Page 1

NYE LUFTHAVNE I GRØNLAND WWW.RAMBOLL.COM


3

AVIATION

FLYTRAFIKKEN I DAG Af historiske årsager er Atlanttrafikken i dag koncentreret omkring de to tidligere militære flybaser i Kangerlussuaq og Narsarsuaq, ligesom den regionale flytrafik i Sydgrønland er centreret omkring lufthavnen i Narsarsuaq. Den nuværende placering af hovedlufthavnene passer dårligt til de rejsendes behov, og den utidssvarende trafikinfrastruktur betyder dyr videretransport og unødvendig rejse- og ventetid.

I dag er der meget få passagerer, som rent faktisk har ærinde eller slutdestination i Kangerlussuaq og Narsarsuaq. I Kangerlussuaq rejser 39 % af passagererne videre fra og til Nuuk, 11 % rejser fra og til Ilulissat og mere end 16 % skal ud på Vestkysten eller nordpå, som bedst betjenes fra Ilulissat eller Nuuk. Resten fordeler sig på de øvrige grønlandske destinationer, herunder Sydgrønland som bedst betjenes med den korteste flyvetid fra Nuuk.

Det samme gælder i Sydgrønland, hvor meget få passagerer har ærinde i Narsarsuaq, men derimod har starteller slutdestination i de sydgrønlandske byer. Langt den overvejende del af de rejsende har start- eller slutmål i Qaqortoq. Historisk beslutning I 2016 skrev Naalakkersuisut historie, idet Inatsisartut besluttede: • En forlængelse af landingsbanen i Nuuk til 2.200 meter

• En forlængelse af landingsbanen i Ilulissat til 2.200 meter • Etablering af en ny regional lufthavn i Qaqortoq. Samtidig blev det besluttet at udbygge og forny terminalanlæg og andre faciliteter i de eksisterende lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Procentfordeling af Kangerlussuaq passagerer

Nuuk Ilulissat

28 % 1 % 1 % 3 % 5 % 6 %

Sisimiut

39 %

Sydgrønland Aasiaat Maniitsoq Uumannaq Upernavik

8 %

11 %

Andre

Ilulissat

Kangerlussuaq

Island

Atlanttrafikken idag og i fremtiden I dag

Nuuk

I fremtiden Til Island

Qaqortoq

København


RAMBØLL

4

FREMTIDENS FLYTRAFIK Et moderne flytrafiksystem skal hente og bringe passagererne og fragt derhen, hvor trafikbehovet er. Transportbehovet skal tilgodeses til gavn for den grønlandske befolkning, for erhvervslivet, for de tjenesterejsende og ikke mindst for de turister, der ønsker at besøge Grønland.

Når de nye og forlængede baner er etableret i Nuuk og Ilulissat, vil der komme daglige direkte fly til og fra København. Flyene vil blive mindre, men med samme moderne komfort som i dag.

Transportbehovet skal tilgodeses på en måde, som er til gavn for den grønlandske befolkning, for erhvervslivet, for de tjenesterejsende og ikke mindst for de turister, der besøger Grønland.

På sigt kan der komme helårs- eller sommerruter fra andre nordatlantiske og europæiske byer og/eller nordamerikanske destinationer. Når trafikmængderne stiger, vil der være mulighed for, at flere flyselskaber vil vise interesse for flyvninger fra og til Grønland. Man vil ikke længere være afhængig af en enkelt rute til et sted, man ikke skal hen.

Finansiering Lufthavne er dyre at etablere, specielt i Grønland med de vanskelige topografiske forhold. Projekterne vil ikke i sig selv være lønsomme i de første årtier, men ud fra en samfundsmæssig betragtning er de nødvendige for at modernisere den trafikale infrastruktur.

I sydgrønland vil man kunne flyve direkte til og fra Qaqortoq med fastvingede fly fra Nuuk og fra Island uden omvejen over Narsarsuaq. Samfundsmæssige perspektiver Et moderne og effektivt transportsystem er en forudsætning for en positiv samfundsmæssig, økonomisk og social udvikling *. *) ifølge Transportkommisionens rapport fra Januar 2011.

Projekterne vil kræve ekstern og måske international finansiering i form af partnerskaber mellem offentlige og private organisationer (OPP-løsninger).

2,5 MIA KR

eller mere til investering i de tre lufthavne Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq

Når de nye landingsbaner og lufthavne er etableret, vil de rejsende fra og til Nuuk og Ilulissat hvert år spare:

45.000

færre passager-flyvetimer mellem Nuuk, Ilulissat og Kangerlussuaq

67.000

færre ventetimer i Kangerlussuaq

100 MIO KR

sparet på flybilletter mellem Kangerlussuaq, Nuuk og Ilulissat

mindre CO2-udslip på grund af mindre flyvning

RAMBØLL VIL VÆRE MED TIL AT SKRIVE GRØNLANDSK FLYHISTORIE I slutningen af 90’erne var Rambøll med til at etablere de nuværende lufthavne på Vestkysten, og gennem årene har vi gennemført en række vedligeholdelses- og udbygningsprojekter i de grønlandske lufthavne. Rambøll leverer alt omfattende: • Indledende planlægning • Forundersøgelser • Myndighedsbehandling • Projektering • Byggeledelse • Tilsyn samt alle typer samfundsøkonomiske og finansielle analyser og vurderinger.

Vi har kontorer i Nuuk og Sisimiut, og vi kan inddrage specialister og erfaringer fra kontorer i København og resten af verden efter behov. Rambøll er parat til at bistå med at skrive det næste kapitel i den grønlandske flyhistorie.

Se vores omfattende referenceliste på vores hjemmeside på følgende link: https://issuu.com/ramboll/docs/ ramboll-aviation-references

Rambøll har gennemført et lignende projekt i Vagar på Færøerne, hvor landingsbanen er blevet forlænget fra 1.250 meter til 1.799 meter. Baneforlængelsen har muliggjort at både Atlantic Airways og SAS vil flyve på Vagar lufthavn i 2017. Arbejdet blev gennemført i samme vanskelige terræn som Grønland og med helt unikke tekniske løsninger – altid med sikkerhed og regularitet i højsædet.


KONTAKT Henrik Fenger Jeppesen hfj@ramboll.gl +299 558600 Rambøll Greenland Imaneq 32, 2. sal Postboks 850 3900 Nuuk Greenland

Frantz Buch Knudsen fbk@ramboll.dk +45 5161 6716 Rambøll Denmark Hannemanns Allé 53 2300 København S Danmark

Nye lufthavne i Grønland  
Nye lufthavne i Grønland