Page 1

T A R TA L O M

Bevezetés ...................................................................................................................... 9 A jelölésrendszer ...................................................................................................... 11 A 4GL rendszerek .................................................................................................... 13 A 4GL fogalma .......................................................................................................... 14 Programozási nyelvek generációi ........................................................................ 14 A 4GL eszközök tulajdonságai ............................................................................ 15 Szoftverrendszerek felépítése ................................................................................. 17 A szoftverrendszerek mûködése ......................................................................... 19 Felülettervezési módszerek, modellek ................................................................... 20 A rendszermodell ................................................................................................. 20 A vizuális modell .................................................................................................. 22 A szemantikus modell ......................................................................................... 23 Kezelõfelületek kialakítása ...................................................................................... 24 A kezelõfelület hardvereszközei ......................................................................... 25 A kezelõfelület szoftverelemei ............................................................................ 26 A kommunikációs felület és az alkalmazáslogika ................................................... 29 Kommunikációs felületek létrehozása ................................................................ 29 Alkalmazáslogika .................................................................................................. 30 Programozás 4GL rendszerekben ...................................................................... 32 A 4GL fejlesztõrendszerek általános felépítése ..................................................... 32 A fejlesztõrendszer elemei .................................................................................. 32 Repository ............................................................................................................ 33 Képernyõ- és menüszerkesztõ ............................................................................ 33 Jelentés- (riport-) szerkesztõ .............................................................................. 34 Adatmodellezõ és adatszerkesztõ ....................................................................... 34 Kapcsolatok és a csoportmunka támogatása ....................................................... 34 Kész alkalmazások gyûjteménye ......................................................................... 35 A RAD és az alkalmazásgenerátor fogalma .............................................................. 35 Az integrált fejlesztõrendszer ............................................................................. 35 Automatikus kódgenerálás és kódszinkronizáció ............................................... 36 Fordítás, futtatás, hibakeresés ............................................................................ 36 Újrahasznosíthatóság ........................................................................................... 37 Komponensek ........................................................................................................... 37 A komponens fogalmának definíciói ................................................................... 38


4

TARTALOM A Delphi munkakörnyezete .................................................................................... 39 Delphi 5 ............................................................................................................... 40 Az integrált fejlesztõi környezet ......................................................................... 40 File menü ............................................................................................................. 42 Edit és Search menü ............................................................................................ 43 View menü ............................................................................................................ 44 Project menü ........................................................................................................ 45 Run menü ............................................................................................................. 45 A komponenspaletta ............................................................................................ 46 A munkakörnyezet beállítása .............................................................................. 47 A Delphi programkészítést segítõ technikái ...................................................... 49 A Delphi-alkalmazások állományai .......................................................................... 51 Ûrlapok (formok) ................................................................................................. 52 A form szöveges leírása ........................................................................................ 52 Unitok .................................................................................................................. 53 A projektállomány ................................................................................................ 55 Erõforrás-állományok ........................................................................................... 56 Dinamikusan szerkeszthetõ könyvtárak ............................................................. 56 Névadási szabályok .............................................................................................. 57 Konstansok és felsoroláselemek elnevezése ....................................................... 57 Változók elnevezése ............................................................................................. 57 Komponensek elnevezése ................................................................................... 58 Állományok elnevezése ....................................................................................... 58 Megjegyzések (kommentek) beszúrása ............................................................. 58

Alkalmazások készítése .......................................................................................... 60 Az objektumok kezelése .......................................................................................... 61 Osztályok deklarációja ......................................................................................... 62 Az osztályok felépítése ........................................................................................ 63 Objektumosztályok származtatása ...................................................................... 65 Az adatrejtés elve ................................................................................................. 65 Az objektumpéldányok ........................................................................................ 66 Absztrakt metódusok, polimorfizmus ................................................................. 66 Példa az objektumosztályok szerkezeti felépítésére ......................................... 67 Osztályoperátorok ................................................................................................ 68 Eseménykezelés ....................................................................................................... 69 Eljárások hozzárendelése eseményekhez ........................................................... 70 Egy „Hello world!” program készítése ............................................................... 71 Tulajdonság értékének megváltoztatása esemény hatására ............................... 73 Üzenetkezelõ függvények és eljárások .................................................................... 75 Üzenetek kiírása párbeszédablakokkal ............................................................... 75 Adatbekérés párbeszédablakokkal ...................................................................... 78 Adattípusok és típuskonverzió ................................................................................ 80 Adattípusok .......................................................................................................... 80 Dinamikus tömbök .............................................................................................. 81 Változók deklarációja kezdõértékadással ............................................................ 82


