Page 5

Pristagare genom åren 2015 Maria Viklander, Professor, Luleå Tekniska Universitet Maria Viklander tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att hon i nära samband med behovsägare bedrivit forskning som bland annat har lett till förbättrad snöhantering i ett flertal kommuner. Hennes arbete har medverkat till att gröna dagvattenlösningar kommer till större användning, inte minst i Sverige, vilket i sin tur bidrar till att minska samhällets kostnader för översvämningar, samt bidrar till att minska miljöpåverkan på våra sjöar och vattendrag. Ulf Håkansson, Teknologie Doktor, Kungliga Tekniska Högskolan Ulf Håkansson tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för forskningsinsatser som har medfört att Sverige har kunnat utveckla ny injekteringsteknologi som har avsevärda miljöfördelar, speciellt med beaktande av att säkerställa de funktionskrav som gäller för tätning av berg med optimal kombination av material och teknik vilket kan ge svenska företag nya affärsmöjligheter på den globala marknaden. Milan Veljkovic, Professor, Luleå Tekniska Universitet Milan Veljkovic tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att han har utvecklat brandingenjörsutbildningen i Luleå samt för att han med ett brett europeiskt kontaktnät initierat och genomfört ett stort antal EU-projekt som bidrar till att effektivisera stålbyggandet. Mats Emborg, Professor, Luleå Tekniska Universitet, och FoU-chef på Betongindustri Mats Emborg tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för sitt mångåriga och internationellt framgångsrika arbete med att utveckla härdningsteknologi för betong, nya självkompakterande och mer miljöeffektiva betongkvaliteter, samt armering med fibrer.

Ali Farhang, Teknologie Doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, och Affärsområdeschef för broavdelningen på Ramböll Ali Farhang tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att han är en

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.