Page 1

A LY TA U S R A J O N O S AV I VA L D Y B Ė S I N F O R M A C I N I S B I U L E T E N I S , 2 0 1 1 M . G R U O D I S N R . 2

ŠIAME NUMERYJE 2 p. Ilgalaikė paskola – projektams vykdyti Prieš šventes – savivaldybės dovanos studentams Socialinėms problemoms – ir viceministro dėmesys Tiesiama pagalbos ranka rizikos grupės šeimoms Išaugo lėšų poreikis piniginei socialinei paramai Simne atidarytas neįgaliųjų dienos centras

3 p. Žmogaus gerovės suvokimas prasideda nuo to, ką jis mato pro savo langą

4 p. Alytaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektų paraiškas Susivienijusių ūkininkų žodis būtų svaresnis Komunalinio ūkio plėtros ir aplinkos apsaugos komitetas Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas

5 p. Dailininkas A.Kmieliauskas: „Įpratęs dirbti daug ir kiekvieną minutę, tuo išmokimu ir dabar naudojuosi“

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas

Nuoširdžiai sveikindami su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais, linkime, kad švenčių dvasia suartintų, įkvėptų naujų minčių, dovanotų viltį. Tegu gražiausios metų šventės nestokoja šviesaus tikėjimo, o visos ateinančių 2012-ųjų dienos tebūna dosnios meilės šeimose, jaukumo namuose, išminties sprendimuose ir sėkmės darbuose. Būkite sveiki ir laimingi!

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Aurimas Truncė

Butrimonis papuošė ne tik eglė, bet ir atnaujinta gimnazija Jei švęsti, tai švęsti – taip drąsiai galėjo sakyti butrimoniškiai, gruodžio 9-ąją džiaugdamiesi atnaujintu gimnazijos pastatu, gėrėdamiesi įžiebta Kalėdų eglute ir linksmindamiesi koncerte „Laukiam šv.Kalėdų“, kuriame koncertavo ir Lietuvos estrados maestro Stasys Povilaitis.

6 p. Kultūros darbuotojams – padėkos ir premijos Priešgaisrinė apsauga – visų rūpestis Reikia teisinės pagalbos? Kreipkitės į savivaldybės teisininkus

7 p. Žinios iš seniūnijų Renginiai sausio mėnesį

8 p.

ISSN 2029-8536

Rajone spindi Kalėdų eglių žiburiai

Į Butrimonis Kalėdų Senelis atvyko keturračiu Butrimonys gražėja Šiųmečių įkurtuvių Alytaus rajone estafetę perėmę butrimoniškiai oficialaus gimnazijos atidarymo laukė krintant pirmajam sniegui. „Kalėdos šiemet ypatingos jums ir visai Butrimonių bendruomenei“, – sveikindamas gimnazijos bendruomenę

Atnaujintoje Butrimonių gimnazijoje puikios sąlygos mokytis ir dirbti

sakė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Jis mokiniams palinkėjo ambicingų tikslų, siekti žinių ir nuolat tobulėti. „Džiaugiamės, kad Butrimonys gražėja. Čia puikios sąlygos ir mokslui siekti, ir gimnazijos kolektyvui dirbti“, – sakė rajo-

no savivaldybės tarybos narė Zita Lukoševičienė. Uždarosios akcinės bendrovės „Algraižė“ administratorė Jolanta Sakavičienė merui A. Vrubliauskui, o jis – gimnazijos direktoriui Valdui Valvoniui perdavė simbolinį raktą, kuriuo buvo simboliškai atrakintos renovuotos

gimnazijos durys. Į dangų iš gimnazistų rankų pakilo balionai, konfeti. „Mokykla užima nepaprastai reikšmingą vietą šalies gyvenime. Išsilavinę kompetentingi žmonės gali pakeisti mūsų šalį, padaryti valstybę stipresnę“, Nukelta į 8 psl.


2psl.

Alytaus rajono žinios Nr.2

Alytaus rajono savivaldybės taryba

Ilgalaikė paskola – projektams vykdyti Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendė imti ilgalaikę 9 mln. litų paskolą iš vidaus ir užsienio kreditorių savivaldybės investiciniams projektams, kurių finansavimui pritars arba yra pritarusi savivaldybės taryba. Paskola bus paimta 10-čiai metų. Pasak Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo Albino Venčkausko, savivaldybė skolinasi, kad galėtų įgyvendinti planuojamus projektus, kuriems įgyvendinti skiriama Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. ES paramą projektų įgyvendinimui teikia tuomet, kai savivaldybė jiems skiria dalį savo lėšų. Taigi ši paskola ir bus naudojama tik savivaldybės dalies lėšų padengimui. 2010 metais savivaldybės tarybai pritarus, buvo paimta 5 mln.

litų paskola 10 metų. Jos lėšomis buvo finansuojami tokie projektai kaip Krokialaukio ir Punios daugiafunkcių centrų įrengimas, Butrimonių kultūros namų ir Daugų gimnazijos bendrabučio pritaikymas visuomenės poreikiams bei Simno miesto aikštės sutvarkymas. Paskolos gražinamos dalimis, o jų grąžinimui reikalingos lėšos kiekvienais metais numatomos savivaldybės biudžete. „Imame paskolas ne bet kam, o projektams įgyvendinti. Alytaus rajono savivaldybė, vykdydama ES ir rajono biudžeto lėšomis finansuojamus projektus, investuoja į viešųjų erdvių tvarkymą, kraštotvarką, geriname sąlygas verslui ir investicijoms“, – sako rajono meras A.Vrubliauskas. Alytaus rajono savivaldybė nemažai projektų įgyvendina kartu su Lenkijos savivaldybėmis.

Prieš šventes – savivaldybės dovanos studentams Alytaus rajono savivaldybė jau dvylika metų finansiškai remia rajono gerai besimokančius studentus, studijuojančius Lietuvos aukštosiose universitetinėse mokyklose. Šiais metais jiems numatyta išmokėti 30 tūkstančių litų. Savivaldybės studijų rėmimo fondo tarybai, kuriai pirmininkauja meras Algirdas Vrubliauskas, svarstyti pateikta 35 studentų prašymai. Iš jų 7 neatitiko Studijų rėmimo fondo nuostatuose numatytų paramos kriterijų, todėl jiems parama nepaskirta. Paramą nuspręsta skirti 28-iems gerai besimokantiems studentams.

Vienam studentui skiriama 1300 Lt dydžio vienkartinė parama. Paramą studijoms gali gauti studentai, kurie studijuoja Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų dieniniuose skyriuose. Studento dviejų semestrų egzaminų įvertinimo vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8,5 balo, šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, ne didesnės kaip 800 Lt. Parama skiriama esant vienai iš šių sąlygų: studentas yra iš daugiavaikės šeimos, vienas iš tėvų yra bedarbis ar pensininkas, šeimoje 2 ar daugiau studentų. Studentams paramą Alytaus rajono savivaldybės taryba skiria vieną kartą per metus.

Socialinėms problemoms – ir viceministro dėmesys Alytaus rajone lankęsis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Dalius Bitinaitis bei ministerijos Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja Daina Urbonaitienė domėjosi, kaip savivaldybėje sprendžiami socialinių reikalų, piniginės paramos, išmokų klausimai. Tai buvo aptarta susitikime su rajono meru Algirdu Vrubliausku bei Alytaus miesto meru Feliksu Džiautu, Alytaus rajono savivaldybės administracijos Ryšių su užsieniu ir investicijų skyriaus

vedėja Sonata Dumbliauskiene, Socialinės paramos skyriaus vyresniąja specialiste Renata Rukšėniene. Svečiai domėjosi pateiktomis stacionarios socialinės globos įstaigų infrastruktūros vertinimo anketomis, socialinio būsto plėtros perspektyvomis, Miroslavo senelių globos namų veikla, vaikų globos problemomis, pristatė perspektyvas globotinių gyvenimo sąlygoms pagerinti, aptarė socialinį paramos poreikį gyventojams, išmokų klausimus.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia reguliariai mankštintis ir dalyvauti projekte „Su mankštom pavasario link“. Mankštos nemokamos, į jas kviečiami visi norintieji. Daugiau informacijos biuro tinklalapyje www.alytausrajonovsb.lt arba telefonu (8 315) 21 438.

Tiesiama pagalbos ranka rizikos grupės šeimoms

Savivaldybės vadovai susitiko su organizacijos „Gelbėt vaikus“ atstovėmis

Alytaus rajono savivaldybė kartu su visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ viena pirmųjų šalyje vykdo rizikos grupės šeimos skirtą projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų

institucinei globai“. „Įgyvendinus šį projektą, rajono savivaldybė taptų pavyzdžiu ir gerosios patirties skleidėja kitoms šalies savivaldybėms“, – susitikime su Alytaus rajono

savivaldybės meru Algirdu Vrubliausku, mero pavaduotoju Gediminu Krasausku ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Burlinskiene kalbėjo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė sekretorė Rasa Dičpetrienė. Įgyvendinant projektą, organizacija „Gelbėkit vaikus“ atliks šeimų, socialinių darbuotojų apklausas, kuriomis bus siekiama išsiaiškinti mokymų ir socialinių paslaugų poreikį. Numatoma apmokyti ne tik socialinius darbuotojus, bet ir bendruomenių atstovus, kad prireikus šeimai galėtų padėti visi. Projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“ finansuoja Švedijos karalienės fondas. Kartu su partneriais – Kauno klinikomis, VšĮ „Pokyčių kelias“, SOS Vaikų kaimai Lietuvoje – jį numatoma įgyvendinti iki kitų metų rugpjūčio 31 d.

