Page 1

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR O universitate pentru comunitate


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Tradiţia şi pregătirea cadrelor didactice, atuurile Universităţii „Petru Maior” În anul calendaristic 2010, Universitatea „Petru Maior” a primit din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) calificativul maxim, mai precis „Grad de Încredere Ridicat”.

Reporter: Dlomnule rector, cum se prezintă Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş în plan didactic şi ştiinţific? Prof. univ. dr. ing. Liviu Marian, rectorul Universităţii “Petru Maior” din Târgu Mureş: În plan didactic avem foarte multe specializări la învăţământul de licenţă şi la învăţământul de masterat, iar rezultatele sunt pozitive pentru că rata de inserţie a absolvenţilor noştri este cu mult mai mare decât media pe ţară. Ne bucură faptul că absolvenţii noştri îşi găsesc loc după absolvire. De asemenea, foarte important de precizat, mulţi dintre ei muncesc încă din studenţie şi în asemenea condiţii avem la nivelul universităţii un procentaj de 3040% de studenţi care muncesc. Totodată, avem o categorie de studenţi foarte interesantă, în număr de peste 400, care au firme private, unele dintre ele fiind chiar exemplu pentru sectorul de afaceri. În activitatea de cercetare avem rezultate bune, cu zeci de articole şi lucrări prezentate în conferinţe internaţionale sau în reviste cotate foarte bine pe plan internaţional. În principiu, sectorul de cercetare în Universitatea „Petru Maior” aproape sa dublat în ultimii trei ani. Reporter: În ce măsură se implică universitatea pe care o conduceţi în viaţa socială a comunităţii? L.M.: Deviza noastră este „O universitate pentru comunitate”, deci în asemenea condiţii categoric am dezvoltat foarte mult această latură de implicare a universităţii în viaţa socială. În primul rând, avem un centru de instruire şi perfecţionare care realizează la cererea societăţii civile foarte multe studii,

cursuri şi pregătire postuniversitară pentru cei care doresc să se implice într-un sistem educaţional de lungă durată pe tot parcursul vieţii. De asemenea, Universitatea „Petru Maior” este parteneră cu Consiliul Judeţean Mureş la „Incubatorul de afaceri” unde asigurăm partea ştiinţifică. Avem parteneriate cu Instituţia Prefectului Judeţului Mureş şi Primăria Târgu-Mureş în foarte multe proiecte legate de sectorul public. Universitatea noastră a creat numeroase proiecte pentru sectorul public, atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional.

Reporter: Care sunt argumentele Universităţii „Petru Maior”în faţa ofertelor de studiu ale altor universităţi? L.M.: N-aş putea să spun că sunt argumente în plus. În primul rând, un argument deosebit este că, studenţii buni din universitatea noastră au posibilitatea să plece cu burse “Erasmus” în aproape orice

ţară din Uniunea Europeană, prin urmare, putem afirma că avem relaţii internaţionale deosebite. Din acest motiv, studenţii noştri pot să urmeze într-un ciclu de un semestru sau de un an cursurile unei universităţi partenere. În al doilea rând, cred că avantajul de a avea un sistem integrat în Târgu-Mureş prin care se fac ştiinţe inginereşti, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, reprezintă o abordare pluridisciplinară a tuturor specializărilor şi cred că tinerii agrează acest lucru. Un argument îl reprezintă şi calitatea celor 169 de cadre didactice, multe dintre ele cu studii şi titluri ştiinţifice pregătite sau dobândite în străinătate. De asemenea, dotarea universităţii cu laboratoare şi cabinete echipate după cele mai noi standarde europene. Gândiţi-vă că, la Universitatea „Petru Maior” dispunem de peste 1400 de calculatoare, ceea ce, la un calcul rapid, indică un calculator la trei studenţi, situându-ne cu mult peste media pe ţară la nivelul învăţământului universitar. Cred că este elocvent în acest sens, şi merită să se ştie că prin proiectul „Modele şi instrumente inovative pentru educaţie vocaţională şi formare în Centrul şi Vestul României (MOVE-IT), un student de la Universitatea „Petru Maior” poate urmări din propria universitate, cursuri sau alte activităţi didactice susţinute la alte universităţi din ţară sau din Europa. Deocamdată, în România, o asemenea şansă o au doar studenţii Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Facultatea de Inginerie Potrivit lui Mircea Dulău, decanul Facultăţii de inginerie din cadrul Universităţii „Petru Maior” (UPM) din Târgu-Mureş, „portretul robot” al tinerilor care doresc să îşi îndrepte paşii către domeniul ingineriei ar trebui să conţină în primul rând o doză mare de simţ practic, dublată de dorinţa de a realiza ceva.

MIRCEA DULĂU, DECANUL FACULTĂŢII DE INGINERIE

„Cred că unui viitor student de la noi trebuie să îi placă ideea de a face ceva practic, pe româneşte, să îi placă să meşterească. Consider că educaţia trebuie făcută de la şcoala generală unde copilul să fie îndrumat, lăsat să se joace, să facă, să desfacă lucruri şi să înţeleagă mecanismul de funcţionare al acestora. Din păcate constatăm că li se spune copiilor: „nu pune mâna pe cablu, pe şurubelniţă pentru că te zgârii”, şi, de aici, copiii au reţineri. Dacă li se spune însă „cu asta se face maşinuţa sau calculatorul tău”, atunci ei capătă o oarecare înţelegere şi chiar drag pentru teh-

