Page 1


ANVENDELSESMULIGHEDER • VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

• Myndighedsgodkendelse

• Præsentation af før/efter-situationer

• Præsentation af linjeføring i bane- og vejprojekter

• Borgermøder

• Etc.

• Udvalgsmøder

Modelgrundlag

Udvalgte referencer:

Rambøll udarbejder visualiseringer til alle projektfaser, og det grundlagsmateriale, vi baserer visualiseringerne på, kan variere fra en detaljeret CAD-model til nogle hurtige håndskitser.

Udvidelse af havnen i Nuuk, 2013. VVM Kunde: Grønlands Selvstyre

Maglevad fjernvarmecentral, 2010 VVM Kunde: Egedal kommune

Hirtshals Havn, 2013 VVM Kunde: Hirtshals Havn

Statoil raffinaderi Kalundborg, 2010 VVM Kunde: Statoil

Prøveboring for skifergas, 2013 VVM Kunde: Total

Dong Gulfhavn, 2010 VVM Kunde: Dong

Finngulf LNG, 2011-13 Præliminær miljøredegørelse og VVM Kunde: Gasum Oy

Stigsnæs havn, 2010 Forundersøgelse Kunde: Slagelse kommune

Er der udført 3D-projektering, konverterer og bearbejder vi modellen og tilfører materialer, lyssætning og miljø. Hvis projektet arbejder med 2D-tegninger, kan vi skabe en model i 3D på baggrund af snit- og plantegninger. Og er det et projekt uden CAD-materiale, udarbejder vi en 3D-model i visualiserings-softwaren, hvad enten der er tale om et interiør, eksteriør eller enkeltkomponenter.

Femern jernbaneanlæg, 2010-2011 Visualiseringsmateriale til offentlighedsfase Samarbejdspartner: Dissing+Weitling Kunde: Banedanmark

VENSTRE Fotomontage af LNGterminal ved Inkoo, Finland

HØJRE Visualisering af affaldsforbrændingsanlæg

Visualisering Fotomontager  
Visualisering Fotomontager