Page 1

50

de ani

de învăţământ universitar


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Tradiţia şi pregătirea cadrelor didactice, atuurile Universităţii „Petru Maior” În anul în care împlineşte 50 de ani de la înfiinţare, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş a primit calificativ maxim de încredere din partea Agenţiei Române de Asigurare a calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), ceea ce situează universitatea în elita învăţământului superior din România. Care este bilanţul la împlinirea a 50 de ani de existenţă, precum şi perspectivele de dezvoltare am aflat de la prof. univ. dr. ing. Liviu Marian, rectorul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş.

Reporter: Care este bilanţul Universităţii „Petru Maior” la împlinirea a 50 de ani de existenţă? Prof. univ. dr. ing. Liviu Marian, rectorul Universităţii „Petru Maior” din TârguMureş: Universitatea „Petru Maior” a crescut foarte mult ca număr de studenţi şi cadre didactice, precum şi ca specializări. Bilanţul de 50 de ani este deosebit de onorant pentru noi, avem aproape 6.000 de studenţi, am integrat complet procesul Bologna, avem nivele de licenţă, masterat şi doctorat în cadrul universităţii, precum şi o dotare şi rezultate foarte bune în activitatea didactică. De asemenea, recent a venit şi acreditarea ARACIS, potrivit căreia universitatea noastră a primit calificativ maxim de încredere, ceea ce situează Universitatea „Petru Maior” undeva în prima jumătate în topul universităţilor din România. Reporter: Universitatea se defineşte atât în plan didactic, cât şi în plan ştiinţific. Care sunt perspectivele de dezvoltare ale celor două dimensiuni? L.M.: În plan didactic avem foarte multe specializări la învăţământul de licenţă şi la învăţământul de masterat, iar rezultatele sunt pozitive pentru că rata de inserţie a absolvenţilor noştri este cu mult mai mare decât media pe ţară. Ne bucură faptul că absolvenţii noştri îşi găsesc loc de muncă după absolvire. De asemenea, foarte important de precizat, mulţi dintre ei muncesc încă din studenţie şi în asemenea condiţii avem la nivelul universităţii un procentaj de 30-40% de studenţi care muncesc încă din perioada studenţiei. Totodată, avem o categorie de studenţi foarte interesantă, în număr de peste 400, care au

firme private, unele dintre ele fiind chiar exemplu pentru sectorul de afaceri. În activitatea de cercetare avem rezultate bune, cu zeci de articole şi lucrări prezentate în conferinţe internaţionale sau în reviste cotate foarte bine pe plan internaţional. În principiu, sectorul de cercetare în Universitatea „Petru Maior” aproape s-a dublat în ultimii trei ani.

Rep.: În ce măsură se implică universitatea pe care o conduceţi în viaţa socială a comunităţii? L.M.: Deviza noastră este „O universitate pentru comunitate”, deci în asemenea condiţii categoric am dezvoltat foarte mult această latură de implicare a universităţii în viaţa socială. În primul rând, avem un centru de instruire şi perfecţionare care realizează la cererea societăţii civile foarte multe studii, cursuri şi pregătire postuniversitară pentru cei care doresc să se implice într-un sistem educaţional de lungă durată pe tot parcursul vieţii. De asemenea, Universitatea „Petru Maior” este parteneră cu Consiliul Judeţean Mureş la „Incubatorul de afaceri” unde asigurăm partea ştiinţifică. Avem parteneriate cu Instituţia Prefectului Judeţul Mureş şi Primăria Târgu-Mureş în foarte multe proiecte legate de sectorul public. Universitatea noastră a creat foarte multe proiecte pentru sectorul public atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional. Rep.: Care sunt argumentele Universităţii „Petru Maior” în faţa ofertelor de studiu ale altor universităţi? L.M.: N-aş putea să spun că sunt argumente în plus. În primul rând un argument deosebit este că studenţii buni din universitatea noastră au posibilitatea să plece cu burse Erasmus în aproape orice ţară din Uniunea Europeană, prin urmare putem afirma că avem relaţii internaţionale deosebite. Din cauza aceasta studenţii noştri pot să urmeze într-un ciclu de un semestru sau de un an cursurile unei universităţi partenere. În al

