Page 1

ARKITEKTUR I RAMBØLL


ARKITEKTUR I RAMBØLL

Rambøll Architecture & Integrated Design er en af nordens største tegnestuer med kontorer i bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense, Göteborg og Oslo, og vi løser opgaver for både private og offentlige bygherre. I Rambøll tror vi på tværfagligt samarbejde. Du er derfor altid sikret, at vi trækker på en bred pallette af eksperter, når du vælger os som rådgiver. Vi kalder konceptet ”én bygherre - én rådgiver”, og vi tror på, at det skaber værdi for bygherre, at alle ekspertiser er samlet på et og samme hold. Det skaber helhedsorienterede løsninger, der rækker langt ind i fremtiden. Med en tværfaglig tilgang til arkitektur skaber vi rammer for det gode liv - ude og hjemme og brugerne er altid i centrum for vores arkitektur. Vi skaber visionære løsninger til de mennesker, der skal bruge den arkitektur, vi udvikler. Derfor er empati, innovation og bæredygtighed nøgleord, når vi udvikler fremtidens byggeri. Rambølls arkitekter og landskabsarkitekter arbejder tværfagligt med firmaets ingeniører og andre eksperter inden for byggeri. Det gør vi både formelt og uformelt, hvilket betyder, at vi altid kan trække på hinandens kompetencer og samtidig får bygherren adgang til Rambølls fulde palette af dygtige og erfarne medarbejdere. Når arkitekter kan gå i dialog med specialister inden for eksempelvis brand og installationer, kan vi tænke komplekse tekniske udfordringer ind i designprocessen. Dermed sikrer vi, at vi kender hele spillepladen, før spillet går i gang. Det skaber bygbarre projekter, hvor kvalitet og projektoptimering går hånd i hånd, og hvor projektet bliver skabt i en åben dialog mellem alle interessenter og fagligheder. Vi kalder det ‘Integrerede ydelser’.

Medarbejdere i Danmark

2017

2016

201

162

97

85

4

4

Konstruktører

25

19

Landskabsarkitekter

16

16

Ingeniører i arkitekt afd.

51

33

Kommunikation

3

1

Administration

5

4

2016

2015

164

104

Egenkapital f. Rambøll Danmark A/S

402

373

Soliditetsgrad

27%

26%

I alt Arkitekter Lys

Økonomiske nøgletal Omsætning - arkitektur

I mio kr


INTEGREREDE YDELSER I Rambøll arbejder vi tværfagligt. Arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører arbejder side om side med fælles ansvar og fælles mål for at skabe den bedste helhedsløsning for kunden. Med flere rådgivningsdiscipliner i samme hus opnås en gensidig tværfaglig forståelse, som gør Rambøll i stand til at stille med stærke multidisciplinære hold, der optimerer hele byggeprocessen. Rambøll varetager bygherrens behov i alle design- og projekteringsfaser. Vi kalder det integreret design. Den tilgang er der flere fordele ved: Enkelhed, fordi den samlede designopgave løses med én partner og kun én kontaktperson, som er tæt på projektet i alle faser. Én bygherre - én rådgiver. Det gør dialogen nem og processen smidig og effektiv - både for bygherre og for de øvrige parter i projektet. Høj kvalitet, fordi arkitekt og ingeniør fra projektets begyndelse har en fælles forståelse af opgavens karakter. Det giver rum for løbende, kreative og iterative processer, hvor flere løsningsmuligheder prøves af, og den bedste løsning findes. Samtidig er projektets bygbarhed sikret fra start, så der er overensstemmelse mellem intentionerne på tegnebrættet og den praktiske udførelse, hvor vi tager højde for grænsefladerne. Bygherre får én rådgiver, der tager ansvar, og sikres dermed ’value for money.

Sparet tid, fordi de forskellige fagligheder har direkte adgang til hinanden i den daglige dialog og nemt kan afklare projektdetaljer. Projektering foregår i ét hus, mellem kolleger der kender hinanden i forvejen, har en fælles tilgang til opgaven og arbejder efter veldefinerede processer på samme platform. Den tidlige og tætte koordinering sikrer desuden, at bygbarheden af projektet er medtænkt fra starten, idet vores løbende tværfaglige kvalitetssikring minimerer rettelser og fejlprojektering. Tryghed, fordi Rambøll har al ekspertise ’in house’ og det i en volumen som sikrer projektbemanding til hver en tid i alle byggeriets faser. Sikkerhed i prissætningen, fordi det tætte parløb mellem arkitekt og ingeniør i projekteringsfasen medfører bedre kvalitetssikring og dokumentation, hvilket minimerer risici for fordyrende fejl ude på byggepladsen i opførselsfasen.


SEGMENTER ARKITEKTUR

INDUSTRI OG ERHVERV

LANDSKAB

KULTUR OG FRITID

LÆRING

ALMENE OG PRIVATE BOLIGER

LYS

RENOVERING

SUNDHED OG PLEJE


ARKITEKTER I RAMBØLL I NORDEN

AFDELINGSLEDER CHARLOTTE MØLLER CMX@ramboll.dk+45 5161 3539

AFDELINGSLEDER DITTE RODE DRO@ramboll.dk +45 5161 3538


ARKITEKTUR BOLIGER Vi tager altid afsæt i den konkrete kontekst, når vi udvikler fremtidens byer og boliger. Vi mener, at de bedste løsninger skabes med udgangspunkt i det enkelte steds kvaliteter og de brugere, der mange år frem skal få gavn af de løsninger, vi udvikler. Når vi kombinerer brugernes ønsker og kendskab til et givent sted med Rambølls tværfaglige tilgang, skaber vi fremtidssikrede løsninger. Byudvikling med mennesket i centrum Vi udvikler byer og boliger ud fra principperne om Liveable Cities, hvilket kort sagt betyder, at vi altid har mennesket i centrum for forandringerne. Vi mener, at det enkelte byggeri skal bidrage til samfundet, og vi sammentænker det by- og landskabsmæssige miljø med de faktorer, som skal sikre menneskers velvære. Uanset om det er private eller almene boliger, om det er nybyggeri eller renovering, ser vi på muligheder og potentialer.


