Page 1

Tartalomjegyzék

1. A ruhagyártás szervezésének általános kérdései 5 1.1. Szervezési alapismeretek 5 1.1.1. A szervezés fogalma és célja 5 1.1.2. A szervezés fôbb területei 5 1.1.3. A szervezés jellege 6 1.1.4. A szervezési munka menete 6 1.2. A gyártási folyamat 8 1.2.1. A gyártási folyamat fogalma és felbontása 9 1.2.2. Gyártási fôfolyamat a ruhagyártásban 10 1.2.3. A gyártási fôfolyamat kialakítását befolyásoló tényezôk 11 1.2.4. Gyártástípusok 13 1.2.5. Gyártási rendszerek 14 Összefoglalás; Kérdések 17 2. A gyártás-elôkészítés megszervezése 18 2.1. A gyártás-elôkészítés feladata és célja 18 2.2. A gyártás-elôkészítés területei 18 2.2.1. A gyártmány elôkészítése 18 Összefoglalás; Kérdések 29 Gyakorlófeladatok 29 Megoldások 31 2.2.2. A nyersanyagok gyártás-elôkészítése 31 2.2.2.1. Készletgazdálkodás 31 2.2.2.2. A nyersanyagraktár területének megállapítása 32 2.2.2.3. A nyersanyag-raktározás megszervezése 34 2.3. A gyártás-elôkészítés fejlesztése 40 Összefoglalás 41 Kérdések 42 Gyakorlófeladatok; Megoldások 42 3. A szabászati munkafolyamat szervezése 43 3.1. A szabászat munkafolyamata 43 3.1.1. A szabászat feladata 43

3.1.2. A szabászati munkafolyamat kialakításának elvei 43 3.1.3. Szabászati munkamûveletek 43 3.2. A szabászati munkafolyamat jellege 46 3.3. Aszabászat korszerûsítése 46 3.4. A szabászat létszám- és berendezésszükséglete 48 Összefoglalás; Kérdések 49 Gyakorlófeladatok 50 Megoldások 50 4. A munkaidô-kihasználás vizsgálata; munkanorma; munkabér 51 4.1. A munkaidô-kihasználás elemzése 51 4.1.1. Az elemzés célja és módszerei 51 4.1.2. Hagyományos stopperórás munkanap-felvételezés 52 4.1.3. Mintavételes munkanapfelvételezés 53 4.2. Munkanorma 59 4.2.1. A normakészítés módszerei 60 4.2.2. A mûszaki norma kidolgozása 62 4.2.3. Normamegállapítás analitikus módszerrel 66 4.2.4. Lépcsôs és ideiglenes normák 67 4.3. A munkabér 68 4.3.1. Bérezési módszerek 68 Összefoglalás; Kérdések 71 Gyakorlófeladatok 71 Megoldások 72 5. A varrodai munkafolyamat szervezése 73 5.1. Aszervezést befolyásoló tényezôk 73 5.2. Az ütem 74 5.2.1. Kötött ütem 74 5.2.2. Kötetlen ütem 74 5.3. A munkadarabok továbbítása 75 5.3.1. Az egyszerre továbbított munkadarabok mennyisége 75 5.3.2. A továbbítás útvonala 75

3


TARTALOMJEGYZÉK

5.3.3. Szállítóeszközök 76 5.4. Szalagszervezési módszerek 77 5.4.1. A szalagszervezési módszerek kiválasztása 77 5.4.2. Egyszekciós szalagszervezés 77 5.4.3. Többszekciós és csoportos szalagszervezés 78 5.4.3.1. Többszekciós szalagszervezés 78 5.4.3.2. Csoportos szalagszervezés 81 5.4.4. ABC-rendszerû szervezés 84 5.4.5. Függesztett pályás rendszerek 86 5.5. A szalagmunka szervezésének folyamata 91 5.5.1. A gyártástechnológia meghatározása 91 5.5.2. A létszám és az ütemidô meghatározása 94 5.5.3. A szalagbeosztás készítése 98 5.5.4. Munkahelyszervezés 105 5.5.5. Betanítás 111 5.5.6. A munkahelyek elrendezése a munkafolyamatban 113 Összefoglalás; Kérdések 115 Gyakorlófeladatok 116 Megoldások 116 6. Készáru-raktározás 118 6.1. A készáru-raktározás követelményei 118 6.2. Raktározási feladatok 118 Összefoglalás; Kérdések 119 7. A ruhaipari szervezés gazdaságossági számításai 120 7.1. A termelés gazdaságossága 120 7.1.1. A munka termelékenysége 121 7.1.2. A megtakarítások vizsgálata 122 7.1.3. A megtérülési idô 123 7.2. Befejezetlen termék 123 7.2.1. A befejezetlen termelés mennyiségének meghatározása 124 7.2.2. A befejezetlen termelés értéke 127 7.2.3. A befejezetlen termelés nagyságának hatása a forgóeszközlekötésre 128 7.3. Az átfutási idô 129

4

7.3.1. Az átfutási idô tényezôi 129 7.3.2. Az átfutási idô nagyságának meghatározása 130 7.3.3. Forgási idô, forgási sebesség 131 Összefoglalás 131 Kérdések 132 Gyakorlófeladatok; Megoldások 132 8. A gyártás programozása 134 8.1. A programozás feladatai 134 8.2. A kapacitás megállapítása 134 8.3. Az átbocsátóképesség megállapítása 135 8.4. Kapacitáskihasználás 135 8.5. A gyártási program kidolgozása 136 Összefoglalás; Kérdések 137 Gyakorlófeladatok; Megoldások 137 9. Minôség, minôségbiztosítás 138 9.1. A minôség fogalma és jelentôsége 138 9.2. A minôség biztosítása 138 9.3. A minôség-ellenôrzés területei 139 9.4. A minôség-ellenôrzés módszerei 140 9.4.1. Teljes körû minôségellenôrzés 140 9.4.2. Részleges minôségellenôrzés 140 9.5. A minôség tanúsítása 141 Összefoglalás 144 Kérdések 145 10. A szabvány, a szabványosítás 146 10.1. A szabvány fogalma és jelentôsége 146 10.2. A szabványok fajtái 146 10.3. A szabványosítás eredményei 148 10.4. A ruhaipari szabványok 148 Összefoglalás; Kérdések 151 11. Az anyagmozgatás megszervezése 152 11.1. A szállítás területei 152 11.2. A szállítóeszközök kiválasztásának szempontjai 152 11.3. A szállítás fôbb üzemrészei 153 11.4. Anyagmozgató rendszerek 154 Összefoglalás; Kérdések 155 Függelék

156

Ruhaipari gyartasszervezes  

tartalomjegyzek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you