Page 1

Tartalom

1. BEVEZETÕ ......................................................................................................... 7 2. AZ ÉPÜLETFENNTARTÁS FOLYAMATA, A FELÚJÍTÁSI MUNKA ..... 9 2.1. A fenntartás és a felújítás alapfogalmai ..................................................... 10 2.2. Az épületfenntartás szabályozottsága ........................................................ 13 2.3. Az épületfenntartás diagnosztikai módszerei ............................................ 13 2.4. Az épületdiagnosztikai szakértõi vélemények ........................................... 14 2.5. Felújítási munkák tervezése ....................................................................... 14 2.6. A felújítás szervezése és végrehajtása, baleset-elhárítási intézkedések ............. 16 Összefoglaló kérdések ......................................................................................... 17 3. ÉLETVESZÉLY-ELHÁRÍTÁS, ÁLLVÁNYOK, TÁMASZOK, DÚCOK 18 3.1. Alátámasztó faállványok ............................................................................ 18 3.2. Alátámasztások, nyíláskiváltások .............................................................. 21 3.3. Nehéz szerkezetek állványai ...................................................................... 25 3.4. Toronyszerû magas építmények szállító-, közlekedõés tárolóállványai ....................................................................................... 26 Összefoglaló kérdések ......................................................................................... 26 4. AZ ALAPOK JELLEGZETES KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK ............... 27 4.1. Síkalapok károsodásának okai és az okok megszüntetése ........................ 27 4.2. Mélyalapok károsodásának okai és az okok megszüntetése ..................... 28 4.3. Épületalapok jellegzetes megerõsítési módjai ........................................... 28 Összefoglaló kérdések ......................................................................................... 31 5. A LEGJELLEMZÕBB TALAJVÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK ............... 32 5.1. A nedvesedés okának megszüntetése ........................................................ 32 5.2. Meghibásodott szigetelések kiváltása, hiányzó szigetelések pótlása ..............34 Összefoglaló kérdések ......................................................................................... 40 6. FÜGGÕLEGES TARTÓSZERKEZETEK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK ... 41 6.1. Falazatok (külsõ és belsõ fõfalak) ............................................................. 41 6.2. A teherhordó kõ- és téglafalak, pillérek, oszlopok hibái és javításuk, helyreállításuk ....................................................................... 50 6.3. Vályogfalak helyreállítási munkái ............................................................. 53 6.4. Blokkos és panelos építési módokkal készült épületek függõleges teherhordó szerkezeteinek hibái és javításuk .......................... 53

3


TARTALOM

6.5. Nem teherhordó falak javítása, helyreállítása ............................................ 55 Összefoglaló kérdések ......................................................................................... 61 7. KÉMÉNYEK, SZELLÕZÕK MEGHIBÁSODÁSA, JAVÍTÁSUK ............ 62 7.1. Szerkezeti ismeretek .................................................................................. 62 7.2. A hibák megjelenési formái ....................................................................... 62 7.3. Javítási, helyreállítási módok ..................................................................... 63 Összefoglaló kérdések ......................................................................................... 69 8. LÉPCSÕK, FÜGGÕFOLYOSÓK, LOGGIÁK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK .... 70 8.1. Lépcsõszerkezetek ..................................................................................... 70 8.2. Függõfolyosók, loggiák, konzolok ............................................................ 72 Összefoglaló kérdések ......................................................................................... 79 9. VÍZSZINTES TARTÓSZERKEZETEK, BOLTOZATOK, BOLTÖVEK, FÖDÉMEK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK ................................................ 80 9.1. Boltozatok .................................................................................................. 80 9.2. Boltövek ..................................................................................................... 86 9.3. Födémek ..................................................................................................... 89 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 100 10. VAKOLATFELÜLETEK, RABICOK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK, FELÚJÍTÁSUK ............................................................................................... 101 10.1. A homlokzatok károsodásának okai és megjelenési formái .................... 101 10.2. A belsõ téri vakolathibák okai és megjelenési formái ............................. 102 10.3. Régi habarcsok és vakolatok (olvasmány) .............................................. 102 10.4. A vakolatrendszerek felújítása ................................................................. 106 10.5. A rabicszerkezetek károsodásának okai és megjelenési formái .............. 109 Összefoglaló kérdések ........................................................................................ 111 11. CSAPADÉKVÍZ ÉS ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK ..................................................................... 112 11.1. Csapadékvíz elleni tetõszigetelések károsodásának okai és megjelenési formái ............................................................................... 112 11.2. Lapostetõk csapadékvíz elleni szigetelése ................................................ 112 11.3. A szigetelés javítási módjai ...................................................................... 114 11.4. Új zöldtetõk ............................................................................................... 117 11.5. Tetõráépítések ........................................................................................... 117 Összefoglaló kérdések ........................................................................................ 118 12. FÁBÓL KÉSZÜLT FÜGGÕLEGES ÉS VÍZSZINTES TARTÓSZERKEZETEK (FAL- ÉS TETÕSZERKEZETEK) MEGHIBÁSODÁSAI, JAVÍTÁSUK 119 12.1. A faszerkezetek jellemzõ meghibásodásai és megjelenési formái ........... 119 12.2. Régi és új faszerkezetû épületek .............................................................. 121 12.3. Fa tetõszerkezetek .................................................................................... 123