LOTTRUPGÅRDEN ÅRHUS Lottrupgården er gennemtænkt arkitektur fra inderst til yderst. Rå betonvægge, gode detaljer, sort køkken, vinduer til gulv, glaspartier over dørene og altaner udført med karakteristiske detaljer henter coolness fra de attraktive studio apartments i det überkunstneriske hipsterkvarter Williamsburg i New York. Kombineret med den rene nordiske stil og de mange arkitektoniske referencer til Ceresbryggeriets bygninger og områdets karreer fra 1920’erne, fremstår Lottrupgården som en moderne klassiker. Ceres Byen er sammensat af boliger, kontorer, enkelte butikker og uddannelsesinstitutioner

P/S PKAE Ejendom 130 boliger Arkitekt


Z HUSET AARHUS Vi har i designet af Z-Huset fundet inspiration i de gamle karréer og gentænkt ideen om gårdhaven indrammet af etageejendomme. Med sin z-formede konstruktion åbner bygningens tre længer op for to åbne gårdrum, mens de karakteristiske terrasser i forskudte niveauer lader lyset strømme ind og ned på de store altaner og taghaver. Z-Husets konstruktion der skråner ned mod den gamle lystbådehavn, sikrer et frit udsyn til de fantastiske omgivelser: Aarhusbugten i øst, smukke Riis Skov mod nord, Aarhus’ skyline mod vest og skibenes master mod syd.

Z-Huset A/S 475 boliger/ 27.600 m2 Arkitekt- og ingeniørydelser


SØVEJHUSE ISHØJ Ideen til boligbebyggelsen tager udgangspunkt i en klar og robust struktur i skiftevis en og to etager, hvilket giver et varieret og karakteristisk udtryk. Boligbebyggelsen er kæder af gavlhuse og består af etageboliger med 3-rums boliger i stueetagen og 2-rums boliger på 1. sal på henholdsvis 84 m2 og 63 m2. På begge sider af bebyggelsen er der nicher og gårdrum til ophold. Bebyggelsen ligger i et stort grønt bælte, hvor det grønne areal binder husene sammen. Husene ligger ’skulder ved skulder’ og har derved mange af de samme kvaliteter som klassiske atriumhuse.

Ishøj Boligselskab v. Domea 42 boliger / 48 mio dkr Arkitektydelser Præmieret af Ishøj Kommune


FREDERICIA C FREDERICIA Masterplanen for Fredericia C er ambitiøs og visionær og det er vort mål med et af de første byggerier i området at statuere et eksempel, som efterlever den overordnede plans intentioner og visioner. Et afsæt for vores arbejde med grund 6 har været at fastholde karreen. Forsættet er at optimere dagslys, udkig og forbindelser samt sikre den bedst mulige disponering på grunden. Dette har resulteret i en komposition af bygninger bestående af to længehuse med altangange, to punkthuse med centrale opgange samt to porthuse med smalle boliger i flere planer. For at sikre boligkvaliteten bedst muligt har vi stræbt efter at optimere betingelserne for dagslys og udkig for den enkelte bolig og ved at skære åbninger i karren øges antallet af hjørne og gavllejligheder betragteligt, ligesom de mange etagespring skaber lejligheder, som har dagslys fra tre sider. Domea 600 m2 erhverv, 3.600 m2 almene boliger, 1.600 m2 private boliger 70 mio. kr Bygherre- og arkitektrådgivning


MØLLEVÆNGET HØRSHOLM Byggeriet skal overholde en stram arealramme og økonomi, og således sikre et rimeligt huslejeniveau. Samtidig er det en målsætning at tilvejebringe en bebyggelse med høj boligkvalitet, som kan fastholde beboerne og hermed skabe en solid nabokultur i bebyggelsen. - Vi vil gøre Møllevænget til det gode sted at bo, ved at lægge kvaliteter ind i bebyggelsen, som gør det nemt for beboerne, uanset baggrund, at falde i snak med naboen om dagligdags ting, og som kan skabe en stærk identitet til stedet. - Vi vil udnytte bygningsteknologien til at skabe robust og bæredygtigt byggeri, hvor gentagelse med variation gør byggeriet både økonomisk og oplevelsesrigt.

Domea 28 boliger på hhv 50 og 80 m2 22,7 mio dkr Arkitekt- landskabs- og ingeniørydelser


UNGDOMSBY GELLERUP For mange er kollegietiden en vigtig oplevelse, der danner grobund for det tolerante og nuancerede individ. Relationerne der knyttes på studiet, kan være lidt ensidige og faglige, hvor imod relationer på kollegiet er en del af et mere sammensat socialt fællesskab. Centralt i projektet har været en bearbejdelse af forskellige former for sociale fællesskaber. Vi ønsker et kollegie der sikrer og opfordrer til uformelle møder og fællesskaber. Kollegiet skal danne en hjemlig ramme om et trygt og aktivt ungdomsliv. En ramme der understøtter sociale fællesskaber og samtidig imødekommer den enkeltes behov for privatliv og ro. Vi har ønsket at skabe et kollegie, der udtrykker det liv, der leves i bygningen.

Brabrand Boligforening 2016-2018 12.500 m2 / 160 mio. Arkitektrådgivning


SMALLEGADE FREDERIKSBERG Arkitektur & Integreret Design i Rambøll har været arkitekter på en gennemgribende renoveringsprojekt af eksisterende bebyggelse i Smallegade på Frederiksberg Smallegade 14-18 på Frederiksberg i København er under total forvandling. Bebyggelsen konverteres fra tankstation og kontorlejemål til fremtidig at indeholde parkering, lager og depotrum i kælder, detailhandel i hele stueetage og 29 ungdomsboliger. Herudover etableres stor sansehave og udendørs socialt rum på nyetableret tagterrasse for at bringe naturen ind i bybilledet. Beboelsesdelen beklædes med tegl i forskellige nuancer svarende til de øvrige flotte gamle Frederiksberg byhuse, og der etableres store ovenlys i gangareal. I de enkelte lejligheder isættes overramme med glas ved entredør for at skabe et anderledes lysindfald.

