Page 8

ingenjörer och stöttat deras utveckling till att bli självständiga och duktiga brokonstruktörer. Bland de hundratals broar han varit med om att konstruera kan nämnas Vallsundsbron i Jämtland, Tranebergsbron i Stockholm, ombyggnad av Sandöbron, fjorton stycken broar i Höga Kusten-projektet, och broar över Ångermanälven, Nätrån samt Offersjön för Botniabanan i Ångermanland.

Pristagarna 2011. Från vänster: Lars-Olof Dahlström, Steen Lykke och Christer Carlsson

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.