Page 9

2009 Tore Lundmark, Civilingenjör, stålkonstruktioner, broar och anläggningar, Ramböll Tore Lundmark belönas för sitt arbete med avancerade stålkonstruktioner för broar och anläggningar. Med 43 år i branschen kan han utan överdrift utnämnas till en av Sveriges främsta konstruktörer. Den största utmaningen som han stött på hittills var konstruktionen av Pitsundsbron 1983. Bron, som ligger 10 kilometer söder om Piteå, ställde extrema krav på spännvidd och höjd. Lösningen blev konstruktionen av en av Sveriges första samverkansbroar i stål och betong.

Mohammad Al-Emrani, Forskare, Chalmers Tekniska Högskola Mohammad Al-Emrani tilldelas pris för sin forskning inom stålbroar, i synnerhet livslängdsfrågor och förstärkning av stål- och samverkansbroar. Han har en uttalad strävan att föra över forskningsresultat till praktiken och är dessutom en god pedagog.

Jan-Erik Jonasson, Professor, Luleå Tekniska Universitet Jan-Erik Jonasson tilldelas pris i egenskap av upphovsman till ett av branschens mest använda program för att undvika sprickor i betong. Jan-Erik är en av Sveriges allra främsta betongspecialister.

Torleif Dahlin, Professor, Lunds Tekniska Högskola Torleif Dahlin belönas för utveckling av resistivitetsmetoden som används vid geotekniska undersökningar av exempelvis grundvatten och förorenad mark. Metoden är en stor tillgång i anläggningsprojekt för att undvika allvarliga miljöskador. Resistivitetsmetoden används över hela världen och av de flesta stora konsultföretagen i Sverige.

2007 Roger Nilsson, Teknologie Doktor, Skanska Teknik Rolf Lindström, Filosofie Kandidat, Skanska Teknik Roger Nilsson och Rolf Lindström har tillsammans gjort stora insatser för forskningen inom vägområdet. De har visat på stark förmåga att implementera sina kunskaper i området som benämnes Tyst Asfalt. Utvecklingen av Tyst Asfalt fick under 2006 ett kraftigt genomslag som en ny innovation

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.