Green Estate Holding ApS 2013-2014 4160 m2 / 25 mio dkr Arkitektrådgivning


GLØDELAMPEN HERLEV Med en terrasseret bebyggelse og indbydende uderum skaber vi variation og identitet i den nye bydel, så den tiltrækker liv og er attraktiv - nu og fremover. Lejlighederne er rummelige, gennemlyste og fleksible og passer til moderne familier, hvis sammensætning kan skifte over tid - de små børn har man brug for at have tæt på de voksne i alrummet, de større børn ønsker mere privathed. Muligheden for at åbne og lukke mere eller mindre for dele af lejligheden er også optimal til de sammenbragte familier, hvor antallet af børn i husholdningen varierer hen over ugens dage. Bebyggelsen opføres i gedigne materialer med lang levetid, og som patinerer smukt. Byggeriet lever op til energiklasse 2015.

Boligforeningen 3B 5.500 m2 / 59 lejligheder / 4 etageplaner 50 mio. kr Totalrådgivning, herunder Ingeniør- arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, projektering, tilsyn, Lokal afledning af regnvand (LAR), konstruktioner, el-installationer, VVS og ventilation


ELLEBO KØBENHAVN Hvordan tilfører man liv og fællesskab til en nedslidt boligafdeling? Med vinderforslaget ”Ellebo Winter Gardens” fra Adam Kahn Architects skaber vi fremtidens almene boliger. Rambøll skal sikre, at visionerne bliver bevaret gennem hele projektet. Udfordringen består dels i en totalrenovering af afdelingen, dels i at styrke fællesskabet og endelig i at skabe 5.000 ekstra kvadratmeter bolig. Det løses ved at forstærke karré-strukturen, da en af de fire karréer forlænges med en opgang med 8 boliger. Samtidig gentænkes lejlighedsstrukturen, så alle boliger fremover vil være gennemlyste. Endelig bliver der tilføjet 42 nye penthousetaglejligheder til afdelingen. Arkitektonisk set bruger forslaget pengene på den del af blokkene, der vender ind mod gårdrummet. Samtidig styrkes gårdrummet for at skabe en nær oplevelse af natur, med eksempelvis en række nye nyttehaver. Alle facader totalrenoveres, og på indersiden skaber man nye altaner, som skaber et nyt æstetisk udtryk for blokkene.

KAB v/ Kubenman 284 boliger, 42 nye penthouse boliger og 8 lejligheder i en ny opgang. 23.000 m2 Arkitekt-, og ingeniørydelser, samt kommende fagtilsyn og byggeledelse


KØBMAGERGADE KØBENHAVN For en udenlandsk investeringsfond undersøger vi i øjeblikket forskellige optimeringsmuligheder på ejendommen Købmagergade 44-46 og 50 i det indre København. Kundens ønske er at indrette hotel eller boliger i en del af bygningen samt beholde en del som erhvervs- og butikslejemål.

201710.000 m2 Arkitekt- og bygherrerådgivning 5


ARKITEKTUR ERHVERV Rambøll rådgiver en række virksomheder med industriprojekter i Danmark og i udlandet. Vi varetager bygherres behov i alle design- og projekteringsfaser. I Rambøll arbejder vi tværfagligt og har kompetencer inden for alle ingeniør- og arkitektdiscipliner, hvilket gør os i stand til at stille med stærke ’full service’ hold, der optimerer hele byggeprocessen. I vores løsninger tillægger vi det stor betydning, at krav til funktionalitet ikke udelukker et indbydende design og motiverende arbejdsmiljø. Rambølls arkitekter har stået for en lang række ikoniske erhvervsbyggerier, hvor det tætte samarbejde med bygherre har skabt innovative og funktionelle domiciler, der profilerer bygherren på bedste vis. Vores tilgang til det enkelte projekt er hver gang en tilbundsgående analyse af muligheder og virksomhedens ønsker og behov. Vi mener, at den tætte dialog med bygherrens repræsentanter skaber de bedste resultater, når visioner og funktionsbehov skal transformeres til arkitektur, der kan sætte rammen om en god og inspirerende arbejdsdag.


Arla


ARLA FOOD INNOVATION CENTRE AARHUS N Det nye Arla Foods Global Innovationscenter bliver centrum for Arlas produktudvikling til hele verden. Det er placeret i Agro Food Park, Aarhus, som i dag og fremover vil være et markant center for Danmarks landbrugs- fødevareudvikling. Projektet indeholder et forsøgsmejeri, laboratorier, test- og sensoriske faciliteter samt administrative arbejdspladser, som vil beskæftige 120 medarbejdere og løfte Arlas fødevareinnovation op i den internationale superliga. Bygningen er placeret i et smukt kuperet landskab med udsigt over markerne, og er udformet så bygningen favner landskabet og bringer udsigten dybt ind i husets indre. Åbenhed er et nøgleord for dette projekt med en stor transparens og sammenhæng imellem de meget forskellige funktioner og arbejdsområder, som foregår i huset.

ARLA A/S 2013-2017 10.000 m2 / 270 mio. kr Arkitekt- og ingeniørydelser, samt bygherrerådgivning


INTERACCOUSTICS MIDDELFART Interacoustics er en verdensomspændende innovationsvirksomhed, som udvikler og fremstiller testapparater og måleudstyr til brug for ørelæger. Der er tale om ekstremt følsomme instrumenter og kompliceret software. Kombinationen af højteknologisk udviklings- og testmiljø og kontormiljø stiller store krav til bygningen. Ud over ca. 200 arbejdspladser, danner bygningen ramme om et stort antal test- og afprøvningsfaciliteter samt en lang række projektrum. Desuden rummer bygningen mødefaciliteter, værksteder, produktionskøkken og kantine. Bygningen er udformet som et deltaformet atriumhus, hvor hver etages åbne v-form favner udsigten og landskabet i markante dobbelthøje ankomst- og innovationszoner langs husets facader.

