Page 1

3

Tartalom

BEVEZETÉS ........................................................................................................... 7 1. ÁLTALÁNOS ISMERETEK ............................................................................ 9 1.1. Mûhely és mérõlaboratórium ...................................................................... 9 1.2. Biztonságtechnikai elõírások (munka-, baleset-, tûzés környezetvédelem) .................................................................................. 10 1.3. Elektronikus áramkörök építése és összeállítása ........................................ 10 1.4. Elektronikus áramkörök, készülékek hibakeresése, javítása ....................... 11 1.5. A mérésekhez használt mûszerek és kezelésük .......................................... 12 1.5.1. A mûszaki mérések feladata és célja ............................................... 12 1.5.2. Elektronikus feszültségmérõk ......................................................... 12 1.5.3. Elektronikus generátorok ................................................................. 13 1.5.4. Tápegységek .................................................................................... 14 1.5.5. Oszcilloszkópok ............................................................................... 15 1.5.6. Alapvetõ gyakorlati ismeretek az elektronikus mûszerek használatához ................................................................................... 17 1.5.7. Mérési gyakorlatok digitális frekvencia- és idõmérõvel ................. 18 1.5.8 Mérések digitális multiméterrel ......................................................... 19 1.6. Diódák vizsgálata ........................................................................................ 21 1.6.1. A félvezetõ dióda vizsgálata ........................................................... 21 1.6.2. A zénerdióda vizsgálata ................................................................... 23 1.6.3. Az alagútdióda vizsgálata ................................................................ 26 1.6.4. A fotodióda vizsgálata ..................................................................... 28 1.6.5. A világítódióda (LED) vizsgálata .................................................... 29 1.6.6. A lézerdióda vizsgálata .................................................................... 30 1.6.7. Az optikai csatolók vizsgálata ......................................................... 31 1.7. Tranzisztorok mérése .................................................................................. 33 1.7.1. A négypólus-paraméterek értelmezése ............................................ 33 1.7.2. A bipoláris tranzisztor vizsgálata .................................................... 36 1.7.3. Az unipoláris (térvezérlésû) tranzisztorok vizsgálata ..................... 40 1.8. Teljesítményelektronikai félvezetõk mérése, a tirisztor vizsgálata ............ 41 2. ANALÓG ÁRAMKÖRÖK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS MÉRÉSE .................... 44 2.1. Egyenirányító kapcsolások összeállítása és mûködésük vizsgálata ........... 44 2.1.1. Az egyenirányító kapcsolás összeállítása ........................................ 44


4

TARTALOM

2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

2.7.

2.1.2. A kapcsolás mûködésének vizsgálata, jellemzõinek mérése ...... 2.1.3. Az egy- és kétutas egyenirányító kapcsolás vizsgálata ................. Stabilizált tápegységek összeállítása és mûködésük vizsgálata ............... 2.2.1. A pozitív kimeneti feszültségû zénerdiódás stabilizátor összeállítása és mérése .................................................................. 2.2.2. A kettõs kimeneti feszültségû zénerdiódás stabilizátor összeállítása és mérése .................................................................. Bipoláris és FET-tranzisztoros alapkapcsolások ...................................... 2.3.1. Egyenáramú munkapont-beállítások ............................................. 2.3.2. A kapcsolások vizsgálata váltakozó feszültséggel ........................ A visszacsatolt erõsítõk jellemzõinek mérése (a visszacsatolás módjai és hatásaik) .................................................................................... A nagyjelû erõsítõk összeállítása és mérése ............................................. 2.5.1. A teljesítményerõsítõk összeállítása .............................................. 2.5.2. A teljesítményerõsítõ építése ......................................................... A rezgéskeltõ kapcsolások összeállítása és mérése .................................. 2.6.1. Az oszcillátorok frekvenciájának mérése ...................................... 2.6.2. Az oszcillátor amplitúdóstabilizálásának vizsgálata ..................... 2.6.3. Az oszcillátor gyakorlati megvalósítása ........................................ Számítógépes szimulációs vizsgálatok ..................................................... 2.7.1.A szimulációs vizsgálatok elõnyei ................................................... 2.7.2.A szimulációs programok felépítése ................................................ 2.7.3. Alkalmazási példák ........................................................................