doilea rând, cred că avantajul de a avea un sistem integrat în Târgu-Mureş prin care se fac ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste reprezintă o abordare pluridisciplinară a tuturor specializărilor şi cred că tinerii agrează acest lucru. Totodată, nivelul de calificare al cadrelor didactice şi tradiţia de 50 de ani reprezintă un argument faţă de o universitate tânără care abia acum îşi caută probabil să îşi găseasc un loc sub soarele academic.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Facultatea de inginerie, temelia Universităţii „Petru Maior” Potrivit lui Mircea Dulău, decanul Facultăţii de inginerie din cadrul Universităţii „Petru Maior” (UPM) din Târgu-Mureş, „portretul robot” al tinerilor care doresc să îşi îndrepte paşii către domeniul ingineriei ar trebui să conţină în primul rând o doză mare de simţ practic, dublată de dorinţa de a realiza ceva. „Cred că unui viitor student de la noi trebuie să îi placă ideea de a face ceva practic, pe româneşte, să îi placă să meşterească. Consider că educaţia trebuie făcută de la şcoala generală unde copilul să fie îndrumat, lăsat să se joace, să facă, să desfacă lucruri şi să înţeleagă mecanismul de funcţionare al acestora. Din păcate constatăm că li se spune copiilor: „nu pune mâna pe cablu, pe şurubelniţă pentru că te zgârii”, şi, de aici, copiii au reţineri. Dacă li se spune însă „cu asta se face maşinuţa sau calculatorul tău”, atunci ei capătă o oarecare înţelegere şi chiar drag pentru teh-

nic şi de regulă în toată teoria găsesc o aplicabilitate”, este de părere Mircea Dulău. În ceea ce priveşte oferta educaţională a UPM în domeniul ingineriei, Mircea Dulău a explicat că şi în acest an plaja de specializări existentă la Facultatea de inginerie este mai mult decât generoasă. „De exemplu, în domeniul electric universitatea vine cu o ofertă în zona tensiunilor şi curenţilor tari la specializarea ingineria sistemelor electrice, în zona curenţilor slabi la specializarea calculatoare şi o ofertă între ele, la automatică şi informatică aplicată. Pe domeniul mecanic în general se acoperă o plajă interesantă, adică plecăm de la tehnologia construcţiilor de maşini, designul industrial, mecatronică, inginerie economică industrială şi o specializare relativ nouă pe piaţă, ingineria şi protecţia mediului industrial. Avem opt specializări de licenţă, care au trecut prin filtrul ARACIS”, a precizat decanul Facultăţii de inginerie a UPM.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Bază materială de excepţie Comisiile ARACIS sunt constituite în cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, care acordă acreditări specializărilor existente, pe baza unor criterii exigente. „Rolul unei comisii ARACIS este să se asigure că specializarea funcţionează şi studenţilor li se asigură condiţii optime de pregătire. Comisiile verifică lista de cadre didactice, dar nu din punct de vedere nominal, paşii urmăriţi fiind existenţa titlului didactic, domeniul în care profesorul e licenţiat, în care are sau urmează doctoratul. De exemplu, la automatizare cadrele didactice trebuie să fie absolvenţi de automatică şi doctoranzi în domeniul automatică sau într-un domeniu apropiat, cum ar fi tehnologia construcţiilor de maşini”, a arătat Mircea Dulău. Referindu-se la baza materială existentă, decanul Facultăţii de inginerie din cadrul UPM a apreciat că aceasta este în măsură să asigure un act de învăţămând de calitate. „Avem dotări foarte bune la

marea majoritate a specializărilor, dar în acelaşi timp mai avem de lucru la acest capitol. Fiecare activitate de curs este însoţită, cu unele mici excepţii, de activitate de laborator şi/sau de seminar, unde se face practic ce se discută la curs”, a adăugat Mircea Dulău. Conform acestuia, cadrele didactice ale universităţii depun eforturi pentru ca studenţii să aprofundeze practic toate cunoştinţele teoretice. „În marea majoritate a situaţiilor eforturile cadrelor didactice constau în a organiza cât mai eficient activitatea de laborator, astfel încât aceasta să urmeze imediat temei de curs pentru a exista o continuitate între teorie şi practică”, a încheiat Mircea Dulău.

