Page 1

choosing the right oil 3


De juiste olie Aan de pomp is de keuze van de juiste brandstof cruciaal maar

Nadat u de rubriek heeft gekozen die van toepassing is, vraagt de olie

makkelijk: benzine of diesel. Welke smeermiddelen en vloeistoffen

adviseur u om gegevens als merk, model, type en (indien van toepassing)

er precies nodig zijn om een voertuig of machine optimaal te laten

het aantal afgelegde kilometers op te geven. Op basis van uw invoer

presteren, is een heel ander verhaal. Verschillende motortypen vragen

ontvangt u vervolgens een totaaladvies in de vorm van een overzicht van

voor verschillende toepassingen onder verschillende omstandigheden

de aanbevolen smeermiddelen en vloeistoffen. Daarbij gaat het dus niet

om specifieke oplossingen. Naast ontwikkeling en productie staat

alleen om de motorolie, maar ook om de vloeistoffen voor versnellingsbak,

Valvoline daarom ook voor een innovatief advies op maat.

aandrijflijn, stuurbekrachting, remmen, hydraulische systemen en het koelsysteem. Dit advies inclusief benodigde hoeveelheden kunt u

Online Olie adviseur

desgewenst uitprinten en bij het voertuig- of machinedossier bewaren.

Niet voor niets voert Valvoline een breed en diep assortiment smeermiddelen en vloeistoffen. Elk van deze producten is ontwikkeld met het oog op top-

Voorkom schade aan motor en milieu

prestaties. Omdat een juiste toepassing hiervoor een randvoorwaarde is,

Met het gratis advies van de olie adviseur helpt Valvoline de kans op

heeft Valvoline een online adviesmodule ontwikkeld.

onjuiste toepassingen te verkleinen. Zeker bij de jongste generatie

Op www.valvolineeurope.com kunnen grossier, garagehouder en particulier

motoren komt de oliekeuze heel nauw. Het gebruik van een verkeerd

in de rubiek “smeermiddelen adviseur” de zogenaamde “olie adviseur”

product kan een motor onherstelbaar beschadigen of ervoor zorgen

raadplegen voor een tailormade advies.

dat niet meer aan de milieu-eisen wordt voldaan waarop de motor is ontwikkeld. Deze risico’s zijn dankzij de online olie adviseur van Valvoline

Modelspecifiek totaaladvies

eenvoudig uit te sluiten.

Vertrekpunt van de online olie adviseur is de rubriek waartoe het voertuig of

www.valvoline.nl

de machine behoort:

www.valvoline.be

Personenwagens

Tractoren

Bestelwagens

Combines en oogstmachines

Motorfietsen, bromfietsen, scooters en quads

Balenpersen

Vrachtwagens en bussen

Industriële machines

Olie adviseur programma website opties

Olie adviseur programma website resultaat


Fleet Advies programma Valvoline heeft voor elk voertuig en elke machine de smeermiddelen en

van het totale wagenpark koppelt aan het op voorraad houden van zo min

vloeistoffen die prestaties, betrouwbaarheid en levensduur verbeteren.

mogelijk verschillende smeermiddelen. Dit voorkomt fouten, draagt bij aan

Om ook fleet eigenaren optimaal van de producten en kennis van

een overzichtelijke voorraad en beperkt de investering in smeermiddelen.

Valvoline te laten profiteren, is een speciale tool ontwikkeld. Het zogenaamde Fleet advies programma voorziet hen van een advies dat

De voordelen van Valvoline

is toegespitst op een wagenpark met een zo hoog mogelijk rendement.

Met het Fleet advies programma heeft de Valvoline account manager een

Juist ook als het gaat om een gemengd wagenpark (met trucks van

krachtige verkooptool in handen. Het programma is namelijk ook geschikt

diversen merken en modellen) staat het programma garant voor een

om de huidige situatie van de fleet eigenaar te vergelijken met een nieuwe

waardevol advies.

waarin enkel Valvoline producten worden gebruikt. Deze vergelijking maakt inzichtelijk welke voordelen er aan de overstap naar Valvoline verbonden

Optimaal onderhoud, beperkte voorraad

zijn, in termen van kosten, inkoop, kwaliteit en rendement. Op deze

Fleet eigenaren kunnen via hun Valvoline account manager een beroep

wijze heeft het Fleet advies al heel wat fleet eigenaren van de kracht van

doen op het Fleet Advies programma. Na inventarisatie van het wagenpark

Valvoline overtuigd.

en invoer van alle gegevens volgt een advies, dat optimaal onderhoud

Valvoline Map 3 De juiste olie kiezen  

choosing The righT oil 3 • Bestelwagens • Balenpersen • Vrachtwagens en bussen • Tractoren Op www.valvolineeurope.com kunnen grossier, garag...

Valvoline Map 3 De juiste olie kiezen  

choosing The righT oil 3 • Bestelwagens • Balenpersen • Vrachtwagens en bussen • Tractoren Op www.valvolineeurope.com kunnen grossier, garag...

Advertisement