Išaugo lėšų poreikis piniginei socialinei paramai Alytaus rajono gyventojams per 2011 metus numatyta išmokėti 24,3 mln. litų socialinei paramai (socialinėms išmokoms ir socialinėms paslaugoms) skirtų lėšų. Socialinės išmokos Jau išmokėta beveik 23 mln. litų įvairių socialinių išmokų, kurias gavo 12 614 asmenų. Lyginant 2010 m. ir 2011 m. išaugo lėšų poreikis piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms (2010 m. išmokėta 6,8 mln. litų, 2011 m. – 9,5 mln. litų), šiek tiek mažiau lėšų skirta šalpos išmokų gavėjams (2010 m. – 10,2 mln. litų, 2011 m. – 9,8 mln. litų). Vienkartinė parama Iš savivaldybės biudžeto lėšų 100 tūkst. litų skirta šeimoms, dėl įvairių priežasčių (gaisro, sti-

chinės nelaimės, ligos ir pan.) patekusioms į sunkią materialinę padėtį. Piniginė parama, atsižvelgiant į savivaldybės ir seniūnijų Piniginės socialinės paramos teikimo komisijų siūlymus, suteikta 410 šeimų. Socialinės paslaugos Išlaidos socialinėms paslaugoms sudarė 1,3 mln. litų. Šiais metais socialinės paslaugos suteiktos 9 534 asmenims: 144 rajono gyventojai (iš jų 70 vaikų) gavo ilgalaikės, trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigose, 95 neįgaliems asmenims socialinės paslaugos (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, asmeninės higienos ir priežiūros, sociokultūrinės paslaugos) buvo teikiamos Miroslavo globos namų padaliniuose – Daugų socialinės priežiūros

ir Simno neįgaliųjų dienos centruose, 40-čiai senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų lankomosios priežiūros darbuotojai teikė pagalbos į namus paslaugas, 128 socialinės rizikos šeimoms (jose auga 288 vaikai) socialinės priežiūros paslaugas teikė seniūnijų socialiniai darbuotojai, 8 666 nepasiturintys rajono gyventojai gavo paramą maisto produktais. Savivaldybė pagal savo kompetenciją nustato asmens specialiuosius poreikius ir jų lygius. 2011 m. specialiųjų poreikių lygis nustatytas 398 pensinio amžiaus rajono gyventojams. Alytaus rajone vykdoma Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programa. 2011 m. dviem neįgaliems rajono gyventojams pritaikyti būstai. Šiam tikslui skirta 9,1 tūkst. litų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

Simne atidarytas neįgaliųjų dienos centras Tarptautinės neįgaliųjų dienos išvakarėse Simno kultūros centro pastate duris atvėrė Simno neįgaliųjų dienos centras. „Tikiuosi, kad čia rasite savo širdžiai mielą veiklą, užsiėmimą, gerą nuotaiką ir draugišką petį. Esate didelis pavyzdį tiems, kurie tik dejuoja ir skundžiasi“, kreipdamasis į centro lankytojus sakė meras A.Vrubliauskas. Įkurtuvių proga jis padovanojo centrui austą savivaldybės herbą, o Simno seniūnas Vytautas Viršilas – Simno seniūnijos herbą. Socialinės paramos skyriaus vedėja D. Burlinskienė pasidžiaugė, kad žengtas dar vienas žingsnis plečiant socialinių paslaugų infrastruktūrą rajone. Pasak jos, gerai sutvarkytos patalpos ir šiuolaikiška įranga leis lankytojams užsiimti įvairia menine, socialine veikla, turiningai pailsėti. Simno neįgaliųjų dienos centras skirtas Simno krašto suau-

gusiems asmenims su negalia. Čia teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (meno, darbo terapijos užsiėmimai, neįgaliųjų ugdymas ir mokymas), asmeninės higienos (skalbimas, prausimas (-sis)), transporto, so-

ciokultūrinės paslaugos. Vienu metu socialines paslaugas galės gauti 20 neįgaliųjų. Centras veikia darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. 2010 metų pabaigoje socialinės priežiūros centras buvo atidarytas Dauguose.

Cento atidarymo juostelę perkirpo (pirmas iš kairės) Miroslavo globos namų direktorius V. Mocevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėja D. Burlinskienė, meras A. Vrubliauskas


3psl.

Alytaus rajono žinios Nr.2

Žmogaus gerovės suvokimas prasideda nuo to, ką jis mato pro savo langą Artėjant didžiausioms metų šventėms, įprasta skaičiuoti ne tik suspėtus iki jų nuveikti darbus, bet ir kalbėti apie dovanas. Tad ir Alytaus rajono savivaldybės vadovų – mero Algirdo Vrubliausko ir administracijos direktoriaus Aurimo Truncės – paklausiau: kokių dovanų savo krašto žmonėms jie atneštų, jei būtų Kalėdų Seneliai? Akimirką pagalvoję vyrai vieningai nusprendė, kad neitų pas žmones nei su pinigų, nei su saldainių ar kitų daiktų prikrautais maišais. Jie meiliau neštų dovanų sveikatą, sėkmę bei gebėjimą džiaugtis. Ir tuščiais pažadais nesišvaistytų, nes jie tik suerzina žmones ir valdžios vyrams garbės nedaro. „Pažadus lengva ranka gali dalinti tik tie, kas valdžioje nebuvo arba nesitiki joje būti“, – sakė Alytaus rajono vadovai, pakviesti pokalbio apie besibaigiančius metus. Šie metai prasidėjo rinkimais, po kurių valdžia Alytaus rajone nepasikeitė. Kada būna lengviau: prie valdžios vairo stoti pirmą kartą ar išlaikyti vairą savo rankose kelintą kadenciją iš eilės? Algirdas Vrubliauskas: Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas lyg ir tas pats. O realiai, prasidedant kiekvienai kadencijai, atverčiamas ir naujas savivaldybės raidos puslapis. Ir tai, kad jau turime darbo patirties, žinome, ko siekiame, mums labai padeda. Atėjusi nauja politinė jėga gali sakyti, kad neatsako už tai, kas buvo anksčiau, kas ką žadėjo. Mes, valdžios senbuviai, atsakome už atliktus, neatliktus darbus ir pažadus. Aurimas Truncė: Ne pirmą kartą žmonių išreikštas pasitikėjimas mumis, ne pirmą kadenciją dirbančių partijų atstovais, rodo, kad jie patenkinti mūsų darbu. Daugelis jau spėjo įsitikinti, kad naujos daug žadančios politinės jėgos gan greitai išnyksta iš politinio žemėlapio. Manau, žmonės nebenori būti nuvilti ir klaidinami – ir tą įrodo Alytaus rajono gyventojų pasirinkimas per šių metų savivaldybių rinkimus. A.V.: Mūsų – Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų, Darbo partijos, partijos Tvarka ir teisingumas – koalicija atitinka rinkėjų lūkesčius. Pavyzdžių, kuo baigiasi įvairiausi politikų susitarimai, einant prieš rinkėjų valią, yra daug – ne vienoje savivaldybėje valdžia jau spėjo pasikeisti. Esate dviejų skirtingų partijų – Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų ir Darbo partijos – atstovai. Dirbant kartu – tai privalumas ar trūkumas? A.V.: Dirbant savivaldybėje vietos ideologiniams skirtumams beveik nebelieka. Čia svarbiausia – patirtis, praktiškumas, ūkiniai dalykai, protingas požiūris, racionalus finansų tvarkymas, investicijų paieška. A.T.: Žmonės pirmiausia renkasi ne politines nuostatas, o gebėjimą dirbti. Ir jų pasirinkimas yra geriausias to darbo įvertinimas.

A.T.: Norint pateikti realų ir išsamų vaizdą, objektyvų reitingą, reikėtų atsižvelgiant į kiekvieno rajono ypatumus. Ką mūsų rajone galime privatizuoti, jei neturime pastatų? Reikėtų savivaldybę vertinti pagal rodiklius, kurie turi realią naudą žmonių gyvenimui. Reitingų sudarinėtojai turėtų remtis ne tik skaičiais, bet ir patys pamatyti, kaip kuriame krašte žmonės gyvena, tvarkosi.

Alytaus rajono savivaldybės vadovai atsakė ir į 10 trumpų klausimų apie save Savivaldybės administracijos direktorius A.Truncė

Ar gyvenime yra tekę būti Kalėdų Seneliu?

Taip

Ar jau pasirūpinote kalėdinėmis dovanomis?

ne

Taip

Ar baigiantis metams prisiekinėjate sau kitąmet būtinai kažką gyvenime pakeisti ar pasikeisti?

Taip

Ar dažnai gailitės dėl to, ko nepadarėte, bet galėjote padaryti? Taip

Ar dažnai gailitės dėl to, ką padarėte? Ar dažnai galvojate apie ateitį?

Taip

Taip ne

O apie praeitį?

Taip

ne Taip

Taip

Ar norėtumėte pasukti laiką atgal?