„În ultimii ani am cumpărat echipamente la ingineria sistemelor electroenergetice, avem laboratoare din domeniul energiilor regenerabile, echipamente şi standuri complet funcţionale care controlează pincipalii parametri întâlniţi în industrie.”


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Oferta generoasă a Facultăţii de Ştiinţe şi Litere

DECAN, PROF. DR. IULIAN BOLDEA Una dintre facultăţile cele mai căutate la Universitatea „Petru Maior” (UPM) este cea de Ştiinţe şi Litere, care are patru specializări: Informatică; Istorie; Relaţii Internaţionale şi studii europene; Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză; Limbi moderne aplicate. Cancelarul UPM, istoricul Cornel Sigmirean, ne explică succesul acestor specializări şi planurile pe care universitatea le are pentru dezvoltarea acestora. „Cei care vin spre Informatică trăiesc, evident, mirajul Microsoft şi al averii uriaşe a lui Bill Gates. Văd în acest domeniu un bulevard al succesului şi într-un fel chiar

au dreptate. Inevitabil, în noua lume care ni se aşterne în faţă informatica este un suport indispensabil. În plus, e o profesiune frumoasă, nobilă, orice tânăr trăieşte acel vis al unui job la un birou, într-o clădire imensă, cu pereţi de sticlă, undeva deasupra lumii”, susţine Cornel Sigmirean. În opinia cancelarului UPM, tinerii de astăzi, absolvenţii de liceu, toţi doresc să fie mici creatori, novatori, iar informatica le oferă şansa de a da lovitura. „Avem şi multe exemple, chiar din curtea noastră, de la UPM. Mulţi absolvenţi s-au integrat şi s-au validat în companii specializate în IT. În plus, în orice domeniu ar activa o companie astăzi, ea are nevoie de specialişti în IT. Marile firme care vin să investească într-o zonă sondează piaţa locală de IT înainte să se decidă. La fel s-a întâmplat cu Nokia, când era vorba să se aşeze la Târgu Mureş. Au venit şi au vizitat UPM şi au fost mulţumiţi de ceea ce oferim noi pe acest domeniu. Păcat că nu s-au înţeles cu autorităţile locale”, spune d-ul Sigmirean. În perspectivă, conducerea UPM intenţionează să unifice

specializările cu profil asemănător – Informatica, Automatică şi informatică aplicată, Calculatoare - din cadrul instituţiei şi să creeze o entitate distinctă, fie o facultate, fie un departament special. „Credem că ar fi o formulă de succes, să avem un centru puternic de IT. Toţi ar trebui să fim interesaţi de acest lucru, inclusiv autorităţile locale şi companiile. Să nu ne imaginăm că investitorii sosiţi la Cluj în ultimii ani au venit de dragul Primăriei. Majoritatea au venit datorită Universităţii „Babeş Bolyai” şi Politehnicii!”, spune cancelarul UPM.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Istoria – suport pentru cariere diverse Specializarea Istorie, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, le oferă absolvenţilor şansa de a deveni în primul rând cadre didactice, iar celor mai talentaţi şi mai pasionaţi de a urma cariere universitare şi de a lucra în cadrul institutelor de cercetări. „La prima vedere, istoria îţi oferă numai şansa unei bune cunoaşteri a trecutului şi a unui orizont cultural bogat. Dacă analizăm însă mai profund, acest lucru poate reprezenta suportul pentru foarte multe cariere. Începând cu joburile din zona bibliotecilor, arhivelor, ONG-urilor, chiar media. Apoi, să nu uităm că foarte mulţi dintre înalţii funcţionari din instituţiile euro-pene sunt absolvenţi de Istorie. Celebrul Helmuth Kohl a terminat Istoria, sau

Condoleeza Rice este doctor în Istorie. Aceste lucruri spun multe”, susţine Cornel Sigmirean, el însuşi reputat istoric.

vor ajunge să obţină joburi în diplomaţie”, spune d-ul Sigmirean.