4


TARTALOM

12.4. Kötések a fedélszerkezetek cseréjekor .................................................... 129 12.5. Utólagos favédelem ................................................................................. 132 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 134 13. HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉS JAVÍTÁSA, UTÓLAGOS BEÉPÍTÉSE (TETÕTÉR-BEÉPÍTÉS) ................................................................................ 135 13.1. A hõszigetelések felújítási munkái .......................................................... 135 13.2. Utólagos hõszigetelések ........................................................................... 135 13.3. Panelépületek homlokzati hõszigetelése és a burkolat értéknövelõ felújítása ............................................................................... 140 13.4. Utólagos hangszigetelés ........................................................................... 141 13.5. Tetõterek beépítése, tetõterek hõ- és hangszigetelése ............................. 141 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 148 14. TETÕFEDÉSEK JELLEMZÕ KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK ............. 149 14.1. Nád- és szalma- (zsúp-) fedés (szerves anyagú fedések) ........................ 149 14.2. Égetettcserép-fedések .............................................................................. 151 14.3. Palafedések ............................................................................................... 153 14.4. Betoncserepes fedés ................................................................................. 155 14.5. Bitumenes zsindelyfedés .......................................................................... 158 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 163 15. BÁDOGOSSZERKEZETEK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK ................ 164 15.1. A bádogosszerkezetekre jellemzõ károsodások és megjelenési formáik ..................................................................................................... 164 15.2. Javítások, felújítási munkák ..................................................................... 167 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 168 16. KÕHOMLOKZATOK, KÕSZERKEZETEK, KÕBURKOLATOK, KÕFARAGÓ MUNKÁK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK........................ 169 16.1. A kõfaragó munkák jellegzetes hibái és megjelenési formái .................. 170 16.2. A kõhomlokzat-felújítás fõbb területei .................................................... 171 16.3. Érintett szerkezetek .................................................................................. 171 16.4. Javítás, helyreállítás ................................................................................. 175 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 177 17. ALJZATOK ÉS BETONBURKOLATOK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK .... 178 17.1. Az aljzatok, betonburkolatok, járdák károsodásai és megjelenési formái ..................................................................................................... 178 17.2. Javítás, helyreállítás ................................................................................. 179 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 180 18. PADLÓ-, OLDALFAL- ÉS MENNYEZETBURKOLATOK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK .................................................................... 181 18.1. A padló- és oldalfalburkolatok károsodásai és megjelenési formái .............. 181

5


TARTALOM

18.2. Homlokzatburkolatok .............................................................................. 185 18.3. Speciális burkolatok ................................................................................. 187 18.4. Burkolatok javítása, helyreállítása ........................................................... 190 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 191 19. ÉPÜLETASZTALOS MUNKÁK, NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK .................................................................... 192 19.1. Nyílászáró szerkezetek hibái és megjelenési formái ............................... 192 19.2. A panelos épületek homlokzati nyílászáróinak javítása, pótlása, kiegészítése .............................................................................................. 193 19.3. Fából készült falburkolatok, beépített bútorok javítása ........................... 196 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 197 20. ÉPÜLETLAKATOS SZERKEZETEK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK 198 20.1. Lakatosmunkák károsodásai és megjelenési formái................................ 198 20.2. A fém nyílászárók javítási elvei .............................................................. 199 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 200 21. FESTETT, MÁZOLT BEVONATÚ ÉS TAPÉTÁZOTT FELÜLETEK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK .................................................................... 201 21.1. A festett, mázolt falfelület jellemzõ károsodásai és megjelenési formái ..................................................................................................... 201 21.2. Bevonatrendszerek ................................................................................... 203 21.3. Javítások, helyreállítások ......................................................................... 207 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 208 22. ÜVEGEZETT ÉS ÜVEGBETON SZERKEZETEK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK .................................................................................................... 209 22.1. Üvegezett szerkezetek károsodásai és megjelenési formái ..................... 209 22.2. Az üvegezés általános elvei ..................................................................... 210 22.3. Üvegezett szerkezetek javítása, helyreállítása ......................................... 214 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 214 23. ÉPÜLETEN KÍVÜLI LÉTESÍTMÉNYEK KÁROSODÁSAI, JAVÍTÁSUK .. 215 23.1. Általános elvek ......................................................................................... 215 23.2. Érintett szerkezetek .................................................................................. 215 23.3. Javítások, helyreállítások ......................................................................... 215 23.4. Hazai és külföldi példák .......................................................................... 216 Összefoglaló kérdések ....................................................................................... 218 IRODALOM

6

..................................................................................................... 219

Épületfenntartás  
Épületfenntartás  

tartalomjegyzek