Besibaigiantys metai Alytaus rajonui buvo dosnūs įkurtuvių. Ar visose jose spėjote apsilankyti, pamatyti, kaip rajonas per šiuos metus pasikeitė, kokie svarbiausi projektai jame įgyvendinti? A.V.: Žvelgiant iš rajono vadovo pozicijų, svarbiausi yra plačiam žmonių ratui naudotis skirti objektai: rekonstruota Daugų centrinė aikštė, Butrimonių gimnazija, kultūros centrai, įsteigti Krokialaukio ir Punios daugiafunkciai centrai, įsteigtos poilsio zonos, atnaujinta nemažai kelių. Tačiau iš patirties žinau, kad kiekvienam žmogui svarbiausia yra tai, ką jis mato pro savo langą. O atidarymo švenčių šiemet išties buvo labai daug ir į visas jas suspėti nepavykdavo. Kartais jau net nuogąstaujame: kas bus, kai baigsis šitas įkurtuvių maratonas? Juk mūsų žmonės jau įprato, kad nuolat kažkas vyksta, atnaujinama, sukuriama – per pastaruosius metus rajone neliko nė vienos gyvenvietės ar didesnio kaimo, kuriame nebūtų švęstos įkurtuvės. Žinoma, jų bus ir kitąmet, ir, tikimės, tolesnėje ateityje. To tikėtis galime, nes esame viena geriausiai struktūrinių fondų lėšas įsisavinančių savivaldybių šalyje. Alytaus rajono savivaldybė už efektyvų ES paramos panaudojimą regionų plėtrai

Savivaldybės meras A.Vrubliauskas

mažai

Ar mokate pagaminti bent vieną Kūčių valgį?

Taip

Taip

ne

Ar padedate namuose ruošti Kūčių stalą?

kartais

Taip

Taip

apdovanota LR Vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio padėka. A.T.: Man labiau svarbu ne įkurtuvės, o kad pradėti darbai laiku būtų baigti, atlikti kokybiškai ir bendruomenė pajaustų naujų ar atnaujintų objektų naudą. Ar, Jūsų manymu, atidarytų naujų ar rekonstruotų objektų, sutvarkytos infrastruktūros pakanka, kad žmonės galėtų tvirtai pasakyti: čia gera gyventi? A.V.: Savo funkcijas mes atliekame atsakingai, nuoširdžiai, kvalifikuotai ir sulaukiame gerų įvertinimų. O erdvės plėtrai, naujiems projektams yra. Tačiau ne viskas yra savivaldybės galioje. Daug dalykų priklauso nuo atskirų žinybų, centrinės valdžios sprendimų, kurių įtakoti savivaldybė negali. Mes mažai galime įtakoti sprendžiant nedarbo, konkretaus žmogaus materialinės gerovės problemas. Ir tokiems dalykams, kaip banko „Snoras“ griūtis savivaldybė, deja, negali užkirsti kelio. A.T.: Mūsų savivaldybės šūkį: „Čia gera gyventi!“ nėra lengva pateisinti, bet mes stengiamės ir tikrai neketiname jo keisti. Žmonių poreikiai labai greit auga, žiūrima labai toli į priekį, todėl labai greitai pamirštama, kas jau padaryta. Kad žmonių norai ir poreikiai būtų pa-

ne tenkinti, ne vien nuo savivaldybės priklauso, tačiau mūsų tikslas - kad žmonėms Alytaus rajone gyventi būtų gera. Pastaraisiais metais labai populiaru tapo skelbti savivaldybių reitingus. Pagal juos ta pati savivaldybė, vienais metais buvusi aukštumoje, kitąmet staiga atsiduria sąrašo gale ir tuomet ambicingas rajono šūkis tariamas priekaištingu tonu. Kaip vertinate tokius reitingus ir kiek jie atspindi situaciją rajone? A.V.: Apie tuos reitingus ir Savivaldybių asociacijoje diskutavome. Ne visada objektyvūs jie, švelniai tariant, ir labai priklausomi nuo konkrečios savivaldybės užsakymų konkrečiai visuomenės informavimo priemonei. Šį rudenį paskelbtas Lietuvos laisvosios rinkos instituto reitingas nustebino netinkamai parinktais kriterijais. Mes labai pozityviai įvertinti dėl valdymo, vadybos dalykų, administracijos darbo. Tačiau mažai balų gavome dėl to, kad pas mus mažai privatizuota turto. O tas turtas – nepaklausūs objektai kaime. Tuo tarpu tokie dalykai kaip leidimų naujo būsto statybai išdavimas visiškai nevertinti, nors mūsų rajone tokių leidimų išdavimas net krizės metais augo.

Išvengti kritikos nė vienai valdžiai nepavyksta. Ir Jus politiniai oponentai kritikuoja tai dėl gyventojų aptarnavimo vieno langelio principu, tai dėl kitų dalykų. O ko daugiausia sulaukiate iš rajono gyventojų: priekaištų, prašymų, pasiūlymų? A.T.: Viskas, kas nauja, dažniausiai iš pradžių sulaukia neigiamos reakcijos. Taip buvo ir dėl vieno langelio, ir dėl kitų naujovių. Kai tik pradedi ką nors daryti, prasideda nuogąstavimai, įvairūs vertinimai, skamba priekaištai, o pabaiga beveik visada kaip pasakoj – visi būna patenkinti. A.V.: Mes nesiekiame pigaus populiarumo. Antraip pasigirdus žmonių nepasitenkinimui, tektų viską mesti ir nieko nedaryti. O kadencijos pabaigoje tie patys žmonės paklaustų: ko tu čia sėdėjai nieko neveikdamas kelis metus? Politikas privalo matyti toliau, įžvelgti perspektyvą, o ne pasiduoti spaudimui. Tai skatina žmonių pasitikėjimą ir susitikimuose su rajono gyventojais palankių veiklos vertinimų tenka girdėti daug daugiau nei priekaištų, nors iš viešai skleidžiamos informacijos gali susidaryti kitoks įspūdis. Todėl bendravimas su žmonėmis yra labai svarbus ir mes tam skiriame didelį dėmesį. Žmonės nori žinoti, kas vyksta, kaip valdžia dirba: girdžiu, kad gyventojai jau naudojasi sudaryta galimybe stebėti internetu transliuojamus tarybos posėdžius. Pradėjome leisti savivaldybės informacinį biuletenį, kad žmones pasiektų objektyvi, nešališka informacija. Taip elgdamiesi tikrai neišlaidaujame, nes informacijos skelbimas kituose leidiniuose savivaldybei kainuotų gerokai brangiau. A.T.: Vis daugiau rajono gyventojų naudojasi galimybe rašyti prašymus ir paklausimus savivaldybės interneto svetainėje www.arsa.lt. Ir vieno langelio principas vertinamas vis palankiau: žmonėms nebereikia blaškytis po kabinetus, netrukdomi darbuotojai, jie jaučiasi saugesni, nes anksčiau visko pasitaikydavo. Daugeliu atvejų žmogui net nereikia pačiam važiuoti į savivaldybę – jis gali pateikti prašymą seniūnui, kuris dokumentą atveš, užregistruos ir žmogus gaus specialistų atsakymą. A.V.: O dar geriau būtų, kad to prašymo net nereikėtų vežioti – kuo daugiau žmogui svarbių kasdienių reikalų turi būti sprendžiami seniūnijose. To mes ir siekiame. Ir kitose srityse turime daug sumanymų, daug yra spręstinų dalykų – tam ir dirbame.


4psl.

Alytaus rajono žinios Nr.2

Alytaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektų paraiškas

Alytaus r. VVG valdyba (iš kairės): pirmininkas G.Krasauskas, nariai R.Gaisrienė, A.Žemaitis, V.Mocevičius, A.Kisielienė, V.Kairienė, P.Riauba

Asociacija Alytaus rajono vietos veiklos grupė (VVG) šį mėnesį įvykdė jau antrąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2010-2013 metams” (toliau - strategija). Antrajam kvietimui buvo skirta 1, 5 mln. litų. Kvietimo metu gauta 7 vietos projektų paraiškos. Šiuo metu vyksta jų administracinis vertinimas. Galutiniai antrojo kvietimo rezultatai paaiškės kitų metų pradžioje. Pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas VVG skelbė 2010 metais. Kvietimo metu gauta 12 vietos projektų paraiškų, kurių prašoma paramos suma siekė daugiau kaip 1 mln. 996 tūkst. Lt strategijos lėšų, bei 300 tūkst. 231,79 Lt PVM, tinkamo finansuoti iš Žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. Išsamią informaciją apie tai galima rasti VVG interneto svetainėje www.alytausrvvg.lt . Asociacija Alytaus rajono vietos veiklos grupė buvo įsteigta siekiant sukurti ir įgyvendinti Alytaus rajono kaimo plėtros strategiją LEADER metodu. VVG sudaryta iš valdžios institucijų, privataus verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų. Dar 2009 m. rugsėjo 21 d. buvo pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, pagal kurią VVG gavo beveik 69 tūkst. Lt finansavimą Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimui. „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams” sukurta derinant skirtingus strategijos dalyvių interesus, siekiant suvienyti juos bendram siekiui – naudos kaimo gyventojams gavimui, visapusiškos ir subalansuotos kaimo plėtros skatinimui. Kuriant strategiją į sprendimų dėl jos rengimo ir struktūros priėmimo procesus buvo siekiama įtraukti kuo daugiau kaimo plėtros dalyvių. Be to buvo skatinamas potencialių vietos projektų vykdytojų susidomėjimas rengiama strategija, buvo organizuojami renginiai, išvykos ir teikiama informacija kaimo bendruomenėms apie vietos projektų įgyvendinimo specifiką bei reikalavimus, galimas finansavimo kryptis ir sritis. Strategijos formavimas buvo aptariamas kiekvienoje Alytaus rajono seniūnijoje. Šių susitiki-