Miza pe studenţii străini Mirajul diplomaţiei Specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene a apărut în cadrul UPM acum patru ani, în contextul apropierii integrării României în Uniunea Europeană. Conducerea universităţii a mizat pe faptul că această integrare va duce la dezvoltarea explozivă a unor instituţii, organizaţii, fundaţii, companii – în relaţie directă sau indirectă cu UE – care ar avea nevoie de specialişti în acest domeniu. „Ni s-a părut firesc să pregătim asemenea specialişti pentru judeţul Mureş şi pentru euroregiunea 7 Centru. Pariul nostru nu a fost greşit, însă dezvoltarea organismelor de care vorbeam nu are loc chiar în ritmul scontat de noi. Oricum, specializarea este una de succes, avem deja două promoţii şi mulţi dintre absolvenţii noştri au devenit consilieri la Bruxelles, masteranzi la Viena şi Copenhaga etc. Mulţi sunt mânaţi de mirajul diplomaţiei, însă acolo intervine din nou selecţia... Doar cei mai buni

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză este o altă specializare cu care UPM se mândreşte. „Aici pregătim, din nou, cadre didactice, dar şi oameni de media, translatori, oameni care îşi vor găsi joburi în biblioteci, arhive sau la diverse companii, româneşti sau străine. Tocmai în această idee am creat acum trei ani specializarea Limbi moderne aplicate (LMA), pentru a particulariza cunoaşterea limbilor străine pe anumite domenii, economico-sociale. UPM îşi propune în următorii ani să ofere studenţilor săi cursuri în limbile de circulaţie internaţională, în special engleză, franceză şi italiană. Este o strategie pe care o aplică astăzi toate universităţile puternice din România, aceea de a atrage cât mai mulţi studenţi străini şi de a le oferi cursuri într-o limbă de circulaţie internaţională. Mizăm, de pildă, pe atragerea cât mai multor studenţi din zonele euro-asiatice. Chiar din China... am fi foarte bucuroşi să avem studenţi de la aşa distanţă!”, ne-a declarat Sigmirean.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, o facultate de viitor Dacă eşti în clasa a XII-a şi nu te-ai hotărât încă unde-ţi vei continua studiile după absolvire, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii ”Petru Maior” este prima opţiune pe care merită să o iei în considerare. O facultate de viitor, din cadrul unei universităţi moderne şi dinamice.

DECAN, CONF. DR. SZABO ZSUZSANA

Chiar dacă ”UPM-ul” există încă din 1960, aceste specializări sunt relativ recente în Universitatea noastră. În anul 1993, s-a constituit în structura Facultăţii de Ştiinţe şi Litere specializarea Managementul firmei, în 1995 specializarea Ad-

ministraţie Publică, iar la începutul noului mileniu specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune. Evoluţia pozitivă a programelor de studii şi numărul tot mai mare de elevi înscrişi a făcut ca începând din anul 2002 – 2003, cele trei specializări să fie reunite în cea de-a treia componentă a Universităţii, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Adminstrative specializarea Drept. În 2005, an în care în România a fost introdusă reforma sistematică a învăţământului superior economic şi juridic, facultatea intra în casă nouă: o clădire nouă şi modernă, doar a ei, în cartierul Livezeni şi de asemenea primea şi o nouă


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

denumire: Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative. În acest an universitar, facultatea conţine 6 specializări la zi: Management, Economia comerţului, turismului şi a serviciilor, Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe – Bănci, Administraţie publică şi Drept. La frecvenţă redusă, sunt patru specializări: Management, Contabilitate şi informatică de gestiune, Administraţie publică şi Drept.

