Page 1


RAMASРамки& Вишив ки кат алогдерев ’ я ног обаг ет у

h=19 w=20 S204007-факт урадерев а

h=15 w=25

S251011-нов аз елень h=15 w=25

S251013-бург ундбордов ий

h=15 w=25

S251017-бамбуккорич нев ий h=15 w=25

h=15 w=25

S251025-конг оруде

S251024-конг оз елене

h=15 w=25

h=15 w=25

S251027-конг орожев е

S251026-конг онебесне

h=19 w=25

S253007-срі бнашт орм

h=19 w=25

S253009-цинамон h=19 w=25

S253011-в енг е+срі бнаполоска

h=20 w=25

S257001-бі ла

h=20 w=25

S257002-ч орна

2-

h=20 w=25

S257003-срі бні пласт і в ці

передз амов лення м пропонуємоог ля нут иориг і наль ні з раз ки


S257008-з олот ост аре

h=19 w=35

S306002-з олот от рі скане

h=19 w=35

S306003-срі блот рі скане

h=19 w=35

h=19 w=35

S306007-ч орна+меандр

RAMASРамки& Вишив ки кат алогдерев ’ я ног обаг ет у

h=20 w=25

S306008-з олот о+меандр

h=19 w=35

S306009-срі бло+меандр

h=13 w=40

S403004-банан+сі рі г і лоч ки

h=34 w=40

S404001-срі блоорнам.т рі сканий

h=34 w=40

S404002-г орі хорнам.т рі сканий

передз амов лення м пропонуємоог ля нут иориг і наль ні з раз ки

3-


RAMASРамки& Вишив ки кат алогдерев ’ я ног обаг ет у

h=19 w=40

S407009-з олот ист окашт анов ий

h=19 w=40

S407012-з еленоз олот а

h=19 w=40

S407014-з еленоз олот ав ез ув і й

h=22 w=40

S409001-срі бнонебесна

h=22 w=40

S409006-з еленоз олот а h=22 w=40

S409007-г орі х

h=22 w=40

S410003-перлинат рі скана

h=19 w=40

4-

S452002-слонов акі ст ка+олив ка

h=19 w=40 S452060-слонов акі ст ка+з елень

передз амов лення м пропонуємоог ля нут иориг і наль ні з раз ки


Каталог багету RAMAS  

Дерев'яний багет для рамок: Київ, тел. (044) 466 0202, ramas.com.ua [RAMAS Рамки & Вишивки - багетна майстерня, товари для вишивання]

Advertisement