Page 1

POATE C~ AM MII {I MILE DE MOTIVE S~ FIU AICI.


UtilizŒnd Cardul de Credit Gold Miles & More, sunte]i la un pas de urm`toarea vacan]`.

BONmUSla: E M O C L E W de mile premiu rdul 2.000 cu ca anzac]ie prima tr

Acumula]i mile premium Miles & More pentru cheltuielile zilnice, c‰nd face]i plinul la ma[in`, cŒnd face]i cump`r`turi, cŒnd lua]i masa la restaurant, cŒnd achita]i facturile lunare sau cŒnd pleca]i \n vacan]`. Aplica]i acum pentru un Card de Credit Gold Miles & More [i beneficia]i de avantaje speciale: Acumula]i o mil` premium pentru fiecare 4 RON cheltui]i la orice comerciant; Milele acumulate nu expir`* niciodat`; V` sim]i]i \n siguran]` datorit` asigur`rii interna]ionale de c`l`torie oferit` gratuit de AIG Romania; Efectua]i tranzac]ii f`r` comision la comercian]ii din ]ar` [i din str`in`tate; Ave]i o perioad` de gra]ie de pŒn` la 56 de zile; Acces gratuit \n Salonul Business al Aeroportului Interna]ional ãHenri Coand`Ò. Tot ce trebuie s` face]i este s` aplica]i pentru un Card de Credit Gold Miles & More, la 021 - 200 20 20 sau online, pe www.unicredittiriac.ro/milesandmore Mai multe mile, mai multe avantaje. * Dac` sunte]i posesor al cardului de credit Gold Miles & More de cel pu]in 3 luni [i \n fiecare lun` a]i efectuat minimum 1 tranzac]ie la orice comerciant (care s` nu fie reversat` sau returnat`) prin Cardul de Credit Gold Miles & More eligibil pentru mile. Pentru detalii accesa]i www.miles-and-more.com/en/no-mileage-expiration

Miles&More  

Miles&More