Page 2

Sigge Thernwalls Stora Byggpris för ­forskning och utveckling inom ­anläggningsteknik Sigge Thernwalls Stora Byggpris är Sveriges största pris inom bygg- branschen. Priset delas vartannat år och tanken är att belöna en person eller grupp som arbetar för att tillgodose framtidens behov av långsiktigt hållbar infrastruktur. Sigge Thernwall var under många år anställd på Scandiaconsult, nuvarande Ramböll. Han gick bort 1984 och har genom sitt testamente donerat en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramböll Sverige AB. Fondens styrelse har i uppdrag för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) att utse en eller flera pristagare. IVA har för detta ändamål utsett en priskommitté för 2015 bestående av:

• Örjan Wikforss, IVA, Professor KTH, Arkitekt SAR/MSA (Ordförande) • Bent Johannesson, VD Ramböll Sverige AB • Kyösti Tuutti, IVA, Teknisk Direktör Skanska AB • Lennart Elfgren, IVA, Professor LTU • Peter Collin, IVA, Professor LTU, Ramböll

2015 års prisutdelning är den trettonde i ordningen och mer är 6,5 miljoner kronor har delats ut under årens lopp sedan 1989.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.