grup de iniţiativă: - Eduard Gurău; - Baciu-asistent medical; - Asistent social; - Primar Blandești ( Cerchejeni); - Preot Cerchejeni; - Cadre didactice din Școala și Grădinița din Cerchejeni . Voluntari: 15: 10 tineri, 5 cadre didactice de la școala și grădinița Cerchejeni

Parteneri: În România  Școala Cerchejeni;  Grădinița Cerchejeni;  Primărie Blândești;  ASP Botoșani;

Spital Sulița.

În Belgia:

Comitetul Român din Tessenderlo

Realizări şi activităţi:

 

Activități lunare în cadrul grupului de inițiativă doar pe problema de sănătate (coordonate direct de către doctorii Corina ș i Eduard Gurău); Acțiuni caritabile (împărțire bunuri de larg consum la cazuri sociale prin Biserica din Cerchejeni).

Planuri de dezvoltare:

   

Microproiecte de conștientizare pe teme de sănătate; Microproiecte locale pentru beneficiari copii și tineri din localitate; Microproiecte de antreprenoriat local (dezvoltare locală); Microproiecte educaționale (în școala și grădiniță).

Puncte delta:

  

atragerea unui număr mai mare de voluntari adulti constant la activitățile CLS-ului din Cerchejeni; atragerea fondurilor pentru dezvoltarea microproiectelor locale; dezvoltarea CLS-ului către Sulița (spital).

Participare în reţea: Trainingul Național OLF/OLB ( august, 2011, Slatina-Timiș/Caraș-Severin); Trainingul Național FDAAM ( oct 2011, Moldovița/Suceava).

4

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


CLS Ciumârna / jud. Suceava Activ în reţea din: aprilie 2010, ca grup informal; din mai 2011 s-a înfiinţat Asociaţia Proiect Pro Europa (APPE) – ONG care a preluat iniţiativele şi derularea activităţilor grupului informal CLS Ciumârna.

Echipa:

 

Coordonator Local: Ceredeev Daniela, Profesor, Şcoala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviţei, jud. Suceava; Grup de iniţiativă: - Alexandru Rotaru; - Dan Ceredeev, Preot, Parohia Ciumârna (presedinte APPE); - Mnesciuc Ştefan, student, Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti; - Boghean Teodora-Lavinia, studentă, Facultatea de Admnistraţie Publică, Suceava; - Boghean Petrică, masterand, Facultatea de Administraţie Publică, Suceava. Voluntari: 150 (copii, tineri, localnici).

Parteneri: În România:  Primăria Vatra Moldoviţei;  Şcoala cu clasele I-VIII Vatra Moldoviţei;  Cabinet medical Medicină de Familie, dr. Werkmeister Cristina (Vatra Moldoviţei);  SC Alex-Cora SRL Putna;  Aşezământul Social ―Sf. Leontie‖ Rădăuţi;  Protocol de colaborare cu peste 60 de unităţi de învăţământ (şcoli, licee, cluburi ale elevilor) din ţară. În Belgia: -

Realizări şi activităţi: Programe și proiecte proprii:  Săptămâna igienei orale (1-8 martie) Întâlnire cu un medic stomatolog, dezbatere cu un medic de familie, jocuri tematice cu 5 grupe de câte 15 copii, atelier interactive părinți/copii. Beneficiari direcți: 140 copii; beneficiari indirecți: 70 familii, 3 cabinete de medicină de familie din comună, comunitatea locală;  Sănătatea naturii = sănătatea noastră (16 aprilie): Curățenie, igienizare a traseului Ciumârna-Palma (12km): 96 participanți, 45 saci deșeuri, marcarea a 2 trasee turistice. Beneficiari direcți: locuitorii satului Ciumarna, beneficiari indirecți: peste 2000 de turiști care tranzitează localitatea cu prilejul sărbătorilor pascale;  VIZIDOM – permanent – asistență la domiciliu pentru 15 bătrâni din comunitate (curățenie, procurare de medicamente, activități casnice); 11 tineri voluntari ai APPE; impact: creșterea interesului celorlalți membrii ai comunității față de nevoile vârstnicilor din comunitate;  Traiești frumos dacă mănânci sănătos (20 mai) - atelier de culinărit: preparare de mâncare tradițională de sărbătoare; 8 maeștrii/seniori – 8 ucenici/juniori. Impact: tinerii au învățat să gătească „ca la bunica‖ mâncarea care dădea savoarea meselor din sărbătorile de odinioară;  Școala de vară Antreprenoriat & Educație multiculturală (iulie-august) 6 grupe de câte 12-14 copii și 3 adulți au învățat – timp de câte o săptămână – să confecționeze măști tradiționale, să încondeieze ouă, să picteze pe sticlă, să lucreze în lut mici podoabe pe care le-au pictat, să pregătească siropuri și dulcețuri (ecologice) din fructe de pădure;  Seară informativă despre diabet (15 octombrie) - întâlnire cu un medic de familie, informare despre factorii de risc și simptomatologia diabetului, măsurarea glicemiei. Participanți: 11 tineri voluntari, 20 de persoane interesate de problematica diabetului;  Workshop de măști tradiționale pentru 16 angajați ai Grupului E-On, beneficiari ai unei sesiuni de motivare profesională, la solicitarea „Medic’all Events Iași‖; Hotel Best Western Gura Humorului; participanți: 2 traineri din partea APPE și 4 copii voluntari; 9 decembrie;  Programul de responsabilizare socială Voluntar de Craciun cu 2 subsecțiuni: concurs internațional de ornamente Crăciun în Europa și campania de strângere de donații pentru cei 104 copii asistați în Așezământul Social „Sf. Leontie‖ Rădăuți – Fii Dar voluntar! (noiembrie-decembrie) Impact: peste 2800 de copii și tineri implicați în campania de voluntariat; o expoziție cu toate ornamentele participante la concurs care au fost – apoi- oferite copiilor și bătrânilor asistați la Rădăuți. Beneficiari direcți: 104 copii și 30 bătrâni asistați de Așezământul Social de la Rădăuți; 57 bătrâni asistați la Căminul de bătrâni „Sf. Ioan cel Nou‖ de la Suceava. Beneficiari indirecți: peste 2800 de copii și tineri participanți, 80 de coordonatori de voluntari din diverse instituții de învățământ și ONG-uri; comunitățile locale din care au provenit participanții. Programe si proiecte ale tertilor  Tineri pentru România – proiect derulat de ADAM Moldovița cu participarea unui grup de tineri belgieni, la activitățile căruia au participat și 2 tineri voluntari din APPE (iulie);  Bridges over Time in Europe – proiect derulat de ADAM Moldovița cu participarea unui grup de tineri belgieni, la activitățile căruia au participat și 8 tineri voluntari din APPE (iulie);  Training de nivel național pentru formarea competentelor de lider, AGLT, Muncel-Iași; 3 tineri formați (iulie-august);  Training de nivel național pentru formarea competențelor de animator pentru copii și tineri cu nevoi speciale, AGLT, Muncel-Iași; 3 tineri formați (iulie-august);

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

5


  

Let’s do it, Romania! – ziua națională pentru curățenie, septembrie, 42 de copii și voluntarii APPE; Ziua Comună de Acțiune în AGLT, 22 octombrie, 6 tineri voluntari și 12 copii. Curs de antreprenoriat pentru tineri șomeri. APPE a facilitat participarea a 12 persoane din Ciumarna și Paltinu la sesiunea de formare de competențe antreprenoriale, care a avut loc la sediul ADAM Moldovița. Competiții naționale:  Gala Premiilor în Educație – 2011, organizată de Fundația Dinu Patriciu; Profesorul preuniversitar al anului: Daniela Ceredeev, membru fondator al APPE;  Gala Voluntarilor 2011, în cadrul Anului European al Voluntariatului; finalist: Emilian Ceredeev, lider GLT 4Kids, membru APPE;  Concurs național de proiecte de dezvoltare comunitară Orașul tău în Țara lui Andrei: CENTRUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ CIUMÂRNA (proiect propus spre votare în luna decembrie).

Planuri de dezvoltare:

     

Integrarea socio-culturală a minorității ucrainene în comunitatea majoritară; Promovarea la nivel regional și național a tradițiilor bucovinene specifice zonei Vatra Moldoviţei; Înființarea unui spațiu multifuncţional: expoziţional, ludotecă, sală de training/workshop interactiv; Derularea a minimum două activităţi de prevenţie şi dezvoltare durabilă la nivel local şi judeţean/lunar; Organizarea de competiţii culturale cu participare naţională/internaţională - trimestrial; Organizarea Şcolii de vară "Antreprenoriat & Educaţie multiculturală" pentru copii şi tineri.

Puncte delta:

     

Delegarea responsabilităţilor în cadrul grupului- în luna Ianuarie 2012, în cadrul şedinţei de bilanţ, se va face o analiză SWOT a activităţii Consiliului de Administraţie şi se va încerca responsabilizarea fiecărui membru al Consiliului; Realizarea în cel mai scurt timp a unui parteneriat activ cu o organizație de profil din UE; Creșterea numărului de voluntari activi în cadrul organizației; Implicarea unui număr crescând de voluntari proprii în proiecte și programe ale terților; Reconsiderarea percepției comunității față de activitatea de voluntariat; Creșterea vizibilității organizației în media națională și internațională.