Interacoustics 2015 4.500 m2 Arkitektydelser


FOSS INNOVATION HILLERØD Foss Innovation Center er placeret på en stor, åben og smukt beliggende grund i Trollesminde Erhvervspark. Grundens visuelle og rekreative elementer er et vigtigt afsæt i den æstetiske tilgang til projektet med stor vægt på, at de landskabelige kvaliteter, som grunden tilbyder, udnyttes optimalt og er synlige både ved ophold udenfor og inde. Bygningen er opført som et atriumhus i tre plan med en markant dobbelthøj åbning i facaden, som sikrer udsigten udover landskabet.

FOSS Innovation 2012 Vi har leveret arkitektydelserne samt den forudgående brugerproces


NOVO NORDISK MÅLØV Bygningen er udformet indenfor masterplanens designrammer, der dikterer samme sternkote på alle bygninger, gråt filtset murværk uden sokkel, kvadratiske hvide vinduespartier og lette beklædninger i zink eller naturaluminium. Bygningen er søgt givet en arkitektonisk bearbejdning, der repræsenter 2016. Projektering og udførelse er sket med maksimal fokus på kvalitet og tid, der er helt afgørende for bygherren. På den baggrund har såvel projekteringsforløbet som udførelsesfasen haft fokus på muligheder for hhv. paralle og parallelforskudte projekterings- og udførelsesforløb. For at minimere vejrligets negative indflydelse på udførelsesfasen, er hele bygningen indkapslet i en stor teltkonstruktion, indtil man har et lukket råhus.

Novo Nordisk 2016-2017 10.000 m2 Arkitektur, Konstruktioner, El, CTS og sikring, Brand, VVS & Ventilation, Byggeledelse, Pharma & Biotech rådgivning


BERENDSEN HOLBÆK Berendsen Textil Service A/S (BTS) skal have indrettet en ny renrumsvaskelinje og det nye afsnit på ca. 2.000 m2, skal udgøre en komplet selvstændig linje og skal derfor foruden selve renrumsenheden også indeholde afsnit for håndtering af indkommet urent tøj, samt pakkeri og bufferzone for færdigpakket tøj, der skal leveres tilbage til kunden. Den nye vaskelinje skal designes optimalt i forhold til ønsket og nødvendig funktionalitet inklusive supportfunktioner. Fremtidige udvidelsesmuligheder i bygningsafsnittet (herunder flexibilitet) indtænkes i bygningsdisponeringen, og i den strækning det er muligt, samtænkes/indarbejdes de eksisterende vaskerifaciliteter i den samlede logistiske løsning.

Berendsen Textil Service A/S 2016-2018 2.000 m2 Arkitektrådgivning, El- og VVSinstallationer, design, facilitet og anlæg


OTICON SMØRUM En udvidelse af Oticons hovedsæde i Smørum, udformet som en selvstændig bygning med klare referencer til den eksisterende hovedbygning. Huset består af fleksible storrumskontorer, der omkranser et atrium og centralt beliggende fordelings- og innovationszoner. Akustikken i bygningen er særdeles vellykket, hvilket blandt andet skyldes, at der er anvendt akustikregulerende materiale på ovenlysets bærende konstruktioner. Samhørigheden mellem den eksisterende hovedbygning og den nye udvidelse er defineret i brugen af glas som facademateriale. Valget af glas til facaden i den nye bygning og evt. kommende bygninger, vil sikre en homogenitet og et slægtskab i bebyggelsen, hvor glassets egenskaber og eksklusivitet binder bygningerne visuelt til hinanden.

Oticon 2014 Arkitekt-og ingeniørydelser


BIOCITY KØGE Køge Bymidte har fået et nyt underholdningscenter som indeholder en Nordisk Film biograf og tre restauranter. Med hele seks sale, har Nordisk Film biografen 815 sæder i alt og bringer derved fornyede muligheder for filmfornøjelser til biografgængere i Køge. Bygningen indgår som en del af moderniseringen af Køges historiske midte, hvor den nye ”Underføring” på tværs af jernbanen, genskaber sammenhængen imellem by og havn. Biografkomplekset placeres helt centralt ved ”Underføringen”. I Køge har byggeriet af biografcentret været præget af restriktioner for maxhøjde på bygninger i området, der er placeret midt i Køges historiske centrum. Derfor har det været en designudfordring at imødekomme ønsket om plads til seks biografsale, idet byggeriet samtidig har skulle indpasses i en bevaringsværdig urban kontekst, en restriktiv lokalplan samt tage hensyn til markante arkæologiske fortidsminder i undergrunden.

TK Development/TL Byg (Total Enreprenør) 2016-2017 4.400 m2 Arkitektur, design, Interiørarkitektur


SUKKERFABRIKKEN STEGE Med sin industrikulturarv, monumentale arkitektur og ikke mindst sin beliggenhed ud mod Stege Bugt rummer den tidligere sukkerfabrik et stort potentiale som fremtidig turistdestination til gavn for Stege by såvel som hele regionen. Ejerkredsen bag Sukkerfabrikken A/S har arbejdet med udvikling af Stege Sukkerfabrik siden overtagelsen og udarbejdet et prospekt for udvikling af en ferie- og oplevelsespark, Aquapark Møn. Prospektet præsenterer kort det overordnede koncept og idéen med udvikling af det tidligere fabriksområde, herunder præsenteres en mulig disponering og bebyggelsesplan samt nogle overordnede budgetestimater. For at realisere dette udviklingsprojekt er der behov for kapital, og Sukkerfabrikken A/S og Rambøll samarbejdede i forhold til at bringe projektet til et niveau, hvor der kan igangsættes investorsøgning. Rambøll anbefalede, at der blev udfærdiget en velunderbygget businessplan for at kvalificere konceptet og projektet som helhed og samtidig udarbejdede vi et skitseforslag hvor vi pegede på forskellige løsningsmuligheder for fabrikken.