mų metu 32 (beveik 75 proc.) registruotos Alytaus rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenės pateikė savo sprendimus dėl pritarimo strategijai. Žemės ūkio ministerija palankiai įvertino parengtą Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strateginį dokumentą ir skyrė jam 98 balus iš 100 galimų. Bendra paramos suma skirta strategijai įgyvendinti yra 9 mln. 770 tūkst. Lt. Vietos projektų įgyvendinimui numatyta 83,36 proc. (8 mln. 144,5 tūkst. Lt) strategijos lėšų, strategijos administravimui pen­ke­riems metams skirta 16,6 proc. (1 mln. 652,5 tūkst. Lt). VVG valdyba nuo 2010 m. liepos 1 d. suformavo Alytaus vietos veiklos grupės administraciją strategijai įgyvendinti. Strategija įgyvendinama pagal du prioritetus. Pirmasis – „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“, antrasis – „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“. Suplanuota, kad iš viso turi būti parengta 60 vietos projektų, o projektams skirtos paramos lėšos panaudotos iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Alytaus rajono VVG įgyvendindama vietos plėtros strategiją vykdo ir kitas veiklas bei priemones, pavyzdžiui, rengia ir įgyvendina kaimo plėtros planus bei programas savivaldybės teritorijoje, skatina ir palaiko vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse. Taip pat teikia pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo, atstovauja ir gina visuomenėje bei valdžios institucijose Alytaus rajono VVG narių interesus. VVG įgyvendindama strategiją bendradarbiauja ir su kitomis vietos plėtros strategijas įgyvendinančiomis institucijoms Lietuvoje ir užsienyje bei rengia bendradarbiavimo projektus išvardytoms veikloms plėtoti ir įgyvendinti. Taip pat VVG organizuoja kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą ir šiuo metu įgyvendina projektą „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti (mokymai ir aktyvumo skatinimas)“. Penkeriems metams Alytaus rajono gyventojų kompetencijų didinimui skirta 350 tūkst. Lt.

Susivienijusių ūkininkų žodis būtų svaresnis Lapkričio 24 d. Alytaus rajono ūkininkai jiems aktualiais klausimais diskutavo Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyboje. Informacinį pasitarimą žemdirbiams „2011 m. aktualijos-perspektyvos“ organizavo Alytaus rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius, Žemės ūkio rūmai bei Alytaus maisto ir veterinarijos tarnyba. Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas pristatė Alytaus rajono vietos veiklos grupę (VVG), jos veiklą, perspektyvas ir strategiją. Priminė, kad Alytaus rajono VVG aktyviai bendradarbiauja su partneriais Lietuvoje ir užsienyje. „Nuspręsta finansuoti visas 12 pirmame šaukime gautas paraiškas. Bendruomenės pačios nusprendė, kokiems projektams teikti paraiškas ir įgyvendinti,“ – sakė G. Krasauskas. Daugiausia lėšų kaimo bendruomenės

Rajono ūkininkai savo problemas aptarė su valdžios atstovais ir specialistais prašė pastatų sutvarkymui, van- apie pieno kokybės reikalavimus, dens nugeležinimo projektams gyvuliams atliekamus tyrimus, vykdyti, kultūros namų rekons- jų ligas, maisto ir veterinarijos gydytojų inspektorių vykdomus trukcijai, mokymams. Žemės ūkio skyriaus vedėjas planinius ir neplaninius patikriniStasys Supranavičius pateikė mus. „Žemdirbiai valdžiai duoda aktualią informaciją apie pieno daug pylos, tačiau jiems trūksta kvotas, valdų atnaujinimą, be- vienybės, asocijuotos, bendros brų populiacijos gausos regu- nuomonės, organizuotumo,“ – liavimą, melioracijos naudotojų sakė susitikime dalyvavęs meras asociacijas rajone, vilkų daromą A. Vrubliauskas ir pritarė UAB žalą ir traktorių techninių apžiū- „Luksnėnų sodai“ vadovei E. Žilinskienei, kad žemdirbiams būtiras 2012 metais. Ūkininkai aktyviai diskutavo na jungtis į asociacijas.

Rajono savivaldybės tarybos komitetai

Komunalinio ūkio plėtros ir aplinkos apsaugos komitetas

Komiteto pirmininkas J.Staniulis

2011-2015 m. savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui patvirtintas Komunalinio ūkio plėtros ir aplinkos apsaugos ko-

mitetas, kuriame dirba 5 tarybos nariai. Pirmininkas – Juozas Staniulis, pavaduotojas – Gediminas Krasauskas. Komiteto nariai: Vytas Arbačiauskas, Vydas Baravykas, Snieguolė Vichrovienė. Nuo šių metų balandžio iki lapkričio mėnesio komitetas svarstė 112 klausimų. J. Staniulis taryboje dirba trečią kadenciją, komiteto pirmininku patvirtintas antrą kartą. Komitetas svarsto klausimus, susijusius su šilumos, geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimu. Nagrinėja sprendimo projektus dėl savivaldybės ribų keitimo, gyvenamųjų vietovių, gatvių, aikščių, pastatų, statinių pavadinimų

nustatymo ir keitimo. Komiteto nariai svarsto siūlymus susijusius su teritorijų planavimo dokumentais, išskyrus specialiųjų ir detaliųjų planų tvirtinimą. Analizuoja klausimus, susijusius su sprendimų dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos. Teikia pasiūlymus tarybai aplinkos kokybės gerinimo klausimais. Nagrinėja ir teikia pasiūlymus atliekų tvarkymo, švaros, želdinių, atvirų vandens telkinių priežiūros klausimais. Komitetas analizuoja savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimo klausimus.

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas

Komiteto pirmininkė R.Gaisrienė

2011-2015 m. savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui patvirtintas Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas, kuriame dirba 4 tarybos nariai. Pirmininkė – bendrosios praktikos gydytoja Ramunė Gaisrinė, pavaduotoja – Simno ambulatorijos vedėja, šeimos gydytoja Jūratė Overaitytė. R. Gaisrienė taryboje dirba ketvirtą kadenciją, komiteto pirmininke patvirtinta taip pat ketvirtą kartą.

Komiteto nariai: Kančėnų kaimo bendruomenės „Dėmesio centras“ pirmininkė Monika Ražanauskienė, Butrimonių gimnazijos mokytojas Sigitas Karlonas. Nuo šių metų balandžio iki lapkričio mėnesio komitetas svarstė 29 klausimus. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas svarsto ir nagrinėja klausimus dėl socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigų, savivaldybės triukšmo prevencijos, papildomos

socialinės paramos, pasisako dėl socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos. Komiteto kompetencijoje yra neįgaliųjų klausimai. Komiteto nariai svarsto ir savivaldybės sveikatos, socialinių, vaiko teisių apsaugos programas, jų gyvendinimą. Nagrinėja klausimus dėl pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, migracijos procesų ir kitus klausimus, susijusius su sveikatos ir socialine apsauga.

Lietuvos gyventojai kviečiami dalyvauti nacionaliniame Vinco Kudirkos dailyraščio konkurse „Rašom! 2012“. Antrus metus iš eilės organizuojamo renginio metu bus išrinkti dailiausios bei originaliausios rašysenos Lietuvos gyventojai. Konkurse „Rašom!“ kviečiami dalyvauti visi Lietuvos gyventojai: nuo trečios klasės mokinių iki senjorų. Dalyviai susirungs trijose amžiaus grupėse: 3–6 klasių moksleiviai, 7–12 klasių moksleiviai ir suaugusieji. Konkurso tekstus, kuriuos dalyviai turi išraityti plunksnakočiu mėlynu rašalu, galite rasti Lietuvių kalbos instituto ir raštinės reikmenų bendrovės „Biuro pasaulis“ tinklalapiuose www.lki.lt ir www.biuropasaulis. lt. Dailyraščių laukiama iki kitų metų sausio 31 d. Lietuvių kalbos instituto lituanistikos židinio adresu P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva. Daugiau informacijos: Violeta Meiliūnaitė, Lietuvių kalbos instituto mokslinė sekretorė, tel. (85) 263 76 90, e. paštas violeta.meiliunaite@lki.lt, tinklalapyje www.lki.lt.


5psl.

Kraštiečių portretai

Alytaus rajono žinios Nr.2

Dailininkas A.Kmieliauskas: „Įpratęs dirbti daug ir kiekvieną minutę, tuo išmokimu ir dabar naudojuosi“

Butrimonyse kelią į žinių pasaulį pradėjęs A.Kmieliauskas savo sukurta freska papuošė atnaujintą gimnaziją Šis unikalus menininkas – įvairių meno sričių ir šakų kūrėjas, mąstytojas ir dėstytojas, išleidęs į gyvenimą visą būrį dailininkų. Plati ir turtinga jo kūryba – apie 30 paveikslų, freskos Vilniuje,

Kmieliauskas visą laiką tiek gyvenime, tiek kūryboje liko ištikimas žmogiškosioms tiesoms – darbštumui, sąžiningumui, meilei artimui. „Vaikystėje mane ypač su-

tai parodyti kūriniuose. Tikriausiai nėra Lietuvoje vietos, kur žmonės nebūtų vienaip ar kitaip susiję su pokario įvykiais. Mokydamasis Butrimonių ir Jiezno mokyklose, mačiau nežmoniškai

džius. Artimesni pažįstami pastebi Jūsų nuolatinį rūpinimąsi šeima, abipusį dvasinį ryšį. Mums, iš kaimo atvykusiems mokytis į miestą, būdavo įprasta daug dirbti, nepasiduoti, kai ištinka nesėkmės. Menu, kaip seneliai ir tėvai mylėjo savo žemę ir gimtuosius namus, kaip rūpinosi šeima, dabar stebiuosi jų pramanumu ir darbštumu. Senelis Antanas, trejus metus Amerikoje dirbęs viename Pitsbergo fabrike, kur buvo gaminami geležinkelio bėgiai, sugrįžęs į Lietuvą, nusipirko žemės. Tėvas prasimanydavo įvairių užsiėmimų, stengdavosi pats pramokti įvairių darbų; pamenu, kaip man rūpestingai galąsdavo kaltus ir kitus įrankius, kai kaldavau skulptūras. Vaikystėje išgyvenau pokario įvykius kaime, mačiau, kaip sunkiai uždirbama duona, tad, mokydamasis Vilniaus dailės institute, supratau, kad privalu dirbti atsakingai, kruopščiai ir profesionaliai; tai buvo svarbu ir mano bendraminčiams dailininkams. Koks Jūsų gyvenime buvo solidžiausias užsakymas?