Participare în reţea: Trainingul Național FDAAM (oct 2011, Moldovița/Suceava), 3 participanţi.

6

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


ADAM Cluj Napoca / jud. Cluj Activ în reţea din: 21 ianuarie 2002 Organizaţie:

 

 

Coordonator Local: Brînduşa Munteanu; Consiliu Director: - Geert Vansteenkinste, CM Brugge, Director general; - Camelia Preda, FDAAM, Director; - Silviu Traian Ispas, IFES, Director; - Beatrijs Simonne Callens, CM Brugge, Director Sǎnǎtate (Welfare). Angajaţi: - Brînduşa Munteanu, director executiv; - Liana Anca Kiss, coordonator Magazin de Sǎnǎtate; - Livia Oltean, contabil. Membrii: 368. Voluntari: 20, din care 4 voluntari activi.

Parteneri: În România:  Direcţia de Asistenţǎ Socialǎ şi Protecţia Copilului (DGASPC); Agenţia Judeţeanǎ pentru Prestaţii Sociale; Primǎria Cluj- asistenţǎ socialǎ;  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cluj (CARP); Ordinul Asistenţilor Medicali Cluj;

 

Pactul Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socialǎ Nord Vest;

ONG-uri: Fundaţia pentru Ingrijirea Vârstnicului, Speranţa Diabeticilor Turda, Asociaţia PSIHOMEDICA, Caritas, Asistmed, Diakonia, AIADE, Fundaţia Pespective Medicale. În Belgia: CM Brugge.

Realizări şi activităţi:

     

      

Colaborare cu Primǎria Cluj- departamentul de asistenţǎ socialǎ; ianuarie 2011- prezentarea şi promovarea serviciului Vizidom, Primǎria urmând sǎ furnizeze beneficiari pentru acest serviciu; Adunare Generalǎ PROIS NV; ianuarie 2011 - participare la acţiunea Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială, unde ADAM Cluj este membru fondator; Colaborare cu DGASP; februarie 2011- semnarea unui protocol de colaborare intre ADAM Cluj si DGASPC, prin care institutia de stat se angajeazǎ sǎ furnizeze beneficiari pentru serviciul Vizidom; Întâlnire de lucru Bucureşti, întâlnire de lucru Cluj; februarie 2011—prima întâlnire pentru realizarea unui Model de Dezvoltare pentru oraşe; la şedinţǎ au participat coordonatori din structurile ADAM şi parteneri belgieni; Întâlnire de lucru Bucureşti; aprilie 2011 - a doua etapǎ în întocmirea Modelului de Dezvoltare pentru oraşe; Voluntexpo, 9 mai 2011 - A.D.A.M. Cluj a participat la târgul de oferte de voluntariat, în cadrul Sǎptǎmânii Naţionale a Voluntarului. Acţiunea a avut loc într-o zonǎ centralǎ, iar printre expozanţi s-au numǎrat instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale din Cluj Napoca, care implicǎ voluntari. Pe la standul A.D.A.M. Cluj au trecut aproximativ 100 de persoane, iar în baza de date a potenţialilor voluntari s-au înscris 18 persoane; Întâlnire de lucru Bucureşti; iunie 2011 - a treia etapǎ în întocmirea Modelului de Dezvoltare pentru oraşe; Întâlnire de lucru Cluj; august 2011: întrunirea Consiliului Director ADAM Cluj; evaluarea stadiului acţiunilor prevazute în Modelul de Dezvoltare pentru oraşe; participanţi: coordonatori din structurile ADAM şi parteneri belgieni; Searǎ informativǎ; 22 august 2011—introducerea unui nou serviciu ADAM Cluj: oferirea de seri informative pe diverse teme, susţinute de specialişti. Prima temǎ abordatǎ a fost „Diversificarea alimentaţiei sugarului‖. La acest eveniment am înscris 22 de noi membrii; Ziua Mondialǎ Alzheimer; 21 septembrie 2011 - participarea la acţiunea organizatǎ de DGASPC; distribuirea de materiale informative; Întâlnire de lucru Moldoviţa; octombrie 2011 - a patra etapǎ pentru definitivarea Modelului de Dezvoltare pentru oraşe; Vizitǎ la Cluj a ambasadorului Belgiei în România, Philippe Beke; noiembrie 2011 - acţiune comunǎ ADAM CLUJ, FIV şi Scoala Intenaţionalǎ de prezentare a ofertei de servicii sociale la nivel de oraş; Ziua Mondialǎ a Diabetului; 14 noiembrie 2011 - testarea glicemiei gratuit în incinta Magazinului de Sǎnǎtate şi oferirea de materiale informative; au fost testate 11 persoane.

Planuri de dezvoltare:

  

Model de dezvoltare pentru oraşe – aplicarea unui astfel de model în cadrul ADAM Cluj; Seri informative – organizarea lunarǎ de astfel de evenimente, cu teme cât mai variate, pentru atragerea unui numǎr sporit de membri; Realizarea unor sesiuni de promovare a Asociaţiei în diverse locuri (prin efecturarea de mǎsurǎtori); Voluntariat – dezvoltarea de activitǎţi care sa implice voluntari; recrutare şi training de voluntari.

Puncte delta:

Creşterea numǎrului de membri şi beneficiari; vizibilitate mai mare pe plan local, prin organizarea şi participarea la cât mai multe evenimente (iniţiate de ADAM sau ca parteneri în alte proiecte); dezvoltarea conceptului de voluntariat în cadrul Asociaţiei .

Participare in rețea: Trainingul Național FDAAM (oct 2011, Moldovița/Suceava). Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

7


ADAM Cluj / Magazinul de Sănătate Activ în reţea din:  Aprilie 2006 (data înfiinţării) Parteneri: În România  Primăria Cluj- Centru de zi pentru Vârstnici;  Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale;  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cluj (CARP);  ONG-uri: Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului, Speranţa Diabeticilor‖ Turda, Asociaţia PSIHOMEDICA, Caritas, Asistmed, Diakonia, AIADE, Fundaţia Pespective Medicale;  Companii: Farmaciile Donna, Paul Hartmann, Alevia, Tehnomedical, Superfood, Estrade, Tamisa Trading, Montero, Farmec. În Belgia: CM Brugge; LCM.

Realizări şi activităţi:

       

Ianuarie 2011, Bucureşti: Training pentru responsabilii magazinelor de sănătate - organizat de LCM şi FDAAM, în colaborare cu Flandria Polonia, pentru a facilita schimbul de experienţă şi bune practici între reprezentanţii magazinelor de sănătate din România şi Polonia; Februarie 2011, Cluj-Napoca: Training Paul Hartmann - un curs de informare şi instruire referitor la produsele specifice persoanelor cu handicap, cu scopul îmbunătăţirii cunoşiinţelor legate de produse specifice comercializate în magazinele de sănătate. Iunie 2011 Cluj Napoca: Definitivarea contractului de colaborare cu Fundaţia pentru Îngrijirea Vârstnicului. Prin acţiunile de măsurare a tensiunii, greutăţii, glicemiei, s-a umărit o promovare mai amplă a sănătăţii şi magazinului şi creşterea numărului de membri activi ai asociaţiei, plus atragerea de voluntari seniori. August 2011, Cluj-Napoca: promovarea Magazinului de Sănătate prin intermediul organizării seratei informative. Septembrie 2011, Cluj-Napoca : participare la Ziua Internaţională Alzheimer - eveniment cu caracter informativ organizat de DGASPC Cluj. ADAM Cluj a participat cu scopul de a identifica necesităţile potenţialilor clienţi. Septembrie 2011, Cluj Napoca : FIV CLUJ, Ziua Internaţională a Pensionarilor - promovare prin intermediul măsuratorilor gratuite pentru membrii şi viitorii membri ai ADAM şi FIV Cluj. 27 membrii noi s-au alăturat Asociaţiei. Noiembrie 2011, Cluj Napoca : măsurarea glicemiei gratuit în incinta magazinului de sănătate de Ziua Internaţională a Diabetului ; Participare la activităţi organizate de FDAAM - realizarea unui Model de Dezvoltare pentru mediul urban cu participarea coordonatorilor din structurile ADAM şi parteneri din Belgia.

Planuri de dezvoltare:

   

Promovarea magazinului de sănătate prin intermediul seratelor informative şi al altor evenimente organizate de FDAAM sau alte organizaţii active la nivel local sau naţional; Realizarea de noi materiale informative - instrumente necesare în acţiunile de promovare; Atragerea de noi membri prin intermediul măsurătorilor (tensiune, glicemie, greutate) în incinta magazinului de sănătate, cât şi în locuri publice ; Reimprospătarea imaginii magazinului de sănătate.