BYGHERRERÅDGIVNING NORDEA ØRESTAD Nordens største bank, Nordea, har flyttet dele af sit danske hovedkvarter fra Christianshavn til Ørestad Nord i et nybygget domicil, der rummer mellem 1800 - 2200 medarbejdere. Domicilet, der er tegnet af Henning Larsen Architects, er på 46.000 m2 excl. kælder, med mulighed for udvidelse til i alt 70.000 m2. Bygningskomplekset består af 2 lette skulpturelle volumener placeret på en base, der mod syd former et parklandskab mod fælleden. Rambøll fungerede som bygherrerådgiver for Nordea Ejendomme og leverede procesog byggeteknisk rådgivning. Vore ydelser omfattede desuden løbende styring og opfølgning på tid, økonomi, kvalitet og risici i alle projektets faser fra programmering frem til aflevering og idriftsætning.

Nordea Ejendomsinvestering A/S 2012-2015 og 2017 46.000 m2 Bygherrerådgivning


TROMMEN HØRSHOLM Trommen er et eksisterende kulturhus i Hørsholm der er tegnet af arkitekt Knud Munk og blev indviet i 1988. For i højere grad at kunne benytte salene til forskellige kulturarrangementer, blev det besluttet at revitalisere rummene. Den foreslåede indretning skal løse Bygherrens nye krav til filmfremvisning sammen med de øvrige anvendelsesmuligheder tilgodeses. Indretning skal opfylde kravene til fleksibilitet og foranderlighed, bæredygtighed og tilgængelighed. Indretningen skal ligeledes danne en stimulerende ramme, der understøtter et inspirerende og attraktivt kultursted. Til de forskellige bygningsdele anvendes der materialer, der sikrer en god æstetisk oplevelse, med teknisk ukomplicerede løsninger, stor slidstyrke og smuk patinering ved brug. Miljø og bæredygtighed indgår på lige fod med andre kvalitetskrav til byggeriet. Bæredygtighed er en helhedsbetragtning – dvs. en balance mellem byggeriets økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter. Det betyder, at det er emner som totaløkonomi, materialer, indeklima, energiforbrug, tilgængelighed, ressourceforbrug, m.m. der skal sammentænkes i projekteringen.


ARKITEKTUR LANDSKAB & LYS Landskabsarkitektur skal skabe inspirerende, grønne rammer for det gode liv. Vi designer mangfoldige og fleksible rammer for ophold, fællesskab og aktiviteter. Landskabsarkitektur skal give plads til alle og skabe forbindelser og nye elementer, der kan skabe identitet og fornyelse for et område – hvad enten, der er tale om et byrum eller et boligområde. Rambøll udvikler både masterplaner og byudviklingsprojekter. Uanset størrelse og ambitioner tænker vi altid mennesket ind i projektet. Projekterne bliver til i dialog med dem, der bruger området, så de efterfølgende kan føle sig hjemme i de omgivelser, vi har indrettet. Vi tænker altid de landskabelige forandringer sammen med de fysiske forbedringer, som bygningerne gennemgår. Med Rambøll som rådgiver er du dermed sikret, at arkitektur og landskab tænkes sammen fra projektets start. Rambøll Lys rådgiver uvildigt om alt inden for lys og belysning. Vi kombinerer den nyeste internationale viden og tendenser inden for lys og brugen af lys med de andre former for rådgivning og projektering, som Rambøll tilbyder. Med vores tværfaglige team af designere og ingeniører tilbyder Rambøll Lys en bred vifte af konsulentbistand — lige fra traditionel rådgivning, projektering og planlægning af belysningssystemer til sparring ved de utraditionelle og mere projektspecifikke opgaver. Rambøll Lys understøtter hele projektholdet og arbejder som bindeled mellem teknik og æstetik.


FARUM MIDTPUNKT

ÅBNING - Farum Midtpunkt åbner sig ud til omverdenen. Projektet skaber samtidig en ny forbindelse under bebyggelsen. NY AKTIVITETSPLADS - skaber muligheder for forskellige sportsaktiviteter til alle aldersgrupper. Den eksisterende fodboldbane blev opgraderet, og en klatrevæg og skaterampe blev etableret. BELYSNING - på parkeringsniveau skaber større tryghed. Samtidig er den nye belysning med til at give området en ny synlig identitet. Både beboere og omverden kan se, at der sker noget i Farum Midtpunkt. GANGBRO - med stiforbindelser på langs (fra nord til syd) bindes bebyggelsen bedre sammen. Nye stier kobler de grønne strøg sammen med eksisterende stier og parkeringsarealet. HOTSPOTS - skaber nye muligheder for sports-, opholds- og værkstedsaktiviteter. Disse aktiviteter vil samtidig skabe liv på parkeringsniveauerne og dermed skabe større tryghed. Samlet set handler det om at styrke mulighederne for fællesskab i Farum Midtpunkt, at skabe bedre muligheder for aktivitet, og at skabe bedre opholds- og aktivitetsmuligheder for unge og gamle.


FARUM MIDTPUNKT Farum Midtpunkt er et berømt byggeri fra 1970’erne, der oprigtig blev blevet bygget som en ’lukket organisme’ hvor enfamiliehusets privathed skulle leves med et ydre fællesskab i bebyggelsen, men lukket i sin struktur og form mod Farum by og lokalområdet. I samarbejde med BOGL landskab, miljøfølgegruppen og beboerne er udearealerne i og omkring Farum Midtpunkt blevet fornyet. Beboerne ønskede, at Farum Midtpunkt åbnede sig op mod omverden, og at udearealerne blev fornyet med klar respekt for de oprindelige intentioner med bebyggelsen. Der er endvidere i projektet etableret ny belysning, der skaber større tryghed og er med til at give området en ny synlig identitet. Både beboere og omverden kan se, at der sker noget i Farum Midtpunkt.

