Page 1

TARTALOMJ E GYZ É K

A rendszerelemzés és környezete ........................................................................... 9 Bevezetés .................................................................................................................... 9 A megcélzott hallgatóság ......................................................................................... 12 A rendszerfejlesztési életciklus ............................................................................... 12 Információrendszerek stratégiai tervezése ......................................................... 13 A megvalósíthatósági tanulmány ......................................................................... 14 Fizikai rendszerelemzés ...................................................................................... 14 Logikai rendszer meghatározása ......................................................................... 14 Logikai rendszertervezés .................................................................................... 15 Fizikai rendszertervezés ...................................................................................... 15 Rendszermegvalósítás .......................................................................................... 15 Karbantartás ......................................................................................................... 16 Emberi szerepek a fejlesztésben ............................................................................. 17 Igazgatóság/vezetõség részérõl kinevezett felelõs ............................................. 18 Fejlesztési koordinátor ........................................................................................ 18 Rendszerszervezõ (üzleti elemzõ, business analyst) ......................................... 18 Rendszerelemzõ (system analyst) ...................................................................... 18 Rendszertervezõ (system designer) ................................................................... 19 Felhasználói képviselõ/átvevõ ............................................................................. 19 Felhasználó ........................................................................................................... 19 A kivitelezési terv átvevõje ................................................................................. 19 Kivitelezõ ............................................................................................................. 19 Erõforrás-menedzser ............................................................................................ 19 Módszertanok a gyakorlatban .................................................................................. 22 Összefoglalás ............................................................................................................ 26 Információrendszerek kiválasztása: stratégiai kérdések ................................. 27 Bevezetés .................................................................................................................. 27 Probléma felismerése és kiválasztása ...................................................................... 27 Stratégiai tervezés – információrendszer-központú megközelítés ........................ 28 A célkitûzések fontossága ................................................................................... 29 A tevékenységek elemzése .................................................................................. 31 Rendszerre ható erõk szolgáltatások esetén ..................................................... 32 Mûködési területek mûködési stratégiája .......................................................... 35 A rendszerre ható erõk a versenyszférában ........................................................ 37 A szervezet értékelése ......................................................................................... 39 Projektspecifikációk ............................................................................................ 40 A projekttípusok részletezése ............................................................................. 41


4

TARTALOMJEGYZÉK Projektspecifikációban szereplõ adatok ............................................................. 42 Fejlesztési fázisok ................................................................................................ 43 Az információrendszerek által nyújtott segítség a célok támogatására ............. 44 Stratégia kialakítása ............................................................................................. 46 A puha rendszerelemzési módszertan ..................................................................... 47 Áttekintés az SSM-rõl, a „Puha rendszerelemzési módszerrõl” ....................... 47 A gyökérdefiníció ................................................................................................. 49 A fõfeladatok modellje ......................................................................................... 50 A konszenzusos modell ........................................................................................ 51 Ellentétben álló szervezeti/üzleti szempontok .................................................. 52 Hierarchikus lebontás .......................................................................................... 52 Kölcsönhatások a külsõ és részrendszerekkel .................................................... 52 A „Fõfeladatmodell” és a valóság összevetése ................................................... 53 Az SSM legfontosabb termékei ........................................................................... 54 Szervezeti események ......................................................................................... 56 Szervezeti-mûködési szabályok .......................................................................... 57 Szervezeti felépítés ............................................................................................. 58 Ki csinálja és mit? ................................................................................................ 58 A szervezet tevékenységei és az információtámogatás ...................................... 58 Az anyagáramlási diagram .................................................................................... 61 Az információkategóriák és a szervezeti tevékenységek felismerése ............... 62 A tevékenységek információtámogatásának meghatározása .............................. 64 Összefoglalás ............................................................................................................ 65

A megvalósíthatósági tanulmány .......................................................................... 67 A megvalósíthatósági elemzés lépései és dokumentumai ...................................... 67 Az elemzés kiterjedése ........................................................................................ 68 Tevékenységek ..................................................................................................... 68 Bemenetek .......................................................................................................... 69 Kimenet ................................................................................................................ 69 A megvalósíthatóság-elemzés lépései ..................................................................... 69 A megvalósíthatósági elemzés típusai ..................................................................... 71 Mûszaki informatikai megvalósíthatóság ........................................................... 71 Üzemeltetési, mûködtethetõségi megvalósíthatóság ........................................ 71 Pénzügyi, gazdasági megvalósíthatóság .............................................................. 72 Összefoglalás ............................................................................................................ 76 Adatok, tények összegyûjtése ................................................................................ 78 Bevezetés .................................................................................................................. 78 Adatgyûjtés, probléma- és helyzetelemzés ............................................................. 78 A probléma- és helyzetelemzés........................................................................... 79 A probléma- és helyzetelemzés lépései .............................................................. 80 Az adat- és információgyûjtés alaptechnikái ...................................................... 84 Kezdeti tényrögzítõ dokumentumok .................................................................. 91 Összefoglalás ............................................................................................................ 97

Bevezetés a rendszerelemzésbe  

tartalomjegyzek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you