Issuu on Google+

8.Les conjuncions Les conjuncions són mots invariables que uneixen (o separen) diversos elements de la frase (noms, adjectius, adverbis, pronoms o verbs). La seva funció és de nexe. Són les paraules que necessitem quan en una oració trobem més d’un verb. En aquest cas parlarem de nexes coordinants i de nexes subordinants.

8.1.Principals nexes coordinants et -que nec / neque atque ac sed et... et... non solum... sed etiam... non solum... verum etiam... aut vel... vel...

1


Conjuncions