Page 1

Valvoline Cars Leenautoplan


Valvoline Cars Voordelen voor u

 U heeft een leenauto voor de klant beschikbaar  Uw bedrijfsnaam komt op de auto; reclame  U ontvangt een bijdrage van Valvoline  U ontvangt een bijdrage van ons  Verdienmodel; u verdient aan de leenauto


Valvoline Cars Voordelen voor ons

 We maken een overeenkomst om samen te stijgen in Valvoline omzet  We kunnen u een extra service bieden met weinig handling  Naamsbekendheid van Valvoline


Valvoline Cars Voorbeeld verdienmodel(p. mnd.) Citroën C1

Inkomsten Leenauto € 7,50 per dag Bijdrage BP Bijdrage Valvoline Uitgaven Leenauto leaseprijs Resultaat

€ 150,00 € 20,00 € 30,00 € 200,00 € 130,00 € 70,00


Valvoline Cars Rekenvoorbeeld diverse scenario’s Excl. belastingen


Valvoline Cars Specificaties


Valvoline Cars Overeenkomst voorstel Bulkcontract  5 jaar  1.500 liter SynPower, MaxLife of DuraBlend

Litercontract  2 jaar  1.000 liter per jaar in 1 liter en 5 liter verpakkingen

Omzetcontract  3 jaar  € 5.000,- per jaar in complete assort. smeermiddelen


Valvoline Cars Het stappenplan

1. U vult het aanvraagformulier in en levert alle benodigde informatie aan. 2. LeasePlan doet een kredietcontrole en stelt vervolgens de overeenkomst op. 3. LeasePlan en u tekenen de overeenkomst 4. Wij nemen contact op als de auto afgeleverd kan worden


Valvoline Cars Aanvraag & extra’s  Aanvragen verlopen via het aanvraagformulier  Extra opties/accessoires kunnen worden meeberekend


Valvoline Cars Belettering

(beeld kan afwijken van de werkelijkheid)


Valvoline Cars Uitgangspunten leaseovereenkomst (1)  Operationele service lease Vast opgenomen in het leasecontract: kosten voor financiering - afschrijving en rente -, management fee en administratiekosten, reparatie en onderhoud en verzekeringen.

 Reparatie en onderhoud LeasePlan draagt het onderhoudsrisico. Bij normaal gebruik zijn de kosten voor onverwachte reparatie en onderhoud voor rekening LeasePlan. Toestemming vindt plaats via ROB-Net. U factureert LeasePlan voor de gemaakte onderhoudskosten. Indien u geen gebruikt maakt van ROB-Net kan het onderhoud voor de leenauto ook door de officiële merkdealer worden uitgevoerd, mits er voor de gewenste onderhoudswerkzaamheden via de betreffende merkdealer vooraf goedkeuring is gevraagd aan LeasePlan.

 Bandenvervanging

Voert het autobedrijf zelf uit. Er is voor banden geen dekking opgenomen in het leasecontract.


Valvoline Cars Uitgangspunten leaseovereenkomst (2)  Verzekering (incl. schadebehandeling/-herstel) Betreft een WA- en cascodekking met gratis schade-verhaalservice. Het eigen risico bedrag per niet-verhaalbare schade bedraagt € 300,-. Uitzondering is ruitschade; geen eigen risico van toepassing indien reparatie (geen vervanging) is gedaan door aangewezen reparateur door LeasePlan. Korting eigen risico bedraagt dan € 68,-. De leenauto wordt verzekerd door LeasePlan.

 Houderschapsbelasting De aangeboden auto’s zijn vrijgesteld van Houderschapsbelasting.

 Hulpverlening Via de mobiliteitgarantie van het automerk of door het autobedrijf zelf.


Valvoline Cars Uitgangspunten leaseovereenkomst (3)  Doelgroep Voertuigen worden ingezet als leenauto voor klanten van het autobedrijf.

 Belettering Voertuigen worden voorzien van belettering, incl. de naam van het autobedrijf.

 Facturering Facturatie van de maandelijkse termijnen verloopt via online facturatie van LeasePlan aan het autobedrijf o.b.v. automatische incasso.


Valvoline Cars Mantelovereenkomst/ Algemene Voorwaarden ďƒź U, als deelnemend autobedrijf, komt met LeasePlan een (Mantel/ raam)overeenkomst met bijbehorende Algemene Voorwaarden overeen. Credit check ďƒź Voor acceptatie zal LeasePlan een credit check uitvoeren op basis van uw meest recente jaarcijfers.

/ValvolineCars_presentatie_autobedrijf  

http://www.ramgroep.nl/media/ValvolineCars_presentatie_autobedrijf.pdf

/ValvolineCars_presentatie_autobedrijf  

http://www.ramgroep.nl/media/ValvolineCars_presentatie_autobedrijf.pdf

Advertisement