Dailininkas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, profesorius Antanas Kmieliauskas – Alytaus rajono garbės pilietis. Šį vardą sa­ vivaldybės taryba suteikė 2008 metų liepos 2 dieną. A. Kmieliaus­ kas gimė 1932 m. kovo 8 d. Alytaus rajono Olendernės kaime, mo­ kėsi Butrimonių pradžios mokykloje ir progimnazijoje. 1951-1957 m. Valstybiniame dailės institute studijavo tapybos specialybę, pirmieji kūriniai buvo sukurti gimtajai Butrimonių bažnyčiai. A.Kmieliauskas yra vienas universaliausių šiuolaikinių lietuvių dai­ lininkų, nuo pat pirmųjų savarankiškos kūrybos žingsnių tolygiai dir­ bantis skulptūros, grafikos, molbertinės tapybos ir freskos srityse. Kaune, Klaipėdoje, Dauguose, Rainiuose, apie 400 ekslibrisų, kelios dešimtys grafikos lakštų, arti 50 skulptūrų. A.Kmieliauskas yra surengęs ne vieną personalinę parodą, dalyvavo grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje, darbai įvertinti reikšmingais apdovanojimais, Lietuvos nacionalinė premija skirta už Rainių Kančios koplyčios freskas. Šią žiemą atnaujintą Butrimonių gimnaziją puošia unikalus meno kūrinys – iškilaus kraštiečio dailininko A.Kmieliausko sukurta freska. Prieš daugelį metų savo kelią į žinių pasaulį Butrimonyse pradėjęs dailininkas prisipažino, kad čia – jo Lietuva. Simne stovi menininko sukurtas paminklas po pasaulį išblaškytiems Simno krašto vaikams, partizanams, žuvusiems, nukankintiems, sušaudytiems, ištremtiems. Žiūrinčios į tolį moters, prie kurios kojų prigludęs vaikas, skulptūra simbolizuoja sudėtingą Lietuvos patirtį. Išgyvenęs vargingą vaikystę pokario metu, dėl religinės meno tematikos ignoruotas sovietmečiu, pagaliau po pripažinimo užsienyje įvertintas ir Lietuvoje, A.

krėtė krikštatėvio Nikodemo mirtis. Atmintin įsirėžė laidotuvių vaizdai. Jis mane, vaiką, nešiodavo ant rankų, pamenu jo piešinius iš Alytaus gimnazijos laikų Nepriklausomos Lietuvos metais, atvėrusius man meno pasaulį. Saugojau jo atminimą, galbūt siedamas su gimtuoju Olendernės kaimu, Butrimonių bažnyčia, kurioje tebėra mano sukurtos skulptūros ir paveikslai religine tema, ir kapinėse pastatytu paminklu „Pieta“ visai giminei (Alytaus r.). Mano tėvas niekada nebuvo nuošalyje istorinių įvykių, aš ir mano brolis Jeronimas su seserimi Vlada domėjomės istorija. Kai Vilniaus universiteto anglų kalbos dėstytojo Albino Kentros pakviestas 1979–1989 m. tapiau rektorate freskas, norėjau sukurti Lietuvos kunigaikščių portretus, bet tuomet nebuvo galima jų laisvai pavaizduoti; šiandien kūrinių šia tema nedaug kas užsako. Pokaryje gimtųjų Butrimonių apylinkėse vykusių žudynių vaizdai ir mano tėvo pažinoto partizanų vado Adolfo RamanauskoVanago bei kitų partizanų likimai giliai įstrigo atmintin, norėdavosi

A.Kmieliauskas sukūrė pamink­ lą po pasaulį išblaškytiems Simno krašto žmonėms sužalotų žmonių (dažnai užkastų miestelio prieigose, žinant jų artimiesiems, kaimynams, kurie, būdami prigąsdinti, bijodavo juos palaidoti). Šiandien tokius vaizdus sunku įsivaizduoti, daug kas yra rašyta pastarojo dešimtmečio memuarinėje literatūroje. Pabandžiau šiuos skaudžius įvykius pavaizduoti minėtos Kančios koplyčios sienų tapyboje per žmogaus figūrą, portretą, spalvas bei simbolius, o Guronių koplyčių kompozicijose perteikiau pasakojimus apie pokarį, tremtį, persekiojamą Bažnyčią ir apie Lietuvos atgimimą. Jūsų kūryboje galima įžvelgti galbūt jau studijų metais įdiegtą atsakomybę, renkantis kūrybos kryptį, temas, plastinę raišką, įvaiz-

Turiu omenyje ne materialinę, bet meninę pusę... Turbūt didžiausias užsakymas, kai manęs paprašė sukurti freskas Vilniaus universitete. Jose simbolių pavidalu vaizduojami mokslai ir menai: astronomija, medicina, botanika, muzika... Prie šių freskų dirbau 10 metų. Įdomu tai, kad aš studijavau ne freską, o aliejinę tapybą. Kai užsakė freskas, nuėjau į M.Mažvydo biblioteką, išstudijavau visą literatūrą apie freskos technologiją. Stengiausi daryti pagal taisykles. Geriausiai freskos technologiją žinojo senovės graikai. Daug Jūsų tapybos ir skulptūros darbų sukurta religine tematika? Gal mano kūrinių stilistika artima bažnytiniam menui?.. O gal

tiesiog jau taip susiklostė mano kūrybiniame gyvenime. Pirmas darbas, kuris mane savotiškai išgarsino ir nuo kurio tam tikra linkme pasuko mano gyvenimas buvo Šv. Kristoforo skulptūra, sukurta dar 1957 metais. Kai studijavau Dailės akademijoje, diplominiame darbe norėjau pavaizduoti artoją, kuris myli savo žemę. Man tai buvo artima, nes mano tėvai buvo ūkininkai. Tačiau kažkam pasirodė, kad tai nukreipta prieš kolūkinę agitaciją (tuo metu žmonės vangiai būrėsi į kolūkius, nes nenorėjo savo turto atiduoti). Man uždraudė tą artoją tapyti, tai aš nutapiau artisto Stepo Juknos portretą. Aš Dailės akademiją baigiau labai gerais pažymiais, bet man nepasiūlė pasilikti dėstyti, kaip kitiems mano kolegoms... Turbūt todėl, kad nebuvau komjaunuolis. Kadangi po studijų tapau laisvu menininku, priėmiau pasiūlymą sukurti Šv. Kristoforo skulptūrą, kaip paminklą kunigui Kristoforui Čibirui, kuris lenkų laikais buvo lietuvybės puoselėtojas. Skulptūrą buvo numatyta pastatyti Vilniaus Rasų kapinėse. Tačiau kai padariau Šv. Kristoforą, užsakovai sugalvojo, kad paminklą geriau prie Švento Mikalojaus bažnyčios pastatyti ir uždėti užrašą „Šventas Kristoforai, globok savo miestą“. Visiems buvo keista, kaip tapytojas daro skulptūrą, net specialių įrankių neturėdamas. Tačiau aš kažkaip iškaliau iš akmens... Žinoma, kai dabar pagalvoju, tai man pačiam keista, neturėjau nei gerų kaltų, nei įgūdžių. Tiesa, vaikystėje buvau padaręs iš liepos šventojo skulptūrą, gal tai suteikė man drąsos. Dažnai dailininko talentas prasimuša jau vaikystėje. Kokia buvo Jūsų pirmoji pažintis su daile? Augau Alytaus rajone netoli Butrimonių esančiame Olendernės kaime. Tėvo brolis Nikodemas piešdavo, ir mes, vaikai, kartais paimdavome pieštuką. Buvo tokia istorija, kai kunigas atėjo prieš Kalėdas į klasę ir liepė mokiniams prakartėlę nupiešti. Pamatę mano piešinuką, klasiokai paprašė manęs irgi nupiešti, taip pavaizdavau 40 prakartėlių. Man tada buvo 12 metų. Vėliau motina mane su broliu nuvežė mokytis į Kauno dailės mokyklą, ten baigiau penketais. Aš buvau naivus kaimo vaikas, tai mes labai stengdavomės, nerdavomės iš kailio, kad tik pavyktų. Kai kaime augau, teko labai sunkiai dirbti. Įpratęs dirbti daug ir kiekvieną minutę, tuo išmokimu dirbti aš ir dabar naudojuosi. Čia vis paslaptis: kiek gabumų, o kiek darbo įdedu, kas pasvers? Parengta pagal Neringos Markauskaitės interviu, publikuotą leidinyje „Literatūra ir menas“, ir žurnalistės Dianos Rakauskaitės interviu su A.Kmieliausku


6psl.