Puncte delta:

 

Prezenţa activă pe plan naţional şi regional pentru a putea identifica exact nevoile pacienţilor - un pas necesar pentru a asigura dezvoltarea continuă de servicii. Pentru acest scop, se va investi în creşterea numărului de beneficiari şi mebrii activi în cadrul asociaţiei; Pregătire în vederea accesării surselor de finanţare suplimentare.

8

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


ADAM Focşani / jud. Activ în reţea din: Decembrie 2006 Organizaţie:

  

Coordonator Local: Stoica Mihaela Angajaţi: Stoica Meluţa Membrii: 253 - din care aproximativ jumatate au închiriat echipamente de recuperare-reabilitare,iar ceilalţi s-au înscris datorita promovării activităţii ADAM şi pentru a beneficia de servicii medicale gratuite / cu reducere.

Parteneri: În România:

S.C.Dana-Homeo Med S.R.L. pentru următoarele servicii: boli interne; homeopatie; biorezonanta; reconectivă vindecare; cuantic vindecare atingere; tetha vindecare; nutriţie; fitoterapie; remedii florale Bach; cristalotherapy; aromoterapie; microvacuum; detoxifiere; teste de sânge medicale.

În Belgia: LCM

Realizări şi activităţi:

 

Mediotecă - închiriere echipamente de recuperare şi revalidare; Servicii medicale şi consultanţă madicală oferita gratuit membrilor, în cadrul S.C.Dana-Homeo Med S.R.L.: - tratamente de biorezonanţă, homeopatie; -testarea nivelului glicemiei, vitaminelor, mineralelor din sânge; -testarea la alergeni; -testarea compatibilităţii cu medicamente şi remedii homeopate; -testarea compatibilităţii alimentare şi diete personalizate; - detoxifiere; - materiale informative emise de S.C.Dana-Homeo Med S.R.L. privind regimul alimentar în diverse afecţiuni (digestive, diabet zaharat, obezitate, cardio-vasculare, oncologice, neurologice); - materiale informative emise de S.C.Dana-Homeo Med S.R.L. referitoare la: detoxifierea fizică şi psihică, hidratarea organismului, nutriţie sănătoasă, hrană vie; - întâlnire de lucru pentru realizarea unui Model de Dezvoltare pentru oraşe - la şedinţǎ au participat coordonatori din structurile ADAM şi parteneri belgieni.

Planuri de dezvoltare:

      

Dezvoltarea paletei de servicii oferite membrilor; Organizarea de evenimente lunare, în fiecare al treilea week-end, costând în consultaţii medicale/testări gratuite şi prezentare de materiale de promovare a sănătăţii, în cadrul S.C.Dana-Homeo Med S.R.L.(fără cheltuire de fonduri din cadrul ADAM); Creşterea numărului de membrii; Dezvoltarea activităţii de voluntariat; Colaborarea cu O.N.G.-uri, instituţii de la nivel local; Promovarea activităţii ADAM. Participare la activitati organizate de FDAAM.

Puncte delta:

  

Creşterea numǎrului de membrii; Cresterea vizibilităţi (pe plan local), prin organizarea şi participarea la evenimente; Dezvoltarea unui sistem mai puternic de voluntariat în cadrul Asociaţiei

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

9


CLS Gârliciu / jud. Constanţa Activ în reţea din: Februarie 2009 Echipa:

 

Coordonator Local: Gică Necula, Director Școala Gârliciu, Hârșova Grup de iniţiativă: - Daniela Ghițoiu; - Denisa Enache; - asistent social; primar; vice-primar; cadre didactice din Școala și Grădinița din Gârliciu, Hârșova; părinți interesați de educația copiilor și tinerilor din Gârliciu, Hârșova. Voluntari: 39 (22 copii, tineri; 8 cadre didactice; 9 părinți).

Parteneri: În România:  Școala Gârliciu, Hârșova;  Grădinița Gârliciu, Hârșova;  Primărie Gârliciu;  Liceu Hârșova;  Spital Hârșova (Doctor Dorina Tomi, medici specialiști Hârsova, dentist);  ASP Constanța;  GLT Constanța (coordonator Daniela Ghițoiu). În Belgia:  Roemeniëcomité Buggenhout

Realizări şi activităţi:

       

Activități semestriale coordonate de grupul de inițiativă la nivel local; Acțiuni de ecologizare; Activități educaționale pentru copii, tineri; Activități de educație parentală; Activități pe teme de sănătate specifice organizării GLT –ului din localitate care începe să se dezvolte din August 2011; Participarea a trei tineri din localitate la Tabăra Regională de la Ostrov (2011); Participarea cu un numar de patru participanți la Trainingul Național OLF/OLB de la Slatina Timiș (august 2011); Dezvoltarea proiectului Național ― Learn and Play‖ la nivel local (coordonator Gică Necula).

Planuri de dezvoltare:

    

Microproiecte de conștientizare pe teme de sănătate; Proiecte de strângere a coeziunii în cadrul grupului de tineri, copiii și părinti, alături de cadrele didactice din localitate; Microproiecte locale pentru beneficiari: copii și tineri din localitate; Dezvoltarea OLF-ului local și a GLT-ului din Gârliciu, Constanța (integrare în Rețeaua Deschisă FDAAM); Microproiecte educaționale ( în școală și grădiniță).

Puncte delta:

  

Atragerea unui număr mai mare de voluntari adulți , implicarea lor constantă în activitățile CLS-ului din Gârliciu; Întărirea legăturii dintre voluntari, grupul de inițiativă și reprezentanții sistemului de sănătate de la nivel local; Atragerea fondurilor pentru dezvoltarea microproiectelor locale.

Participare în reţea: Trainingul Național OLF/OLB (august, 2011, Slatina-Timiș/Caraș-Severin); Tabara Regională Ostrov (GLT) Proiect Național, reprezentare locală :‖Learn and Play‖

10

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


CLS Goruni / jud. Iași Activ în reţea din: Mai 2011 Echipa:

 

Coordonator Local: Eliza Berari, Asistent social, pedagog Tomești Grup de iniţiativă: - Asistent social; - Director Școala Tomești; - preoți catolici Tomești. Voluntari: 5 (2 cadre didactice din comunitatea Goruni , Iași, Școala Goruni; 3 cadre didactice din Tomești, Iași).

Parteneri: În România:  Școala Goruni, com. Tomești, jud. Iași;  Primarie Tomești În Belgia:  Comitetul Român Vosselar.

Realizări şi activităţi:

    

Activități educaționale pentru copii, tineri; Activități de educație sanitară; Campanii de conștientizare a problemelor legate de sănătate cu specific pentru copii și tineri; Dezvoltare proiect ―Learn and Play‖ în Tomești, Iași; Constituire GLT în Tomești, Iași.

Planuri de dezvoltare:

  

microproiecte de conștientizare pe teme de sănătate; proiecte de strângere a coeziunii în cadrul grupului de cadre didactice din Goruni, Tomești și voluntarii care vor să dezvolte proiecte specifice pe Goruni, Iași; microproiecte educaționale (în școala și grădiniță);

Puncte delta:

 

atragerea fondurilor pentru dezvoltarea microproiectelor locale; atragerea de voluntari care să dezvolte activități în Goruni și care să locuiasca în Goruni și să fie direct interesați de dezvoltarea de activități în cadrul comunității în care locuiesc.

Participare în reţea: Reprezentare locală în cadrul Proiectului Național Learn and Play, dezvoltat de AGLT

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

11


CLS Heltiu / jud. Bacău Activ în reţea din: Iunie 2008 Echipa:

 

Coordonator Local: Cernica Maria, Cadru Didactic pensionar, Școala Heltiu Grup de iniţiativă: - Cernica Costel; - Neagu Cornel; - Crâșmaru Marius; - Catană Lucica; - asistenta medicală din Heltiu (Căiuți); - părinți interesați de educația copiilor și a tinerilor din Heltiu. Voluntari: 22 (8 tineri; 4 cadre didactice; 10 părinți).

Parteneri: În România  Școala și grădinița Heltiu, școala și grădinița Căiuți;  Primărie Căiuți (asistent social Lucica Catană);  Cabinete medicale Căiuți, Livezi;  ASP Bacău (Onești);  GLT Heltiu; GLT Constanța (coordonator Daniela Ghițoiu). În Belgia:  Comitetul Român Tremelo-Heltiu

Realizări şi activităţi:

      

Activități semestriale coordonate de grupul de inițiativă la nivel local; Acțiuni de ecologizare; Activități educaționale pentru copii, tineri; Activități de educație sanitară; Campanii de conștientizare a problemelor legate de diabet sau tensiune arterială; Activități pe teme de sănătate specifice organizării GLT –ului din localitate care începe să se dezvolte din August 2011; Participarea a 5 tineri din localitate la Tabara Națională a AGLT din Muncel, Iași (august 2011).

Planuri de dezvoltare:

    

Microproiecte de conștientizare pe teme de sănătate; Proiecte de strângere a coeziunii în cadrul grupului de tineri, copiii și părinti, alături de cadrele didactice din localitate; Microproiecte locale pentru beneficiari: copii și tineri din localitate; Dezvoltarea grupului de inițiativă pentru includerea tinerilor în cadrul activităților realizate de către grupul de inițiativ ă local; Microproiecte educaționale (în școală și grădiniță).