nic şi de regulă în toată teoria găsesc o aplicabilitate”, este de părere Mircea Dulău. În ceea ce priveşte oferta educaţională a UPM în domeniul ingineriei, Mircea Dulău a explicat că şi în acest an plaja de specializări existentă la Facultatea de inginerie este mai mult decât generoasă. „De exemplu, în domeniul electric universitatea vine cu o ofertă în zona tensiunilor şi curenţilor tari la specializarea ingineria sistemelor electrice, în zona curenţilor slabi la specializarea calculatoare şi o ofertă între ele, la automatică şi informatică aplicată. Pe domeniul mecanic în general se acoperă o plajă interesantă, adică plecăm de la tehnologia construcţiilor de maşini, designul industrial, mecatronică, inginerie economică industrială şi o specializare relativ nouă pe piaţă, ingineria şi protecţia mediului industrial. Avem opt specializări de licenţă, care au trecut prin filtrul ARACIS”, a precizat decanul Facultăţii de inginerie a UPM.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Bază materială de excepţie Comisiile ARACIS sunt constituite în cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, care acordă acreditări specializărilor existente, pe baza unor criterii exigente. „Rolul unei comisii ARACIS este să se asigure că specializarea funcţionează şi studenţilor li se asigură condiţii optime de pregătire. Comisiile verifică lista de cadre didactice, dar nu din punct de vedere nominal, paşii urmăriţi fiind existenţa titlului didactic, domeniul în care profesorul e licenţiat, în care are sau urmează doctoratul. De exemplu, la automatizare cadrele didactice trebuie să fie absolvenţi de automatică şi doctoranzi în domeniul automatică sau într-un domeniu apropiat, cum ar fi tehnologia construcţiilor de maşini”, a arătat Mircea Dulău. Referindu-se la baza materială existentă, decanul Facultăţii de inginerie din cadrul UPM a apreciat că aceasta este în măsură să asigure un act de învăţământ de calitate. „Avem dotări foarte bune la marea

majoritate a specializărilor, dar în acelaşi timp mai avem de lucru la acest capitol. Fiecare activitate de curs este însoţită, cu unele mici excepţii, de activitate de laborator şi/sau de seminar, unde se face practic ce se discută la curs”, a adăugat Mircea Dulău. Conform acestuia, cadrele didactice ale universităţii depun eforturi pentru ca studenţii să aprofundeze practic toate cunoştinţele teoretice. „În marea majoritate a situaţiilor eforturile cadrelor didactice constau în a organiza cât mai eficient activitatea de laborator, astfel încât aceasta să urmeze imediat temei de curs pentru a exista o continuitate între teorie şi practică”, a încheiat Mircea Dulău.

„În ultimii ani am cumpărat echipamente la ingineria sistemelor electroenergetice, avem laboratoare din domeniul energiilor regenerabile, echipamente şi standuri complet funcţionale care controlează pincipalii parametri întâlniţi în industrie.”


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

DECAN, PROF. DR. IULIAN BOLDEA Una dintre facultăţile cele mai căutate la Universitatea „Petru Maior” (UPM) este cea de Ştiinţe şi Litere, care are şase specializări: Informatică; Istorie; Relaţii internaţionale şi Studii Europene; Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză; Limbi moderne aplicate; Comunicare şi relaţii publice. Cancelarul UPM, istoricul Cornel Sigmirean, ne explică succesul acestor specializări şi planurile pe care universitatea le are pentru dezvoltarea acestora. „Cei care vin spre Informatică trăiesc, evident, mirajul Microsoft şi al averii uriaşe a lui Bill Gates. Văd în acest domeniu un

bulevard al succesului şi într-un fel chiar au dreptate. Inevitabil, în noua lume care ni se aşterne în faţă informatica este un suport indispensabil. În plus, e o profesiune frumoasă, nobilă, orice tânăr trăieşte acel vis al unui job la un birou, într-o clădire imensă, cu pereţi de sticlă, undeva deasupra lumii”, susţine Cornel Sigmirean. În opinia cancelarului UPM, tinerii de astăzi, absolvenţii de liceu, toţi doresc să fie mici creatori, novatori, iar informatica le oferă şansa de a da lovitura. „Avem şi multe exemple, chiar din curtea noastră, de la UPM. Mulţi absolvenţi s-au integrat şi s-au validat în companii specializate în IT. În plus, în orice domeniu ar activa o companie astăzi, ea are nevoie de specialişti în IT. Marile firme care vin să investească într-o zonă sondează piaţa locală de IT înainte să se decidă. La fel s-a întâmplat cu Nokia, când era vorba să se aşeze la Târgu Mureş. Au venit şi au vizitat UPM şi au fost mulţumiţi de ceea ce oferim noi pe acest domeniu. Păcat că nu s-au înţeles cu autorităţile locale”, spune Sigmirean. În perspectivă, conducerea UPM intenţionează să unifice specializările cu profil asemănător – Informatica, Automatică şi informatică aplicată, Calculatoare - din cadrul instituţiei şi să creeze o entitate dis-

tinctă, fie o facultate, fie un departament special. „Credem că ar fi o formulă de succes, să avem un centru puternic de IT. Toţi ar trebui să fim interesaţi de acest lucru, inclusiv autorităţile locale şi companiile. Să nu ne imaginăm că investitorii sosiţi la Cluj în ultimii ani au venit de dragul Primăriei. Majoritatea au venit datorită Universităţii „Babeş Bolyai” şi Politehnicii!”, spune cancelarul UPM.

