Page 17

1992 Björn Åkesson, Teknologie Licentiat, Institutionen för Konstruktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola Björn Åkesson tilldelas pris för sin forskning om äldre järnvägsbroar i stål, deras bärförmåga och livslängd.

Johan Silfwerbrand, Teknologie Doktor, Institutionen för Byggnadsstatik vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Cement- och Betonginstitutet Johan Silfwerbrand tilldelas pris för sin forskning av hållfasthetstekniska problem vid reparationer av brobaneplattor av betong. Sam Johansson, Teknologie Licentiat, Allmänna Ingenjörsbyrån Anders Wörman, Teknologie Doktor, Vattenfall Sam Johansson och Anders Wörman tilldelas pris för sin forskning kring säkerhetsfrågor och åldringseffekter hos dammar, analyser av erosionsprocesser och tillståndsmätningar.

1990 Anders Carlsson, Adjungerad Professor, Kungliga Tekniska Högskolan, samt utvecklingschef vid Vattenfall Hydro Power Tommy Olsson, Docent, delägare i Golder Geosystem AB Anders Carlsson och Tommy Olsson har via en lång rad gemensamma forskningsprojekt etablerat sig som två av Sveriges ledande auktoriteter inom undermarksutrymmen. De belönas för sin forskning av undermarkanläggningars utformning, ekonomi, säkerhet, långtidsbeständighet och miljöpåverkan som har haft väsentlig betydelse för svensk anläggningsverksamhet. Under åren har Anders och Tommy etablerat en mer vetenskaplig syn på hur man projekterar, uppför, underhåller och dokumenterar undermarksutrymmen. Lite tillspetsat kan man säga att ämnet utvecklats från bergssprängning till ingenjörsteknik, från traditionell geologi till avancerade tekniska tillämpningar.

Lars Pettersson, Doktorand, Institutionen för Brobyggnadsteknik, Kungliga Tekniska Högskolan Lars Pettersson belönas för sin unika forskningsinsats om hur korrugerade

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.