Page 1

Rakvere heaks RAKVERE LINLASE AJALEHT

oktoober 2017

TASUTA

JAADLA LINNAPEAKS!

Valimisliit Rakvere Heaks läheb valimistele tugeva ja tasakaalustatud nimekirjaga ning eesmärgiga võita. Foto: Anett Jaadla

Andres Jaadla

Kandidaat nr 261

Virumaal pikima nimekirjaga tuleb Rakvere valimistele välja Valimisliit Rakvere Heaks, mille 57 kandidaadi hulgas on 27 naist ja 30 meest. Valimisliit Rakvere Heaks ühendab Rakvere inimesi eri elualadelt. Valimisliidu esinumber on pikaaegne Rakvere linnapea Andres Jaadla. Nimekirjale lisavad tugevust Lääne-Virumaa maavanemana ja Tamsalu linnapeana töötanud Urmas Tamm, Kunda linnapea ja Rägavere vallavanemana töötanud Jüri Landberg, kodanikaktivist ning elutervete pereväärtuste ja rohelise mõtteviisi propageerija Allan Jaakus, koorijuht ja helilooja Jaanus Nurmoja, su-

SEISAN SELLE EEST, ET RIIGIGÜMNAASIUM TULEKS GÜMNAASIUMISSE motreener ja Suurperede Liidu aktivist Meelis Höövelson, rahvamuusik ja pillimees Heino Preinvalz,

kulturismi- ja fitnessitreener ning Eesti meister bikiinifitnessi meistriklassis Õnnela Raudsepp, teatritru-

Allan Jaakus, nr 262 Olete Rakveres elule äratanud huvitava ehitise, Pikk 22, kust tuli selline mõte? Pikk 22 maja tuntakse Rakveres, kui kingsepa hoone lagunenud osa. Olen aastaid sellest mööda sõites nentinud, et see kooslus nii lähedal kirikule, vajaks hädasti meistrimehe kätt ja südant. Sellel kevadel mulle see võimalus mulle kaela langeski. Maja ülesäratamisel kasutasin ära oma armastuse paekivi, looduse ja selle ehitise ajaloo vastu.

Ohhoo, olete asutanud 2017. aasta kohalikel valimistel valimisliidu Rakvere Heaks, mille linnapeakandidaadiks Andres Jaadla, millega suudate eristuda tugevas konkurentsis? Esiteks teeme midagi reaalselt ära, teiseks eristume tugevalt ülevalt juhitavast parteipoliitikast. See muidugi ei välista hiljem koostöö tegemist mõne parteiga – tühi rahakott ei seisa püsti ja ilma finantstoeta ei ehita linnakeskkonda siiski paremaks.

Millised on Sinu praktilised sammud looduskaitses? Kodukoha korrashoid, kalapüügivõistlused. Inimesed korjavad prügi veekogude kallastelt ära ja seda üle Eesti. Aastail 2007-2012 korraldasin seitse püügivõistlust aastas, seda Eesti Kalastajate Seltsi kaudu. Kalaportaalides teatakse mind kasutajanime Rakvere all.

Kurdetakse, et võitlete vähemuslaste vastu, elu on ju antud kõigile võrdsetel alustel? Ei tahagi nende vastu sõdida, vaid homopropagandast toituva toiduahela vastu. Eelkõige oleme

ideoloogia vastu, mis lükkab kahurilihaks süütuid homosid, kui ka lapsi. Looduses toimuvaid protsesse ei tohiks mõjutada ega asjaosalisi poliitvankri ette seada. Oled loodushuviline, kust selline tunnetus algas? Sündisin loodusmeheks Käärikul, Eestimaa looduse hällis. Minu sünniaastal, 1966, oli Kääriku üle Nõukogude liidu kuulus ja sinna rajati esimene tollane tartaankattega jooksurada. Omamoodi mõjutas imeilus Kääriku järv, mis andis tõuke imetleda loodust. Seal tutvusin kunstnik Johannes Uigaga, kellega oli mul isiklik kokkupuude. Ta käis seal maailmas ja jäädvustas niimoodi loodust, mis mõjutas väikelapse valikuid kogu eluks.