Furesø Boligselskab v. KAB 55 mio. dkr Landskabsarkitektur, totalrådgivning, lys, beboerinddragelse.


TEGLPORTEN BIRKERØD Tanken med renoveringen af området mellem Teglporten og Bistrupvejen er at skabe et nyt attraktivt byrum for folk i alle aldre og en mere markant forbindelse mellem den nye idrætshal og bymidten. Ideen med byrummet er at tænke det som PLADS frem for sti. Byrummet vil fremstå som et sammenhængende rum i kraft af en ensartet belægning, i form af en teglbelægning i varme rød-brun-sorte nuancer. Disse farver vil skabe variation til gågadens gule tegl, samtidig med at de harmonerer godt med de mange omkringliggende bygninger i rød tegl. Der hvor det er muligt udvides stien til mindre pladser eller bredde passager.

Birkerød Kommune 2016-2017 6 mio. dkr Totalrådgivning, landskabsydelser, lysarkitektydelser, projektering, fagtilsyn


GADEKÆRVEJ VALBY Høje overdækninger til p-kælderens luftsluser og ramper ved hver indgang delte tidligere gårdanlægget op i mindre arealer, hvilket gjorde rummet ubrugbart. Efter renoveringen er overdækninger blevet delvist fjernet og erstattet med trædæk, træmøbler og tilskuertrapper. Belægningen er blevet hævet for at undgå rampeværk og for at overholde krav om tilgængelighed. Beboerne har nu fået et sted hvor de kan mødes, lege eller spise sammen. Andre steder er luftsluserne blevet erstattet med skulpturelle plantestativer, hvor klatreplanter nu står i forgrunden. Gennem et godt og tæt samarbejde med Optimus lykkedes det at løse udfordringerne og skabe en gård som både bygherre og beboerne har taget godt imod.”

Domea 2013-2017 7 mio. dkr Totalrådgivning, herunder beboerinddragelse, beboerkommunikation samt fagtilsyn og byggeledelse


FORNYELSE AF REMISEPARKEN AMAGER Projekteks hovedgreb består dels af en ny aktivitetssti, der løber fra nord til syd og danner en ny og tydelig rygrad i parken. Stien former sig efter de eksisterende træer og parkens terræn og griber fat i parkens forskellige områder. Stien viger for træerne og bugter sig igennem parken. Aktivitetsstien er således vokset ud af stedet, på stedets egne præmisser. Med stien skabes en kontrast mellem stiens urbane udtryk og den frodige beplantning. Stien bevæger sig fra side til side i varierende bredde for på nogle steder at give plads til aktiviteter og andre steder trække sig sammen for at give plads til forbindelser på tværs. Aktivitetsstien samler således parken på tværs og på langs. Den er parkens hængsel som en ’folkelig rambla’, der syr sammen og forbinder.

Københavns Kommune 2016-2020 58.7 mio. dkr Skitsering, projektering, landskabsydelser, ingeniørydelser, lysarkitektydelser


DRØMMEGAVLEN GADEKÆRVEJ VALBY

LV E

MENT EXP

LIG

RE

Gavlen er dermed både blevet et selvstændigt kunstværk og samtidig en del af den renovering, der blandt andet har haft til formål at løfte det arkitektoniske udtryk på Gadekærvej

Domea 2013-2017 7 mio. dkr Totalrådgivning, herunder beboerinddragelse, beboerkommunikation samt fagtilsyn og byggeledelse

IN

E SS

OF LIGHTING DESIGNERS

VO

D TH

IALD

OR SOCIAL

ROUGH

INTERNATIONAL ASSOCIATION

NF

For sideløbende med renoveringen er der gennemført et kunstprojekt i samarbejde mellem Rambøll, beboerne og kunstneren Morten Søndergård - Drømmegavlen, der både har modtaget Forskønnelsens Diplom 2015 og den internationale lyspris IALD.

AT

IO

”Jeg drømmer om at flytte til Mars”. ”Jeg drømmer om kvinden på anden sal”. Sådan lyder nogle af de drømme, der er blevet skrevet ind i gavlen på bebyggelsen – en kedelig betonmur, som nu er blevet forvandlet til et lysende digt.

SPECIAL CIT

HT


GÖTAPLADSEN GÖTEBORG Rambøll Lys har i samarbejde med Ramböll Sverige/ Göteborg kontoret udarbejdet ny belysning for Götepladsen, et af Göteborgs største offentlige byrum. Projektets fokus har været at skabe en tryg og behagelig atmosfære på pladsen, så folk i højere grad anvender den til både gennemgang og ophold i aftentimerne. Dernæst har det været intentionen at skabe en smuk og velafbalanceret lyssætning som på rette vis kan fremhæve både bygninger og plads.Rambøll Lys har ydet rådgivning i forbindelse med registrering og analyse af de eksisterende lysforhold på pladsen. Udarbejdelse af forslag til ændringer, herunder komplet helhedsorienteret belysningskoncept, udarbejdelse af armaturspecifikationer og lysberegninger. Planlægning og gennemførelse af to prøvebelysninger er sket i tæt samarbejde med kommunen. Prøvebelysninger samt beskrivelse danner grundlaget for udbudsmaterialet.

Göteborg Kommune 2009-2011 Lysdesign - herunder masterplan, belysningskoncept samt udarbejdelse af armatursspecifikationer og lysberegninger.


