Page 1

Tartalomjegyzék

1. Útépítési alapfogalmak 9 1.1. A közlekedés fogalma, ágazatai 9 1.2. Magyarország közúthálózata 10 1.3. Az útpályára jutó erôhatások 15 1.3.1. Az útpályára merôleges erôk 15 1.3.2. Az útpálya síkjába esô erôk 16 1.4. Sebességfogalmak 19 1.5. Látótávolságok 20 1.5.1. Megállási látótávolság 20 1.5.2. Elôzési látótávolság 21 1.6. Az úthálózat szerkezeti elemei 22 1.6.1. Az alépítmény 23 1.6.2. A felépítmény 25 1.7. Az úthálózat forgalomtechnikai elemei 26 Ellenôrzô kérdések és feladatok 29 2. Vonalvezetés 30 2.1. Vízszintes vonalvezetési elemek 31 2.1.1. Az egyenesek 31 2.1.2. A körívek 32 2.1.3. Az átmeneti ívek 32 2.2. A vízszintes vonalvezetés elemeinek összekapcsolása 33 2.2.1. Az egyenes és a körív kapcsolata 34 2.2.2. Ellenkezô irányú ívek kapcsolata 35 2.2.3. Azonos irányú ívek kapcsolata 36 2.3. A szükséges látótávolság és látószélesség biztosítása vízszintes ívekben 37 2.4. Ívben haladó jármû pályája, a túlemelés kifuttatása 38 2.5. Magassági vonalvezetési elemek 42 2.5.1. Emelkedôk és lejtôk 42 2.5.2. A hossz-szelvény-törés lekerekítései 43 2.5.3. Részletes hossz-szelvény számítása esésváltoztató módszerrel 44 Ellenôrzô kérdések és feladatok 46 3. Földmunkák építése és víztelenítése 47 3.1. A földmunka fogalma, osztályozása 47 3.2. A földmunkák kitûzése 49 3.3. A munkatér elôkészítése, töltésalapozási eljárások 51

3


TARTALOMJEGYZÉK

3.4. A fejtés 56 3.4.1. Kézi fejtés 56 3.4.2. Földfejtés robbantással 57 3.4.3. Gépi fejtés 57 3.5. Szállítás 60 3.6. Beépítés 61 3.6.1. A talaj eltérítése 61 3.6.2. A talaj tömörítése 62 3.7. Különleges földmunkák 65 3.8. Az utak vízelvezetése 66 3.8.1. Az utak oldalesése 67 3.8.2. Árkok, folyókák 68 3.8.3. A felszín alatti vizek elvezetése Ellenôrzô kérdések és feladatok 72

70

4. Az útpályaszerkezetek felépítése és teherbírása 73 4.1. Az útpályaszerkezet fogalma 73 4.2. A pályaszerkezettel szemben támasztott követelmények 76 4.3. Az útpályaszerkezet erôjátéka és teherbírása 76 4.4. A hajlékony pályaszerkezetek méretezése 78 4.4.1. Hazai típus pályaszerkezetek 79 4.4.2. Méretezés az anyagok egyenértékûsége alapján 80 4.4.3. Ellenôrzés fagykárokra 80 Ellenôrzô kérdések és feladatok 82 5. Úttartozékok, közúti mûtárgyak 83 5.1. Vezetôoszlop 83 5.2. Vezetôkorlát 85 5.3. Szelvényezést feltüntetô táblák 89 5.4. Közúti jelzések 90 5.4.1. Közúti jelzôtáblák 90 5.4.2. Közúti útburkolati jelek 90 5.5. Átereszek 91 5.6. Támfalak és bélésfalak 93 Ellenôrzô kérdések és feladatok 96 6. Vasúti alapfogalmak 97 6.1. Mûszaki alapfogalmak 97 6.1.1. A vasúti pálya részei 97 6.1.2. A vasúti pálya mûszaki alapfogalmai 98 6.2. Üzemi alapfogalmak 100 6.3. Mûszaki-üzemi alapfogalmak 101 6.4. A vasúti jármû és a pálya kapcsolata 101 6.4.1. A vasúti kerékpár és a jármû méretei 102 6.4.2. A vasúti jármûvek szabálytalan mozgásai 102 6.4.3. A vágány mellett és felett szabadon tartandó tér 103 Ellenôrzô kérdések és feladatok 106

