Page 1

ASK voor externen Documentatie Auteur: RTL Digital Productions Versie: 0.1 Datum: 05-07-2013


Inhoud rtlnavigatie.js Inleding Cookie wall implementatie Dart ComScore Scripts Variabelen Ads

3 4 5 6 7 8 9

Versiebeheer

10

D F B C M S P V ASK documentatie - Š RTL Nederland 2012

2


Inleiding Overzicht van aanpassingen voor het cookie project In verband met de cookie wetgeving die sinds 5 juni 2012 van kracht is dienen alle websites van RTL Nederland (RTL) te voldoen aan de regelgeving. In dit kader is ervoor gekozen om een zogenoemde “soft cookie wall” op te richten voor het overgrote deel van de websites van RTL. De cookie wall bestaat uit een overlay waar de gebruiker impliciet toestemming geeft Voorliggend document beschrijft de uitgangpunten van de door RTL gekozen oplossing en is tevens de handleiding voor de correcte technische implementatie.

DART DFP 6 implementatie guide Voor de implementatie van ads middels DART DFP 6 is gekozen om een reeks API's te ontwikkelen die een correcte implementatie sterk vereenvoudigen. In de implementatie guide word voorlopig de basis implementatie uitgelegd. In de toekomst zal de guide uitgebreid worden met extra mogelijkheden.

Comscore implmentatie guide Met de implementatie van ads middels DART DFP 6 is gekozen om ook voor Comscote een reeks API's te ontwikkelen die een correcte implementatie sterk vereenvoudigen. In de implementatie guide word voorlopig de basis implementatie uitgelegd. In de toekomst zal de guide uitgebreid worden met extra mogelijkheden. D

Console Op alle sites waar het script geïmplementeerd is kan een console worden opgeroepen met daarin een overzicht van de data die wordt ingelezen en de data die wordt door gezet naar respectievelijk dart en comscore. v.b.: http://www.rtl.nl/huistuinkeuken/gordonramsay/?askconsole=yes

F B C M S P V

ASK documentatie - © RTL Nederland 2012

3


Cookie wall implementatie Implementatie scenario Voorlopend op de aangepaste wetgeving is gekozen om voor externe partijen voorlopig een soft cookie wall te implementeren. Gebruikers krijgen een overlay te zien met daarop uitleg en de vraag voor toestemming. Door op akkoord te klikken verdwijnt de melding. Het gegeven consent wordt na het geven van een akkoord middels een cookie vast gelegd. Dit cookie wordt op het locale domijn geplaatst en heeft dus geen directe relatie met een gegeven consent op een andere website van RTL.

D

Implementatie

F

Het implementeren van de overlay behelst niet meer dan het plaatsen van het script wat ook nodig is voor Comscore en DART.

B C M S P V

ASK documentatie - Š RTL Nederland 2012

4


Dart Implementatie van display ads voor derden Om het plaatsen van advertenties te vergemakkelijken heeft RTL een aantal API's ontwikkeld welke door ze op de juiste manier van informatie te voorzien volledig het plaatsen van de juiste advertenties op de juiste posities voorzien. De ontwikkelaar hoeft enkel een aantal variabelen te vullen met de gevraagde informatie en daarnaast voor elke advertentie positie een div te plaatsen met een aantal data attributen.

medium rectangle voorbeeld <div style="width:300px;height:250px;" data-rtldart-creative="simple" data-rtldart-pos="rectangle" data-rtldart-format="[300,250]"></div>

Parameters style : hoogte en breedte van de div data-rtldart-creative : indicator voor rich media adds ("simple" / "rich") data-rtldart-pos : advertentie naan (rectangle, leaderboard, skyscraper, button, etc) data-rtldart-format : (multiple)slot size, heir kunnen meerdere maten worden meegegeven. B.v.: - [300,250] - [728,90],[468,60] - [300,250],[300,600]

D F B C M S P V

ASK documentatie - Š RTL Nederland 2012

5


ComScore Comscore metingen De aanpassingen die nodig waren voor DFP 6 hebben ook gevolgen voor de metingen. Pageviews zijn dadelijk niet alleen meer als standaard onderdeel van de rtl javascript beschikbaar maar kunnen ook b.v. in het geval van een single page application elk moment worden aangeroepen. Tevens wordt er een standaard voorziening gerealiseerd voor het correct samenstellen van click metingen, clickout tellers en clickin tellers. Documentatie hierover volgt nog.

