Page 19

Hans Hansson, Docent, Institutionen för Teknisk vattenresurslära, Lunds Universitet, samt VIAK Hans Hanson tilldelas pris för sina insatser med att studera kustnära processer i Skåne. Det handlar om erosion, våg- och strömförhållanden och materialtransporter kopplat till problematiken med växthuseffekten - att vattennivån stiger långsamt när polarisarna smälter. Priskommittén vill gynna fortsatta studier av hur man med hjälp av anläggningstekniska åtgärder ska kunna rädda de mest hotade kustområdena i södra Sverige.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.