Istoria – suport pentru cariere diverse Specializarea Istorie, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, le oferă absolvenţilor şansa de a deveni în primul rând cadre didactice, iar celor mai


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

talentaţi şi mai pasionaţi de a urma cariere universitare şi de a lucra în cadrul institutelor de cercetări. „La prima vedere, istoria îţi oferă numai şansa unei bune cunoaşteri a trecutului şi a unui orizont cultural bogat. Dacă analizăm însă mai profund, acest lucru poate reprezenta suportul pentru foarte multe cariere. Începând cu joburile din zona bibliotecilor, arhivelor, ONG-urilor, chiar media. Apoi, să nu uităm că foarte mulţi dintre înalţii funcţionari din instituţiile europene sunt absolvenţi de Istorie. Celebrul Helmuth Kohl a terminat Istoria, sau Condoleeza Rice este doctor în Istorie. Aceste lucruri spun multe”, susţine Cornel Sigmirean, el însuşi reputat istoric.

Mirajul diplomaţiei Specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene a apărut în

cadrul UPM acum patru ani, în contextul apropierii integrării României în Uniunea Europeană. Conducerea universităţii a mizat pe faptul că această integrare va duce la dezvoltarea explozivă a unor instituţii, organizaţii, fundaţii, companii – în relaţie directă sau indirectă cu UE – care ar avea nevoie de specialişti în acest domeniu. „Ni s-a părut firesc să pregătim asemenea specialişti pentru judeţul Mureş şi pentru euroregiunea 7 Centru. Pariul nostru nu a fost greşit, însă dezvoltarea organismelor de care vorbeam nu are loc chiar în ritmul scontat de noi. Oricum, specializarea este una de succes, avem deja două promoţii şi mulţi dintre absolvenţii noştri au devenit consilieri la Bruxelles, masteranzi la Viena şi Copenhaga etc. Mulţi sunt mânaţi de mirajul diplomaţiei, însă acolo intervine din nou selecţia... Doar cei mai buni vor ajunge să obţină joburi în diplomaţie”, spune Sigmirean.

Miza pe studenţii străini Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză este o altă specializare cu care UPM se mândreşte. „Aici pregătim, din nou, cadre didactice, dar şi oameni de media, translatori, oameni care îşi vor găsi joburi în biblioteci, arhive sau la diverse companii, româneşti sau străine. Tocmai în această idee am creat acum trei ani specializarea Limbi moderne aplicate (LMA), pentru a particulariza cunoaşterea limbilor străine pe anumite domenii, economico-sociale. UPM îşi propune în următorii ani să ofere studenţilor săi cursuri în limbile de circulaţie internaţională, în special engleză, franceză şi italiană. Este o

PROF. UNIV. DR. CĂLIN ENĂCHESCU - PRORECTOR DIDACTIC strategie pe care o aplică astăzi toate universităţile puternice din România, aceea de a atrage cât mai mulţi studenţi străini şi de a le oferi cursuri într-o limbă de circulaţie internaţională. Mizăm, de pildă, pe atragerea cât mai multor studenţi din zonele euro-asiatice. Chiar din China...am fi foarte bucuroşi să avem studenţi de la aşa distanţă!”, ne-a declarat Sigmirean.

Comunicare şi relaţii publice Un domeniu de mare actualitate pe piaţa ofertei educaţionale îl reprezintă Comunicarea şi relaţiile publice, noua specializare propusă de Facultatea de Ştiinţe şi Litere. Indiscutabil, chiar dacă astăzi se vorbeşte tot mai mult despre „marketizarea”, „pragmatizarea” cunoştinţelor şi a educaţiei şi renunţarea la idealurile educaţionale umaniste, oamenii acestui început zbuciumat de secol au nevoie de literatură şi cultură istorică, de cunoaşterea adevărului.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative Istoric

DECAN, CONF. DR. SZABÓ ZSUZSANNA

În cadrul Universităţii "Petru Maior", învăţământul economic, juridic şi administrativ are o vechime de 18 ani, timp în care a cunoscut o puternică dezvoltare şi a reprezentat o atracţie de necontestat pentru foarte mulţi tineri. Oferta generoasă pe piaţa muncii pentru specializările din domeniul economic, juridic şi administrativ conferă şanse de realizare în carieră atât în ţară, cât şi în străinătate. Evoluţia pozitivă a programelor de studii, consolidarea colectivului de cadre didactice, a făcut posibil constituirea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administra-

tive, începând cu anul universitar 2002 – 2003. Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative este denumirea sub care ne desfăşurăm activitatea din iunie 2005. Clădirea facultăţii, situată în strada Livezeni nr. 69, locaţie inaugurată la 10 octombrie 2005, conferă un ambient modern în educaţie şi învăţare, amenajările şi dotările situându-se la standarde europene.

Activitate didactică Oferta educaţională a facultaţii la nivel de licenţă conţine 6 programe de studii Management, Contabilitate şi infor-


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

matică de gestiune, Administraţie publică, Drept, Economia Comerţului, turismului şi a serviciilor, Finanţe Bănci. La nivel de master sunt acreditate 5 programe de studiu Managementul afacerilor, Managementul resurselor umane, Contabilitate şi audit, Consultanţă financiar contabilă, Managementul administraţiei publice şi a cariere publice. La învăţământul cu frecvenţă redusă, facultatea asigură pregătire la specializările Management, Contabilitate şi informatică de gestiune, Administraţie publică şi Drept. În vederea înfăptuirii menirii sale, facultatea noastră se sprijină pe efortul şi aportul celor 64 de cadre didactice titulare, cu experienţă didactică şi ştiinţifică deosebite şi pe contribuţia cadrelor tinere, dornice de afirmare, cei care reprezintă viitorul acestei facultăţi. Un rol semnificativ îl au colaboratorii specialişti din cadrul instituţiilor şi întreprinderilor mureşene, care prin aportul lor la actul didactic asigură o îmbinare armonioasă între învăţământ şi activitatea economico –socială. Cele trei catedre, pe care se sprijină Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, constituie, în esenţă, nuclee de cercetare, de afirmare şi de consolidare a specializărilor: Catedra de Management – Economie, Catedra de Finanţe – Contabilitate şi Catedra de Discipline Juridice şi Administrative. Contribuţia colectivelor de catedră la consolidarea şi bunul mers al facultăţii se reflectă în calitatea actului didactic, în cărţile tipărite, cursuri elaborate, materiale didactice, participarea la sesiuni ştiinţifice, publicaţii în reviste, cercetare aplicativă etc. Această contribuţie evoluează pozitiv, înscriindu-se pe traiectoria dezvoltării fa-

