Page 18

plåtrör med stora spännvidder kan bära höga axellaster vid låga överfyllnadshöjder. Ett område som i sig har stor ekonomisk potential för väghållningen i Sverige. Vägbroar i form av korrugerade plåttrummor är ursprungligen en amerikansk uppfinning och inget nytt för Sverige. Det anmärkningsvärda med den här typen av bro är att dess egenskaper och möjligheter tidigare har varit nästintill utforskade, och att man istället har förlitat sig på rejält tilltagna dimensioner. Lars Petterssons forskning visar att det räcker med en mycket liten överfyllnadshöjd (dvs. hur djupt trumman måste grävas ned) för att inte bara uppnå, utan också överträffa, alla rimliga bärighetskrav.

Bengt Andersson, Forskare, Lunds Tekniska Högskola, samt ansvarig för reningsverken inom Malmö kommun Bengt Andersson belönas för sin avancerade forskning kring biologisk avloppsrening. De erfarenheter som genom hans insatser vunnits inom kvävereduktion med biobäddsteknik i kalla och utspädda vatten var av central betydelse för svensk avloppsrening under 1980-talet, och har väckt internationell uppmärksamhet. Algblomning, syrebrist och döda bottnar i våra hav har inpräntat i våra medvetanden att allt inte står rätt till. Numera är alla experter överens om att kvävet i avloppsvattnet är en av de största bovarna. Men kunskaperna om kvävereningsprocesser under svenska förhållanden har varit begränsade. Bengt Anderssons forskningsförsök i Malmö har blivit rejält uppmärksammade och har lett till att Bengt av Naturvårdsverket utsetts till expert i den projektgrupp som hanterar frågan om kvävereduktion på det nationella planet.

1989 Stanley Gustafsson, Överingenjör, samt chef för Skanskas tekniska ­avdelning sedan 1968 Stanley Gustafsson har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat på Skanska med anläggningsverksamhet och leder en plantskola för unga ingenjörer. På hans meritlista finns bland annat Ölandsbron, Alnöbron, nya Tjörnbron och Tingstadstunneln i Göteborg. Stanley har också bland annat varit involverad i projekteringsarbeten för Stora Bältbron i Danmark och för en oljelagringsanläggning i Zimbabwe. Priskommittén hoppas genom priset underlätta för Stanley Gustafsson att föra sitt kunnande vidare till den yngre generationen anläggningsingenjörer.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.