Valimisliit Rakvere Heaks

Urmas Tamm, nr 263 Sinu loodushuvi edasi? Järgmine etapp: hakkasin kalameheks. Juba kooliajal tegelesin kalapüügiga, siis sain loodust nautida. Niimoodi leidsin oma küsimustele vastuseid loodusest endast. Edasi lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi loodusteaduste fakulteedi. Mõistan loodust paremini ka tänu õpingutele.

Tuleb välja, et antud hoone dateeritud ajalugu kandub nelja sajandi tagusesse minevikku? Just, selle maja seinte vahel on käinud vilgas äritegevus juba sadu aastaid. Eriti põnev oli 1800 aasta, kui uuteks nn. peremeesteks said kaks rikast leskprouat. Samas põnevust jätkus ka edaspidi, nimelt enne antud sajandi lõppu sirgus nende seinte vahelt ka esimene Rakvere linnapea.

pi „Jabloko” näitleja Veera Kostina, hiphopiduost Grässhopas tuntud muusik ja tippkokk Rainer Laende, pikaaegne Rakvere Rahvamaja juhataja ja näitleja Ülo Lodeson, Saates «Selgeltnägijate tuleproov» selgeltnägija ja voodoo-nõiana kuulsust kogunud Raul Hunt, eakate klubi „Hämarik„ pikaaegne juht Pilvi Kallavus, ettevõtjad Almar Köök, Kärt Poolen, Ene Kupp, Egle Padonik, Riina Odnenko, Sergei Gubaidulin, Lennuki tänava garaaziühistu eestvedaja Toomas Õis, projekteerija ja tehnikaentusiast Valev Sard, küttemajanduse asjatundja Andrus Sööt ning kiropraktik Angela Ojaäär. Liikumispuudega inimestele paremate ligipääsuvõimaluste eest seisavad kaks kanget kalastajat Martin Provornikov ja Tarmo Loose, lemmikloomade olukorra parendamise eest seisab Hannes Veeru Virumaa loomade varjupaigast. Aktiivselt löövad valimisliidus kaasa ka noored Ivar Teder, Anastasja Arsenovits, Cärolin Avesron, Oliver Õis ning linna välijõusaalide edendamise eest seisev Liis Markus. Valimisliidu nimekirja lõpetab õiglase hingega Innele Õispuu, kes vallandati oma meelsuse tõttu ebaõiglaselt Rakvere kinomajast.

Sinu loodustegevuse tulevikuvisioon ? Soovin taastada Rakvere karstiala endisel kujul, seda tema ajaloolises väärtuses. Selja jõgi tahab ka lahti päästmist, seda kogu tema ulatuses, et forellid tuleksid Rakvere linna välja. Tahan järgnevatel aastatel luua Rakveres noorte kalameeste klubi. Hakkame siinses kontoris koos käima ning õngesid, spinningud siduma ja valmistama. Siit edasi suundume praktikale kohalikele tiikidele ja miks ka mitte, sügiseti näiteks Paunküla Veehoidlal, kus õpitu kalakoguste vastu välja vahetame. Seega, tegevust jätkub! Rakvere Heaks

RAKVERE VAJAB TARKA JUHTIMIST

Oman selleks kogemusi nii Lääne-Viru maavanema kui ka hilisema Rakvere linnavolikogu liikmena. Olen viimastel aastatel palju panustanud Virumaa ja Rakvere arengusse. Seisan selle eest, et Rakveres käivituks Rahvusvähemuste Ümarlaud ning et Rakvere jätkaks oma eeskujuks olevaid arenguid rohelise ja säästva linna suunas. Pooldan linna ülekäiguradade märgatavamaks muutmist, see tagab ohutuse nii jalakäijatele kui autojuhtidele. Minu eesmärk on ka, et linna gümnaasiumiastme täisealistele õpilastele viidaks sisse tasuta autojuhilubade tegemise võimalus koolides ja et linna koolides õppivatel 18-aastasteks saavatel noortel oleks võimalik linna abiga hoolitseda oma hammaste korrashoiu eest. Pean vajalikuks Rakvere linnaliide busside graafikute üle vaatamist lähtudes just reisijate huvidest ning et võimalusel oleks transport linnaliinides Rakvere inimeste jaoks tasuta. Hea Valija! Kui soovid linnavolikogusse kogemustega inimest, kes suudab linna arengut stabiilselt ja arukalt juhtida, siis tee arukas valik – tee valik Rakvere Heaks! Urmas Tamm


