Page 1

FARMACEUTISK PRODUKTION Rambølls Pharma-afdeling råder over højt kvalificerede specialister med stor teknisk viden og indsigt fra mange opgaver for de farmaceutiske virksomheder i Danmark. Aktiv rådgiver og sparringspartner Rambøll Danmark A/S har igennem mere end tre årtier rådgivet farmaceutiske virksomheder i Danmark. Vores viden og erfaring sætter os i stand til at give kunden kvalificeret sparring og rådgivning. Inden for farmaceutisk procesanlæg strækker vores viden sig hele vejen fra udarbejdelsen af kravspecifikation, design af anlæg, konstruktion, commissioning og kvalificering, såvel ombygning af eksisterende som for nye faciliteter.

Kundens behov Inden kunden tager beslutning om at bygge om eller at etablere nye procesanlæg, er det vigtigt, at behovet bliver analyseret og fastlagt. I en tæt dialog med kunden om fremtidige behov, fleksibilitet, kvalitet og økonomi fastlægges forudsætninger og rammer i projektets første faser. Vores indgående kendskab til processer, udstyr og arbejdsgange, gør os i stand til hurtigt at omsætte krav og behov til reelle løsningsforslag.

Kompetencer Vi kan tilbyde kompetencer, der dækker procesanlæg og kritiske forsyninger, såsom PW, WFI, rendamp, gasarter og trykluft, vaskemaskiner, autoklaver, CIP/SIP anlæg, fyldemaskiner, pakkemaskiner m.v. Vi levere specifikation og design af procesanlæg til API, samt færdigvare produktion, inkl. biofarmaceutisk produktion, herunder også med GMO og BSL.

Godt arbejdsmiljø Når Rambøll projekterer og planlægger produktionsanlæg indgår energiforbrug og arbejdsmiljø som vigtige elementer, der skal håndteres bedst muligt. Indretning og udformning af udstyr skal planlægges med fokus på høj betjeningsvenlighed, hindre skadelig påvirkning af personale samt undgå kontaminering og allergi. Projektstyring Planlægning, projektering, udbud

RAMBØLL DANMARK

og styring af hele projektforløbet sker i tæt samarbejde med bygherre og brugere. Den bedste løsning opnås, når vi kombinerer bygherrens viden med vores erfaring. Rambøll sikre stram kvalitets-, tids- og økonomistyring under udførelsen, således at forudsætningerne holder. Samarbejde og tværfaglighed Hos Rambøll arbejder vi aktivt med at få processen i et projekt til at fungere fra idé til afsluttende kvalificering og rapportering. Vi arbejder aktivt med videndeling fra projekt til projekt som både er til gavn for kunden og for projektets kvalitet og økonomi. Vi lægger stor vægt på, at samle et projektteam, der er gennemgående i alle faser af projektet, således at vigtig viden ikke går tabt. KONTAKT Brigitte Jarberg Director of Pharma Operations Tel +45 5161 6491 brij@ramboll.dk


PHARMACEUTICAL PROCESS TECHNOLOGY Ramboll’s Pharma department offers highly qualified specialists with extensive technical know-how and expertise from a wide range of pharmaceutical projects and clients. Proactive consultancy For more than three decades Ramboll has served as consultant for the leading pharmaceutical companies in Denmark. Our knowledge and vast experience enables us to collaborate and offer the client qualified feedback and consultancy. Our experience within the pharmaceutical industry spans from the assessment of existing facilities to smaller revamp projects to larger brownand greenfield projects. Competences We offer our clients a range of competences covering most pharmaceutical process sys-tems/equipment, incl. critical utilities like PW, WFI, clean steam, sterile air, clean gasses, washers, autoclaves, CIP/ SIP, fermentors, filters, filling lines, packing lines, etc. Our know-how also covers equipment for GMO and BSL classified facilities. The client’s requirements Prior to the client deciding whether he wants to revamp or establish a new facility or process system, it is important to analyse and define the RAMBOLL DENMARK

requirements. Ramboll has the right know-how of processes, equipment, work flow and procedures which enables us to transform these requirements into well proven robust solutions.

Good working environment When Ramboll plans and designs process systems, the issues of the working environment and energy consumption are handled in the best way possible. Layout and design of process equipment must be planned with focus on operation, maintenance and safety to avoid harming workers and contamination of the enviroment. Project management Planning, design, tendering and management of the construction works with both new-build and refurbishment takes place in close cooperation with the client and users/stakeholders. The best results are obtained when we combine the knowledge of the client and our experience. We place great emphasis on strict control of quality, time and economy during execution of

the task in order to comply with the preconditions, allowing the client to maximise emphasis on the production.

Interdisciplinary and coordination At Ramboll we work actively with knowledge sharing from project to project, constantly fine tuning the quality of our delivery. This is beneficial to the client as well as project quality and economy. We place great emphasis on setting a project team, which is continuous throughout the project in order to ensure that essential knowledge during the implementation of the next phase is maintained.

CONTACT Brigitte Jarberg Director of Pharma Operations Tel +45 5161 6491 brij@ramboll.dk

Farma Produktion  
Farma Produktion