Alytaus rajono žinios Nr.2

Priešgaisrinė apsauga – visų rūpestis

Rajono savivaldybės administracijos Ryšių su užsieniu ir investicijų skyriaus vedėja S. Dumbliauskienė (pirma iš kairės) su Oržyšo savivaldybės (Lenkijos Respublika) atstovėmis aptarė bendradarbiavimo galimybes priešgaisrinės apsaugos srityje

Alytaus rajono savivaldybė ieško galimybių stiprinti priešgaisrinę apsaugą. Kartu su Lenkijos Respublikos Oržyšo savivaldybe numatoma vykdyti projektą, kurį įgyvendinant, rajono ugniagesiai galėtų įsigyti modernios gaisrams gesinti skirtos įrangos, naujų specialių uniformų, vyktų bendri ugniagesių mokymai, pažintis su ugniagesių-savanorių darbo specifika. Lapkričio 28 d. Ryšių su užsieniu ir investicijų skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė, Oržyšo savivaldybės investicinių projek-

tų vadovė Ula Myka ir krizinių situacijų valdymo bei ugniagesiųsavanorių veiklos koordinatorė Katažyna Ovčiarek aptarė planuojamą projektą. Pasak S. Dumbliauskienės, projekte turėtų dalyvauti ne tik rajono ugniagesiai, bet ir vietos bendruomenė. Paraišką dėl projekto įgyvendinimo planuojama pateikti kitų metų sausį. Alytaus rajono savivaldybė 2010 metais įsigijo du naujus ugniagesių automobilius, kurie perduoti Simno ir Daugų ugniagesių komandoms.

Europos informacinių paslaugų tinklas jaunimui Eurodesk Lietuva atnaujino Lietuvoje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų duomenų bazę, kurią galite rasti paspaudę nuorodą: http://www.zinauviska.lt/lt/veikliam-jaunimui/jaunimo-organizacijos/. Šioje bazėje yra sukaupti duomenys apie daugiau nei 1600 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų Lietuvoje. Tai didžiausia jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų duomenų bazė, kuri suteikia galimybę jauniems žmonėms atrasti naujas organizacijas, aktyviai dalyvauti jų veikloje ir būti savanoriais.

Kultūros darbuotojams – padėkos ir premijos Alytaus rajono kultūros darbuotojus, profesinę šventę minėjusius savivaldybės viešojoje bibliotekoje, pasveikino Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas, savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Agnė Petravičienė, mero patarėjas Vytautas Mikelionis, savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Virginija Mačiulienė. Vicemeras G.Krasauskas pasidžiaugė, kad šiais metais rajone pagerėjo sąlygos kultūrinei veik­ lai – rekonstruotos Daugų kultūros centro patalpos, atidaryti daugiafunkciai centrai Punioje ir Krokialaukyje, suremontuoti kultūros namai Butrimonyse, praėjusių metų pabaigoje darbą atnaujintose patalpose pradėjo Simno kultūros centras. Prasmingų darbų ir kūrybines idėjas lydinčios sėkmės susirinkusiems linkėjo Švietimo,

Vicemeras G.Krasauskas įteikė padėką Daugų kultūros centro Butrimonių filialo kultūrinių renginių organizatorei Daliai Jusienei

kultūros ir sporto komiteto pirmininkė A. Petravičienė. „Tikroji kultūra – darni mūsų sielų sergėtoja. Sakoma: nėra kultūros – nėra valstybės“, – sakė A. Petravičienė. Vicemeras G.Krasauskas įteikė mero padėkas Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresniajai metodininkei Onai

Rajono kultūros darbuotojai – savo profesinėje šventėje

Miliauskienei, Praniūnų filialo vy­resniajai bibliotekininkei Daliai Ramanauskienei, Daugų kultūros centro kultūrinių renginių koordinatorei Ilonai Zapolskienei, šio centro Alovės filialo administratorei Ramunei Miškauskienei, Simno kultūros centro Miroslavo filialo kultūrinių renginių organizatorei Janinai Paršeliūnienei, šio centro Krokialaukio filialo kultūrinių renginių organizatorei Reginai Zabitienei. Profesinės dienos proga rajono kultūros darbuotojus apdovanojo ir savivaldybės taryba. Tarybos nariai pinigines po 910 Lt premijas skyrė rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vedėjui Arnoldui Šatrauskui, Daugų kultūros centro Butrimonių filialo kultūrinių renginių organizatorei Daliai Jusienei ir Simno kultūros centro ūkio dalies vedėjui Kęstučiui Naruševičiui.

Reikia teisinės pagalbos? Kreipkitės į savivaldybės teisininkus Alytaus rajono savivaldybės administracijos teisės skyriaus specialistai šiais metais 260 rajono gyventojų suteikė pirminę teisinę pagalbą ir padėjo rengti prašymus antrinei teisinei pagalbai. Dažniausiai žmonės kreipėsi dėl santuokos nutraukimo, išlaikymo priteisimo, rūpintojo skyrimo, skolos išieškojimo, atidalijimo iš bendrosios nuosavybės. Valstybės garantuojama teisinė pagalba teikiama gyventojams, kad jie galėtų tinkamai ginti savo pažeistas ar ginčijamas teises ir įstatymų saugomus interesus, remiantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą ir antrinę teisinę pagalbą. Rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus specialistai teikia pirminę teisinę pagalbą ir užpildo prašymus gyventojams, pageidaujantiems gauti antrinę teisinę pagalbą.

Pirminė teisinė pagalba – nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą. Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo. Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą. Antrinė teisinė pagalba teikiama asmenims, atitinkantiems LR valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatytus reikalavimus antrinei teisinei pagalbai gauti. Alytaus rajono savivaldybės gyventojai, norintys gauti antrinę teisinę pagalbą, turi pateikti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai prašymą ir dokumentus, įrodančius teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, arba kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės administraci-

jos Teisės skyriaus specialistus, kurie padėtų užpildyti minėtus prašymus. Besikreipiantis teisinės pagalbos asmuo turi turėti asmens dokumentą. Teisinė pagalba telefonu neteikiama. Teisės skyrius vykdo asmenų, kuriems suteikiama teisinė pagalba apskaitą, asmenys pasirašo registracijos žurnale, todėl teisinė pagalba turi būti suteikiama atvykus į vietą, kur ši pagalba yra teikiama. Be to, telefonu nėra įmanoma patikrinti, ar besikreipiantis asmuo iš tiesų yra Alytaus rajono savivaldybės gyventojas. Taip pat teisinės pagalbos teikimas yra labiau kvalifikuotas ir kokybiškas, susipažįstant ne tik su gyventojo papasakota situacija, bet ir su jo pateiktais, su atitinkamu klausimu susijusiais dokumentais. Telefonu informuojame apie teisinės pagalbos teikimo laiką, trukmę ir suteikiame tik bendro pobūdžio informaciją. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai (jei asmenys neturi gyvenamosios vietos – Alytaus rajone gy-

venantys asmenys), norintys gauti pirminę teisinę pagalbą ar pageidaujantys, kad būtų užpildytas prašymas antrinei teisinei pagalbai gauti, turi kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrių. Valstybės tarnautojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą ir padedantys užpildyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti: Teisės skyriaus vedėja Erinija Perednikaitė (tel. (8 315) 69 009, el. p. erinija@ arsa.lt) ir Teisės skyriaus vyr. specialistės Jurgita Sakalauskaitė (tel. (8 315) 69 010, el. p. j.sakalauskaite@arsa.lt), Giedrė Garliauskienė (tel. (8 315) 69 010, el. p. g.garliauskiene@ arsa.lt). Pirminė teisinė pagalba teikiama ir prašymai antrinei teisinei pagalbai gauti pildomi šiomis dienomis: pirmadienį nuo 8.30 val. iki 12.00 val., trečiadienį nuo 13.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.30 val. iki 12.00 val. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą tei­ sinę pagalbą galima rasti w w w.te i s i n e p a g a l b a . l t , www.arsa.lt.


7psl.

Alytaus rajono žinios Nr.2

Žinios iš seniūnijų Simnas

Lapkričio pabaigoje simniškiai susirino į šventę „Rudens suktinis“. Simno kultūros centre šurmuliavo paroda – turgus, kuriame buvo galima ne tik pasigrožėti, bet ir įsigyti rankdarbių bei paragauti sumanių šeimininkių iš rudens gėrybių paruoštų gardumynų. Sveikindamas šventės dalyvius meras A. Vrubliauskas visiems linkėjo skalsos. „Kad ant stalo niekada netrūktų duonos“, – sakė jis. Simno seniūnijos seniūnas Vytautas Viršilas apdovanojo gražiausiai savo sodybas bei ūkius tvarkančius Simno seniūnijos gyventojus: Rūtą ir Bronių Guževičius, Virginiją ir Eduardą Guževičius, Laimutę ir Valdą Norkevičius, Daivą ir Juozą Paliučius, Albiną ir Stasį Zubrus, Astą ir Antaną Raulonius, Vilmą ir Ričardą Malaškevičius, Arūną Pangonį, Arūną Pranaitį, Albiną Zubrienę.

