Page 1

Savater_politika_törd_wow

2003/10/08

15:59

Page 170

kibékültem a fennálló renddel? Igen, de elôtted nem kell jópofáskodnom. Bevallom neked (most, hogy az ostobák nem hallanak bennünket), én nagyon jól megvagyok mindazzal, ami az élet, csak az élettel nem úgy, ahogy van. Megszülettem, s a fiatalságom nagy részét egy félfasiszta, unalmas, kegyetlen és pukkancs diktatúrában éltem le. Most egy monarchia lakója vagyok, ám soha nem hagytam föl a gondolattal, hogy a huszadik században minimum egy köztársasági államforma azért kijár minden országnak. Mélységesen megvetem a nacionalizmust (lévén, hogy baszk vagyok, erre duplán is megvan az okom), de mindenütt csak azt látom, hogy egyre erôsödik, egyre inkább megveti a lábát, élénken tapsolnak neki. Bízom az észben, hogy jó eszköz a civilizált értékek egyetemessé válásához, és alázattal veszem tudomásul, hogy még a legszörnyûbb nyomorral, a legszörnyûbb gaztettekkel sem képes leszámolni. Hiszek a szabadságban, abban, hogy mindenkinek felelôsséget kell vállalnia a szabadsággal együtt járó kellemes dolgokért és veszélyekért, ámde eközben egyebet sem hallok magam körül, mint hogy nagyobb állami ellenôrzésre, újabb tiltásokra volna szükség az egészség, a tisztesség, a nyugalom vagy bármi érdekében. Individualista vagyok, de nem „idióta” (a szó görög értelmében); mindemellett azt látom, hogy manapság azokat az idiótákat nevezik „individualistának”, akik kimenekülnek a világból, vagy akik kígyót-békát kiabálnak rá. Nos hát… mi van ilyenkor? Talán álljak neki sopánkodni? Dehogy. Amit tehettem, az az, hogy megírtam neked ezt a könyvet. Csak azért, fiam, my boy, my golden boy, hogy elmondjam: számodra is elérkezett végre az idô, hogy lépjél a bábukkal…

Tartalomjegyzék

Elôszó

9

1. Íme, itt vagyunk, együtt

17

2. Engedelmesség és lázadás

31

3. Majd én megmutatom, ki parancsol itt! 4. A nagy görög találmány

59

5. Mindenki egyért, egy mindenkiért 6. Az evilági gazdagság

45

77

103

7. Hogyan harcoljunk a háború ellen? 8. Szabadság vagy boldogság? Epilógus – Eddig jutottunk

127

143

163

Búcsúzóul A bennünket mozgató célok és ideálok a képzeletünkbôl születnek. De nem elképzelt anyagból tevôdnek össze. A fizikai és szociális tapasztalat világának kemény anyaga alkotja ôket. (John Dewey: A Common Faith. „Közös hit.”)

170

171

Politikáról Amador fiamnak  

tartalomjegyzek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you