Page 6

skicklig konstruktör och forskare, som med engagemang och entusiasm förmår sprida kunskap inom byggbranschen samt samla världsledande expertis till möten i Sverige. Costin Pacoste, Docent, Kungliga Tekniska Högskolan Costin Pacoste tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för sin förmåga att dels identifiera och lösa praktiska problem, dels presentera forsknings- och utvecklingsresultat så att de direkt kan tillämpas vid dimensionering av konstruktioner av allehanda slag. Med sin yrkesskicklighet och sitt ödmjuka sätt är han vidare en utmärkt förebild för studenter och kollegor i branschen. Berit Balfors och Bo Olofsson, Professorer, Kungliga Tekniska Högskolan Berit Balfors och Bo Olofsson tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för ett mycket framgångsrikt arbete inom samhällsbyggnad på miljöns villkor med särskild betoning på utveckling av transportinfrastruktur och för den implementering av kunnandet som de fört in i byggsektorn.

Pristagarna 2015. Från vänster: Mats Emborg, Berit Balfors, Bo Olofsson, Ali Farhang, Costin Pacoste, Maria Viklander, Milan Veljkovic och Ulf Håkansson.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.