Puncte delta:

  

Atragerea unui număr mai mare de voluntari adulți, copii, tineri, implicarea lor într-un număr constant la activitățile CLS-ului din Heltiu; Întărirea legăturii dintre voluntari, grupul de inițiativă și reprezentanții sistemului de sănătate de la nivel local (Căiuți , Livezi, Onești); Atragerea fondurilor pentru dezvoltarea microproiectelor locale.

Participare în reţea: Trainingul Național AGLT (aug 2011, Muncel , Iași) .

12

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


CLS Homorod / jud. Brașov Activ în reţea din: Iunie 2009 Echipa:

  

Coordonator Local: Loredana Grup de iniţiativă: - Hohoiu Liliana, Asistentă medicală la Orfelinatul Casa Ioana; - Angelica Toader, Profesor Școala Homorod. Voluntari: membrii ai Chiro Homorod.

Parteneri: În România  Cabinet de medicina familiei;  Primăria Homorod;  Școala din Homorod;  Orfelinatul Casa Ioana;  CLS Viscri. În Belgia:

Comitetul Român din Aalst.

Realizări şi activităţi:

   

Întâlnire cu stakeholderii (actori sociali locali, reprezentant Aalst, reprezentant FDAAM) discuții facilitate privind posibilitățile de colaborare; Formarea coordonatorului local cu privire la îmbunătățirea bunăstării din comunitățile române prin înființarea de structuri socio-medicale; Angajarea coordonatorului local; Distribuire ajutoare și materiale de recuperare/revalidare; depozitarea materialelor pentru mediotecă.

Planuri de dezvoltare:

 

Amenajare mediotecă; Coordonarea și armonizarea inițiativelor Comitetului din Aalst în Homorod, prin medierea Loredanei.

Puncte delta:

  

Implicarea medicului și a celorlalți actori sociali; Atragerea de noi voluntari; Lucru în rețea cu CLS-urile din regiune.

Participare în reţea: Trainingul Național FDAAM (oct 2011, Moldovița/Suceava).

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

13


CLS Lădeşti / jud. Vâlcea Activ în reţea din: Aprilie 2010 Echipa:

 

Coordonator Local: Grup de iniţiativă: - Mariana Stoian, medic de familie; - Cârstea Gerogiana, Mihaela Enuţă, Tunoiu Maria - asistente medicale, Cabinet de Medicina Familiei Lădești; - Ilie Dobre, primar Lădești - Enuță Ionel, secretar Primăria Lădești; - Necșuliu Gabriela, bibliotecar. Voluntari: 5.

Parteneri: În România  Primăria și Consiliul Local Lădești;  Liceul Teoretic Lădești;  GLT Lădești;  Centru de Asistență Socio-Medicală Lădești; În Belgia:  Comitetul Roman din Balen

Realizări şi activităţi:

 

Iulie 2011: întâlnire cu partenerul belgian; sărbătorirea a 20 de ani de cooperare româno-belgiană; Distribuire de materiale de recuperare/revalidare (cadre metalice, cârje, scaune rulante etc).

Planuri de dezvoltare:

  

Schimbare comportamente în comunitate: îngrijire personală, îngrijirea locuințelor personale, grijă față de mediul înconjurător; Cluburi temtice: club de dans, club de tineret, etc; Încurajrea spiritului de voluntariat în comunitate: ofertă de proiecte de micro-voluntariat pentru toate vârstele.

Puncte delta:

  

Atragerea de noi membrii; Implicarea tinerilor; Dezvoltarea organizațiilor sociale la nivel de comunitate.

14

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


ADAM Moldoviţa / jud. Suceava Activ în reţea din: Decembrie 2006 Organizaţie:

 

  

Coordonator Local: Hiche Mihaela Consiliu de Administraţie: - Goraş Adrian, preot, în funcţia de preşedinte; - Priscorneac Belei Diana, de profesie învăţător, în funcţia de vicepreşedinte; - Darie Silvia, educatoare, în funcţia de secretar; - Chiforec Nicolae, consilier probleme tehnice, în funcţia de reprezentant OLB Moldoviţa; - Mireuţă Elfrieda, reprezentant OLF Moldoviţa; - Iliesi Paraschiva, învăţător, în funcţia de responsabil probleme culturale; - Hauman Patrick, cetăţean belgian, de profesie inginer, în funcţia de responsabil turism; - Nys Leo, cetăţean belgian, de profesie instructor auto, în funcţia de responsabil comunicare româno-belgiană; - Jozef Wijnen, cetăţean belgian în funcţia de responsabil fonduri europene; - Iliesi Traian, primarul comunei, în funcţia de responsabil relaţii cu comunitatea locală; - Scutelnicu Anca, elevă, reprezentant GLT Moldoviţa; - Jozef Goebels, cetăţean belgian, de profesie inginer, în funcţia de membru onorific din partea FDAAM; - Herijgerts Frits, cetăţean olandez, în funcţia de reprezentant al SMHO Meersen, Olanda; Angajaţi:1 Membrii: 456 Voluntari: 30

Parteneri: În România  Primăria Comunei Moldoviţa  Grupul Şcolar ―Vasile Cocea‖ Moldoviţa  FPLR Vatra Moldoviţei  Asociaţia Proiect Pro Europa, Ciumârna  Prefectura Judeţului Suceava  ADAM Slatina Timiş În Belgia:  Doorp voor een doorp (DVD Kruibeke)  SMHO Olanda  Solidarite Horia Quevy

Realizări şi activităţi:

               

Activităţi lunare diverse ale grupurilor sociale (OLF,OLB,GLT); Aprilie: Vizita unei delegaţii oficiale din partea Provinciei Flandra), articole în presa locală, interviuri ; Martie: întâlniri de lucru la CASA şi DSP Suceava pentru informare şi stabilirea de contacte în vederea deschiderii şi funcţionării centrului socio-medical ; Mai: primire mobilier donat de FDAAM; Mai: primire haine, donate de magazinul ProSper, Iasi, 17-27 Iulie: activităţi cu cercetaşi belgieni, în cadrul programului “Jeunes en Roumanie”, 8-13 august: curs de antreprenoriat pentru şomeri din Moldovita şi Vatra Moldovitei . Cursul a avut loc la ADAM Moldovita şi a fost implementat de Fundaţia Corona , Iaşi, 13-22 august: schimbul de tineri din cadrul proiectului ―Bridges over time in Europe‖; 18,19 august: vizita unei delegaţii a FDAAM formată din Camelia Preda, Jean Pierre Descan, Jean Paul De Rudder; Funcţionarea permanentă a serviciului de mediotecă. Asistenta medicală Brustur Simona asigura buna funcţionare a cestui serviciu; În colaborare cu Grupul Şcolar ―Vasile Cocea‖ Moldoviţa au loc zilele de joacă organizate de GLT Moldoviţa, în aprilie s-a derulat ediţia a III-a a concursului Naţional de creaţie plastică « Împărtăşim Minunea Paştelui»; Prin intermediul Primăriei Moldoviţa s-a realizat pavarea trotuarelor de la sediul ADAM Moldoviţa, aprox 50 m; Iunie: campanie de informare în rândul elevilor privind consumul de droguri şi tutun ; Ianuarie- Mai: reabilitare spaţii medicale (aprox 25.000 euro) ; Noiembrie: achiziţionare unit stomatologic 7300 euro ; Permanent: asistenta medicală şi voluntare din cadrul OLF asigură servicii de îngrijire la domiciliu pentru 5 persoane, membrii ai ADAM Moldoviţa.

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

15

6


Planuri de dezvoltare:

  

Darea în folosinţă a unui cabinet medical pentru medic de familie, un cabinet stomatologic: mobilarea celor 2 camere destinate cabinetelor medicale, achiziţionarea echipamentelor necesare derulării activităţilor, obţinerea avizelor sanitare de funcţionare, încheierea contractelor cu DSP şi CASA Suceava, identificarea medicilor care vor funcţiona în cadrul ADAM Moldoviţa. Îmbunătăţirea imaginii ADAM Moldoviţa în comunitate - atragerea unui număr mai mare de voluntari şi creşterea nivelului profesional al stafului şi al voluntarilor; editarea şi distribuirea mai multor materiale informative de prezentare a rezultatelor obţinute; Atragerea de fonduri de la nivel local şi extern – identificarea proiectelor de interes pt ADAM Moldoviţa, care pot aduce fonduri suplimentare Asociaţiei Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale - prin intermediul grupurilor sociale se va încerca implicarea în organizarea şi participarea la sărbătorile şi evenimentele culturale locale; cu ajutorul responsabilului DVD , Kruibeke Belgia, se va întocmi un plan comun de acţiune pentru atragerea turiştilor în zonă şi derularea de activităţi.