cultăţii şi a universităţii. Activitatea de cercetare este marcată prin prezenţa cadrelor didactice ca autori de cărţi, studii şi articole în frontul publicistic, prin participarea la conferinte organizate în ţară şi străinătate, prin organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale, simpozioane şi work-shopuri in cadrul facultăţii. Conferinţa internaţională ICELM a ajuns la a treia ediţie şi a adunat peste 300 de cercetători din 29 de ţări. Facultatea participă în proiecte de cercetare finanţate de către CNCSIS şi UE, fiind coordonator sau membru. În proiectele finanţate din fondurile Europene, facultatea noastră participă împreună cu universităţi de prestigiu. Facultatea are o revistă recunoscută de către CNCSIS de categoria B+ în domeniul juridic şi o revistă în domeniul economic.

Dimensiunea internaţională Participarea Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş la programele europene de cooperare interuniversitară (TEMPUS, SOCRATES / ERASMUS / MINERVA / COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, CEEPUS) permite unui mare număr de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative să beneficieze de burse de studii în străinătate, cu durate cuprinse între o lună şi un semestru. Iată doar câteva dintre aceste universităţi : FHS Kufstein Tirol University, Austria; Haute Ecole Charlemagne, Belgia ; Universite de Strasbourg, Franta ; Universite de Versailles Saint Quentin, Franţa ; Universite Catholoque de Lille, Franta; University of Athens, Grecia; Universita del Salento, Lecce, Italia; Universita “Carlo Cattaneo”, Italia; Universita Lum Jean Monnet, Italia; Corvinus University, Budapesta Ungaria;

University of Miskolc, Ungaria; University of Debrecen , Ungaria; Pazmany Peter Katolikus University Ungaria; Technical University of Kosice Slovacia, Universidad de Castilla- La Mancha, Spania; Wismar Univ. of Technology , Germania Mobilităţile efectuate în cadrul programului ERASMUS au beneficiat de recunoaştere academică integrală a perioadelor de studii, practicându-se sistemul european de credite transferabile. Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative încurajează mobilităţile academice şi prin acordarea unui sprijin material suplimentar, din fondurile proprii, în ceea ce priveşte costurile de călătorie pentru studenţii care aplică pentru aceste burse precum şi un sprijin financiar suplimentar. Studenţii facultăţii noastre s-au remarcat în competiţiile naţionale organizate la nivel naţional şi internaţional. Astfel, doar în anul universitar 2009 – 2010, premiile obţinute la olimpiadele naţionale ale studenţilor şi la alte sesiuni de comunicări ştiinţifice au adus satisfacţie şi mândrie facultăţii noastre. În anul universitar 20092010, studenţii facultăţii noastre au obţinut 11 premii la concursuri şi sesiuni naţionale şi internaţionale. La Concursul de Pledoarii „Telders internaţional Law moot curt competition”, faza naţională, studenţii facultăţii noastre s-au clasat pe primul loc, reprezentând România la faza internaţională a acestui concurs desfăşurată la Haga unde s-au clasat pe locul 12 dintr-un număr de 26 de tări participante. Faptele pledează de la sine pentru temeinicia învăţământului superior economic, juridic şi administrativ al Almei Mater Marisiensis, de care suntem mândri!


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Învăţământul cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă – alternativă la învăţământul de zi Învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă (IFRD) oferă o formă modernă şi flexibilă de învăţământ superior, îmbinând caracteristici tradiţionale de instruire cu unele noi, specifice mediului informatizat. Asigură posibilitatea de formare iniţială, formare continuă sau de reconversie profesională a persoanelor care doresc o alternativă faţă de frecventarea cursurilor la forma de învăţământ „Zi”. Suportul legal al organizării în România al IFRD, prin urmare şi în cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, este dat de Legea Învăţământului Nr. 84/1995, republicată cu modificări şi completări ulterioare. Departamentul coordonator – DIFRD - funcţionează în cadrul Universităţii pe baza Hotărârii Senatului din data de 19.01.1999. Misiunea sa în universitate este de a asigura calitatea activităţilor de IFR-ID, contribuind astfel la dezvoltarea unui sistem de învăţământ care să depăşească anumite bariere spaţio-temporale, per-