Cei mai buni studenţi învaţă aici Ca orice facultate care se respectă, şi cea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative funcţionează după procesul Bologna, astfel că pentru obţinerea licenţei ai nevoie de 180 de credite, într-o perioadă de 3 ani. Iar cu această licenţă poţi alege dintr-o paletă largă de locuri de

muncă. Fiind o specializare nouă a Universităţii ”Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe Economice, este deschisă spre noi oportunităţi şi se axează pe relaţii internaţionale. În acest sens, s-au stabilit colaborări cu peste 40 de universităţi din Europa şi Statele Unite, iar studenţii mureşeni pot învăţa timp de un semestru în străinătate, în cadrul burselor studenţeşti Erasmus. În acest an, sunt disponibile 29 de burse la universităţi de prestigiu din Ungaria, Slovacia, Italia, Grecia, Germania, Franţa, Belgia sau Austria. O dovadă că la Ştiinţe Economice învaţă cei mai buni studenţi, stau cele nouă cercuri ştiinţifice studenţeşti (Management- marketing, Economie, Contabilitate, Finanţe, Analiză, Statistică, Matematică

aplicată în economie, Cercul de drept penal ”Bona Fide”, Cercul de drept privat, Cercul ”Ius Iuventutis” şi Cercul de drept administrativ ”Tudor Drăganu”). Cercul ”Tudor Drăganu”, organizează în fiecare an Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice ”Primăvara Studenţească”. Ajunsă la ediţia a VI-a, ”Primăvara Studenţească”, va avea loc între 26 şi 28 martie, iar tema va fi ”Actul juridic, controlul şi sancţiunea în dreptul public”. Tot în acest an, Cercurile ”Bona Fide” şi Cercul de drept privat vor organiza ”Şcoala Internaţională de vară”, aflată şi ea la a IV-a ediţie. Pentru mai multe detalii despre admiterea din acest an, puteţi accesa site-ul admitere.upm.ro


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” Prin decizia Parlamentului European şi a Consiliului Europei în martie 1995 a fost înfiinţat Programul Socrates în scopul promovării dimensiunii europene şi ameliorării calităţii educaţiei universitare. Acordând un respect deosebit diversităţii culturale şi lingvistice programul încurajează cooperarea între instituţiile educaţionale din ţările participante. Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş are 6500 de studenţi şi masteranzi, dintre care 450 de studenţi au benficiat de burse de studii în străinătate Erasmus (Marea Britanie, Germania, Italia, Franţa, Ungaria, Grecia, Olanda, Spania, Belgia). Un nou program a fost lansat la 1 ianuarie 2007: Lifelong Learning, program ce va acoperi perioada 2007-2013. Astfel, după terminarea primului an de studiu studenţii pot petrece o perioadă de minimum 3 luni şi maximum 12 luni într-o universitate o parteneră din UE. Beneficiind de o componentă a programului Socrates, studenţii Erasmus participă la cursurile universităţii gazdă, dau examene, realizează proiecte şi lucrări, primesc note transferabile şi credite transferabile, introcându-se cu foaia matricolă care le atestă îndeplinirea programului de studiu şi le asigură recunoaşterea academică a perioadei de studiu. “Ca student Erasmus te poţi bucura de o mulţime de facilităţi, vei cunoaşte oameni noi, vei studia într-un sistem de învăţământ diferit, vei călători,” spune CORINA ELENA HAŢEGAN, studentă la Facultatea de Ştiinţe şi Litere, specializarea RISE, beneficiară a unei mobilităţi Erasmus la University of Piraeus, Pireu, Grecia, în anul universitar 2009-2010. “În ceea ce priveşte Universitatea din Pireu, pot spune că sunt şi acum uimită, continuă studenta. “Sunt uimită de lejeritatea şi relaxarea cu care studenţii greci iau viaţa de student, uimită de pregătirea profesorilor, de baza materială şi de multe facilităţi pe care universitatea o pune la dispoziţia studenţilor. La fel de mulţumită se declară şi studenta ALEXANDRA RODICA ANASTASIU, de la Facultatea de Ştiinţe şi Litere, specializarea RISE, beneficiară şi ea a unei mobilităţi Erasmus, la Univesitatea Piraeus, care afirmă: “Am beneficiat deasemnea de ajutorul profesorului coordonator, domnul Gregory Chondrocoukis, care ne-a îndrumat până la ultimele ore petrecute ca studente acolo,” Şi subliniează: “experienţa Erasmus este, în cele din urmă, o experienţă de viaţă”. FLAVIU ZOLTAN MUICĂ, student la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, specializarea AP, beneficiar al unei mobilităţi Erasmus la Corvinus University of Budapesta, din capitala Ungariei în anul universitar 2009-2010, afirmă că a primit de la universitatea gazdă un “tandem partener”, care i-a fost de mare ajutor şi adaugă: Universitatea Corvinus din Budapesta este extraordinară, începând de la clădirea în sine până la prestigiu, profesori şi studenţi.” Participând la ceremonia de deschidere a anului universitar, ALEXANDRA ELENA POPISTAN, de la facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, beneficiară a unei mobilităţi la Corvinus University din Budapesta povesteşte: “Eram în aula universităţii, înconjurată de peste 300 de chipuri străine, care proveneau din zeci de ţări, chiar şi de pe alte continente. A fost un sentiment copleşitor, eram plin de entuziasm”.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