Sausio mėnesio renginiai Alytaus rajone Pivašiūnai

Trečiąją suaugusiųjų švietimo savaitės dieną Pivašiūnų vidurinė mokykla prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos laivas“. Mokinai kartu su direktoriaus pavaduotoja Virginija Venčkauskaite gamino „Tolerancijos laivą“. Lietuvių kalbos mokytoja M. Junevičienė ir Alytaus rajono viešosios bibliotekos Pivašiūnų filialo vedėja M. Burneikienė pakvietė mokyklos bendruomenę paminėti prozininkės, eseistės, poetės, dramaturgės, dailininkės Jurgos Ivanauskaitės gimimo 50-metį. Susirinkusieji susipažino J. Ivanauskaitės kūryba, gyvenimu, mokiniai skaitė eiles, ištraukas iš autorės kūrinių.

mui sujungė kelias kartas: senelius, vaikaičius, tėvus ir vaikus.

***

Daugai

Alytaus rajono savivaldybės inicijuotą Lietuvos karių dienos minėjimą Dauguose tęsia bendruomenė. Daugų miesto kapinėse prie memorialo Lietuvos partizanams, kovojusiems ir žuvusiems už Tėvynės laisvę ir Nepriklausomybę, bei savanorių, žuvusių 1919-1920 m., kapų lapkričio 23-ąją uždegtos žvakutės. Gėlių kariams padėjo Daugų seniūnas Vydas Raudonis, Alytaus rajono Daugų kultūros centro direktorė Eglė Sereičikienė.

***

Jau tradicija tapo į verslumo savaitės renginius Ūdrijos pagrindinėje mokykloje kviesti žymius verslininkus. Šįkart mokykloje svečiavosi verslininkas Rimas Marčiulynas. Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Daiva Pangonienė pasakojo, kaip įvairias dovanėles, rankdarbius galima pasigaminti savo rankomis. Verslumo savaitės metu mokiniai su matematikos vyresniąja mokytoja Vida Raškevičiene apsilankė banko Alytaus filiale.

***

Kumečių kaimo bendruomenė kartu su renginių organizatore Asta Sitkiene suorganizavo vakaronę „Jau adventas prasidėjo“, kurioje uždegtos pirmosios advento savaitės žvakės, žaisti senieji žaidimai, pasakotos pasakos ir atsiminimai, mintos mįslės.

Miroslavas

Miroslavo seniūnijoje vyko tradicinė rudens šventė. Koncertinę programą dovanojo Alytaus muzikos mokyklos akordeonistų ansamblis, etnografinis ansamblis „Slabadėlė“, Parėčėnų kaimo bendruomenė „Mažoji sodybėlė“, Kumečių kaimo bendruomenės kapela „Kaimynai“, Metelių parapijos namų kaimo kapela „Metelys“. Miroslavo vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikučiai parengė darbelių parodą.

Ūdrijos pagrindinėje mokykloje minint Lietuvos kariuomenės dieną svečiavosi Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės štabo civilių ir karių bendradarbiavimo skyriaus viršininkas kapitonas Kęstutis Pileckas ir Dainavos apygardos 1-osios rinktinės kuopos vadas kapitonas Marius Pečiukonis, kariai. Mokiniai susipažino su kario profesija, apžiūrėjo kariškių atsineštus ginklus, kitą įrangą.

Butrimonys

Lietuvos nacionalinėje galerijoje Vilniuje Lietuvos jaunimo turizmo centras organizavo baigiamąją šalies mokyklų muziejų apžiūros konferenciją ir darbų parodą „Mokyklinis minėjimas – tautinis, kultūrinis ir istorinės atminties išsaugojimo lobynas“. Alytaus rajonui joje atstovavo Butrimonių gimnazijos muziejus. Muziejaus vadovė Danutė Anušauskienė ir gimnazijos kraštotyros būrelis buvo apdovanoti padėkos raštais, knygomis bei vertingu prizu – DVD grotuvu.

***

Lietuvos Respublikos Seime vyko sportiškiausių šalies mokyklų konkurso, kurį jau dešimtą kartą rengė Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras bei Lietuvos moksleivių sporto asociacija, nugalėtojų apdovanojimas. Į geriausiųjų ketvertą pateko ir Butrimonių gimnazija, šių metų Lietuvos mokinių olimpinio festivalio nugalėtoja. Gimnazija apdovanota padėkos raštu bei 600 Lt čekiu sportiniam inventoriui įsigyti.

Krokialaukis

Krokialaukio Tomo Noraus – Naruševičiaus vidurinėje mokykloje vyko suaugusiųjų švietimui skirta popietė „Iš kartos į kartą“. Renginyje dalyvavo Krokialaukio seniūnijos gyventojai, mokytojai, mokiniai, jų tėvai, neformaliojo ugdymo būrelių nariai. Vyko megztų, nertų, siuvinėtų rankdarbių, papuošalų, suvenyrų, dekupažo technika atliktų darbų paroda. Renginys bendram mokymuisi, kūrybai, tradicijų puoselėji-

6 d. 16 val.

Punia

Punios mokyklos - daugiafunkcio centro 5-10 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame informatikos ir informacinių technologijų konkurse „Bebras“ ir pateko į aktyviausių mokyklų sąrašą. Mokykla apdovanota multimedijos projektoriumi. Geriausiai šiame konkurse pasirodė Povilas Beniuškevičius, Rūtenis Žemaitis, Mindaugas Tamulevičius, Austėja Bučiūtė, Žygimantas Žvaliauskas. Mokinius ruošė vyresnysis informacinių technologijų mokytojas Virginijus Bučius.

Renginys Šventės, vakaronės Teatralizuota Trijų Karalių šventė „Žvaigždė parodys kelią”

6 d. 15 val.

Trijų Karalių vaikštynės

6 d. 16 val.

Trijų Karalių vaikštynės

6 d. 14 val.

Atsisveikinimo su eglute šventė

6 d. 16 val.

***

Pivašiūnuose paminėta pasaulinė AIDS diena. Tądien mokykloje visiems buvo įsegamas raudonas kaspinas, simbolizuojantis solidarumą ir paramą užsikrėtusiems ŽIV. Moksleiviai žiūrėjo filmus, kuriuose aiškinama apie viruso plitimą bei kalbama apie toleranciją, pagarbą ir atjautą sergantiems, rašė jiems palinkėjimus.

Data ir valanda

20 d. 19 val. 20 d. 18 val. 10–14 d. 13-17 val.

Trijų Karalių ir atsisveikinimo su eglute šventė. Nuo 15 val. Trijų Karalių vaikštynės Nemunaičio miestelyje, 16 val. atsisveikinimo su eglute šventė aikštėje prie Nemunaičio kultūros namų Liaudiška vakaronė „Subatos vakarėlį”. Pramogos, koncertai Teatralizuota cirko programa „Atvažiuoja cirkas!“. (Bilieto kaina 10 Lt, trukmė 2 val.) Parodos Spaudinių ir nuotraukų paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai „Jie mūsų širdyse”

13 d. 15 val.

Sausio 13-osios dienos minėjimas ir piešinių paroda „Per skausmą į laisvę”

13 d. 14 val.

Moksleivių piešinių paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai „Kelias į laisvę”

13 d. 12 val.

Spaudinių ir nuotraukų paroda, skirta Laisvės gynėjų dienai „Laisvės gynėjai”

13 d. 14 val.

Vaikų piešinių paroda „Per skausmą į laisvę“

***

Simno kultūros centre Luksnėnų k., Alytaus sen. Santaikos k., Krokialaukio sen. Aikštėje prie Daugų kultūros centro Makniūnų filialo Daugų kultūros centro Butrimonių filiale

Daugų kultūros centre Simno kultūros centro Miroslavo filialo Vankiškių kultūros namuose Simno kultūros centre Simno kultūros centro Krokialaukio filialo Ūdrijos kultūros namuose Simno kultūros centro Miroslavo filialo Kumečių kultūros namuose Daugų kultūros centro Alovės filiale

Diskotekos 1 d. 19 val., 13 d., Simno kultūros centro Luksnėnų filiale 27 d. 20 val. 6 d., 7 d., 13 d., 14 d., 20 d., 21 d., 27 Simno kultūros centre d., 28 d. 20 val. Diskotekos jaunimui. Alytaus rajono Simno kultūros centro Krokialaukio 6 d., 20 d. 20 val. filialo Santaikos kultūros namuose 6 d., 13 d., 20 d., Daugų kultūros centre 27 d. 20 val. 6 d., 20 d. 20 val. Daugų kultūros centro Alovės filiale 6 d., 13 d., 20 d., Daugų kultūros centro Pivašiūnų filiale 27 d. 19 val. 7 d., 14 d., 21 d., Simno kultūros centro Krokialaukio filiale 28 d. 20 val. 7 d., 14 d., 21 d., Daugų kultūros centro Butrimonių filiale 22 d., 28 d. 21 val. 13 d., 20 d. 20 val. Alytaus r. Punios mokykloje-daugiafunkciame centre Popietės, susitikimai Alytaus rajono Simno 6 d. 15 val. Vaikų popietė „Iki pasimatymo, eglute“ kultūros centro Krokialaukio filiale Daugų kultūros Muzikinė literatūrinė kompozicija „Jie – mūsų 13 d. 8 val. 30 min. centro Pivašiūnų laisvė“ filiale Literatūrinė–muzikinė popietė, skirta Laisvės Miroslavo globos 13 d. 14 val. gynėjų dienai „Jų atminimas gyvas bus“ namuose Simno kultūros Popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai „Aš tavo 13 d. 15 val. centro Krokialaukio vardą širdyje nešioju“ filiale Susitikimas su Lietuvos teisininkų draugijos Venciūnų vaikų 27 d. 17 val. Alytaus skyriaus nariais „Klausk – teisininkas darželio salėje atsakys“ Sporto renginiai Punios seniūnijos komandų šaškių – šachmatų Punios mokykloje14 d. 10 val. turnyras sporto meistro Stanislovo Kamarausko daugiafunkciame taurei laimėti, skirtas Laisvės gynėjų dienai atminti centre Simno kultūros centro Krokialaukio 14 d. 14 val. Šaškių turnyras, skirtas Laisvės gynėjų dienai filialo Santaikos kultūros namuose

Daugiau informacijos apie renginius galima sužinoti Simno kultūros centre, Vytauto g. 38, Simnas, tel. ( 8 315 ) 60 380, Daugų kultūros centre, Ežero g. 18, Daugai, tel./faks. (8 315) 69 239.