miţând accesul la educaţie pentru diferite categorii de cursanţi/studenţi, conform nevoilor şi disponibilităţii acestora. DIFRD utilizează astfel o metodologie diferenţiată de pregătire a studenţilor. a. IFR este caracterizat prin programe de pregătire cu perioade compacte de instruire şi întâlniri periodice cu studenţii la sfârşit de săptămână pentru activităţile aplicative/practice. b. ID e caracterizat prin programe de pregătire ale căror componente dominante sunt: utilizarea resurselor informatizate, a căilor de comunicare la distanţă, ce permit studiul individual prin modalităţi de autoinstruire şi autoevaluare, într-un sistem tutorial. Programele de studii de la specializările IFRD respectă întru totul planurile de învăţământ al aceloraşi specializări de la învăţământ de Zi. Diplomele acordate sunt echivalente.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Ca aspect specific, orele de curs de la forma de învăţământ de Zi sunt compensate prin studiu individual, facilitat de resursele de învăţământ oferite fiecărui student în cadrul taxei de studii. Studenţilor de la IFRD le sunt asigurate, în formă multiplicată sau pe suport magnetic, materiale didactice menite să uşureze efortul individual, accesul la bibliotecile facultăţilor. IFRD oferă condiţii optime de studiu, activitatea didactică desfăşurându-se în sălile de cursuri şi în laboratoarele proprii universităţii, dotate cu o tehnică modernă. Cadrele didactice sunt, în general, aceleaşi cu cele de la învăţământul de Zi, titulari si colaboratori ai UPM. Evoluţia Departamentului înregistrează în prezent efective mai reduse de studenţi, fapt explicabil prin scăderea demografică şi, implicit, a numărului absolvenţilor de liceu, precum şi datorită saturării nevoii de completare a studiilor superioare a adulţilor. Totuşi, IFRD rămâne o opţiune tentantă, cu deosebire pentru cei care doresc să-şi păstreze un loc de muncă ori ţintesc să avanseze în carieră urmând studii simultan cu exercitarea unei meserii, pentru cei care doresc să se formeze sau să se perfecţioneze profesional, fără ca prin aceasta să fie necesară întreruperea altor activităţi socio-profesionale.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Pe parcursul existenţei sale, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) al Universităţii "Petru Maior" din Tg. Mureş a câştigat o bună recunoaştere prin calitatea activităţii desfăşurate şi prin rezultatele obţinute. O certă confirmare a aprecierilor favorabile o reprezintă "gradul de încredere ridicat" acordat de către ARACIS Universităţii "Petru Maior", acelaşi calificativ fiind atribuit şi Programului de studii al D.P.P.D., care a fost supus evaluării. Pregătirea psihopedagogică în scopul profesionalizării activităţii didactice presupune atât formarea şi dezvoltarea unor competenţe generale (de proiectare, conducere şi evaluare a procesului didactic), cât şi competenţe psiho-educaţionale, psihosociale, manageriale şi socio-educaţionale. Legea învăţământului prevede un sistem de pregătire pentru profesiunea didactică, care include atât formarea iniţială a personalului didactic, cât şi perfecţionarea ulterioară a acestei pregătiri, respectiv formarea continuă. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea "Petru Maior" din Tg. Mureş funcţionează în baza Ordinului Ministrului Învăţământului nr. 4356/1.07.1996 şi a Ordinului nr. 3174/12.02.2002. Programul de studii psihopedagogice este reglementat prin Ordinul Ministrului nr. 4316 din 03.06/2008 privind certificarea pentru profesia didactică. Acesta este conceput şi aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile, fiind structurat pe două nivele. Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică, de 30 de credite, se desfăşoară pe parcursul anilor de licenţă şi conţine

discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) şi discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii). Şcolarizarea se face conform înmatriculării la facultate, în regim bugetar sau în regim cu taxă. Certificatul de absolvire al D.P.P.D., Nivelul I, acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu. Programul de studii psihopedagogice, de 30 de credite de extensie, pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică se desfăşoară pe parcursul a 2 ani şi conţine discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii), discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) şi discipline opţionale. Şcolarizarea se face numai în regim cu taxă. Certificatul de absolvire al D.P.P.D., Nivelul II, acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, cu condiţia absolvirii unui program de master în domeniul diplomei de licenţă. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de pregătire psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare pot frecventa cursul postuniversitar psihopedagogic, pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactică, pe durata a 2 semestre. D.P.P.D. dispune de cadre didactice, specialişti cu o deosebită pregătire profesională şi ştiinţifică, preocupate de asigurarea calităţii procesului didactic prin promovarea şi implementarea tehnologiilor didactice centrate pe activitatea studenţilor, prin democratizarea reală a relaţiei profesor - studenţi şi accentuarea caracterului practic - aplicativ al demersurilor didactice.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Adina Salaoru:

Performanţe în educaţie şi sport Adina Salaoru este căpitanul echipei CSU Medicina şi studentă a Facultăţii de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Rep: Cum şi de ce ai ales Universitatea Petru Maior şi facultatea pe care o urmezi? A.S.: Decizia a fost destul de elaborată, ţinând cont că vroiam să îmi continui şi activitatea sportivă. Târgu Mureşul a reprezentat alternativa cea mai potrivită care îmi dădea şansa de a evolua pe ambele planuri. Am ales Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene tocmai pentru că am considerat-o a fi o opţiune care îmi reprezenta preferinţele în materie de studiu şi promitea multe oportunităţi pentru viitor. Rep: Ce-ţi doreşti, cum crezi că te va ajuta specializarea pe care o vei avea la finalizarea studiilor? A.S.: Consider că facultatea, în organizarea actuală (3+2), este incipitul în materie de studii superioare. Facultatea te familiarizează cu contextul vast al unui domeniu de referinţă. Responsabilitatea studentului este de a-şi găsi specializarea pe un anumit subiect. Astfel, la finalizarea studiilor sunt încântată că există cel puţin o materie care mi-a trezit interesul: geopolitica. Noua specializare mă va ajuta să merg mai departe la Master pentru completarea aprofundată a studiilor. Rep: Din perspectiva unei tinere active, care face şi sport de performanţă, cât de importante sunt studiile pentru viitor? A.S.: Studiile ocupă un loc foarte important în planurile mele de viitor tocmai din cauza faptului că sportul nu poate ţine la nesfârşit, iar la momentul încheierii activităţii sportive, vreau să am în spate o construcţie solidă care să mă susţină. Rep: Cum apreciezi viaţa universitară în oraş, ce proiecte crezi că ar mai trebui realizate pentru tineri? A.S.: Există destul de multe concursuri şi activităţi care reunesc studenţi din toate facultăţile şi de la toate specializările, un exemplu ar fi Medifunul, piesele de teatru interpretate de studenţi, care ne surprind mereu cu ceva nou, diverse conferinţe locale, naţionale şi internaţionale care ne dau şansa să ne afirmăm, şcoli de vară, programe care ne permit să experimentăm şi viaţa universitară dinafara graniţelor noastre (ERASMUS). Activităţi există, contează cât de mult vrei să te implici şi să ai contact cu viaţa universitară. Rep: Cum a apărut pasiunea pentru volei, cum ai evoluat? A.S.: Voleiul s-a născut din jocurile cu mingea din faţa blocului, dar această joacă s-a transformat în scurt timp în pasiune odată cu selecţia făcută de domnul Pogonyi, din