2

Rakvere heaks Kodulinna nimel!

oktoober 2017

VALIMISLIIDU RAKVERE HEAKS VALIMISPROGRAMM Valimisliit “ Rakvere Heaks” on laiapõhjaline kogukondlik ühendus, mis on koondanud oma nimekirja need kohalikud inimesed, kes tunnevad huvi Rakvere linna kestva arengu vastu ja on valmis ka ise oma kodulinna heaks panustama. Kodanikuinitsiatiivina väljendame linlaste soovi kaasa rääkida kohalikel valimistel, kujundada ja mõjutada Rakvere linna arengut lähiaastatel. Linnakodanikena soovime tuua linna juhtimisse värskeid ideid ja edumeelset linnajuhtimist. Selleks esitame valimisliidu programmi alljärgnevad põhimõtted:

HARIDUS

hastusvõimalusi piirkonna väljaehitamise alustamiseks.

RIIGIGÜMNAASIUM GÜMNAASIUMISSE Rajame Riigigümnaasiumi Rakvere Gümnaasiumi kinnistule ühendades väärika ajaloolise koolihoone kaasaegse õpikeskkonnaga.

ARENDAME LENNUKI TÄNAVA PIIRKONDA Vaatame üle piirkonna olemasolevad planeeringud ja vajadusel kehtestame uued.

SÕIMERÜHMAD LINNA LASTEAEDADESSE Suurendame lasteaedade sõimekohtade arvu linnas tagamaks noortele peredele paremad võimaluse sidustada tööd ja lastekasvatamist. LINNA UUED LASTEAIAKOHAD Toetame olemasolevate lasteaedade arenguid ja kaalume võimalusi linnas 1 kuni 2 vajadusepõhise (nn moodullasteaia) kasutuselevõtuks.

RAJAME LINNA KINNISTULE NAVI TN 2 AVALIKU PARKLA PIIRKONNA ELANIKELE NING LOOME VÕIMALUSED „LENNUKI„ GARAAŽIÜHISTULE KAASAEGSE JA TASKUKOHASTE GARAAŽIBOKSIDE RAJAMISEKS Loome tingimused piirkonna garažeerimisprobleemide lahendamiseks. Koostöös linlastega ja garaažide kasutajatega leiame osapooli rahuldavad lahendused ja korrastame tänased amortiseerunud garaažiboksidega kaetud alad Lennuki tn piirkonnas.

SOODSAM TOIT LASTEAEDADES Suurendame läbimõeldult linna osalust lasteaia toidupäeva maksumuses.

EHITAME VÄLJA KERGLIIKLUSTEE LENNUKI TÄNAVALE Rajame kergliiklustee Lennuki tänavale Arkna ja Nortsu tee vahelisel lõigul

HILISÕHTULASTEAED JA ÕHTURÜHMAD Toetame hilisõhtulasteaedade ja õhturühmade loomist lastele, kelle vanemate töökoht ei võimalda mõlemal vanemal lapse hoidmist õhtusel ajal.

KERGLIIKLEMINE MUGAVAKS Leiame linnas tervikuna lahendused linnast väljuvate kergliiklusteede ühendamiseks Sõmeru ja Vinni valla kergliiklusteedega.

LINNA TEHNIKAMAJA arendame ja toetame linna tehnikahuvilistele mõeldud huviharidust ja huvitegevusi.