Puncte delta:

     

Delegarea responsabilităţilor în cadrul grupului- în luna Ianuarie 2012, în cadrul şedinţei de bilanţ, se va face o analiză swot a activităţii Consiliului de Administraţie şi se va încerca responsabilizarea fiecărui membru al Consiliului; Asigurarea condiţiilor optime de lucru în spaţiul Asociaţiei ( continuarea lucrărilor de reabilitare a clădirii sediului); Diseminarea rezultatelor Asociaţiei într-un mod mai eficient şi mai activ; Organizarea mai judicioasă a activităţilor şi întocmirea documentelor specific; Întărirea legăturilor cu Administraţia locală şi sublinierea importanţei pe care o poate juca Asociaţia în comunitate; Diversificare activităţilor şi responsabilizarea fiecărui grup social .

Participare în reţea: Trainingul Național OLF/OLB ( august, 2011, Slatina-Timiș/Caraș-Severin—4 participanţi; Trainingul Național FDAAM ( oct 2011, Moldovița/Suceava) – organizare şi 4 participanţi.

16

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


ADAM Slatina-Timiş / jud. Caraş-Severin Activ în reţea din: Decembrie 2006 Organizaţie:

 

 

Coordonator Local: Suru Ioan (Johny) Consiliu de Administraţie: - Pavel Aghescu, preşedinte Consiliul de Administraţie; - Gherga Petru, preşedinte OLB; - Roescu Lica, preşedinte OLF - Motolan Martin, şef serviciu Proiecte Europene; - Aghescu Martin, inginer silvic; - Szupp Baltazar, secretar comună; - Jozef Goebels, preşedinte VZW Geel Angajaţi: - Lenuţa Harambaşa, medic de familie - Lavinia Ardelean, medic dentist; - Adrian Ardelean, medic dentist; - Ioan Suru, asistent medical; - Adela Mutiu, asistent medical; - Alex Szava, asistent medical; - Gabriela Suru, Îngrijitoare; - Maria Blaj, contabil; - Ramona Sinca, brand manager. Membrii: 2434 (Slatina-Timiș: 1.781; Reșița: 25; Verendin: 116; Caransebeș: 512). Voluntari: 59.

Parteneri: În România  CJAS, ASP; Direcţia de Asistenţă Socială CS;  OLB, OLF;  CAR Caransebeş;  Organizaţia Persoanelor cu Handicap Neuromotor;Asociaţia Muceniţa Iraida;  Primăria Slatina Timiş, Primăria Luncaviţa, Primăria Caransebeş  Cartel Alfa; Anaman medical;  Cămin Bătrâni Glimboca, Cămin Bătrâni Sacu; Orfelinat Zăgujeni;

  

Asociația Diabeticilor, Reșița; Centrul Speranța, Reșița; COPAC; Crucea Roșie România, Caraș Severin.

În Belgia:

  

VZW Geelroemeniekomitee; C.M Turnhout; Wit-Gele Kruis Antwerpen.

Structură și răspândire regională:

ADAMSlatina-Timiș, centru socio-medical în Slatina-Timiș: - Puncte medicale în Ilova și Sadova Nouă: săli de consultații; - Punct de lucru în Reșița: mediotecă, centru de informare, centru de voluntari, serviciu de îngirjiri la domiciliu; - Punct de lucru în Caransebeș: mediotecă, centru de informare, centru de voluntari, serviciu de îngirjiri la domiciliu; - Punct de lucru în Verendin: cabinet stomatologic; - Dezvoltare CLS în: Bucoșnița, Zăgujeni, Jamu Mare, Luncavița, Armeniș. Sprijinirea și coordonarea activităților de voluntariat în: - Slatina-Timiș: OLB, OLF, GLT, Club Seniori, Vizidom. - Goleț: OLB, OLF, Vizidom; - Armeniș: OLB, OLF, Vizidom; - Luncavița-Verendin: OLB, OLF, Vizidom; - Jamu Mare: OLB, OLF, GLT; - Teregova: GLT; - Oțelu Roșu: OLB, OLF, GLT, Vizidom; - Caransebeș: Vizidom.

Realizări şi activităţi:

Servicii medicale: medicină de familie, îngrijiri medicale la domiciliu, tratamente, îngrijirea femeilor însărcinate, îngrijirea nounăscuților, vaccinări și card de vaccinuri, profilaxie, program de îngrijire a bolnavilor cronici, îngrijiri pentru diabetici + pașaport diabetici, EKG, examinări raze, laborator, serviciu de gardă, urgențe medicale, recuperare și revalidare, medicină dentară, farmacie, rețea de specialiști, colaborare cu spitale;

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

17


Realizări şi activităţi:

             

Conştientizarea statutului de membru – 04.02.2011 – prezentare PPT ; Legislaţie medicală tranfrontalieră – 08.02.2011 – prezentare + discuţii ; Înfinţarea asociaţiei « Muceniţa Iraida» - asociaţie umanitară în folosul vârstnicilor ; Obţinerea dreptului de semnatură digitală în relaţia cu CJAS -01.03.2011 ; Obţinerea acreditării ca furnizori de servicii medicale la domiciliu ; Ziua Europeană a Pacientului – 13.03.2011 – Interviu Radio ; Obţinerea unui spaţiu, cu titlu gratuit, în scopul dezvoltării ofertei de servicii în Caransebeş ; Ioan Suru si Pavel Aghescu sunt invitaţi ai emisiunii 90 minute TV Show « Dincolo de aparente» – Poveste de succes ; Ziua Mondială a Sănătăţii – 7 aprilie 2011 – acţiune în centrul Caransebeşului ; Demararea activităţilor în Caransebeş – Adams Centru Informaţional ; Încheiere contract cu CJAS pentru îngrijiri medicale la domiciliu ; Vizita ambasadorului belgian la Caransebeş: deschiderea oficială « Adams la Caransebeş» ; ADAMS primeşte donaţie din partea Crucii Alb-Galbene din Belgia două maşini pentru efectuarea de îngrijiri medico – sociale la domiciliu ; « Caransebeş fara stres» - acţiune de promovare a sănătăţii în centrul oraşului Caransebeş.

Planuri de dezvoltare:

  

Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri medico –sociale la domiciliu (atât medicale, cât și sociale); Reprezentare la nivel naţional; Comitete Locale de Sănătate pentru localităţile din jurul ADAMS.

Puncte delta:

  

Structura de voluntari; Autosusținere administrativ-financiară; Investiţii in personal.

Participare în reţea: EZA Seminarz – Zagreb (Croaţia), 26 - 29 ianuarie 2011; Romanian Restaurat— Geel (BELGIA), 18 - 20 februarie 2011 Training Naţional OLF and OLB ,august, Slatina Timiş; Training Naţional ADAM şi CLS, octombrie; Seminar EBCA in Londra, 27-30 octombrie .

18

FDAAM annual report 2010 Raport Anual FDAAM 2011


CLS Stremţ / jud. Alba Activ în reţea din: Mai 2009 Echipa:

 

Coordonator Local: Crişan Oniţa Ioana, Referent Achiziţii Publice, în cadrul Primariei Stremţ Grup de iniţiativă: - Popa Traian Ştefan – Membru CLS- Primarul comunei Stremţ; - Cetean Simion Cosmin – Membru CLS Stremţ – Viceprimar al comunei Stremţ; - Comşa Sanda – Medic de familie; - Rad Petelcan Paula – Membru CLS Stremţ – Director Şcoala generală cu cls. I-VIII Stremţ; - Dărămuş Aurelia – Membru CLS Stremţ – Educatoare la Grădiniţa din Geoagiu de Sus; - Bargoz Nadia – Membru CLS – Educatoare la Grădiniţa din Geoagiu de Sus. Voluntari: 15

Parteneri: În România  Primăria Comunei Stremţ;  Consiliul Local al comunei Stremţ;  Şcoala generală cu clasele I-VIII Stremţ;  Cabinet medic de familie. În Belgia:  Comitetul din Zaventem

Realizări şi activităţi:

Înfiinţarea ―Centrului Socio-Medical Stremţ‖ , dat în folosinţă în luna octombrie 2011. Centrul cuprinde: 1 cabinet consultaţii, 1 sală de tratamente, 1 punct farmaceutic, 2 toalete şi 1 sală de aşteptare.

Planuri de dezvoltare:

  

Dezvoltarea şi extinderea ―Centrului Socio-Medical Stremţ‖ prin amenajarea unui cabinet stomatologic şi a unui cabinet de planificare şi consiliere familială; Realizarea unor activităţi de promovare a sănătăţii; Realizarea unor activităţi de promovare a protecţiei mediului.

Puncte delta:

  

Atragerea mai multor voluntari şi membrii în echipa CLS Stremţ; Stabilirea de noi parteneriate /colaborări care să sprijine acţiunile întreprinse de CLS Stremţ; Responsabilizarea mai multor persoane atât din cadrul CLS-ului, cât şi din cadrul altor parteneri/colaboratori.