D F B C M S P V ASK documentatie - Š RTL Nederland 2012

6


Scripts Default script <!DOCTYPE html> <html dir="ltr" lang="nl-NL"> <script src="http://www.rtl.nl/system/scripts/ask/rtlask.min.js" type="text/javascript" /> <script type="text/javascript"> RTL.init({ meta: { abstractkey:"<!--- invullen door RTL DigiDesk --->", seasonkey:"<!--- invullen door RTL DigiDesk --->", ui : "<!--- invullen door developer --->", titel : "<!--- invullen door developer --->", context : "<!--- invullen door developer --->", nav : "<!--- invullen door developer --->" />", type : "<!--- invullen door developer --->" />", } }) </script>

Implementatie en test script

<!DOCTYPE html> <html dir="ltr" lang="nl-NL"> <script src="http://www.rtl.nl/system/scripts/ask/rtlask.min.js" type="text/javascript" /> <script type="text/javascript"> rtlviewmode = 'debug'; RTL.init({ meta: { abstractkey:"<!--- invullen door RTL DigiDesk --->", seasonkey:"<!--- invullen door RTL DigiDesk --->", ui : "<!--- invullen door developer --->", titel : "<!--- invullen door developer --->", context : "<!--- invullen door developer --->", nav : "<!--- invullen door developer --->" />", type : "<!--- invullen door developer --->" />", } }) </script>

D F B C M S P V

ASK documentatie - Š RTL Nederland 2012

7


Variabelen RTL pre-defined Deze variabelen worden door de DigiDesk ingevuld in het script op de vorige pagina abstractkey: S4M id van het programma seasonkey: S4M id van het seizoen publicatiepunt : door Sales/Marketing bepaalde publicatie punt, voor sites is dit default RTLNL

Invullen door developer ui : in te vullen met een UUID ( zie http://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier) RTL Voorbeeld: "74d8cabd-4fe2-4edf-bb66-b4b9651753f5" titel : titel van de pagina (alleen in het geval van "type = article") context : redactionele keywords nav : navigatie: hoofdmenu.submenu.subsubmenu type : home/index/article home: indien de pagina de homepage is index: indien de pagina niet de homepage of een artikel pagina is article: artikel pagina

D F B C M S P V ASK documentatie - Š RTL Nederland 2012

8


ads uitbreiding aan de init call <!DOCTYPE html> <html dir="ltr" lang="nl-NL"> <script src="http://www.rtl.nl/system/scripts/ask/rtlask.min.js" type="text/javascript" /> <script type="text/javascript"> RTL.init({ meta: { !!~~~~~~~~!! }, ads : { skipDatasource : true, infiniteSlots : true } }) </script>

- skipDatasource: voorkomt het automatisch ophalen van S4M data op basis van abstractkey / url, aan meta dienen wel de missende parameters te worden toegevoegd - infiniteSlots: maakt het mogelijk om dynamisch extra posities toe te voegen. in combinatie met het event "RTL.event.fire('domchange');" worden de nieuw aangemaakte posities gevuld.

D F B C M S P V ASK documentatie - Š RTL Nederland 2012

9


Versiebeheer Wijzigingen ten opzichte van eerdere versies Op deze pagina worden alle wijzigingen die aangebracht worden in dit document bijgehouden. Bij publicatie van een nieuwe versie van het document is na het bekijken ervan meteen inzichtelijk waar de wijzigingen zijn aangebracht. versie

datum

beheer

omschrijving

0.1

05-07-2013

Ralph Hovens

Aanmaken document

D F B C M S P V ASK documentatie - Š RTL Nederland 2012

10

Ask documentatie externen  
Ask documentatie externen  
Advertisement