TARTALOM

5

Típusmegfeleltetés és típuskonverzió ............................................................... 83 Az ûrlapok tulajdonságai .......................................................................................... 85 Az ûrlapok szerkezete .......................................................................................... 85 Az ûrlapok elnevezése, felirata ........................................................................... 86 A Color tulajdonság .............................................................................................. 87 Színkonstansok .................................................................................................... 87 Az ûrlapok megjelenési formái ............................................................................ 89 Ûrlapok áthelyezése, méretezése ....................................................................... 92 A formok megjelenítése, elrejtése, bezárása ...................................................... 95 Az egérkurzor beállítása ..................................................................................... 100 Saját kurzor készítése, használata ..................................................................... 102 Az Image Editor segédprogram használata ....................................................... 102 Formokon megjelenõ komponensek betûtípusának beállítása ........................ 106 Ûrlapesemények kezelése ..................................................................................... 107 Létrehozás, megjelenítés .................................................................................. 108 Bezárás, erõforrás-felszabadítás......................................................................... 110 Az egér kezelése ................................................................................................ 112 A billentyûzet kezelése ..................................................................................... 114 Tippek, tanácsok megjelenítése ....................................................................... 116 Egyéb formtulajdonságok .................................................................................. 117 Alapvetõ kezelõszervek ......................................................................................... 121 A vizuális komponensek könyvtára ....................................................................... 121 A TControl objektumosztály eddig megismert tulajdonságai ......................... 123 Feliratok .................................................................................................................. 124 A TLabel komponensosztály ............................................................................. 124 A TStaticText komponensosztály ..................................................................... 128 Nyomógombok ....................................................................................................... 129 A TButton komponensosztály .......................................................................... 130 A TBitBtn komponensosztály ........................................................................... 132 A TSpeedButton komponensosztály ................................................................ 136 Szövegdobozok ....................................................................................................... 139 A TEdit komponensosztály ............................................................................... 139 A TMaskEdit komponensosztály ...................................................................... 145 A TSpinEdit komponensosztály ....................................................................... 149 A TUpDown komponensosztály ....................................................................... 150 Jelölõnégyzetek és választógombok ...................................................................... 153 A TCheckBox komponensosztály ..................................................................... 153 A TRadioButton komponensosztály ................................................................. 155 A TGroupBox komponensosztály ..................................................................... 155 A TRadioGroup komponensosztály .................................................................. 156 Komponensek létrehozása futási idõben ............................................................... 158 A Create osztálymetódus................................................................................... 159 Az erõforrások felszabadítása ............................................................................ 160 Példa feliratok futásidejû létrehozására ........................................................... 161 Futásidejû komponensek eseményeinek kezelése ........................................... 163


6

TARTALOM Delphi-kollekciók ................................................................................................... 166 TStrings és TStringList osztályok ................................................................... 166 Lista alapú komponensek ...................................................................................... 175 A TMemo komponensosztály ........................................................................... 175 A TRichEdit komponensosztály ....................................................................... 179 A TListBox komponensosztály ......................................................................... 184 A TComboBox komponensosztály .................................................................... 187 A TimageList komponensosztály ...................................................................... 189 A TActionList komponensosztály ..................................................................... 192 Menükészítés ......................................................................................................... 197 A TMainMenu komponensosztály.................................................................... 198 A TPopupMenu komponensosztály .................................................................. 203 A TToolBar komponensosztály ......................................................................... 205 A TCoolBar komponensosztály ......................................................................... 208

Kivételkezelés .......................................................................................................... 212 Kivételosztályok ..................................................................................................... 213 Kivételek kezelése ................................................................................................. 215 A Try kifejezés ................................................................................................... 215 Az Except kulcsszó ............................................................................................ 215 A Finally kifejezés .............................................................................................. 216 Saját kivétel létrehozása ........................................................................................ 217 Korszerû kezelõfelületek kialakításának eszközei ............................................. 220 MDI-alkalmazások ................................................................................................. 220 Többablakos alkalmazások ................................................................................ 221 MDI-szülõablakok létrehozása .......................................................................... 223 MDI-gyerekablakok létrehozása ....................................................................... 224 Gyerekablakok kezelése .................................................................................... 226 Az MDI-alkalmazások menükezelése ............................................................... 227 Dialógusablakok ..................................................................................................... 230 A TOpenDialog komponensosztály .................................................................. 231 A TSaveDialog komponensosztály .................................................................... 236 A TOpenPictureDialog és a TSavePictureDialog komponensosztályok .......................................................................................... 237 A TFontDialog párbeszédablak ......................................................................... 237 A TColorDialog komponensosztály .................................................................. 239 A TFindDialog és a TReplaceDialog párbeszédablak ..................................... 241 A TPrintDialog és TPrinterSetupDialog komponensosztályok ...................... 244 A Delphi ûrlap sablonjai .................................................................................... 245 A kezelõfelületek látványelemei ........................................................................... 248 A TImage komponensosztály ............................................................................ 248 A TAnimate komponensosztály ............................................................................. 250 A TPageControl komponensosztály .................................................................. 251 A TProgressBar komponensosztály ................................................................... 254 A TDateTimePicker komponensosztály .......................................................... 255


TARTALOM

7

Fájlkezelés ............................................................................................................... 258 Állomány- és könyvtárkezelõ függvények ............................................................. 258 Könyvtárak kezelése .......................................................................................... 258 Állományok kezelése ......................................................................................... 260 Lemezterületek meghatározása ........................................................................ 262 Könyvtár- és állománytulajdonságok meghatározása ........................................ 263 Fájlok keresése ................................................................................................... 267 Irodalom ................................................................................................................... 269 Tárgymutató ............................................................................................................ 270

Alkalmazásfejlesztés  

tartalomjegyzek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you