LINNA- MAJANDUS TASUTA TRANSPORT LINNALIINIDEL Viime Rakvere linnaliinides sisse tasuta transpordi kõikidele linlastele. PINGID LINNA BUSSIPEATUSTESSE Paigaldame pingid linna bussipeatustesse ja korrastame ootepaviljone ja sõiduplaane ning sõidugraafikuid. Leiame lahendusi turvalisuse ja korra tagamiseks linna bussijaamas ja selle ümbruses. Ühendame linnaliinide ja rongiühenduse graafikud, et linlasel oleks mugav kasutada ühistransporti. MOSKVA RONG PEATUMA Astume läbirääkimistesse, et Moskva suunal liikuv rong teeks peatuse Rakvere jaamas. VANALINN HUBASEKS Rekonstrueerime Pika tänava, korrastame sõidu- ja kõnniteed ning valgustuse, viies ellu vanalinna tänavaruumi uuendamise kuni Tõusu tänavani. TOETAME KORTERIÜHISTUD Toetame korteriühistuid nende tegevustes. Viime läbi Lennuki tn. piirkonna korteriühistute vahelise linnaruumi arhitektuurikonkursi ja teemaplaneeringu. Käivitame programmid „Hoovid korda“ ja „Korteriühistu mänguväljakud“. Pöörame erilist tähelepanu linnaruumis lagunenult seisvate hoonete korrastamisele sundimisele. ARENDAME SEMINARI TÄNAVAT Koostöös Rakvere Soojuse AS-iga otsime lahendusi ja jätkame Seminar tn piirkonna linnaruumi arendamist. Teeme valmis Seminari tn ehitusprojekti ning otsime ra-

KERGLIIKUSTEE TUNNEL SUUNAGA PÕHJAKESKUSESSE Koostöös Eesti Raudteega leiame lahendusi kergliiklustee tunneli rajamiseks jalakäijatele ja ratturitele raudtee ületamiseks Näituse tn ülesõidukohal. Muudame linnas avalikes rattahoiukohtades rattahoiu turvaliseks. KAASATUD TURVALISUSEGA LINN Täiendame linnas olevad turvakaameraid. Linna sissesõidud kaamerate pildiga kaetuks. KÄIVITAME KAASAMISPROGRAMMI “LINNAKODANIKU TURVAÄPP” Toome linna turvakaamerate videopildi linnakodanikele avalikult nähtavaks läbi interneti ja mobiililahenduste. RAKVERRE RATTAPATRULL Taaskäivitame linnas rattapatrulli linlaste turvalisuse tagamiseks. Lastele korrektne kasvukeskkond Eesmärgiks on korras mänguväljakud linnas. Rajame igal aastal vähemalt ühe uue mänguväljaku. Korrastame ja muudame turvaliseks ning paremini valgustatuks olemasolevad mänguväljakud. LINNAPARGID KORDA Tahame, et linnapargid oleks võimalikult hästi valgustatud ja linnametsad oleks korras ja kaasaegseks puhkekeskkonnaks linlastele. LINNA VALGUST Tegeleme linna avaliku ruumi ja tänavate energiasäästliku valgustamisega. RAHVAPARK – CENTRAL PARGIKS Kaasajastame Rahvaaia pargi moodsaks puhkekeskkonnaks, rajades jalutamisteed Rahvaaia tiigi kallastele. HOOLIME KODULOOMADEST Soovime rajada linna aiaga piiratud koerte

ja jalutusalad ja korrastame linnas koerte treeninguplatsi. Teeme tihedat koostööd kodutute loomade varjupaigaga. ÜHISOSTUD ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONIGA LIITUMISEKS Linn korraldab huvitatud liitujatele ühiseid vee - ja kanalisatsioonitööde oste põhimõttel - koos on odavam. SOODSAM TOASOE LINLASELE Hoiame Rakvere toasooja hinna tasakaalus. Meie ei müü AS Rakvere Soojus linnale kuuluvaid aktsiaid. Kasutame kütteks maksimaalselt taastuvkütuseid. Teeme ettepaneku AS Rakvere Soojusele Lennuki tn katlamaja ümber ehitada keskkonnasõbralikumale kütteallikale. KORRAS PRÜGIKASTID JA TURVALISED PARGIPINGID LINNA Koos Lääne-Viru Jäätmekeskusega korrastame linna jäätmemajanduse – tihendame prügikastide asukohti ja paneme linna uued prügikastid ning vandaalikindlad maitsekad pargipingid.

