Page 1

14. DEFINICIONS Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) es el ente público empresarial encargado de la navegación civil aérea y de los aeropuertos civiles en España. Los códigos de escape ANSI se utilizan para dar formato a la salida de una terminal de texto y se basan en un estándar ANSI, ANSI X3.64 (también denominado ECMA-48). Cuando se intenta representar un código de escape la terminal lo intercepta y actúa en función a ese código, cambiando el color o moviendo el cursor. Las posibilidades de las secuencias de escape son muy variadas y se utilizaban para dar formato y cambiar el aspecto de lo que se va a mostrar por la terminal.

Babord és la paraula que s'usa en l'argot nàutic per denominar el costat esquerre del vaixell mirant cap a proa. El seu equivalent per al costat dret és estribord. Ambdues paraules s'usen en vaixells, avions, naus espaials o similars. Segons el reglament internacional per a la prevenció d'abordatges, RIPA, de nit, els vaixells estan obligats a dur un fanal vermell al costat de babord. Aquest fanal ha de ser visible des de qualsevol angle entre la proa i 135º a babord de la proa. Bacteroides es un género de bacterias Gram-negativas con forma de bacilo. Las especies de Bacteroides son anaerobias, no formanendosporas y pueden ser móviles o inmóviles, dependiendo de la especie.1 El ADN tiene un contenido GC del 40-48%. Inusualmentre en las bacterias, las membranas de Bacteroides contienen esfingolípidos. También contienen ácido mesodiaminopimélico en su capa depeptidoglicano. La especie tipo es B. gingivalis. Un èczema o èczema és una afecció dermatológica (de la pell), caracteritzada per una inflamació que presenta diverses lesionis com:eritema, vesícules, pápulas i exsudació. Avena es un género de plantas de la familia de las poáceas, utilizada como alimento y como forraje para los animales. Si bien en épocas tempranas la avena no tuvo la importancia del trigo o la cebada, en Asia Central se cultivaba en buena cantidad, aunque se la consideraba una mala hierba para aquellos. En búsquedas arqueológicas se encontraron pruebas del uso de la avena enEuropa Central en la Edad de Bronce. También fueron encontrados granos de este cereal en excavaciones egipcias, aunque no se pudo probar que fuera cultivada. El epigastrio (del griego épigástrios) es, en anatomía, la región del abdomen que se extiende desde el diafragma hasta aproximadamente el 7mo u 8vo espacio intercostal, y queda limitada en ambos lados por las costillas falsas.


La miosina es una proteína fibrosa, cuyos filamentos tienen una longitud de 1,5 µm y un diámetro de 15 nm, y está implicada en la contracciónmuscular, por interacción con la actina. La miosina es la proteína más abundante del músculo esquelético. Representa entre el 60% y 70% de las proteínas totales y es el mayor constituyente de los filamentos gruesos. La hidroxiprolina es un aminoácido no esencial constituyente de proteínas y derivado de la prolina. Para esta hidroxilación, existe una proteína llamada prolinhidroxilasa, que reconoce a la prolina como su sustrato. La condición es que la prolina (Pro) a hidroxilar se encuentre vecina a una glicina (Gly) en la hebra, en el sentido amino a carboxilo.

Un neurotransmisor es una biomolécula, sintetizada generalmente por las neuronas, que se vierte, a partir de vesículasexistentes en la neurona presináptica, hacia la brecha sináptica y produce un cambio en el potencial de acción de la neurona postsináptica. Los neurotransmisores son, por tanto, las principales sustancias de las sinapsis ABC.

15: utilitza la viquipédia i respon les preguntes seguents a)quin any va neixer René Descartes Nom: René Descartes Naixement: 31 de març de 1596 La Haye en Touraine, Centre(França) Mort: 11 de febrer de 1650 (amb 53 anys) Estocolm (Suècia)

b) Quins descobriments cientifics, a més de la llei de gravitació universal, va fer isaac Newton Primera llei o llei de la inèrcia


