Page 1

OPTIMERING MED GIS (GEOGRAFISKE INFORMATIONS SYSTEMER) WWW.RAMBOLL.DK


OPTIMERING MED GIS (GEOGRAFISKE INFORMATIONS SYSTEMER) GIS ER DET NATURLIGE VÆRKTØJ TIL AT SIKRE KONTINUITET I DATA FRA PROJEKTFORSLAG TIL DRIFT Rambøll har arbejdet med fjernvarmesystemer i mere end 35 år, og udvikler løbende arbejdsmetoder og værktøjer, der forbedrer arbejdsgange og resultater. GIS har gennem en længere årrække været et af værktøjerne. Fokus har i de senere år særligt været at integrere de mange forskellige informationer om fjernvarmenettet i et fælles system, da resultat og udførselstid af enhver opgave i høj grad afhænger direkte af kvaliteten og tilgængeligheden af de nødvendige informationer. Succesparametre (forventningerne) Fjernvarmen måles primært på den resulterende varmepris, men også på antallet af driftsforstyrrelser. Hvis et fjernvarmesystem skal kunne levere både lav varmepris og høj oppetid, kræver det, at alle de forskellige opgaver planlægges og koordineres tæt mellem de involverede parter. Ved optimal anvendelse af GIS sikres en naturlig kontinuitet gennem de forskelligartede opgaver, og det sikres, at det anvendte datagrundlag altid er opdateret på tværs af organisationen. Forskellige systemer (udfordringen) Fjernvarmenet er komplekse netværk, spredt over relativt store geografiske områder, hvor en lang række eksterne påvirkninger har indflydelse på tilstanden i nettet.

Informationerne om nettet er ofte spredt på flere forskellige systemer, da hver funktion i driften af fjernvarmenettet ofte har hvert sit system til håndtering af data: • SRO til daglig drift • Ledningsregistrering • Salgsdatabaser i forbindelse med områdeudvidelser • Kundedatabaser / forbrugerafregningssystemer til håndtering af eksisterende kunder • Vedligeholdelsessystemer • Hydrauliske beregningssystemer De forskellige systemer kan sjældent tilgå hinandens data, hvilket leder til en unødig besværliggørelse af de opgaver, der involverer flere systemer. Fælles indgangsvinkel (løsningen) Ved at anvende GIS som den fælles indgangsvinkel til de forskellige datasystemer opnås en række fordele: • Bedre kommunikation, via øget datatilgængelighed • Bedre visualiseringer • Hurtigere respons, da det ikke først skal afklares, hvilke systemer der indeholder de relevante informationer • Øget datakvalitet, da opdateringer kun skal foretages et enkelt sted, hvorefter de er tilgængelige for alle • Reduceret nedetid i nettet • Besparelser på driften Anvendelse af GIS (værktøjet) Oplysninger i et GIS system kan tilgås på flere forskellige måder: • via et GIS program • via internettet

• via mobile enheder Hvilke oplysninger en bruger har adgang til, samt om brugeren kan ændre eller kun læse data, afhænger af brugerens rettigheder i systemet. Dermed er det eksempelvis muligt at lave en webløsning, der konstant viser planlagte vedligeholdelsesopgaver eller status på nye tilslutninger.

GIS til fjernvarme GIS kan bidrage i alle perioder af et fjernvarmenets levetid. Planlægning Kundestatus integreret i GIS holder styr på salgsprocessen, kundebesøg og tekniske gennemgange og giver et godt overblik over fremdriften i fjernvarmeselskabets salgsarbejde. Hydraulik

Ved anlægsarbejder i marken kan ledningsplaner hentes direkte til en tablet eller smartphone. Ved vedligeholdelsesarbejder kan lukkelister fremstilles direkte, og andre aktuelle opgaver i samme område kan inddrages for at undgå unødige driftstop.

Med de hydrauliske beregninger integreret i GIS, muliggøres optimal opdatering af oplysninger fra eksempelvis ledningsregistrering, forbrugerdatabaser og SRO-anlæg. Dermed forbedres sammenhængen mellem registrerede data og den hydrauliske datamodel. Vedligehold

Bedre fjernvarme (resultatet) Levetiden for et fjernvarmenet er lang, men skiftende varmeforbrug og afkøling stiller krav til, at systemets udformning jævnligt genovervejes og optimeres. Fornuftige vedligeholdelsesplaner kan forudse, hvornår hvilke dele af nettet bør vedligeholdes, men kun hvis vedligeholdelsesplanerne sammenholdes med hydrauliske analyser af nettet, kan det undgås, at nettet fejldimensioneres. Et integreret GIS-system øger forudsætningerne for kommunikation på tværs af arbejdsområder og opgaver, hvilket er en forudsætning for effektiv drift af fjernvarmenettet.

GIS er et særdeles effektivt værktøj i forbindelse med den daglige drift. Lednings- og kundeoplysninger såsom alder og afkøling kan visualiseres både med farver og tekst. Det giver overblik over fjernvarmenettets tilstand, og kan, kombineret med en vedligeholdelsesplan, sikre optimal anvendelse af vedligeholdelsesbudgettet. Mobiladgang Med moderne GIS systemer er data tilgængelig direkte i marken, eksempelvis på en tablet. Dermed kan oplysninger hentes direkte på stedet, ligesom billeder og kommentarer kan tilføjes øjeblikkeligt. Den mobile adgang til ledningsoplysninger sikrer optimale muligheder for fornuftig drift og vedligehold af fjernvarmenettet.

GIS  
GIS