KULTUUR KUUSK KESKVÄLJAKULE Toome ehtsa jõulukuuse linna keskväljakule, pakkudes sellega linlastele jõuluajal kultuurilist, rõõmsat ja traditsioonilist pühadeaega. Seome ehtsa kuusepuu ja moodsa keskväljaku ühtseks maailma tasemel kunstiliseks lahenduseks. Toome Jõuluturu keskväljakule. MULTIFUNKTSIONAALNE A. PÄRDI KULTUURIKESKUS taastame Pauluse kiriku, kui ajaloolise Vabaduse kiriku ning uuendame gümnaasiumiringi kaasaegseks Vabaduse platsiks Ehitame Pauluse kirikust mitmekülgse Kultuurikeskuse – galerii mitmekülgsete võimalustega linna kultuuriseltsidele. Teeme kõik võimaliku, et kaasata Euroopa liidu rahastust. RAKVERRE OMA KUMU Rakverre rahvusvahelise haardega kunstigalerii. Toetame linna esindusgalerii rajamist multifunktsionaalses A. Pärdi Kultuurikeskuse ruumides. Kino avatuks Teeme nii ,et Rakvere kino uksed oleksid avatud vastavalt linlaste ja kinokülastajate tahtele. EI GAYFILMIFESTIVALILE RAKVERES Tolereerime kõikide inimeste õigust iseolemisele, aga me ei soovi, et Rakvere kujuneks LGBT ja gayliikumise propagandakeskuseks. Me ei soovi Rakverele „Eesti Gaypealinna“ kuulsust. TOETAME KIRIKUID JA KOGUDUSI NING HINDAME USULISTE JA VAIMSETE VÄÄRTUSTE ARENDAMIST jätkame linnas aktiivset koostegevust kirikute ja kogudustega. EV 100 AUKS TAASTAME RAHVAAIA AJALOOLISE KÕLAKOJA Rakvere Rahvaaed on olnud aastasadu linnarahva kultuuriliste sündmuste toimumise paigaks. Eesti vabariigi 100-ndaks sünnipäevaks taastame ajaloolise Kõlakoja Rakvere rahvaaias. SUURÜRITUSED LINNA tihendades linna kultuuri - ja spordielu toetame erinevate suurürituste ja festivalide toimumist linnas (näiteks rahvusvahelised

Väljaandja: Valimisliit Rakvere Heaks + 372 52 89211 rakvere.heaks@gmail.com rakvereheaks.wixsite.com/rakvereheaks Valimisliit Rakvere Heaks / Rakvere Heaks Valimisliit Rakvere Heaks @valimisliitrakvereheaks VL Rakvere Heaks @rakvereheaks

Valimisliit

RAKVERE HEAKS

K o d u l i n n a n i m el !

spordivõitlused tänavakunstifestivalid). Suurürituste tarbeks teeme jõupingutusi Euroopa Liidu rahastuse abil Rakvere Vallimäe laululava muutmiseks - purikatusega kaetud multifunktsionaalseks suurürituste toimumise kohaks Eestis. KOGUKONNAFESTIVALID LINNA kutsume ellu taaskasutust ja kogukonnaelu propageerivate üritusi näiteks „Rakvere tänavate festivali„ ja „Rakvere garaažimüügi festivali„. ROHKEM TEATRIT teeme koostööd Rakvere Teatriga ja toetame teatrifestivalide korraldamist. VAIMNE RAKVERE käivitame ürituste sarja - Vaimne Rakvere, kus ühendame Rakveres antud valdkonna inimeste teadmised ja kogemused ühtseks kodanikuliikumiseks. VÄÄRTUSTAME KULTUURIPÄRANDIT töötame kaasa sihtasutuse Virumaa Muuseumid plaanidele teadvustada ja turundada Rakvere Linnuse, Linnakodaniku Majamuuseumi ja Politseimuuseumi alaseid arenguid SPORTLIK RAKVERE Jätkame Eesti meistrisarjades mängivate klubide tegevuse toetamist. Loome tunnustussüsteemi rahvusvahelistel tiitlivõistlustelt tipptasemel esinenud Rakvere sportlastele. Toetame rahvaspordi ja liikumisharrastuse arendamist. JÄÄHALL RAKVERRE Teeme jõupingutusi Rakverre või lähiümbrusesse jäähalli rajamiseks (linna initsiatiivil ning vajadusel koostöös Põhjakeskusega). ARENDAME MAADLUSALASID loome linna maadlusalade kaasaegsed treeniguvõimalused linnas. JÕULINNAKUD LINNA loome linna terviseradade ja spordiväljakute juurde välijõusaalid ja jõulinnakud, mis oleks avatud aktiivseks kasutamiseks kõigile linlastele.