LYNETTEN KØBENHAVN Nyt forbrændingsanlæg med stor kapacitet til forbrænding af spildevand. Anlægget er tegnet af Creo Arkitekter og ligger på Refshaleøen ved indsejlingen til Københavns Indre Havn. Forbrændingsanlægget har et stringent arkitektonisk udtryk med en transparent glasfacade, som anlægget kan ses igennem. Siloerne fremstår i varme, gyldne farver som en identitet for den nye bygning. Bygherre ønskede, at skønheden i Lynettens industrielle karakter skulle fremhæves ved hjælp af lys i løbet af den mørke tid. Et af hovedkravene fra kunden var at tage hensyn til Lynettens unikke arkitektoniske særpræg, og især at sikre et lavt energiforbrug samt lave driftsomkostninger. Rambøll Lys blev bestilt til at udarbejde dette lysdesign. Rambøll Lys har stået for belysningskoncept, lysforsøg samt den endelige implementering af belysningen.

Lynettefællesskabet A/S 2013 Rambøll Lys har udarbejdet koncept for effektbelysning


ARKITEKTUR LÆRING Vi sætter en ære i at formidle byggeteknisk viden og transformere den til indbydende undervisningsmiljøer for børn og unge. Vi forholder os kreativt til pædagogiske visioner samtidigt med, at vi sikrer, at arkitektur, funktionalitet, byggeteknik og installationer og anlægsøkonomi er integreret i det samlede byggeri på bedste vis. Vi tænker naturligt begreber som inklusion, den naturfaglige dimension, motorik og pædagogik ind i vores designprocesser – og altid med involvering af brugere og bygherre. Vores tænkning er, at det bedste projekt bliver til i dialog og tæt samarbejde med brugerne, så alle har aktie i det fælles projekt, når byggeriet afleveres. Rambøll har designet en række nye universitets- og forskningsbyggerier, skoler og daginstitutioner, som sætter nye standarder for læringsmiljøer, men vi har også specialiseret os i renovering af eksisterende skoler og daginstitutioner. Derfor har vi indgående viden om f.eks. arbejdsmiljøforhold, hvor håndtering af dårligt indeklima, nedslidte klimaskærme, PCB, asbest, bly og skimmel ofte er blandt udfordringerne.


RASK MØLLE SKOLE HEDENSTED Bygningen er indrettet overskueligt og med varierende opholdszoner, der giver gode pædagogiske rammer for børn og voksne. Arkitektonisk tilstræbes et spændende formsprog, der motiverer børnenes kreativitet og skaber et inspirerende læringsmiljø, der via det favnende cirkelslag kan angribes fra alle sider. For at skabe en bygning, der kan rumme børns mangfoldighed og behov for udfoldelse, er der taget udgangspunkt i den traditionelle landsby med dens torve, stræder og gader - også en landsby har en høj grad af diversitet og er i stand til at optage mange forskellige tempi. Strukturen i bygningen bliver derfor med dens mange nicher, rum, møbler og torvet som landsbyens et kreativt miljø med mulighed for mange forskelligartede aktiviteter. Det hele favnes af en stærk genkendelig form - cirklen, hvilket giver bygningen et markant og genkendeligt udtryk, som børnene naturligt vil identificere sig med - jeg går i det runde hus.

Hedensted Kommune 2014 1.760 m2 Arkitektur og Bygherrerådgivning


PRÆSTEMARKSSKOLEN SØFTEN Den eksisterende skole skulle renoveres, moderniseres og indrettes efter den nye folkeskolereforms pædagogiske tankesæt. Projektet omfattede en nødvendig renovering af tagkonstruktioner og facader. Dertil skulle der installeres ventilation, og generelt tænkes i energirigtig renovering. Klasselokalerne blev udvidet ved at inddrage gangarealer, og der kom mindre vindfang i klasserne med plads til elevskabe. Samtidig blev det eksisterende bibliotek revet ned, og erstattet af et 300 m2 dobbelthøjt pædagogisk læringscenter, som skulle blive skolens omdrejningspunkt. Ved biblioteket blev der endvidere opført en mindre tilbygning, så der blev plads til grupperum og vindfang, der blev indskudt en etage for at udnytte pladsen bedst muligt, og for at biblioteket skulle have mulighed for at brede sig, blev en åben solgård overdækket. Derved er det blevet muligt, at anvende biblioteksområdet til andre funktioner.

Favrskov Kommune 2013-2015 4.400 m2 Totalrådgiver


BØRNENES UNIVERS GRINDSTED På den tidligere cirkusplads ved Grindsted Syd skal der bygges et nyt univers for byens børn. Børnenes Univers Grindsted Syd (BUGS) samler adskillige institutionelle funktioner under samme tag, og huser børn i alderen 0-6 år. Bygningen skal opleves i børnehøjde og form, farver og materialitet, er specielt tænkt til, at både børn, forældre og pædagoger let kan orientere sig i bygningen, og let finde sit aktivitetsrum. Udover de kendte institionelle funktioner, som børnehave og vuggestue, indeholder BUGS også personalefunktioner, plads til børn med specielle behov, multirum og produktionskøkken. Cirkuspladsen er et centralt gårdrum inde i bebyggelsen og er bygningens hjerte og definerer centrum, landsbytorv, ankomstområde, samlingsplads og udepædagogisk fokusområde.

Billund Kommune 2017-2018 1.600 m2 Totalrådgivning


FUNDER BØRNEHUS SIKLEBORG Funder Børnehus har plads til 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, men er forberedt på en udvidelse til maksimalt 200 børn. Det er placeret i tæt forbindelse med Funder Skoles indskolingsafsnit. Herved får børnene en tryg og mere glidende overgang mellem børnehave og skole. Børnehuset er tænkt som et åbent hus, der kan anvendes af mange brugere. Også udenfor normal børnehavetid. Rundt om Børnehuset er anlagt et 5.000 m2 stort udvendigt lege- og opholdsareal, der er tema- og funktionsopdelt. Projektet er gennemført i dialogisk proces mellem pædagoger, skoleledelse, lokalsamfund og bygherren.

