Page 1

HYDRAULISKE BEREGNINGER

WWW.RAMBOLL.DK/ENERGI


HYDRAULISKE BEREGNINGER HYDRAULISKE OG TERMISKE ANALYSER AF FJERNVARMENET ER EN AF RAMBØLLS KERNEKOMPETENCER. RAMBØLL HAR UDFØRT HYDRAULISKE BEREGNINGER I MERE END 35 ÅR.

Hvorfor? Hydrauliske beregninger og temperaturberegninger er en forudsætning for en korrekt dimensionering af et forsyningsnet, såvel ved nyanlæg som ved renoveringer. Beregningerne sikrer, at ledningerne dimensioneres på en teknisk og økonomisk optimal måde.

beregninger af nettet mht. kapacitet, pris og varmetab. Stor ekspertise og stor fleksibilitet

Løbende opdateringer af beregningerne, f.eks. årligt, kan i tide afsløre flaskehalse i nettet eller problemer i forbindelse med eksisterende pumper og produktionskapaciteter.

Rambøll har et team af ingeniører, der på daglig basis udfører hydrauliske beregninger for fjernvarmeværker med såvel små som store fjernvarme- og fjernkølenet i ind- og udland. Rambøll har stor ekspertise i dynamiske trykstødsanalyser/ transient hydraulik som f.eks. at undersøge tryksvingningerne i nettet, hvis der f.eks. sker pumpeudfald, eller en ventil lukkes utilsigtet.

Ved ledningsarbejder og andre omlægninger giver beregninger overblik over eventuelle problemer i forbindelse med afspærringer/ driftsomlægninger. I den daglige drift kan realtidssimuleringer være en støtte for driftspersonalet ved operationelle beslutninger f.eks. om temperaturer og pumpeoptimering.

Rambølls ekspertise inden for hydrauliske beregninger er spredt ud over Rambølls kontorer i Ørestad, Aarhus og Odense, således at Rambølls team af specialister altid er tæt på kunderne, samtidig med at specialisterne arbejder tæt sammen for at sikre høj kvalitet og stor vidensdeling.

Integrationen med GIS-programmer gør de hydrauliske beregninger til et meget stærkt værktøj i forbindelse med udarbejdelse af renoveringsplaner, da GIS data fra ledningsregistreringen hurtigt kobles sammen med konsekvens-

Rambøll vælger det beregningsværktøj, der er bedst og passende til opgaven: enten Rambølls eget beregningsprogram SR2 eller programmer som Termis eller MAP. Denne fleksibilitet gør, at Rambøll

kan levere uafhængig rådgivning, samtidig med at vi kan arbejde med det beregningsprogram, som kunden ønsker. SR2/System Rørnet SR2 er et stærkt beregningsværktøj til både stationære og dynamiske hydrauliske/termiske beregninger af bl.a. fjernvarmenet og er udviklet gennem mere end 35 år. SR2 har en meget stærk og velafprøvet beregningsmotor, der sikrer hurtige, præcise og stabile beregninger. Brugerfladen i SR2 er fuldt integreret med GIS standard programmet ArcGIS, der sikrer en nem og overskuelig betjeningsflade og giver optimale muligheder for at præsentere resultaterne. Brugen af ArcGIS giver fuld integration med eksisterende ledningsregistreringssystemer og forbrugerafregningssystemer, således at data ikke skal vedligeholdes i flere systemer. Endvidere findes rige illustrationsmuligheder specielt rettet til analyser af fjernvarmenet. Med et hydraulisk optimeret system kan rørdimensionerne ofte designes mindre end ved et system, der ikke er optimeret - uden at miste kapacitet. Ved at gå ned i

UDVALGTE REFERENCER

UDVALGTE REFERENCER UDLAND

CTR VEKS Vestforbrænding Nordforbrænding

Sheffield, England Greenwich Peninsular, England Craigmillar, Skotland

Desuden fjernvarmeselskaber i følgende byer: Århus, Odense, Herning, Roskilde, Frederiksberg, Nyborg, Støvring, Farum, Høje Taastrup, Tistrup, Stenstrup, Lystrup, Varde, Silkeborg, Løgumkloster, Langå, Strandby, Oksbøl, Ørnhøj-Grønbjerg, Gråsten, Hadsten

Milano, Italien Kiel, Tyskland Hoeglede/Roeselare, Belgien Sydkorea

dimensionen kan der spares både på anlægsomkostningerne og på driften. Med en trykstødsanalyse med SR2 er det muligt at sikre anlægget mod store og dyre ødelæggelser f.eks. pga. pumpefejl i den fremtidige drift. SR2 kan også kobles op til fjernvarmeværkets SRO-system, således at der kan foretages realtidssimuleringer til at optimere driften. SR2 er fuldt ud bagud kompatibelt, så eksisterende System Rørnetmodeller kan benyttes, og dataudveksling mellem Rambøll og fjernvarmeværket kan ske meget enkelt. Termis Termis bruges hos mange værker i ind- og udland, og dets styrke er onlinemodeller, der ved hjælp af SRO-data simulerer øjeblikssituationer. Termis er GIS-opbygget, hvilket giver et godt overblik over ledningsnet, forbrugere og de dertil hørende resultater. Termis kan bruges både offline og online og kan online køre

temperaturoptimering, hvor den optimale fremløbstemperatur fra værket findes på basis af ønskede fremløbstemperaturer ude i nettet. Desuden gives mulighed for at lægge brugerinformation ind, dvs. at man på ledninger, knuder, forbrugere etc. kan registrere alle de data, man kan tænke sig: f.eks. alder, brud, optimaldimensioner, gadenavn, renoveringspris etc. MAP

baggrund i disse simuleringer kan f.eks. placering og størrelse af boosterstationer fastlægges, ledningsdimensioner i det eksisterende ledningsnet og nye ledningsnet dimensioneres m.m. I forbindelse med renoveringsplaner er MAP et godt analyseværktøj, og parametre som alder, lægningsforhold, hydraulisk kapacitet, varmetab m.m. kan udtrækkes og analyseres.

MAP er udviklet af DFF-EDB. Programmet samler flere programtyper i ét: indtegning, registrering, analyse og beregninger af ledningsnet. I MAP findes der værktøjer, som kan supportere driftspersonalet, bl.a. hele ledningsregistreringsdelen, hvor rørtyper, alder, nedlægningsforhold m.m. kan registreres, og lukkelister m.m. kan udtrækkes. Disse data kan være meget brugbare, f.eks. i forbindelse med brud og renoveringer. Hydraulisk kan MAP simulere hovedledningsnettets tryk- og temperaturfordeling i statiske driftssituationer. Ved hjælp af SROudtræk og målinger kan forskellige driftssituationer simuleres, og med

KONTAKT Søren Vesterby Knudsen sork@ramboll.com Tlf: 5161 8696

Hydrauliske beregninger  
Hydrauliske beregninger