SOTSIAALVALDKOND JA MEDITSIIN KAASAEGNE TERVISEKESKUS LINNA Pakkumaks linlastele terviklikku esmatasandi meditsiiniteenuseid rajame linna kaasaegse tervisekeskuse LINN LIGIPÄÄSETAVAKS parandame tingimusi ratastooliga inimeste ligipääsemiseks ameti ja teenindus asutustesse linnas ning linnaruumis. TOETAME PALJULAPSELISI PERESID JA NENDE ÜHENDUSI Toetame suuri peresid ja nende ühendusi. Vaatame üle linna huvihariduse toetused arvestades paljulapseliste perede olukorraga.

TÕRMA KALMISTU HEAKORRASTATUKS Koostöös laienenud Rakvere vallaga teeme kõik, et vallas paikneval Tõrma kalmistu heakord paraneks. KORRASTAME MÄLESTISED Hoiame korras Vabadussõjas langenute matmispaiga linnakalmistul. Kaardistame linna ajaloos oluliste kultuuri- ja ühiskonnategelaste matmispaikade olukorra linnakalmistul.

EUROOPA JA RAKVERE EUROOPA TOETUSED RAKVERRE Kasutame kõiki võimalusi Euroopa Liidu vahendite kaasamiseks linna arengusse. EUROOSAKOND LINNAVALITSUSSE Loome linnavalituse struktuuri euroosakonna, mis tegeleks süsteemselt linna arendusprojektide väljatöötamise ja projekttaotluste esitamisega. RAKVERE SÄÄSTEV ARENG Jätkame Rakvere suunda säästvale, energiatõhusale, targale, CO2 neutraalsele, rohelisele linnale. Osaleme „Euroopa Linnapeade Paktis„ ja teistes Euroopa Komisjoni energiatõhususele suunatud algatustes ja infovõrgustikes. Lähtume linna arengus „Säästva Energia Kava„ põhimõtetest. SÄÄSTVAD KODANIKUALGATUSED Viime energiatõhususe, taaskasutuse ja rohelise eluviiside põhimõtted kõikide linasteni. Kutsume kokku kodanikualgatusena „Säästva linna nõukoja“. RAKVERE 2018 Valmistame ette Rakvere konkreetsete tegevuste aastakava aastaks, mil täitub Eesti Vabariigil 100 juubeliaasta.

ETTEVÕTLUS, KODANIKKOND, LINNA ARENG RAKVERE - VISIOON 2050 Juhindudes linna arengudokumentidest, töötame koostöös Rakvere inimestega, eri poliitiliste jõudude, ettevõtjate ja kodanikühiskonna esindajatega välja linna laiapõhjalise tulevikuvisiooni aastani 2050. RAKVERE SÄÄSTEV ARENG Jätkame Rakvere suunda säästvale, energiatõhusale, targale , CO2 neutraalsele, rohelisele linnale. Osaleme „Euroopa Linnapeade Paktis„ ja teiste Euroopa Komisjoni energiatõhususele suunatud algatustes ja infovõrgustikes. Lähtume linna arengus „Säästva Energia Kava„ põhimõtetest. RAKVERE KODANIKUINVESTEERING Loome linna sihtinvesteeringukapitali, mille kasutamist otsustavad linnakodanikud avalikul iga-aastasel rahvahääletusel enne linnaeelarve vastuvõtmist.

HOOLIME EAKATEST JA TAASTAME KÜTTEPUUDE TOETUSE LINLASTELE Viime sisse toetuste süsteemi, mille puhul ühekordsete toetuste eraldamist linnas oleks võimalik lahendada inimese- ja juhtumipõhiselt. Toetuste maksmisel ei peaks lähtuma bürokraatlikest reeglitest, vaid reaalsest ja inimlikust vajadusest. Taastame linnapoolse toetuse vähekindlustatule küttepuude hankimiseks

LINLASE E-RAAMAT Anname iga-aastaselt linastele tagasisidet e-raamatuna linnas toimuvast, tehtud tegevustest, raha kasutamisest ja planeeritavatest toimingutest.