Billund Kommune 2013-2015 1.080 m2 og 5.000 m2 uderarealer Totalrådgiver, herunder arkitektrådgivning, landskab og projektering


BØRNEHUSET GAIA KØBENHAVN Som en del af helhedsplanen for en omfattende opgradering af den almene bebyggelse, Gyldenrisparken på Amager, blev en etageejendom ombygget til nye, lækre og lyse rammer om børn og voksnes hverdag. Et gammelt plejehjem danner rammen for et multifunktionelt hus, hvor børnene er i centrum. De tre etager med daginstitutioner, fritidshjem og ungdomsklub giver adgang til både terræn og den grønne taghave via den store, centrale trappe, der skærer sig op igennem huset. På husets øverste etage er der indrettet et grønt uderum med storslået udsigt og plads til leg og aktivitet for husets børn. Konceptet er nyt og det tætteste, vi kommer på en naturlegeplads i en bymæssig kontekst.

Billund Kommune 2005-2013 7.500 m2 Arkitektrådgivning, totalrådgivning, projektering


VIBY GYMNASIUM AARHUS Viby gymnasium har gennemgået en gennemgribende renovering som led i gymnasiets mål om, at kunne tilbyde eleverne stadig bedre undervisningsfaciliteter. Senest er gymnasiet udvidet med 700 m2 nyt science center, nyrenoveret samlingssal samt en ny idrætshal. Samtidig er de eksisterende lokaler og installationer blevet markant renoveret, så gymnasiet fremstår som indbydende og tidssvarende. Arbejderne er gennemført over en fem-årig periode, hvor Rambøll Arkitekter i samarbejde med bygherren har koordineret etaper og logistik. Den ny naturfagsfløj rummer 3 fysik/kemilokaler, forberedelsesrum, depotfaciliteter samt et stort opholdsareal/projektområde. Fysik-/kemilokalerne er indrettet efter moderne undervisningsmønstre i samarbejde med skolens ledelse, undervisere og elever. Lokalerne er desuden indrettet fleksibelt, så forskelige undervisningsformer og –funktioner kan etableres uden drastiske bygningsmæssige indgreb i fremtiden.

Viby Gymnasium 2010-2016 1 .400 m2 sportshal og generel renovering Totalrådgivning


KU LIFE FREDERIKSBERG Ved Institut for Human Ernæring, Institut for Fødevareindustri og Levnedsmiddelcentret, som er en del af KU Life på Frederiksberg Campus, har vi tilføjet nyt til eksisterende ved udvidelse i form af en seks etagers bygning på 3.000 m2. Bygningen skulle placeres på en smal hjørnegrund mellem Rolighedsvej og den grønne cykelrute i direkte tilknytning til den eksisterende bygning, hvor institutterne har til huse. Tre udfordringer gjorde sig særligt gældende: funktionalitet, lille byggegrund og fremtrædende placering i bybilledet. I tæt dialog med samtlige interessenter gennemførte vi tre parallelle skitseforslag, der blev til den optimale bygning til stedet. En kube var den form, der giver det bedste lysindfald og dermed færrest arbejdstimer i kunstlys, samtidig med at den giver flest indretningsmuligheder, også når flere medarbejdere deler kontor.

Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet 2009-2012 3.000 m2 / 81 mio. dkr Arkitekt totalrådgivning og projektering


ERHVERVSAKADEMI AARHUS Den kvadratiske atriumbygning udnytter grundens topografi optimalt. Ankomsten til bygningen foregår til stueplan, som ligger i niveau med vejen. En del af parterreetagen er anvendt til kantineområde med udsyn til en udgravet ”amfiteatralsk opbygning” i terræn. Anlægget beskytter mod omgivelserne og tjener samtidig som uderum for kantinen. Stueetagen og parterreetagen bindes sammen via et trappeanlæg, så indgangsetagen visuelt hænger sammen med kantineområdet. Trappen er udformet så den kan bruges til siddeophold/undervisning/samling mm. Atriet åbner sig op mod en facade på hver etage med skiftende placeringer i roterende bevægelse. Bygningen er certificeret til DGNB sølv.

COOP Invest 2014 Arkitekt


AAU ESBJERG Med ønsket om bedre sammenhænge og mere plads skabte vi en ny undervisningsbygning på 4.500 m2 samt udførte en omfattende renovering af de eksisterende forhold. Byggeriet er foregået, mens undervisning og forskning forsatte på området. Hele omdannelsen af AAU i Esbjerg blev indledt med en brugerproces med både personale og studerende. For at skabe de bedst mulige rammer for alle, har vi skullet afdække brugernes behov samt afstemme, hvilke forventninger, der er til dels det færdige resultat og dels til processen undervejs. Vi sigtede først og fremmest på at se potentialet på de forskellige planer – arkitekturen, der skal ses i meget langt perspektiv og skal række ud over bygningen selv og være en del af en større fysisk sammenhæng, det daglige liv for brugeren – her og nu perspektivet, hvordan mødes vi, hvad skal vi bruge og hvilke stemninger søger vi.

Ålborg Univsersitet (AAU) og Bygningsstyrelsen 2012-2016 4.500 m2 Arkitektrådgivning i alle faser fra programmering til fagtilsyn


RUC ROSKILDE I forbindelse med en større omstrukturering skulle 5 administrative afdelinger med ca 100 medarbejdere flyttes sammen på en ny lokation. Medarbejderne havde tidligere haft et temmelig omskifteligt forløb bag sig og ønskede en proces hvor de gennem fælles workshops kunne få løftet fagligheden, blive bedre til samarbejde og få etableret en god fælles arbejdskultur. Vi har derfor faciliteter og gennemført to workshops, udarbejdet individuelle spørgeskemaer til medarbejderne og afholdt flere mini-workshops med teamlederne. Målet med workshop 1 var at medarbejderne lærte hinandens arbejdsbehov bedre at kende og målet med workshop 2 var at klargøre, hvordan medarbejderne fordeles i de forskellige lokaler.

Roskilde Universitets Center Proces- og brugerrådgivning


Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé 53 2300 København S www.ramboll.dk

Arkitekterne i ramboll01  
Arkitekterne i ramboll01