ÎN SPAŢIUL EUROPEAN Beneficiari ai burselor Erasmus, studenţii din străinătate care învaţă la UPM, au numai cuvinte de laudă la adresa centrului universitar mureşean şi a condiţiilor întâlnite la Universitatea „Petru Maior”. „Contactul meu cu Universitatea a fost entuzismant. Foarte interesante şi instructive au fost orele de laborator, unde, spre deosebire de Universitatea mea din Italia, care nu are ore de laborator, se pot vedea cu adevărat subiectele tratate în teorie. Plimbându-mă pe străzile din Târgu-Mureş, am descoperit un oraş foarte interesant”, spune EMANUELE BENZA, Universita del Salento, Lecce, din Italia, adăugând că “Prin bursa Erasmus, am trăit o perioadă foarte frumoasă, alcătuită din studiu şi distracţii, care mi-a dat posibilitatea de a cunoaşte persoane noi.” La fel de plăcut surprins a fost şi studentul din Franţa, care spunea: “Am ales să studiez în Târgu Mureş pentru că Româna mi s-a părut o ţară frumoasă, iar locuitorii, foarte simpatici şi ospitalieri. M-am obişnuit rapid cu noul meu oraş! N-am avut dificultăţi aici, toată lumea e foarte primitoare şi am impresia că nu rămâi niciodată prea mult singur în ţara asta...Nu văd mari diferenţe între universitatea mea şi Universitatea „Petru Maior”, de fapt, sunt foarte similare: săli de curs, profesori, studenţi, un chioşc... Rezidenţa universitară e mereu animată, e foarte interesant. Integrarea mea aici n-a pus probleme. Am fost luat în grijă de două studente-tutor, încă de la venirea mea aici şi ne înţelegem foarte bine,” subliniază ANTOINE PHARIPOU – IUFM Versailles, din Franţa. Acesta dă şi un sfat celor care au ocazia să vină la studii în România. „Unui student străin care vrea să vină să studieze în Târgu Mureş i-aş spune să nu ezite, să vină şi să descopere România şi pe români, care sunt cu adevărat foarte ospitalieri şi calzi. Cred că francezii, de exemplu, au mult de învăţat aici!” Un tânăr din Austria astfel explică alegerea făcută: „Universitatea mea are colaborări cu mai mult de 120 de universităţi din toată lumea , dar după câteva zile în care am citit mult pe internet despre diferitele ţări est-europene, m-am decis pentru România. Pentru că studiez managementul energetic, faptul că OMV, din Austria a cumpărat PETROM-ul românesc a fost un motiv pentru decizia mea. Oraşul e, în general, frumos, universitatea e în bune condiţii şi sunt multe universităţi din Vest care ar fi mulţumite să aibă aşa clădiri şi echipamente moderne,” spune MARCEL FRANCAN, University of Applied Sciences Kufstein Tirol, din Austria. Nu e de mirare dacă un student de origine română care vine să studieze la Târgu Mureş, are de asemenea cuvinte de laudă: „Faptul că sunt de origine română şi cunosc limba mi-a folosit mult în a alege Universitatea voastră, cu atât mai mult cu cât combină studiile europene cu distanţa mică de oraşul meu natal, Hunedoara. Părerile referitoare la Universitatea “Petru Maior”, au fost, majoritatea, pozitive. Mari diferenţe între Universiatea “Petru Maior” şi cea din Piraeus nu am observat”, spune ALIN LOVIŞTE, University of Piraeus, din Grecia şi adaugă: “Singura mea îndrumare adresată viitorilor studenţi Erasmus care vor să-şi facă stagiul în Târgu Mureş la Universitatea “Petru Maior” este să nu se gândească de două ori şi să vină aici pentru o experienţă unică!”