clasa a IV-a. Am a avut o evoluţie complexă în materie de posturi. Am început ca ridicător la minivolei, apoi odată cu creşterea în înălţime, fiind şi cea mai înaltă din echipa de la Miercurea-Ciuc, am trecut pe postul de centru, menţinut până la sfârşitul junioratului. Această schimbare a fost urmată de încă una şi cea din urmă, pe postul de extremă, în timpul jocurilor de la divizia A. Până în prezent nu am evoluat decât la două echipe: Pro Volei Ciuc, unde am debutat, şi CSU Medicina Târgu-Mureş.

Rep: Cum apreciezi evoluţia echipei tale în acest sezon şi care este obiectivul pentru acest an competiţional? A.S.: Are o tentă ascendentă. Important la această echipă este că îşi doreşte să se lupte, să se afirme, să înfrunte orice provocare, iar provocarea de anul acesta este locul cinci în campionatul naţional. Rep: Un mesaj pentru spectatorii şi fanii care vă susţin la meciuri? A.S: În primul rând le mulţumim că ne susţin, că sunt prezenţi la fiecare meci, şi vrem să conştientizeze că fiecare pereche de palme în plus reprezintă un sprijin solid şi extrem de important pentru noi. A consemnat Ionuţ OPREA


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Bursele Univ. “Petru Maior” UNIVERSITĂŢI PARTENERE

PROF. UNIV. DR. ING. VASILE BOLOŞ

1. Universiteti i Elbasanit, Albania 2. Fachhoschule Kufstein, Tirol, Austria 3. Technische Universität – Wien, Austria 4. Fachhochschule Technikum Wien, Austria 5. Medizinische Universität Wien, Austria 6. Université de Liège, Belgia 7. Haute Ecole Charlemagne, Liège, Belgia 8. Haute Ecole ” Robert Schuman”, Arlon, Belgia 9. Rusenski Universitet, Rousse, Bulgaria 10. Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, Croatia 11. České vysoké učení technické v Praze, Republica Cehă 12. Odense Tekniske Skole, Danemarca 13. Technological University Tallin, Estonia 14. Institut Universitaire de Formation de Maîtres de l’Académie de Versailles, Franţa 15. Université de Cergy-Pontoise, Franța 16. Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Franţa 17. Université de Strasbourg, Franţa 18. Université de Pau et des Pays de l’Adour, Franţa 19. Université ”Paul Cézanne”- Aix Marseille, Franţa 20. Université Catholique de Lille, Franţa 21. ENITIAA Nantes, Franţa 22. Technische Universität Clausthal, Germania 23. Fachhoschule Frankfurt am Main, Germania 24. Hochschule Wismar, Germania 25. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germania 26. Brighton University, Marea Britanie 27. University of Birmingham, Marea Britanie 28. Manchester Metropolitan University, Marea Britanie 29. Technological Educational Institution – Athens, Grecia 30. Panepistimion Pireus, Grecia 31. National and Kapodistrian University of Athens, Grecia 32. Windesheim University of Profesional Education, Zwolle, Olanda 33. Vrjie Universitet Amsterdam, Olanda 34. Miskolci Egyetem, Ungaria “Ca student Erasmus te poţi bucura de o mulţime de facilităţi, vei cunoaşte oameni noi, vei studia într-un sistem de învăţământ diferit, vei călători,” spune CORINA ELENA HAŢEGAN, studentă la Facultatea de Ştiinţe şi Litere, specializarea RISE, beneficiară a unei mobilităţi Erasmus la University of Piraeus, Pireu, Grecia, în anul universitar 2009-2010. “În ceea ce priveşte Universitatea din Pireu, pot spune că sunt şi acum uimită, continuă studenta. “Sunt uimită de lejeritatea şi relaxarea cu care studenţii greci iau viaţa de student, uimită de pregătirea profesorilor, de baza materială şi de multe facilităţi pe care universitatea le pune la dispoziţia studenţilor. La fel de mulţumită se declară şi studenta ALEXANDRA RODICA ANASTASIU, de la Facultatea de Ştiinţe şi Litere, specializarea RISE, beneficiară şi ea a unei mobilităţi Erasmus, la Univesitatea Piraeus, care afirmă: “Am beneficiat de asemenea de ajutorul profesorului coordonator, domnul Gregory Chondrocoukis, care ne-a îndrumat până la ultimele ore petrecute ca studente acolo,” şi subliniază: “Experienţa Erasmus este, în cele din urmă, o experienţă de viaţă”. FLAVIU ZOLTAN MUICĂ, student la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, specializarea AP, beneficiar al unei mobilităţi Erasmus la Corvinus University of Budapesta, din capitala Ungariei, în anul universitar 2009-2010, afirmă că a primit de la universitatea gazdă un “tandem partener”, care i-a fost de mare ajutor şi adaugă: „Universitatea Corvinus din Budapesta este extraordinară, începând de la clădirea în sine până la prestigiu, profesori şi studenţi.” Participând la ceremonia de deschidere a anului universitar, ALEXANDRA ELENA POPISTAN, de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, beneficiară a unei mobilităţi la Corvinus University din Budapesta povesteşte: “Eram în Aula universităţii, înconjurată de peste 300 de chipuri străine, care proveneau din zeci de ţări, chiar şi de pe alte continente. A fost un sentiment copleşitor, eram plină de entuziasm”.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