VÄÄRTUSTAME VÄÄRIKAID Jätkame represseeritute rahalist toetamist ja eakate ühingulist ja vaba aja tegevuse aktiivset ning suuremahulist toetamist. Toetame igati linna sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid ühinguid ja ühendusi.

TÖÖKOHAD LÄBI INNOVATSIOONIPARTNERLUSE Kaasame eurorahad ettevõtluse arendamisse ja seeläbi töökohtade loomisesse.

RAHVUSVÄHEMUSTE ÜMARLAUD LINNA Loome rahvusvähemuste ümarlaua linna. ARENDAME RAKVERE HAIGLAT Toetame Rakvere Haigla arenguid. KORRAS KALMISTUD LINNAS Peame lugu lahkunud põlvkonnast ja hoiame korras linna kalmistud.

RAKVERE SÜDALINN ATRAKTIIVSEKS Toetame kesklinna atraktiivsemaks muutmist läbi erinevate Euroopa Liidu rahastusvõimaluste.

TÖÖTUSE VÄHENDAMINE LINNAS Tihendame koostööd Eesti Töötukassaga ümberõppe ja ümberkvalifikatsiooni osas läbi uute võimaluste loomise. ARENDAME JA TURUNDAME TÖÖSTUSALASID Turundame aktiivselt juba välja ehitatud tööstusalasid Lennuki tänava piirkonnas.


Kodulinna heaks Rakveresse tehnikamaja Rakveres on olemas head võimalused tegeleda muusika, kunsti ja spordiga - lisaks koolide võimlatele on kaks suurt spordihoonet ja mitu väiksemat spordisaali. Lapsed, kellel ei ole annet ei spordi, muusika ega kunsti vallas, oleksid võib-olla tublid nokitsejad? Nad ei tea seda, kuna pole proovinud ja proovinud ei ole sellepärast, et pole kohta, kus proovida. Võib-olla leiavad nad selles oma kutsumuse ja paljud halvad asjad jäävad proovimata-tegemata? See „võib-olla“ on sellepärast, et ma ei ole kindel, et idee 100% töötab. Võib-olla ei olegi vaja tänapäeval osata tööriistu kasutada, meil on ju arvutid olemas. Aga millegipärast kurdetakse ja on saanud lausa kõnekäänuks ütlus „tänapäeva mehed ei oska haamrit käes hoida“. Rakvere paistab traditsiooniliselt silma sellega, et meie lastel on vähe võimalust tegeleda n-ö poiste hobidega nagu näiteks rauatöö, elektroonika, mootorite, kära, müra ja muu „koledaga“. Tehnikaringid, nii palju kui neid on, tegutsevad pigem kodanikuallumatuse printsiibil, olude kiuste. Põhjuseid on mitmeid. Esiteks on tehnikaring palju kallim kui muusika-, kunsti- või spordikool, teiseks ei ole tehnikaharrastus nii atraktiivne, kolmandaks ei ole tehnikaringi vedamisest huvitatud inimesed nii võimekad organisaatorid. Oleme koos mõne sõbraga kolm aastat Rakveres lennumudelismi ringi vedanud aga selle ettevõtmise eksistents on kahtluse all just nimelt sobivate ruumide (maja) puudumise tõttu. Rendiruumidega käesolevas võtmes arvestada ei saa, kuna see viiks ringitasu ülemäära kalliks ka omavalitsusepoolse tegevustoetuse tunduva suurendamise korral. Rakveres võiks olla lastele tehnikamaja. Maja, kus huvilised lapsed saaksid käes hoida nii haamrit kui ka kõiki muid tööriistu. Kus võiks teha sodi ja selle pärast

ära koristada, saaks midagi põnevat ehitada, katsetada, leiutada, kus ei oleks mingit sundust, et vot täna teeme puust tapitud kasti või traadist ja plekist riivi ning kõik teevad seda! Kus saaks teadjamatelt nõu küsida ja ise teistele nõu anda ja oleks nokitsejatele üks vahva kooskäimise koht. Maja, kus lapsed võiksid käia ka oma isade, emade, vanaisade-vanaemade või vanemate õdede -vendadega. See võiks paikneda mitte südalinnas, vaid linna ääres, kus oleks ruumi kohe ka valmisehitatud mudelautosid, -lennukeid ja muid huvitavaid asju katsetada. Siis oleks linna lastel ka põhjust väljas liikuda, et ikka tehnikahuvilise tervis ka parem oleks! Lõpetuseks – palun võtke kontakti, kes minuga ühtemoodi mõtleb ning tehnikamaja ideed toetab.