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

19


CLS Tăut/ jud. Bihor Activ în reţea din: August 2010 Echipa:

 

Coordonator Local: Negruţiu Marioara, Prof. Dir. Şcoala cu Clasele I-VII Tăut (pensionară) Grup de iniţiativă: - Kadar Imre - Primăria Batăr- viceprimar; - Bota Vasile – Şcoala cu cls. I-VIII Talpoş - profesor; - Todinca Savetuţa - Dispensar Tăut- asistentă medicală; - Buibaş Teodor - Şcoala cu cls. I-VIII Olcea - profesor. Voluntari: 10

Parteneri: În România  Primăria Batăr;  Şcoala Tăut;  Dispensar uman Tăut;  Bisericile din localitate (Baptistă, Ortodoxă, Reformată). În Belgia:  Comitetul Româno-Belgian Bertem- Leefdaal – Frans Wilhemont (preşedintele comitetului).

Realizări şi activităţi:

 

Sesiune de informare pe tema hipertensiunii - CLS Tăut a invitat medicul specialist în boli cardiolog Maghiar Florin să prezinte o sesiune de informare despre riiscurile hipertensiuni asupra sănătăţii inimii. Au participat circa 50 persoane cu interes direct în ceea ce priveşte problemele inimii. August 2011 – întrunire de lucru CLS Tăut – partenerul Belgian şi FDAAM - stabilirea unui Plan de lucru pe viitor.

Planuri de dezvoltare: Activităţi de informare planificate pentru 2012:  Alimentaţia sănătoasă- calitatea alimentelor şi consecinţele acestora;  Drepturile şi obligaţiile pacienţilor;  Mişcarea fizică –factor important în călirea organismului şi dezvoltarea armonioasă a acestuia la copii

Puncte delta:

  

O colaborare pe termen mai lung cu Şcoala şi Primăria şi implicarea acestora în activităţile organizate de CLS; Conştientizarea sătenilor cu privire la însuşirea comportamentelor igienice (igiena personală); Obţinerea şi distribuirea de mai multe materiale referitoare la măsurile de prevenire a diferitelor boli.

Participare în reţea: Trainingul Național OLF/OLB (august, 2011, Slatina-Timiș/Caraș-Severin).

20

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


CLS Valea Chioarului/ jud. Maramureș Activ în reţea din: Iunie 2009 Echipa:

 

Coordonator Local: Dorca Dinu, Doctor, Cabinet de Medicina de familie Grup de iniţiativă: - Onaci Dorin; - Blaga Iulia; - Burde Ioan; - Pop Aurel Viorel; - asistent social; - Primar; - vice-primar; - cadre didactice din Școala și Grădinița din Valea Chioarului; - preoți din comunitățile aferente Văii Chioarului - Juravle Dorel / Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc. Voluntari: 17 (8 tineri, 5 cadre didactice, 4 preoți)

Parteneri: În România  Școala Valea Chioarului;  Primărie;  Doctori de familie. În Belgia:  NOROC Affligem.

Realizări şi activităţi:

     

Activități semestriale coordonate de grupul de inițiativă de la nivel local; Acțiuni de ecologizare ( realizate de tinerii atrași în cadrul grupului de inițiativă); Activități pe teme de sănătate coordonate de d-l doctor Dorca Dinu; Dezvoltarea proiectelor de dezvoltare sustenabilă pentru zona Durusa (activitate locală cu impact național); Dezvoltarea serviciului de mediotecă (coordonator: Dorin Onaci); Dezvoltarea unui Centru de dezvoltare sustenabila la Durusa (Durusa Summerhills National Camp) .

Planuri de dezvoltare:

  

Microproiecte de conștientizare pe teme de sănătate; Proiecte de strângere a coeziunii în cadrul grupului de tineri, copii și părinți, alături de cadrele didactice din localitate; Proiecte de dezvoltare sustenabilă a regiunii (proiecte în zona Durusa realizate cu sprijinul grupului de inițiativă și al primăriei din Valea Chioarului)

Puncte delta:

  

Atragerea unui număr mai mare de voluntari adulți, număr constant la activitățile CLS-ului din Valea Chioarului; Întărirea legăturii dintre voluntari, grupul de inițiativă și comunitatea locală; Atragerea fondurilor pentru dezvoltarea microproiectelor locale.

Participare în reţea: întâlnire reprezentanți FDAAM, grup de inițiativă NOROC Affligem; beneficiari de informații în rețea.

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

21


CLS Vatra Dornei Activ în reţea din: Mai 2011 Echipa:

 

Coordonator Local: Candrea Dumitru, Președinte Fundația Doina Dorului. Grup de iniţiativă: - Cristian Seserman (membru activ Dorna Dorului); - Rusu-Mircea –vice-primar Vatra Dornei; - Alți membrii activi ai Ansamblului Dorna Dorului; - Întreprinzători privați în domeniul sănătății. Voluntari: 40 de persoane active în comunitate.

Parteneri: În România  Primărie Vatra Dornei;  Cabinete medicale Vatra Dornei;  DSP Suceava;

 ONG-uri active cu obiectiv pe sănătate din Vatra Dornei . În Belgia: VATRA Koningshooikt. Realizări şi activităţi:

   

Activități educaționale pentru copii, tineri realizate la nivel de comunitate prin intermediul Ansamblului Dorna Dorului și prin intermediul Cabinetelor medicale ale doctorilor de familie; Activități de educație sanitară; Campanii de conștientizare demarate la nivel național și realizate la nivel local; Participarea a 4 reprezentanți din localitate la Trainingul Național FDAAM (oct. 2011).

Planuri de dezvoltare:

   

Microproiecte de conștientizare pe teme de sănătate; Proiecte de strângere a coeziunii în cadrul grupului de persoane interesate de îmbunătățirea stării de sănătate a localitaății (doctori, asistenți social, medicali, întreprinzători privați) și echipa realizată în cadrul Ansamblului Dorna Dorului; Proiecte socio-culturale; Întreprinzatori local activi în domeniul sănătății.

Puncte delta:

  

Atragerea unui număr mai mare de voluntari adulți , copii, tineri, realizarea unui număr constant la activitățile din Vatra Dornei; Întărirea legăturii dintre voluntari, grupul de inițiativă și reprezentanții sistemului de sănătate de la nivel local; Atragerea fondurilor pentru dezvoltarea microproiectelor locale.

Participare în reţea: Trainingul Național FDAAM (oct 2011, Moldovița/Suceava).

22

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


CLS Vatra Moldoviţei / jud. Suceava Activ în reţea din: Echipa:

 

Coordonator Local: Negură Ancuța, Președinte Fundația Proiecte Limburg România; Grup de iniţiativă: - Popescu Alexandru , Membru Fundația Proiecte Limburg România (FPLR); - Ceredeev Daniela, Membru FPLR; - Ceredeev Dan, Membru FPLR; - Moroșan Gheorghe, Membru FPLR; - Morar Grigorie, Membru FPLR; - Dorofteiu Adriana, Membru FPLR; - Popescu Maria, Membru FPLR; - Gogea Cistina, Membru FPLR; - Negura Marcel, Membru FPLR; - Juravle Dorel / Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc. Voluntari: 20.

Parteneri: În România  F.U.Proiecte Limburg România;  ADAM Moldovița;  Spitalul Câmpulung Moldovenesc;  Primăria Comunei Vatra Moldoviței;  Primăria Comunei Vama;  Primăria Comunei Frumosu. În Belgia:  SMHO Olanda.

Realizări şi activităţi:

               

Sistem de termopan la Școala cu Clasele I – VIII Paltinu, Vatra Moldoviței; Achiziționarea unei autoutilitare pentru Spitalul Câmpulung Moldovenesc; Contribuție la realiyarea sistemului digital de radiologie la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc; Repararea sistemului de gastroenterologie de la același spital; Donație de 500 de euro pentru achiziționarea de materiale de incontinență pentru Căminul de bătrâni Pojorița (septembrie 2011); Dotarea cu 10 table școlare și o tablă interactivă a Școlii cu clasele I- VIII Vatra Moldoviței; Dotarea cu un malaxor a Brutăriei din comuna Vama; Dotarea cu calculatoare a Școlii din comuna Frumosu; Dotarea cu paturi și saltele a Spitalului de neuropsihiatrie Câmpulung: Dotarea cu paturi pentru copii a Căminului de copii Câmpulung Moldovenesc; Susținerea cu 2000 de euro a ADAM Moldovița; Susținerea activităților sociale desfășurate de OLF, OLB, GLT4Kids Vatra Moldoviței; Campanie control oftalmologic: Campanie Crăciunul Miracol pentru suflet; Vizidom (15 beneficiari); Burse de studiu (15 beneficiari).

Planuri de dezvoltare:

    

Campanie alimentație sănătoasă; Demararea proiectului de construire a unui centru social medical în Vatra Moldoviței; Demararea unui proiect transfrontalier; Mărirea grupului de inițiativă; Creșterea numărului de voluntari.

Puncte delta:

 

Comunicare; Modul de stimulare a persoanelor pentru a se implica în acțiuni.

Participare în reţea: Trainingul Național FDAAM (oct 2011, Moldovița); Trainingul Național OLF/OLB (august, 2011, Slatina-Timiș/Caraș-Severin).

