Page 15

tekniker, gestaltare och psykologer från olika länder, som arbetar med miljöoch trafiksäkerhetsfrågor. Nätverket benämns EST vilket står för Estetik – Säkerhet – Trafik. Helena Drottenborg är initiativtagare till EST.

1997 15 Doktorander, Institutionen för Anläggning och Miljö, Kungliga Tekniska Högskolan Jaana Aaltonen, Björn Ackerberg, Thomas Alveteg, Maria Arm, Göran Blomqvist, Daniele Cesano, Charlotta Faith-Ell, Cristina Frycklund, Carina Färm, Eva-Lotta Johansson, Lena Johansson, Johan Lindberg, Riitta Lindström, Lena Maxe och Cecilia Scharp. 1997 gick Sigge Thernwalls Stora Byggpris till 15 doktorander vid avdelningen för Mark- och Vattenresurser vid institutionen för Anläggning och Miljö på KTH i Stockholm. Avdelningen för Mark och Vatten vid KTH har mycket aktivt medverkat i forskning inom miljöområdet och de 15 pristagarnas forskning har en stark inriktning på miljöfrågor.

1996 Kyösti Tuutti, Adjungerad Professor, Lunds Tekniska Högskola Kyösti Tuutti har lång erfarenhet från forsknings- och utvecklingsverksamhet med specialisering inom cement och betong. Kyösti tilldelas pris för sin framstående forskning, dels inom betongtekniken, dels inom återvinning samt för sitt engagemang för ökad förståelse för forskningsbehovet inom byggnadsindustrin.

Peet Höbeda, Överingenjör, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Peet Höbeda tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris för sin mångåriga och framgångsrika forskning inom vägbeläggningsteknik som lett fram till många viktiga praktiska tillämpningar och dessutom gjort honom till en stor auktoritet i internationella sammanhang. Pentti Lahtinen, Civilingenjör, Ramböll Finland Mikko Leppänen, Director of Infrastructure west, Ramböll Finland Harri Jyrävä, Civilingenjör, Ramböll Finland Pentti Lahtinen, Mikko Leppänen och Harri Jyrävä har erhållit pris för att tillsammans ha utvecklat teknik för stabilisering av jordlager med stor

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.