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Universitatea „Petru Maior” – scurt istoric Istoria Universităţii „Petru Maior” a început acum 50 de ani, în 1960, când la Tîrgu-Mureş s-au pus bazele Institutului Pedagogic. Timp de 16 ani, între 19601976, Institutul Pedagogic a reprezentat principala instituţie de în-

văţământ superior din arealul mureşean destinată formării cadrelor didactice. Mii de profesori din judeţul Mureş, Bistriţa Năsăud, Harghita, Covasna, Alba şi din alte judeţe ale ţării au absolvit studii superioare la Institutul Pedagogic din Tîrgu-Mureş. În anul 1976, pe fondul politicii de industrializare, promovată de statul comunist, Institutul Pedagogic s-a transformat în Institutul de Subingineri. În anul 1990, schimbările majore care au avut loc în România şi redobândirea autonomiei interne de către instituţiile de învăţământ superior au deschis drumul pentru schimbări profunde în viaţa acestei instituţii din Tîrgu-Mureş. În 1991, vechiul Institut se transformă în Universitate Tehnică. Ilustrând dezvoltarea instituţională care a avut loc în perioada ce a urmat căderii comunismului, în 1995

Univer si tatea Tehnică devine Universitatea din Tîrgu-Mureş. În 1996, s-a consacrat oficial actuala denumire, Universitatea „Petru Maior”. Noua denumire ilustrează, simbolic, asumarea de către comunitatea academică a valorilor promovate de către marele învăţat iluminist, Petru Maior, a credinţei în

cultură şi încrederea în triumful dreptăţii între oameni şi popoare. Universitatea „Petru Maior”, animată de asemenea idealuri, a devenit un factor major al dezvoltării culturii şi civilizaţiei în spaţiul central al Transilvaniei. Sociologul E. Durkeim spunea că „universitatea este mijlocul prin care societatea îşi reînnoieşte condiţiile propriei existenţe”. Astfel, Universitatea „Petru Maior”, pe baza preceptelor humboldiene s-a dezvoltat ca principală instituţie de formare a specialiştilor pentru viaţa economică, socială şi culturală a municipiului Tîrgu-Mureş şi a regiunii în care-şi desfăşoară activitatea şi îşi împlineşte misiunea universitară. De la 250 de studenţi la începutul anilor `90, Universitatea „Petru Maior” a ajuns în 2010 la peste 5 000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, cu un corp profesoral de 176 de cadre didactice, preparatori, asistenţi, lectori, conferenţiari şi profesori. Instituţie cu profil exclusiv ingineresc la începutul anilor `90, astăzi Universitatea „Petru Maior” are 22 de specializări, reunite în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe şi Litere şi Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. Dezvoltarea instituţională a Universitatea „Petru Maior”, calitatea actului didactic şi al cercetării ştiinţifice i-a adus în anul 2005 deplina recunoaştere internaţională, prin semnarea la Bologna a Magnei Charta Universitatum. Document cu caracter statutar, lansat în 1988, cu ocazia aniversării a 900 de ani de la fondarea Universităţii din Bologna, semnat astăzi de peste 580 de universităţi din întreaga lume, Magna Charta Universitatum reprezintă o constituţie a universităţilor. Pe plan intern, evaluarea instituţională ARACIS, desfăşurată în anul 2009, i-a acordat Universităţii „Petru Maior” o încredere maximă. Istoria sa, de 50 de ani, şi prezentul său, exprimat prin calitatea serviciilor educaţionale oferite sunt argumente care determină, anual, mii de tineri să devină studenţi la Universitatea „Petru Maior”. prof.univ.dr. Cornel Sigmirean