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

23


CLS Vînători / jud. Arad Activ în reţea din: 26 Martie 2011 Echipa:

 

Coordonator Local: Mariana Zalai, asistent medical; Grup de iniţiativă: - Szalok Luminița, profesor; - Oniță Afrodita, profesor Școala din Vînători; - Hotăran Rodica-Maria, Director Școala din Vînători; - Vekas Magdalena, Profesor, Școala din Vînători; - Ilyes Maria, Profesor Școala din Vînători; - Farkas Olga, PFA; - Iakab Carol, Consilier Local

Parteneri: În România  Primăria și Consiliul Local Vînători;  Dispensarul comunal;  Școala din Vînători. În Belgia:  Comitetul Român din Turnhout

Realizări şi activităţi:

14 Iulie: Întâlnire cu partenerul belgian & reprezentant FDAAM (discuții facilitate despre implementarea FFS).

Planuri de dezvoltare:

 

Identificarea structurii de sănătate potrivită contextului local; Facilitarea accesului la servicii de sănătate pentru toți locuitorii din satele comunei Mișca, în special pentru sătenii de oricine rromă.

Puncte delta:

Alinierea așteptărilor partenerilor în ceea ce privește posibilitățile de lucru în domeniul sănătății.

CLS Vidrașău / jud. Mureș Activ în reţea din: grup în curs de constituire Echipa:

Grup de iniţiativă: - Iepuraș Norica, Cadru didactic, Școala Vidrașău; - Pascu Anca, institutor, Grădinița din Săușa; - Todea Terezia, Medic de familie, CMI. Todea T. Ungheni; - Moldovan Gheorghe, Preot, Parohia Ortodoxă din Vidrașău; - Moldovan Ioan, Consilier Personal, Primăria Ungheni; - Boar Silvia, reprezentant sat Săușa; - Socol Gina, reprezentant sat Săușa.

Parteneri: În România  Consiliu Local;  Cabinet medical;  Biserica ortodoxă. În Belgia:  Comitet Român Ieper

Planuri de dezvoltare:

 

Elaborarea unei politici locale de sănătate; Controale medicale în școală.

Puncte delta:

 

Identificarea unui coordonator local; Consolidarea grupului de inițiativă.

24

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


CLS Viscri / jud. Braşov Activ în reţea din: Mai 2009 Echipa:

 

Coordonator Local: Maria Panait Grup de iniţiativă: - Annette Schorb (medic dentist, Germani) - Bing Tina (manager proiect) - Camelia ....... (îngrijitor bătrâni la domiciliu) Voluntari: 10 - 15 tineri din cadrul grupului informal de tineri din Viscri.

Parteneri: În România  Fundaţia Agapedia; Fundaţia Rafael; Fundaţia Rowero; Fundaţia Hospice Casa Speranţei; AGLT; CAN-Bv; Cabinet stomatologic Bunești. În Belgia: Comitet Roman din Glabbeek

Realizări şi activităţi:

     

Februarie, Reprezentarea pacienţilor în relaţia cu medicul de familie din Buneşti şi medierea conflictului cu privire la campaniile de vaccinare realizate fără consimţământul părinţilor; Vizite la dentist: acoperirea costurilor de transport, consultaţii şi tratamente stomatologice pentru toţi copiii de la Şcoala cu clasele primare din Viscri; Vizite la ginecolog: colaborare cu Fundaţia Agapedia, din Braşov; informare şi educaţie pentru planificare familială; acoperirea costurilor de transport, consultaţii, tratamente, teste Papa Nicolau pentru femei din sat; 9-17 iulie ―Look at my day!‖: facilitarea implementării proiectului montat de Comitetul Român din Glabeek, finanţat prin programul Tineret în acţiune, Acţiunea 1.1.Schimburi de Tineret, având ca beneficiari direcţi 8 tineri din Glabbeek si 8 tineri din Viscri. Curăţenie în sat. Calificare pentru îngrijire bătrâni şi bolnavi la domiciliu - acoperirea costurilor de transport, cazare, masă pentru a facilita calificarea unei femei din sat ca şi îngrijitor bătrâni la domiciliu prin urmarea cursurilor organizate de Fundaţia Hospice ―Casa Speranţei‖, în perioada mai-iunie. În urma absolvirii cursurilor, doamna Camelia a început deja să efectueze vizite la domiciliul bătrânilor şi bolnavilor din sat pentru a le îngriji rănile uşoare, pentru a le măsura tensiunea / glicemia şi pentru a le supraveghea starea de sănătate. În urma acestor vizite, Camelia a descoperit cazul unei femei bolnave de cancer la picior de ale cărei răni se va îngriji îndeaproape. Prevenirea abandonului şcolar în rândul tinerilor —aplicaţii de proiecte la Fondul de urgenţă (SOROS), Ţara lui Andrei (Petrom); lobby pe lângă autorităţi pentru a asigura transportul elevilor la liceeş activităţi de strângere de fonduri.

Planuri de dezvoltare:

   

Susţinerea Cameliei în îngrijirea bolnavilor / bătrânilor la domiciliu; Reluarea vizitelor la dentist; Continuarea parteneriatului cu Fundaţia Agapedia; Identificarea de resurse financiare pentru a deveni independenţi financiar.

Puncte delta:

 

Creşterea numărului de membri şi de voluntari; Apartenenţa la mediul ONG din regiune.

Participare în reţea:

Mai: ―CLSmeet la firul ierbii‖ - atelier regional de networking pentru dezvoltarea iniţiativelor în domeniul socio-medical în regiunea Braşov.

Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

25


FDAAM Partenerii FDAAM În România:  Primării și consilii locale;  DSP & ASP;  Ambasada Belgiei în România. În Belgia:  ADR / Comitete Românești;  VZW Geelroemeniekomitee;  SOMEPRO;  Alianțe CM; În Olanda: SMHO.

Întâlniri de lucru dintre FDAAM și partenerii săi

 19-21 Februarie, Belgia: Întâlnire de lucru;  1-3 Iulie, București: Întâlnire de planificare;  23-26 Octombrie,Turnhout: Ziua de contact ADR;  2 Noiembrie, București: Întâlnire cu Secretarul Român de Stat în Ministerul Sănătății.

Rețeaua informală a FDAAM Organizații locale (CLS-uri) care, fără a fi în programul FFS, rămân într-o legătură de comunicare deschisă cu FDAAM: Hurezani; Măcărești Iași; Crucea; Borșa; Mioveni Piteşti; Sărmaş - Harghita; Ruginoasa - Iaşi; Bahnea – Mureş; Spermezeu; Apold - Mureș.

Formare & informare “CLSmeet la firul ierbii” - Workshop regional in Viscri 14 Mai, Viscri, Brasov: Reprezentanții CLS Viscri au participat la un workshop de networking alături de reprezentanți ai organizațiilor de la nivel regional (Nowero, Fundația Rafael, DGASPC Brasov). Scopul atelierului a fostdezvoltarea abilităților voluntar-

Training Regional pe Mobilități de formare Grundtvig 19 Iunie, Moldovița: Într-o atmosferă de interes comunitar și dezvoltare personală, trainer FDAAM Cristina Chert a dezvoltat Trainingul regional pe Mobilități de Formare Grundtvig. Specialiști in domeniul proiectelor europene, cadre didactice, participanți

Întâlnire națională OLF-OLB / Schimb de bune practici în miscarea locală de barbate și femei 5-7 August, Slatina-Timiș: La eveniment au participat peste 70 de voluntari, de peste tot din Romania, sau chiar de dincolo de ea, din Belgia. În prima zi, 5 august, participanții au organizat "mese locale" de prezentare a comunităților și/sau organizațiilor lor de

Week-end de formare, informare și întâlnire pentru CLS & ADAM 7-9 Octombrie: ADAM Moldovita a găzduit întâlnirea a peste 35 de voluntari CLS si lucratori profesionisti ADAM, membrii ai FDAAM si ai ADR. Scopul întâlnirii: determinarea posibilitatilor de a dezvolta structuri de sanatate la nivel național, pentru 20112012. Ca de fiecare data, prima zi a fost dedicată cunoașterii reciproce. Fiecare comunitate șia organizat un mini-stand unde a prezentat proiecte sau bunătăți locale. A doua zi a fost dedicată schimbului de informații și planificării pentru dezvoltare. Directorul CAS Suceava ne-a prezentat schimbările din sistemul asigurărilor de sănătate și astfel am putut discuta deschis

ilor CLS de a se autopromova și de a stabili legaturi cu potențiali parteneri. În urma atelierului, membrii CLS și-au putut forma o perspectivă atât asupra rețelelor de parteneri existente în imediata lor apropriere, cât și asupra avantajelor de a intra în relație cu acestea.

resursa din organizațiile locale au fost pregătiți pentru a-si dezvolta proiecte individuale de participare în cadrul Mobilităților Europene de Formare specifice Educației Adulților.