pentru studii în Europa 35. “Corvinus” Egyetem, Budapest, Ungaria 36. Pécsi Tudományegyetem, Ungaria 37. Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, Budapest, Ungaria 38. Kecskeméti Főiskola, Ungaria 39. Debreceny Egyetem, Ungaria 40. Pazmany Peter Katolikus Egyetem, Budapest, Ungaria 41. Letterkenny Institute of Technology, Irlanda 42. Universita "Carlo Cattaneo" Castellanza, Italia 43. Universita del Salento, Lecce, Italia 44. Universita degli Studi di Roma ”La Sapienza”, Italia 45. Universita degli Studi di Perugia,Italia 46. Universita Lum Jean Monnet, Cassamassima, Italia 47. Universita ta Malta, Malta 48. Univerzitet Crne Gore, Podgorica, Muntenegru 49. Sor-Trondelag University College, Norvegia 50. Politechnika Lubelska, Polonia 51. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Republica Moldova 52. Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova 53. Academia de Studii Economice din Chişinău, Republica Moldova 54. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Drept, Republica Moldova 55. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Economie, Republica Moldova 56. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Filologie, Republica Moldova 57. Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova 58. Universidad de Cadiz, Spania 59. Universidad Politecnica de Valencia, Spania 60. Universidad de Malaga, Spania 61. Universidad de Castilla La Mancha, Spania 62. Univerza v Ljubljani, Slovenia 63. Technická univerzita v Košiciach, Republica Slovacă 64. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Republica Slovacă 65. Univerzitet u Novom Sadu, Serbia 66. Univerzitet u Subotica, Serbia 67. University of Missouri-Kansas City, USA 68. Siena College, New York, USA „Contactul meu cu Universitatea a fost entuziasmant. Foarte interesante şi instructive au fost orele de laborator, unde, spre deosebire de Universitatea mea din Italia, care nu are ore de laborator, se pot vedea cu adevărat subiectele tratate în teorie. Plimbându-ne pe străzile din Tîrgu-Mureş, am descoperit un oraş foarte interesant” spune EMANUELE BENZA, Universita del Salento, Lecce, din Italia, adăugând că „Prin bursa ERASMUS, am trăit o perioadă foarte frumoasă , alcătuită din studiu şi distracţii, care mi-au oferit prilejul de a cunoaşte oameni noi.” Un tânăr din Austria explică astfel alegerea făcută: „Universitatea mea are colaborări cu mai mult de 120 de universităţi din toată lumea, dar după câteva zile în care am citit mult pe internet despre diferitele ţări est-europene, m-am decis pentru România. Pentru că studiez managementul energetic, faptul că OMV din Austria a cumpărat PETROM-ul românesc a fost un motiv pentru decizia mea. Oraşul e în general frumos, universitatea e în bune condiţii şi sunt multe universităţi din Vest care ar fi mulţumite să aibă aşa clădiri şi echipamente moderne” spune MARCEL FRANCAN, University of Applied Sciences Kufstein Tirol, din Austria. Nu e de mirare dacă un student de origine română care vine să studieze la TîrguMureş, are de asemenea cuvinte de laudă: “Faptul că sunt de origine română şi cunosc limba mi-a folosit mult în a alege universitatea voastră, cu atât mai mult cu cât combină studiile europene cu distanţa mică de oraşul meu natal, Hunedoara. Părerile referitoare la Universitatea “Petru Maior” au fost în majoritatea lor pozitive şi intenţionam oricum să aleg un oraş călduros, organizat, prietenos şi mai ales universitar! Mari diferenţe între Universitatea “Petru Maior” şi cea din Piraeus nu am observat”, spune ALIN LOVIŞTE, University of Piraeus din Grecia şi adaugă: “Singura mea îndrumare adresată viitorilor studenţi Erasmus care vor vrea să-şi facă stagiul în Târgu Mureş la Universitatea “Petru Maior” este să nu se gândească de două ori şi să vină aici pentru o experienţă unică!


