Page 1

TIDLIG PLANLÆGNING AF FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD Fokus på vedligehold tidligt i projekteringsfasen sparer tid og penge, samt sikrer forventet oppetid og effektivitet.

Hvorfor tænke på forebyggende vedligehold ved projektering? Virksomheder bliver til stadighed udfordret på økonomi og konkurrenceevne. Der er en konstant forventning om at forbedre og effektivisere. De bedste evner at øge forventet oppetid og reducere omkostninger samtidig.

Fordele ved tidlig planlægning af forebyggende vedligehold Ved planlægning af forebyggende vedligehold under projektering betragtes anlægsdesign og drift og vedligehold samlet. Dette sikrer et effektivt forebyggende vedligehold tidligere i processen end ellers og giver en række fordele: • De forebyggende vedligeholdelsesplaner er udarbejdet ved idriftsættelse • Gennemtænkt forebyggende vedligehold reducerer mængden af afhjælpende vedligehold • De forebyggende vedligeholdelsesaktiviteter vurderes i forhold til det leverandøren har specificeret såsom fejlrater, MTBF, osv. • Leverandøranbefalinger om forebyggende

vedligeholdelsesaktiviteter vurderes og prioriteres før der bliver brugt tid og ressourcer. Hvad er vigtigt og hvad kan evt. minimeres? • Vedligeholdelsessystemet (CMMS) opbygges mens designviden stadig er tilgængelig • Sikkerhedsaspekter er vurderet før eksekvering af planlagte vedligeholdelsesjobs

Rambølls unikke position Rambøll har både indgående kendskab til anlægsdesign, drift, vedligeholdelse samt vedligeholdelsessystemer. Vi kan derfor udarbejde komplette forebyggende vedligeholdelsesplaner, som er funderet i vores medarbejderes store erfaring. Derudover kan formatet tilpasses til det konkrete vedligeholdelsessystem, herunder SAP, IFS, Maximo, osv. Rambøll har mangeårig erfaring med design og udvikling af systemer og komponenter til energiforsyning, eksempelvis til: • Fjernvarmeanlæg • Fjernvarmetransmissionsnet • El-transmissionsnet

KONTAKT Peter V. Jeberg +45 5161 6367 PTJ@ramboll.com Danny Isager +45 5161 8416 DAI@ramboll.com


Rambøll tilbyder hjælp til en effektiv og smidigt idriftsættelse gennem rettidig vedligeholdelsesplanlægning og driftsteknisk rådgivning - allerede i projekteringsfasen.

• Affalds- og biomassefyrede kraftvarmeværker • VVS- og el-installationer m.v.

Ydelsen Rambøll tilbyder hjælp til en effektiv og smidigt idriftsættelse gennem rettidig vedligeholdelsesplanlægning og driftsteknisk rådgivning allerede i projekteringsfasen. Forebyggende vedligeholdelsesplaner indeholder beskrivelser af de forebyggende vedligeholdelsesaktiviteter, eksempelvis: • Information om jobbets art, udskiftning, service, test, inspektion eller eftersyn • Inddatering af relevante oplysninger om komponenten (funktionskrav, leverandøroplysninger, model, serienummer, osv.) • Beskrivelse af forebyggende vedligeholdelsesaktiviteter, baseret på leverandøroplysninger, historiske data, lovkrav og erfaringer • Behov for nødvendige specialværktøjer, reservedele og kompetencer • Vedligeholdelsesjobbets

hyppighed samt tidsforbrug • Beskrivelse af risikoelementer og sikkerhedsforanstaltninger • Procedure for nedlukning og idriftsættelse ved vedligehold

Referencer Rambøll har mangeårig erfaring med planlægning af forebyggende vedligehold. Som eksempler på referencer kan nævnes: • Hafslund Varme, Norge • VEKS • CTR • Vestforbrænding • Nordforbrænding • Desuden fjernvarmeselskaber i følgende byer: Ålborg, Kalundborg, Toftlund, Århus, Odense, Esbjerg, Høje Tåstrup, Tårnby, Solrød, Kokkedal, Hørsholm, Frederiksberg, Farum, Roskilde, Greve m.fl.

Tidlig planlægning af forebyggende vedligehold  
Tidlig planlægning af forebyggende vedligehold  

Fokus på vedligehold tidligt i projekteringsfasen sparer tid og penge, samt sikrer forventet oppetid og effektivitet. Læs om Rambølls tilgan...