origine. În a doua zi, 6 august, femeile și bărbații au îmbinat utilul cu plăcutul prin implicarea în sesiunile de lucru (Planificare activități; Evaluare financiară a proiectelor; Promovare OLF/OLB), cât și în căutarea comorii și a indiciilor ascunse prin sat. Localitățile românești reprezentate la întâlnirea din acest an au fost: Slatina-Timiș, Oțelu Roșu, Verendin, Armeniș, Moldovița, Vatra Moldoviței, Coman, Hurezani, Gârliciu, Cehu Silvaniei, Tăut. efectele pe care acestea le vor avea asupra noastră, ca pacienți. A fost lansată "Banca de materiale" - o platformă online pentru CLS-uri și ADAM-uri, de unde voluntarii locali pot descărca materiale informative pentru organizarea acțiunilor în propriile comunități. Înainte de prânz, CLS-urile si ADAM-urile și-au prezentat realizările; din fiecare caz am putut extrage modele de bune practici. Dupa-amiaza am dezbătut modelul emergent al Comitetelor Locale pentru Dezvoltare (CLD), ceea ce facilitat înțelegerea nevoii de a reuni toate structurile fondate la nivel local, în parteneriat cu comitetele belgiene, întro structură / organizație-umbrelă care să fie omologul ADR în Romania. ADAM-urile au lucrat la elaborarea ―modelului de asociație de ajutor mutu-

26

al pentru orașe‖ și au stabilit activitățile ce urmează a fi implementate în primul semestru din 2012. Înainte de încheirea sesiunilor de lucru, s-a stabilit ca următoarea întâlnire națională să se desfășoare la Cluj-Napoca, în 2012, atunci când ADAM Cluj va împlini 10 ani de activitate.

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010


Participare la seminarii şi congrese Seminar EZA: Protecția muncitorilor în fața crizei economice printr-un sistem puternic de asigurări sociale În perioada 1-2 Septembrie 2011, la Bucuresti, EUROMF a organizat o nouă ediție a seminarelor EZA având în centru protecția socială a muncitorilor în timp de criză economică la nivel european. Participanți din Belgia, România, Polonia, Agora Asociațiilor de Pacienți 10-11 Septembrie, Parcul Tineretului, București: Peste 50 de fundații și asociații de pacienti au participat la eveniment, acoperind peste 20 de afecțiuni, precum: hemofilie, diabet, boli

Croația, Portugalia, Slovacia au prezentat sistemele lor de protecție socială cu dificultăți și cu reușite. S-au identificat similarități și diferențe, s-au făcut recomandări pentru un draft comun al participanților către Comisia Europeană, au fost cuvântări remarcabile propuse de către parteneri europeni precum: Jos Kesene (Federația Mutualității Creștine din Belgia), Aurel Gangu (Director al Programelor Sociale din Omenia,

Romania), Jean-Paul De Rudder (Mutualitatea Creștina, Belgia), Cristina Cherț (FDAAM), Prof. Jos Berghman (CeSO-K.U. Leuven), Petru Dandea (Vice -președinte Cartel Alfa), Ewa Tomaszewska (Solidarnosk, GdanskPolonia), reprezentanți ai asociațiilor pensionarilor din Romania, Cristea Teoader și Nedelcu Preda, Fons Janssens (OKRA Belgia).

rare și autoimune, cancer, transplant, dializă, fibroza chistică, autism, Parkinson, distrofie, Miastenia Gravis, talasemie, hepatită, sănătate mintală, SIDA, tuberculoză, handicap, scleroza multiplă, Alzheimer, infertilitate, boli inflamatorii intestinale, distonie, stoma

cutanată. Pe parcursul celor 2 zile ale Agorei, FDAAM a avut ocazia de a-și prezenta proiectele derulate, de a discuta direct cu reprezentanții celorlalte fundații /asociații și de a pune bazele unor noi colaborări.

Comunicare Buletinul lunar și Alertele săptămânale Sănătate pentru toți În 2011, FDAAM a facilitat comunicarea în rețea folosind două instrumente de informare online: Buletinul lunar și Alertele săptămânale. Buletinul informativ a fost lansat în luna aprilie, iar de atunci, în prima sâmbătă din fiecare lună, Buletinul ajunge către 205 de abonați din România, Belgia și Olanda, aducându-le știri despre evenimente de la nivel regional sau national, din rețeaua FDAAM, de la partenerii FDAAM sau din sectorul socio-medical în general. Pe lângă Buletinul informativ, 219 abonați primesc alerte pe email, o dată sau de

două ori pe săptămână, pe măsură ce sunt organizate acțiuni la nivel local (în CLS-uri sau ADAM-uri), sau ori de cate ori au loc schimbări în sistemul sociomedical, de interes pentru comunitățile locale. Până în prezent, FDAAM a editat și trimis 10 buletine informative și 60 de alerte. În urma trimiterii acestora, organizațiile locale au aflat unele despre altele (ce proiecte au fost implementate, unde, când și cum), cât și despre oportunități de a atrage fonduri private sau eropene în propriile comunități (de ex. CLS Viscri a aplicat la Fondul de Urgență Soros; CLS Stremț a participat la concursul

Rompetrol - Împreună pentru fiecare; Cehu-Silvaniei a aplicat la Pepsi Refresh; Vatra Moldoviței a participat la Gala Voluntarilor și Țara lui Andrei).

Ziar Sănătate pentru toți În 2011, Ziarul Sănătate pentru Toți a fost editat în doua numere, urmărind modelul unui jurnal de bord. Fiecare număr al ziarului însumează acțiuni organiyate de CLS-uri și ADAM-uri de-a lungul a câte 5 luni, martie-iulie (Sănătate pentru Toți, Nr. 1) și august-decembrie (Sănătate pentru Toți, Nr. 2).

Banca de materiale Pentru a facilita pregătirea campaniilor de informare și promovarea sănătății pe plan local, trainerii FDAAM au creat pentru Pachete de materiale Trainerii FDAAM au pregătit 14 pachete de informații ce pot fi folosite pentru organizarea acțiunilor locale de promovare a sănătății. Un pachet de informații poate cuprinde: broșuri, manuale, ghiduri practice, afișe, materiale audio/video etc., iar temele disponibile sunte următoarele: Raport FDAAM FDAAMAnual annual report 2011 2010

coodonatorii și voluntari CLS/ADAM o Bancă de materiale sau B.O.M (en.: Bank of Materials). Banca de materiale este găzduită online, pe Wordpress, de unde voluntarii noștri pot descărca diferite

materiale (ghiduri, broșuri, materiale demonstrative, materiale multimedia), folosindu-le apoi pentru activități de informare despre sănătate în propriile comunități.

1. Sistemul asigurărilor de sănătate 2. Managementul proiectelor CU + PENTRU sănătate în comunitate 3. Managementul voluntarilor 4. Program de salubrizare local 5. VIZIDOM 6. Stil de viață sănătos 7. Cancer 8. Diabet

9. Boli cardio-vasculare 10. Igienă 11. Fumat 12. Droguri 13. Hipertensiune 14. Îngrijirea nou-născuților Pachetele de informații sunt livrate exclusiv către comunitățile cuprinse în programul FFS.

27


Răspândirea CLS şi ADAM în România

Agenda 2011

Doriţi mai multe informaţii?

Ianuarie: Lansarea newsletterului FDAAM Newsflash şi a grupului de discuţii online pentru CLS-ADAM .

Camelia Preda - FDAAM Director general camelia.preda@fdaam.ro (004) 021 310 79 31 Cristina Cherţ - Trainer CLS - ADAM cristina.chert-cls@fdaam.ro (004) 0727 850 691 Ramona Sinca - Trainer CLS - ADAM ramona.sinca-cls@fdaam.ro (004) 0725 627 049 Johny Suru - Consultant CLS – ADAM johny.suru-adamst@fdaam.ro (004) 0722 369 810

Martie: Lansarea newsletterelor Sănătate pentru toţi (buletin lunar şi alerte săptămânale) Aprilie: CLSmeet la firul ierbii - atelier regional de networking, Viscri, Brasov Mai: Încheierea Concursului Naţional de MiniGranturi Iunie:

Zi de acţiune CLS-ADAM: Ziua Internaţională împotriva drogurilor (26 iunie)

August: Week-end de formare, informare şi întâlnire OLF - OLB la Slatina Timiş Octombrie: Training Naţional FDAAM: 7-9 octombrie Zi de acţiune CLS-ADAM: Ziua Internaţională pentru eradicarea sărăciei (17 octombrie)

FDAAM Fundatia Pentru Dezvoltarea Asociatiilor de Ajutor Mutual Foundation for the Development of Mutual Help Associations

Noiembrie: Lansare Banca de Materiale.

Str. Veronica Micle nr. 38, Sector 1, Bucureşti, România Telefon/Fax: 0040 21 310 79 31 office@fdaam.ro | www.fdaam.ro

Decembrie:

Zi de acţiune CLS-ADAM: Ziua Mondială a Voluntarilor (7 decembrie).

28

Raport Anual FDAAM annualFDAAM report 2011 2010

Raport anual de activitate - FDAAM  

Anul 2011 in reteaua FDAAM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you