45 46 49 51 53 54 54 56 63 68 68 73 81 81 85 87 88 88 89 89

3. IMPULZUSTECHNIKAI ÁRAMKÖRÖK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS MÉRÉSE ....................................................................................... 94 3.1. Az impulzus jellemzõi és mérésük ........................................................... 94 3.1.1. Az impulzusok jellemzõi ............................................................... 94 3.1.2. Az impulzusjellemzõk mérése ....................................................... 96 3.2. Impulzus-elõállító áramkörök összeállítása és mérése ............................. 97 3.2.1. Az áramkörök összeállítása hagyományos áramköri emekbõl ......... 98 3.2.2. Az áramkörök összeállítása integrált áramkörökkel ..................... 103 3.3. Az aktív jelformálók vizsgálata ................................................................ 105 3.3.1. A bistabil multivibrátor vizsgálata ................................................ 106 3.3.2. A Schmitt-trigger vizsgálata .......................................................... 108 3.4. Impulzustechnikai áramkörök számítógépes szimulációja ....................... 110 4. DIGITÁLIS ÁRAMKÖRÖK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS MÉRÉSE ............... 111 4.1. A logikai alapfüggvények megvalósítása .................................................. 111 4.1.1. A logikai áramkörök ....................................................................... 111 4.1.2. A logikai áramkörök elméleti alapjai............................................. 111 4.1.3. Tárolók ........................................................................................... 114


TARTALOM

5

4.2. Kombinációs hálózatok összeállítása, vizsgálata és a kész áramkör analizálása ..................................................................................................116 4.3. Sorrendi áramkörök alapelemeinek összeállítása és vizsgálata................ 126 4.4. Átalakító áramkörök összeállítása, elemzése és vizsgálata ...................... 137 4.4.1. Digitális-analóg átalakítók ............................................................. 137 4.4.2. Analóg-digitális átalakítók ............................................................ 139 4.5. SMD-alkatrészek és az SMT-technológia 143 4.5.1. Az SMD-alkatrészek geometriai méretei és jellemzõ adatai ........ 145 4.5.2. Az SMD-alkatrészek szerelése ...................................................... 146 5. ALKALMAZOTT ALAPÁRAMKÖRÖK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS MÉRÉSE ....................................................................................... 154 5.1. Szelektív erõsítõk hangolása és mérése .................................................... 154 5.2. Mûveleti erõsítõs alapkapcsolások mérése ............................................... 154 5.2.1. Mûveleti erõsítõk ........................................................................... 156 5.2.2. AC-DC erõsítõk ............................................................................. 159 5.3. Az alkalmazott mûveleti erõsítõs kapcsolások mérése ............................ 160 5.3.1. Mûveletvégzõ áramkörök .............................................................. 161 5.3.2. Komparátor-áramkörök ................................................................. 162 5.3.3. Impulzustechnikai áramkörök ....................................................... 163 5.4. Az áteresztõtranzisztoros feszültségstabilizátor mérése ........................... 164 5.5. Az áramstabilizátor vizsgálata .................................................................. 166 5.6. A kapcsolóüzemû stabilizátor vizsgálata .................................................. 167 5.7. Integrált áramkörös stabilizátorok összeállítása és mérése ...................... 168 5.8. Mikroprocesszoros áramkörök mérése, .................................................... 172 5.9. Teljesítményelektronikai áramkörök összeállítása és mérése .................. 172 5.9.1. A tirisztor és a triak gyújtóköre ..................................................... 172 5.9.2. Vezérelt egyenirányító kapcsolások .............................................. 175 5.9.3. Egyenáramú szaggatók .................................................................. 178 IRODALOMJEGYZÉK ....................................................................................... 181 6. FÜGGELÉK ..................................................................................................... 183 6.1. Hagyományos passzív és aktív építõelemek ............................................ 183 6.2. SMD passzív és aktív építõelemek ........................................................... 206 6.3. Kísérleti NYÁK-lapok .............................................................................. 251

Elektrotechnikai gyakorlatok  

tartalomjegyzek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you