4


TARTALOMJEGYZÉK

7. Vonalvezetés 107 7.1. Vízszintes vonalvezetés 107 7.1.1. A nyombôvítés 107 7.1.2. A síndôlés 107 7.1.3. A túlemelés 108 7.1.4. Az átmeneti ív 109 7.2. Magassági vonalvezetés 110 7.2.1. A mértékadó emelkedô 111 7.2.2. A mértékadó emelkedô túllépése (rohamos emelkedô) 7.2.3. Lejttörések kialakítása 112 Ellenôrzô kérdések és feladatok 113

111

8. Felépítményi anyagok és szerkezetek 114 8.1. Vágányrendszerek 114 8.2. A vágányt terhelô erôk 114 8.2.1. Függôleges erôk 114 8.2.2. Oldalirányú erôk 115 8.2.3. Hosszirányú erôk 115 8.3. A sín 117 8.3.1. A sínek anyaga 118 8.3.2. A sínek gyártása 118 8.3.3. A sínek hossza 119 8.4. Keresztaljak 119 8.4.1. Faaljak (talpfák) 120 8.4.2. Vasbeton aljak 121 8.5. Sínleerôsítések 124 8.5.1. A sínleerôsítések csoportosítása 124 8.6. Sínillesztések 130 8.6.1. Hevederes sínillesztések 130 8.6.2. Szigetelt sínillesztések 133 8.6.3. A Csilléry-féle dilatációs szerkezet 134 8.6.4. Sínhegesztések 135 8.7. Ágyazat 137 8.7.1. Az ágyazat anyaga és méretei 138 8.7.2. Az ágyazat vastagsága 138 8.7.3. Az ágyazat tömörsége 138 Ellenôrzô kérdések és feladatok 138 9. Vasúti kitérôk és vágánykapcsolások 140 9.1. A kitérô fô részei 140 9.2. Az átszelések fô részei és típusai 141 9.3. A kitérôk geometriai alaptípusai 141 9.4. A kitérô sugara 142 9.5. A kitérô hajlása 143 9.6. A kitérôk és átszelések tengelyábrái 143 9.7. A kitérôk geometriai kialakítása 145

5


TARTALOMJEGYZÉK

9.7.1. Az eltérítô csúcssín geometriai kialakítása 145 9.7.2. A váltók geometriai kialakítása 146 9.7.3. A keresztezés geometriai kialakítása 146 9.7.4. Az átszelések geometriai kialakítása 148 9.8. A kitérôk és átszelések szerkezeti kialakítása 148 9.8.1. A váltó szerkezeti kialakítása 148 9.8.2. A keresztezési rész szerkezeti kialakítása 155 9.8.3. Átszelések és átszelési kitérôk szerkezeti kialakítása 158 9.8.4. Különleges kitérôszerkezetek 159 9.8.5. A kitérôk ívesítése 160 9.9. Vágánykapcsolások 160 9.9.1. Szabványos vágánykapcsolások 160 Ellenôrzô kérdések és feladatok 167 10. Különleges felépítmények 168 10.1. Az útátjárók és a bekövezett vágányok felépítménye 10.2. A hidak felépítménye 170 10.3. A vizsgálócsatornák felépítménye 172 10.4. A fordítókorong felépítménye 175 10.5. Tolópad 175 Ellenôrzô kérdések és feladatok 175

