Page 1

Tartalom Bevezetés

5

1. Kinematikai alapfogalmak, alapmechanizmusok 7 1.1. Alapfogalmak – elnevezések 7 1.2. Kinematikai vázlat 7 1.3. Alapmechanizmusok 8 Emelôk 8 Forgattyús mechanizmus 9 Excenterek (körhagyók) 10 Ellenôrzô kérdések 12 2. Elôkészítô és szabászgépek 13 2.1. A bevizsgálás berendezései 13 Átnézôasztalok 13 Rendezôberendezések 14 2.2. Terítôberendezések 16 Terítôkocsik 16 Szövetfeszültség-szabályozó 17 A szövet szélvezetése, falképzés 17 Terítôgépek 19 2.3. Szabászgépek 20 Körkéses szabászgép 20 Elektromos kéziolló 21 Kardkéses szabászgép 22 Szalagkéses szabászgép 23 Kivágóprések 25 Ellenôrzô kérdések 26 3. Varrógépek öltésképzô eszközei 27 3.1. A varrógéptû és mozgatása 27 3.1.1. A varrógéptû feladata és kialakítása 27 3.1.2. A varrógéptû rögzítése 29 3.1.3. A varrógéptû mozgatása 30 3.2. Hurokfogók 32 3.2.1. Huroköltésû hurokfogók 32 Az S95 rendszerû hurokfogó felépítése és mûködése 34 Vízszintes síkú hurokfogók 36

Körforgó hurokfogók mozgatása 37 3.2.2. Láncöltésû hurokfogók 39 Egyfonalas láncöltésû hurokfogók 39 Kétfonalas láncöltésû hurokfogó osztott hurokfogó-mozgatással 39 3.3. Fonaladagoló szerkezetek 40 Huroköltésû varrógépek fonalhúzó szerkezetei 40 3.4. Továbbítószerkezetek 43 3.4.1. Négyzetes mozgású alsó továbbítószerkezetek 43 Tûlemez 44 Nyomószerkezet 44 Továbbítófogazat 44 Az emelôtengely mozgatása 46 A tolótengely mozgatása 46 3.4.2. Tûtovábbító szerkezetek 49 3.4.3. Differenciál-továbbítószerkezetek 49 Ellenôrzô kérdések 50 4. Alapöltésû varrógépek 52 4.1. Alapöltésû varrógépek szerkezeti kialakítása 52 Varrógépállvány 52 Varrógépház 52 4.2. Huroköltésû varrógépek szerkezeti kialakítása 53 Textima–Altin gyorsvarrógép 54 Necchi gyorsvarrógép 55 4.3. Egyfonalas láncöltésû varrógépek szerkezeti kialakítása 56 Varrásirányban lengô kampós hurokfogójú, egyfonalas láncöltésû varrógép 56 Forgókampós hurokfogójú egyfonalas láncöltésû varrógép 56 4.4. Kétfonalas láncöltésû varrógépek szerkezeti kialakítása 58

3


TARTALOM

Kétfonalas láncöltésû varrógép osztott hurokfogó-mozgatással 58 4.5. Varrógépek kezelése és hibái 58 Ellenôrzô kérdések 61 5. Többtûs és módosított öltésû varrógépek 62 5.1. Többtûs varrógépek 62 Kéttûs huroköltésû varrógépek 62 Kéttûs, kettôs láncöltésû varrógépek 63 Fedôvarrógépek 63 5.2. Cikcakkvarrógépek 65 A cikcakköltések szabályozási lehetôségei 66 Huroköltésû cikcakkvarrógépek hurokfogó szerkezetei 68 Tárcsás vezérlésû cikcakkvarrógép 68 5.3. Szegô- és biztonsági varrógépek 69 5.3.1. Szegôvarrógépek 69 Öltésképzô eszközök és mozgatásuk 71 5.3.2. Biztonsági varratú varrógépek 73 5.4. Nem átmenô öltésû varrógépek 73 Kelmekettôzô gép 73 5.5. Készülékek, segédberendezések 76 Varrógépre szerelhetô készülékek 76 Sorvezetô és tûzésvezetô készülékek 76 Hajtogatókészülékek 77 Szalag- és zsinórvezetô készülékek 78 Ráncolókészülékek 78 Zsebzôkészülékek 78 Ellenôrzô kérdések 79 6. Varróautomaták 80 6.1. Rövidvarrat-automaták 80 Gombfelvarró gépek 84 6.2. Gomblyukvarrógépek 87 Gomblyukfajták és jellemzôik 87 6.2.1. Huroköltésû egyenesgomblyuk-varrógép 87 6.2.2. Szemesgomblyuk-varrógép 95 6.3. Alkatrészkészítô automaták 99 Kazettás rendszerû kisalkatrészkészítô automaták 99 Csúszókeret rendszerû kisalkatrészkészítô automaták 102

4

6.4. Hosszúvarratot készítô automaták 103 6.5. Varróautomatákban használatos varrógépek különleges kialakításai és segédberendezései 104 Cérnaelôhúzó és cérnavágó szerkezetek 104 Ôrszerkezetek 106 Varratelerôsítô berendezések 106 Talpemelô berendezések 106 Munkadarab-adagolók 106 Munkadarab-rakodók 107 Ellenôrzô kérdések 108 7. Varrógépek hajtása 109 7.1. Varrógépmotorok és hajtómûvek 109 Háromfázisú, váltakozóáramú, rövidre zárt forgórészû aszinkronmotorok 109 7.2. Tûhelyzetállítós motorok 110 7.3. Varrógépek menetábrája, közepes fordulatszáma 111 Ellenôrzô kérdések 112 8. Vasalóberendezések 113 8.1. Vasalóprések 113 Villamos motoros mûködtetésû vasalóprések 113 Pneumatikus mûködtetésû vasalóprések 115 Vasalóprésfejek 115 8.2. Gôzölôberendezések 116 Gôzölôbábuk 116 8.3. Vasalóprések vezérlése 116 Kötött programú idôszabályozó szerkezetek 117 Kötetlen programú vezérlések 117 9. Ragasztóberendezések 118 9.1. Szakaszos mûködésû síkragasztóprések 118 9.2. Folyamatos mûködésû, hengeres ragasztóberendezések 119 Ellenôrzô kérdések 120 Irodalom

121

Ruhaipari géptan  

tartalomjegyzek