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

“Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.” PROF.UNIV. DR. KEITH HITCHINS UNIVERSITATEA URBANA, ILLINOIS “J'ai été impressionné par la solennité du lieu et l'accueil chaleureux des autorités universitaires. Mon intervention a permis un échange de qualité avec les étudiants qui ont posé des questions pertinentes. La réputation de TârguMureş vient également de son système hospitalier avec le premier service d'urgence créé dans le pays et le premier centre national de cardiologie. Ma première impression a donc été celle d'une ville active et dynamique. L'Université “Petru Maior” m'a beaucoup impressionné. Son administration est très efficace avec le recteur Liviu Marian, le pro-recteur Vasile Bolos, le pro-recteur Enăchescu, le chancelier Cornel Sigmirean, le doyen Iulian Boldea. J'ai été frappé par le professionalisme des services administratifs pour l'accueil des étudiants et la résolution de leurs problèmes, en particulier pour les échanges internationaux,” PROFESSEUR DOCTEUR MICHEL LABORI

“În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”. PROF. UNIV. DR. JEAN-CLAUDE MILLION UNIVERISTATEA LOUIS PASTEUR, STRASBOURG

PROF. UNIV. DR. KEITH HITCHINS DISTINS CU “HONORIS CAUSA”

FOSTUL MINISTRU AL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ECATERINA ANDRONESCU PRIMIND DISTINCŢIA DE “HONORIS CAUSA”

PROF. DR. DENNIS DELETANT BUCURÂNDU-SE DE APRECIEREA UPM TÂRGU MUREŞ


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Centrul Universitar Târgu Mureş

Casa de Cultură “Mihai Eminescu” Complexul studenţesc al centrului universitar Târgu Mureş are în administrarea Universităţii “Petru Maior” un cămin cu 380 de locuri. Tot aici se află o cantină studenţească şi Casa de Cultură Studenţească "Mihai Eminescu" unde se desfăşoară diferite activităţi culturale şi educaţionale. Căminul studenţesc are patru nivele, două pentru băieţi şi două pentru fete. La fiecare nivel sunt 25 de camere pentru patru persoane şi o sală de lectură. Studentul care nu are domicililul stabil în Târgu Mureş poate obţine cazare în cămin în urma analizei mediei anuale sau celei de admitere în cazul studentului de anul I, a distanţei faţă de domiciliul stabil precum şi a condiţiilor sociale deosebite. Taxa de cazare este stabilită anual de către Senatul Universităţii, ea fiind diferită pentru fiecare tip de student: bursier sau nebursier, student la taxă sau fără taxă, student străin şi studenţi ai căror părinţi sunt cadre didactice.

Căminul universităţii "Petru Maior" strada Nicolae Grigorescu 15/B. Telefon: 0265/210734. Administrator: Saioc Lina.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Din viaţa Universităţii


Gaudeamus Igitur...

www.upm.ro

UPM-A5  

Universitatea Petru Maior

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you