***

Vaisodžių pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinė Skaistė Laukaitytė apdovanota LR teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus padėkos raštu už aktyvumą ir puikiai pademonstruotas žinias Konstitucijos egzamino II-ame ture. Mokinę ruošė istorijos vyresnioji mokytoja Eurika Daukšienė.

Vieta

Vaisodžių pagrindinėje mokykloje vyko projektas, skirtas tarptautinei verslumo savaitei. Pagrindinis projekto, kurio koordinatorė R. Jasaitienė, tikslas – sužinoti, nuo ko prasideda, kaip vystosi verslas, susipažinti su konkrečiais pavyzdžiais. Mokiniai lankėsi Alytaus krašto įmonėse, patys rengė verslo projektus.

Nemunaitis

Nemunaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė prisijungė prie šių metų švietimo savaitės, kurios tema „Mes – pasauliui“. Rinkdamasi iš įvairių pasiūlytų iniciatyvų sąrašo mokinių taryba nutarė laikytis tradicijos ir įtraukti moksleivius į pagalbą nepasiturintiems žmonėms. Jau trečius metus iš eilės surengtas daiktų turgus, kuriame apsilankė mokiniai, mokytojai, tėvai bei seniūnijos darbuotojai. Surinkti 153 litai bus paau-

koti „Išsipildymo akcijai“.

Alovė

Venciūnų pagrindinėje mokykloje vyko tradicinis Pietų Lietuvos maironiečių draugijos sambūris, skirtas Jono Mačiulio-Maironio 149-osioms gimimo metinėms.


8psl.

Alytaus rajono žinios Nr.2

Rajone spindi Kalėdų Butrimonis papuošė ne tik eglė, bet ir atnaujinta gimnazija eglių žiburiai Rajono miestuose ir miesteliuose įžiebti kalėdinių eglučių žiburiai. Pasidalinti Kalėdų laukimo džiaugsmu daugiškiai rinkosi į atnaujintą Daugų miesto aikštę. Visus linksmino sniego seniai, „ugnį laidė“ drakonas, primindamas, kad artėja juodojo vandens drakono metai, o šių metų kiškučiams paliko dvylikos metų laiko ratą. Šventinio laikotarpio pradžią Daugų mieste skelbė Kalėdų Senelis. Kalėdinės eglės įžiebimą lydėjo fejerverkai, Astos Pilypaitės dainos.

Į Simno aikštę Kalėdų Senelis su šeimyna – žmona Šalna, dukra Snieguole ir anūkėliu Nykštuku – atvyko ratuotu vežimu. Simniškiai vaišinti karšta arbata, kurią išvirė Simno žemės ūkio mokyklos moksleiviai. Nuotaikingo ir linksmo Kalėdų Senelio dainos, žaidimai ir šokiai išjudino į aikštę susirinkusius Simno mažuosius gyventojus. Eglutės įžiebimo šventę nuspalvino konfeti fejerverkai, o šventinę nuotaiką kūrė Alytaus rajono Simno muzikantai ir dainininkai. Butrimoniškio dailininko A.Kmieliausko gimnazijai dovanotos freskos atidengimo ceremoniją stebėjo (pirmas iš kairės) savivaldybės administracijos direktorius A. Truncė, meras A. Vrubliauskas, premjero patarėjas D. Kreivys, mokyklos direktorius V. Valvonis

Kalėdų Senelis simniškius įsuko į šokių ratelį

Daugų kultūros centro kolektyvas daugiškiams surengė gražą Kalėdų eglės įžiebimo šventę

Atkelta iš 1 psl. – sakė butrimoniškių šventėje dalyvavęs šalies premjero patarėjas Dainius Kreivys. Jis pasidžiaugė, kad su viešųjų pastatų sutvarkymu į mažus miestelius ateina investicijos. Gimnazijoje iškilmingai atidengta butrimoniškio, Alytaus rajono garbės piliečio, skulptoriaus, dailininko, grafiko Antano Kmieliausko sieninės tapybos freska, kuri pasitiks kiekvieną įžengiantį pro gimnazijos duris. Kaip sakė profesorius, „nutapiau kuklų Lietuvos peizažą“ ir pridūrė, kad „Lietuva man – Butrimonys.“ Po freskos atidengimo svečių laukė malonus siurprizas – rankos įspaudimas ir savo inicialų įrašymas keramikos plokštėje, kuri bus saugoma gimnazijos garbės galerijoje. Gimnazijos direktorius V. Valvonis pakvietė susirinkusiuosius į gimnazijos talismano „Skurzdėliuko“ apdovanojimus, kuriuos vedė gimnazijos mokytojas, tarybos narys Sigitas Karlonas. Įteiktos 6 nominacijos aktyviausiems ir geriausiems gimnazijos mokiniams.

Į Butrimonių gimnaziją investuota per 2 mln. litų Butrimonių gimnazija atnaujinta, įgyvendinus projektą, skirtą energijos vartojimo efektyvumui padidinti. Pagerėjo mokinių mokymosi ir mokytojų darbo sąlygos, patalpos tapo šiltesnės. „Tai buvo didelė problema rudenį bei žiemą. Dabar šaltuoju sezonu nereikės naudoti elektrinių šildytuvų, bus sutaupoma elektros energija ir efektyviai naudojamos energetiniams ištekliams skiriamos lėšos, pagerėjo apšvietimas klasėse ir koridoriuose, mokyklos estetinis vaizdas“, – gimnazijos rekonstrukcijos privalumus vardijo direktorius V. Valvonis. Vykdant rekonstrukciją apšiltintas gimnazijos stogas, pakeista dalis langų, lauko durų, iš išorės apšiltintos pastato sienos bei pirmo aukšto grindys, modernizuotos pastato šildymo ir vėdinimo, karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemos. Įdiegus numatytas energijos taupymo priemones, planuojama sutaupyti 204,72 MWh per metus. Gimnazijai atnaujinti skirta 2 mln. 726 tūkst. 811,79

Lt Europos Sąjungos parama, daugiau nei 680 tūkst. Lt prisidėjo Alytaus rajono savivaldybė, Švietimo ir mokslo ministerija skyrė – 230 tūkst. Lt. Butrimonių gimnazijos pastatas pastatytas 1983 m. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 294 mokiniai. Kalėdų senelis atvyko keturračiu motociklu Į Kalėdų eglutės įžiebimo šventę susirinko Butrimonių miestelio bendruomenės nariai, šventės ypač laukė mažieji seniūnijos gyventojai. Butrimoniškius aplankė Kalėdų Senelis, kuris atvyko keturračiu motociklu. Mažieji gyventojai vaišinosi senelio saldainiais, visi buvo kviečiami atsigerti karštos arbatos. Eglutės įžiebimą lydėjo šventiniai fejerverkai. Susidomėjimo sulaukė kalėdinė mugė, šventinis koncertas „Laukiam šv. Kalėdų“ Butrimonių kultūros namuose. Susirinkusiai pilnai salei žiūrovų koncertavo Butrimonių gimnazijos ir Daugų kultūros centro Butrimonių filialo kolektyvai, estrados dainininkas Stasys Povilaitis.

Į Nemunaičio seniūnijos organizuotą Kalėdų eglutės įžiebimo šventę Kalėdų Senelis atvyko limuzinu

Alytaus rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn: 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklai, paskirtis – inžinerinė, Genių k., Alytaus sen., Alytaus r. 2. Kiaulidė, paskirtis – kita (fermų), Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2012 m. birželio 23 d. kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės Architekto tarnybą (Pulko g. 21, Alytus) arba skambinti telefonu (8 315) 69 002 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime paskelbtą statinį.

Keramikos plokštėje delno įspaudą paliko ilgametis akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ direktorius, butrimoniškis A. Karkauskas Alytaus rajono savivaldybės administracija Pulko g. 21, LT-62133 Alytus Tel. (8 315) 69 019 Faks. (8 315) 74 716 El. p. zinios@arsa.lt www.arsa.lt www.facebook.com/Alytausrajonas

Gimnazistei R. Stobeikaitė „Skruzdėliuko“ padėką įteikė gimnazijos direktorius V. Valvonis

Priimamojo darbo laikas Pirmadienis 8.00–17.00 val. Antradienis 8.00–18.00 val. Trečiadienis 8.00–17.00 val. Ketvirtadienis 8.00–18.00 val. Penktadienis 8.00–15.45 val.

Alytaus rajono savivaldybės informacinis biuletenis Platinamas nemokamai. Tiražas 7 500 egz.

Alytaus rajono žinios Nr.2  

Alytaus rajono žinios

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you