Page 1

OPTIMERET DRIFT AF FJERNVARMEANLÆG I mange år efter etableringen af et fjernvarmenet er der behov for løbende optimering af nettet til glæde for forbrugeren og fjernvarmeværkets optimale driftsøkonomi.

Optimal dimensionering Rambøll har i mange år assisteret vores kunder med at opnå den korrekte dimensionering af forsyningsnet, såvel ved nyanlæg som ved renoveringer. Beregninger sikrer, at ledningerne dimensioneres på en teknisk og økonomisk optimal måde. Løbende opdateringer af beregningerne, f.eks. årligt, kan i tide afsløre flaskehalse i nettet eller problemer i forbindelse med eksisterende pumper og produktionskapaciteter. Til dette arbejde har Rambøll i mange år anvendt System Rørnet, som er særdeles velegnet til denne type beregninger. System Rørnets brugerflade er i dag fuldt integreret med GIS standardprogrammet ArcGIS, som sikrer at hydrauliske data og GIS-data kan anvendes fælles.

som sikrer optimal udnyttelse af produktionskapaciteten under hensyntagen til fjernvarmenettets akkumuleringsevne og afhængigheder i nettet, samt prisen på elmarkedet og vejret de næste 5 dage. En sådan økonomisk optimering kan ske på fjernvarmenet af en vilkårlig størrelse, hvor der tages hensyn til det nødvendige antal produktionsenheder og eventuelle varmelagre. Fordele ved anvendelse af Mentor Planner: • besparelse på op til 1-3 % af de totale brændselsomkostninger i energiproduktionen. • bedre udnyttelse af det termiske lager. • store tidsbesparelser for driftspersonalet i den daglige planlægning.

Optimal kapacitetsudnyttelse

Optimal temperatur

Rambøll tilbyder Mentor Planner, som et supplerende værktøj for varme-forsyninger og kraftvarmeværker. Brugen af Mentor Planner sikrer en økonomisk optimering af varmeproduktionen. Dette sker på baggrund af en udarbejdet varmeforbrugsprognose, og de enkelte produktionsenheders driftsomkostninger,

Mentor Planner kan anvende varmeforbrugsprognosen til temperaturoptimering. Ved en temperaturoptimering af fremløbstemperaturen i et fjernvarmenet sikres, at fjernvarmenettet fungerer ved lavest mulig temperatur og medvirker til en optimal drift af nettet. Alle forsyninger møder i dag høje krav til at spare på

KONTAKT Søren Ørsted Afdelingsleder Tlf: +45 5161 6478 SOR@ramboll.com


Med Mentor Planner kan opnås en besparelse på op til 1-3 % af de totale brændselsomkostninger i energiproduktionen.

energien, og kravet munder ud i energibesparelser - energisparepoint i daglig tale. Energisparepoint optjenes via energibesparende aktiviteter, som skal beskrives og beregnes inden de kan indmeldes til energistyrelsen. Fordele ved temperaturoptimering: • opnåelse af energibesparelser i eget fjernvarmenet til en pris der er langt lavere, end hvis man skulle købe dem i markedet. • opnåelse af en blivende driftsbesparelse i den daglige drift, da optimeringen har sænket nettabet, og der dermed skal der produceres mindre energi. • erfaringerne fra andre forsyninger viser at tilbagebetalingstiden er meget kort, ofte under et år.

og Mentor Planner, vil samlet set være langt billigere end andre alternativer på markedet. Med de to programmer – måske ovenikøbet suppleret med et GIS værktøj – vil et fjernvarmeværk være godt rustet til at håndtere den daglige drift – både hvad angår optimal dimensionering af ændringer i rørnettet og økonomisk optimal planlægning af den daglige varmeproduktion. Alle tre værktøjer kan naturligvis anskaffes enkeltvis. Et samarbejde vil ydermere betyde, at et fjernvarmeværk kan høste erfaringerne fra Rambølls mere end 100 medarbejdere, som dagligt arbejder med fjernvarme i Danmark og udlandet.

Lave omkostninger Når et fjernvarmeværk samarbejder med Rambøll holdes omkostningerne lave. System Rørnet kræver ikke indkøb af dyre licenser, men disse stilles gratis til rådighed ved samarbejdet med Rambøll. Mentor Planner kræver indkøb af en licens, men den samlede værkstøjspakke, bestående af System Rørnet

Rambøll har det faglige fundament for at yde kompetent rådgivning indenfor driftsoptimering. Denne viden understøttes af vores mere end 100 medarbejdere, som til dagligt arbejder med fjernvarme og fjernkøling.

Optimeret drift af fjernvarmeanlæg  
Optimeret drift af fjernvarmeanlæg  

I mange år efter etableringen af et fjernvarmenet er der behov for løbende optimering af nettet til glæde for forbrugeren og fjernvarmeværke...