Page 11

En anläggning byggs först upp virtuellt som en fyrdimensionell datormodell där tiden utgör den fjärde dimensionen. Tids- och resursanvändningen under anläggningsprocessen kan därmed optimeras mycket bättre än med traditionella metoder. Och en effektiv konsekvensbeskrivning kan upprättas. Thomas har initierat ett centrum för detta vid LTU och samverkar därvid med Stanford University och dess Center for Intergrated Facility Engineering.

Pristagarna 2007. Från vänster: Thomas Olofsson, Ulf Nordfjell, Staffan Hintze, Rolf Lindström och Roger Nilsson.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris - pristagare genom åren  

Pristagarna genom åren för Sigge Thernwalls Stora Byggpris.