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Universitatea „Petru Maior” – scurt istoric Istoria Universităţii „Petru Maior” a început acum 50 de ani, în 1960, când la Târgu-Mureş s-au pus bazele Institutului Pedagogic. Timp de 16 ani, între 19601976, Institutul Pedagogic a reprezentat principala instituţie de învăţământ superior din arealul mureşean destinată formării cadrelor didactice. Mii de profesori din judeţul Mureş, Bistriţa Năsăud, Harghita, Covasna, Alba şi din alte judeţe ale ţării au absolvit studii superioare la Institutul Pedagogic din Târgu-Mureş. În anul 1976, pe fondul politicii de industrializare a zonei, Institutul Pedagogic s-a transformat în Institutul de Subingineri. În anul 1990, schimbările majore care au avut loc în România şi redobândirea autonomiei interne de către instituţiile de învăţământ superior au deschis drumul pentru schimbări profunde în viaţa acestei instituţii din Târgu-Mureş. În 1991, vechiul Institut s-a transformat în Universitate Tehnică. Ilustrând dezvoltarea instituţională care a avut loc în perioada ce a urmat căderii comunismului, în 1995 Universitatea Tehnică devine Universitatea din Tîrgu-Mureş. În 1996, s-a consacrat oficial actuala denumire, Universitatea „Petru Maior”. Noua denumire ilustrează, simbolic, asumarea de către comunitatea academică a valorilor promovate de către marele învăţat iluminist, Petru Maior, a credinţei în cultură şi încrederea în triumful dreptăţii între oameni şi popoare. Universitatea „Petru Maior”, animată de asemenea idealuri, a devenit un factor major al dezvoltării culturii şi civilizaţiei în spaţiul central al Transilvaniei. Sociologul E. Durkeim spunea că „Universitatea este mijlocul prin care societatea îşi reînnoieşte condiţiile propriei existenţe”. Astfel, Universitatea „Petru Maior”, pe baza preceptelor humboldiene s-a dezvoltat ca principală instituţie de formare a specialiştilor pentru viaţa economică, socială şi culturală a municipiului Târgu-Mureş şi a regiunii în care-şi desfăşoară activitatea şi îşi împlineşte misiunea universitară. De la 250 de studenţi la începutul

PROF. UNIV. DR. CORNEL SIGMIREAN anilor `90, Universitatea „Petru Maior” a ajuns în 2011 la cca. 5 000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, cu un corp profesoral de 169 de cadre didactice, preparatori, asistenţi, lectori, conferenţiari şi profesori. Instituţie cu profil exclusiv ingineresc la începutul anilor `90, astăzi Universitatea „Petru Maior” are 20 de specializări, reunite în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe şi Litere şi Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. Dezvoltarea instituţională a Universităţii „Petru Maior”, calitatea actului didactic şi al cercetării ştiinţifice i-a adus în anul 2005 deplina recunoaştere internaţională, prin semnarea la Bologna a Magnei Charta Universitatum. Document cu caracter statutar, lansat în 1988, cu ocazia aniversării a 900 de ani de la fondarea Universităţii din

Bologna, semnat astăzi de peste 580 de universităţi din întreaga lume, Magna Charta Universitatum reprezintă o constituţie a universităţilor. Pe plan intern, în urma evaluării instituţionale ARACIS, desfăşurată în anul 2009, i s-a acordat Universităţii „Petru Maior” o încredere maximă, prin obţinerea calificativului „Grad de încredere ridicat” Cu toate că, actuala criză a creat multe dezamăgiri în rândul tinerilor, datorită restrângerii ofertelor de angajare, nu a dispărut idealul universitar, asistăm în continuare la o creştere a cererii de învăţământ superior. Universitatea „Petru Maior” reprezintă şi pe viitor şansa formării unei cariere pentru foarte mulţi tineri din judeţul Mureş, dar şi pentru cei din judeţele limitrofe sau din alte regiuni ale ţării.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

“Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.” PROF.UNIV. DR. KEITH HITCHINS UNIVERSITATEA URBANA, ILLINOIS “J'ai été impressionné par la solennité du lieu et l'accueil chaleureux des autorités universitaires. Mon intervention a permis un échange de qualité avec les étudiants qui ont posé des questions pertinentes. La réputation de TârguMureş vient également de son système hospitalier avec le premier service d'urgence créé dans le pays et le premier centre national de cardiologie. Ma première impression a donc été celle d'une ville active et dynamique. L'Université “Petru Maior” m'a beaucoup impressionné. Son administration est très efficace avec le recteur Liviu Marian, le pro-recteur Vasile Bolos, le pro-recteur Enăchescu, le chancelier Cornel Sigmirean, le doyen Iulian Boldea. J'ai été frappé par le professionalisme des services administratifs pour l'accueil des étudiants et la résolution de leurs problèmes, en particulier pour les échanges internationaux,” PROFESSEUR DOCTEUR MICHEL LABORI

“În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”. PROF. UNIV. DR. JEAN-CLAUDE MILLION UNIVERISTATEA LOUIS PASTEUR, STRASBOURG

PROF. UNIV. DR. KEITH HITCHINS DISTINS CU “HONORIS CAUSA”

ANDREI MARGA, RECTORUL UNIVERSITĂŢII BABEŞ BOLYAI, CLUJ NAPOCA

PROF. DR. DENNIS DELETANT BUCURÂNDU-SE DE APRECIEREA UPM TÂRGU MUREŞ


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR

Centrul Universitar Târgu Mureş

Casa de Cultură “Mihai Eminescu” Complexul studenţesc al centrului universitar Târgu Mureş are în administrarea Universităţii “Petru Maior” un cămin cu 380 de locuri. Tot aici se află o cantină studenţească şi Casa de Cultură Studenţească "Mihai Eminescu" unde se desfăşoară diferite activităţi culturale şi educaţionale. Căminul studenţesc are patru nivele, două pentru băieţi şi două pentru fete. La fiecare nivel sunt 25 de camere pentru patru persoane şi o sală de lectură. Studentul care nu are domicililul stabil în Târgu Mureş poate obţine cazare în cămin în urma analizei mediei anuale sau celei de admitere în cazul studentului de anul I, a distanţei faţă de domiciliul stabil precum şi a condiţiilor sociale deosebite. Taxa de cazare este stabilită anual de către Senatul Universităţii, ea fiind diferită pentru fiecare tip de student: bursier sau nebursier, student la taxă sau fără taxă, student străin şi studenţi ai căror părinţi sunt cadre didactice.

Căminul universităţii "Petru Maior" strada Nicolae Grigorescu 15/B. Telefon: 0265/210734. Administrator: Saioc Lina.


UNIVERSITATEA PETRU MAIOR


www.upm.ro

UPM  

Universitatea Petru Maior