Tot cos lliure, sobre el qual no actua cap força, manté el seu estat de moviment, ja sigui en repòs, o ja sigui en moviment rectilini uniforme. (També anomenada principi de Galileu.) El principi d'inèrcia es compleix quan no actuen forces sobre un cos o quan les forces que actuen es contraresten entre elles. En aquests casos és quan diem que el cos està en equilibri. Segons el que diu aquesta llei podríem dir que l'efecte de les forces no és mantenir el moviment, com pensava Aristòtil, sinó modificar-lo, es a dir, accelerar-lo. Una dificultat perquè el principi d'inèrcia s'aprovés va ser que els cossos a la terra no es mantenen mai indefinidament en moviment. Tots els mòbils perden la velocitat i s'acaben parant. Es va pensar que aquesta desacceleració podria estar provocada per falta d'una força. Però Galileu va raonar que era a causa d'una altre força que els frena. 'Aquestes forces son les anomenades forces de fregament, que si no fos per elles els cossos de la terra es mourien indefinidament.

c)en quina província española es troba ubicat el municipi de zafarraya? estat: españa comunitat: Anadalusia próvincia: granada comarca: Alhama llengua: castella superfície: 58 km² altitud 893 m


d) Què és el CSIC? El Consell Superior d'Investigacions Científiques o CSIC és el més gran Organisme Públic d'Investigació d'Espanya. Adscrit al Ministeri d'Educació i Ciència, el CSIC té caràcter multidisciplinar, i realitza investigacions avançades en tots els camps de la ciència gràcies a les seves més de cent centres repartits arreu d'Espanya. La delegació de Catalunya està situada al barri del Raval de Barcelona.

e) per quantes empreses està compost l'ivex 35 ? Companyia Abengoa Abertis Acciona Acerinox Arcelor Mittal ACS Banco Popular Banco Sabadell Banco Santander Banesto

IGBM sector enginyeria i altres aparcaments i autopistes construcció minerals, metalls i transformació minerals, metalls i transformació construcció banca banca banca banca

Símbol

Índex de ponderació (%)1

ABG ABE ANA

0.40 2.14 1.12

ACX

0.53

MTS

2.27

ACS POP SAB SAN BTO

2.12 1.65 1.12 22.97 0.28


Bankinter BBVA BME Criteria CaixaCorp Ebro Puleva Enagás Endesa FCC Ferrovial Gamesa Gas Natural Grifols Iberdrola Iberdrola Renovables Iberia Inditex

banca banca serveis d'inversió holding food and beverage electricitat i gas electricitat i gas construcció construcció béns de capital electricitat i gas farmacèutica electricitat i gas

BKT BBVA BME CRI EVA ENG ELE FCC FER GAM GAS GRF IBE

0.82 11.53 0.45 1.07 0.43 0.89 0.31 0.72 0.46 0.69 1.34 0.63 8.47

energies renovables

IBR

0.68

transport i distribució tèxtil, roba i sabates

IBLA ITX

0.44 3.92

Indra Mapfre Obrascón Huarte Lain Red Eléctrica Repsol YPF Sacyr Vallehermoso Técnicas Reunidas Telecinco Telefónica

electrònica i software assegurances

IDR MAP

0.65 0.83

construcció

OHL

0.36

electricitat i gas petroli construcció enginyeria i altres comunicació i publicitat telecomunicacions i altres

REE REP SYV TRE TL5 TEF

1.27 5.52 0.35 0.54 0.48 21.53


f)què és el decret Civil? El dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com jurídiques, de caràcter privat i públic, o inclús entre les últimes, sempre que actuen desproveïdes d'imperium. Se'l pot definir també, en termes generals, com les normes i principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones, considerant les persones quant a tal, com a subjecte de dret, o com aquell que regix a l'home com a tal, sense consideració de les seues activitats peculiars; que regla les seues relacions amb els seus semblants i amb l'Estat, quan este actua en el seu caràcter de simple persona jurídica i en tant eixes relacions tinguen com a objecte satisfer necessitats de caràcter genèricament humanes. De la mateixa manera, a vegades es denomina dret civil al conjunt de normes incloses dins d'un codi civil. Finalment, també s'utilitza el terme dret civil, sobretot en l'àmbit del dret anglosaxó, per a referir-se al: Dret continental (com Civil Law), en contraposició al sistema anglosaxó (o Common Law).

wikipedia  

preguntes wiki