168

11. Burkolatalapok 176 11.1. A burkolatalapok fajtái és alkalmazásaik 176 11.2. Kötôanyag nélküli alaprétegek 176 11.3. Hidraulikus kötôanyagú alaprétegek 178 11.4. Bitumenes alaprétegek 180 Ellenôrzô kérdések és feladatok 180 12. Betonburkolatok 181 12.1. A betonburkolat elônyei, hátrányai és alkalmazási köre 181 12.2. A betonburkolat erôjátéka, a hézagok kiképzése 182 12.3. A betonburkolat anyagai és összetétele 186 12.4. A betonburkolat kivitelezése 187 12.5. A betonburkolatok építési hibái 191 Ellenôrzô kérdések és feladatok 191 13. Aszfaltburkolatok 192 13.1. Az aszfalt fogalma, összetevôi 192 13.2. Az aszfalttípusok csoportosítása 194 13.3. Az aszfaltok gyártása és beépítése 199 Ellenôrzô kérdések és feladatok 203 14. Autópályák és autóutak 204 14.1. Az autópályák és autóutak építésének jelentôsége 14.2. Autópályák és autóutak tervezése 205

6

204


TARTALOMJEGYZÉK

14.2.1. Az autópályák keresztmetszeti kialakítása 207 14.2.2. Az autópályák vonalvezetése 208 14.3. Az autópályák építése 208 14.3.1. Az autópályák pályaszerkezete 209 14.3.2. Az autópályák víztelenítése 210 Ellenôrzô kérdések és feladatok 211 15. Városi utak 212 15.1. A városi utak rendeltetése 212 15.2. A belterületi közutak tervezése 213 15.2.1. A belterületi közutak keresztmetszeti kialakítása 15.2.2. A belterületi közutak vonalvezetése 216 15.3. A belterületi közutak építése 216 15.3.1. A belterületi közutak víztelenítése 216 15.3.2. A közmûvezetékek elhelyezése 217 Ellenôrzô kérdések és feladatok 219 16. Vasútvonalak építése, átépítése 220 16.1. A vasúti felépítmény cserélése 221 16.1.1. Elôkészítô munkák 221 16.1.2. A felépítménycsere fajtái 224 16.2. A gépláncos felépítménycsere technológiája 16.2.1. Ágyazatrostálás 225 16.2.2. A vágány cserélése 226 16.2.3. Az ágyazat kialakítása 229 16.2.4. Vágányszabályozás 230 16.2.5. Dinamikus terhelés 231 Ellenôrzô kérdések és feladatok 232

213

225

17. Hézag nélküli vágányok 233 17.1. A hômérséklet-változás hatása 233 17.2. A hézag nélküli vágányok építési feltételei 235 17.3. Hevederes illesztésû vágány átépítése hézag nélkülire 17.3.1. Vágánymezôk cserélése 235 17.3.2. Cserélôvonatos eljárás 237 17.4. Kitérôk beépítése hézag nélküli vágányba 240 Ellenôrzô kérdések és feladatok 240

235

18. Különleges felépítmények építése 241 18.1. Útátjárók építése 241 18.1.1. A közúti és vasúti szintbeli keresztezés kialakításának feltételei 241 18.1.2. Az útátjárók elhelyezése és méretei 241 18.1.3. Az útátjárók víztelenítése 243 18.1.4. Hagyományos (vezetôsínes) útátjáró 245 18.1.5. Vezetôsín nélküli útátjárók 245 Ellenôrzô kérdések és feladatok 246

7


TARTALOMJEGYZÉK

19. Kitérôk és vágánykapcsolások építése 247 19.1. Egyszerû egyenes kitérô lekötése 247 19.2. Ellenkezô görbületû kitérô lekötése 251 19.3. Átszelési kitérô lekötése 251 19.4. Egyszerû vágánykapcsolás lekötése 254 Ellenôrzô kérdések és feladatok 254 20. Közúti vasutak építése 255 20.1. Városi vasutak 255 20.1.1. Közúti vasutak 255 20.1.2. Földalatti gyorsvasutak 262 Ellenôrzô kérdések és feladatok 269 Irodalom 271

8

Közlekedesepítés  

tartalomjegyzék

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you