Valev Sard Rakvere Mudellennuklubi ringijuht Kontakttelefon: +372 5061351 E-posti aadress: v.sard@neti.ee

Jüri Landberg, nr 264

KESKLINN TULEB ÜLES ÄRATADA Rakverel on väga ilus Pikk tänav, samuti ka keskväljak. Kahjuks on meie keskväljak jäänud aega, kus ta loodi nii 10-15 aasta taha. lisandunud ainult Pärdi kuju ja kahjuks sellega on keskväljaku arendamine piirdunud. Rakvere linn on oma keskuse ära andnud Põhjakeskusele ja natuke ka Vaala keskusele. Kindlasti on kaubanduskeskustel oma äriplaan, kuidas tulu suurendada ja linn on selle vaikimisi heaks kiitnud. Millal me viimati kuulasime keskväljakul rõõmsat sagimist ja rahvahulga heatahtlikku mõminat. Jah, tõesti paar korda aasta jooksul on seda juhtunud, aga edasi. Kas nendest paarist-kolmest korrast on piisav, et lugeda linnasüda inimestest kihavaks. Paljud ärid sulgevad oma uksed kuna kesklinnas ei ole külastajaid. Õhtuti ei ole linna külastajatel kesklinnas mitte midagi teha. Mida peaksime siis ette võtma, et kesklinn ja ka Pikk tänav oma endise hiilguse suudaksid taastada. Kindlasti on meil linnas palju kollektiive, kes hea meelega esineks linnarahvale. Kuid kus, see on probleem. Sageli ei ole nad nii rikkad, et rentida saali või muid ruume. Samuti puudub võimalus endale reklaami teha. Mis oleks parem, kui esineda keskväljakul. Ehitame väikse lava keskväljakul kõrgu-

va mullavalli juurde, leiame elektriga ühenduse võimaluse ja palun, esinejad võivad lava kasutada, tasute ainult elektri, kui sellegi eest. No nii lavaga oleme saanud ühele poole. Aga kuhu panna vaatajad, jätame püsti seisma või Berliini trahtri meelevalda? Kindlasti tuleb keskväljakule seada pingid, mis oleks keskmisest pätikindlamad. Oma iseloomult sellised, mida lihtsa käterammuga liigutada ei saaks, kuid väikse tõstukiga oleks imelihtne ümber paigutada. Ja saamegi vastavalt vajadusele keskväljaku kujundada näitemängu, kontserdi või muu huvitava tegevuse tarbeks. Muidugi enne kõike seda head, peame aga maha istuma ja kõikide soovijatega arutama, milline väljak üldse välja nägema hakkab, kuhu lava, millised pingid, mida teha olemas olevaga. Kuidas oleks võimalik ümber kujundada purskkaevud ja valgustus. Kõik see on ju võimalik, on ainult vaja natuke peale hakkamist ja soovi. Ja kui me sellega oleme hakkama saanud, jääb ainult hoogu anda, et oleks esinejatel soovi ja linnarahval huvi keskväljakule tulla. Jüri Landberg

Liis Markus, nr 287 JÕULINNAKUD LINNAS ANNAVAD NOORTELE TEGEVUST Mina, Liis Markus, seisan Rakvere noorte tervislike eluviiside eest. Meil on aastaringseks kasutamiseks jõusaale ja spordiklubisid, kuid varakevadest kuni hilissügiseni meeldib meie Rakvere inimestel veeta ka aega õues, turgutades keha ja vaimu. Rahvas on terviseradade ja parkide tihe külaline, aga meie linnas pole veel piisavalt häid võimalusi enda füüsise arendamiseks. Õnneks on olemas noored tegijad, kes on eelkõige läbi enda liikumise eeskujuks ja inspiratsiooniks paljudele. Kahe sõbra ideest sündis ettevõtmine, mille raames kerkib aina rohkem meie kodumaa omavalitsustesse Jõulinnakuid, mis annab lugematul arvul võimalusi enda vormi treenimiseks ja seda keharaskuse abiga. Iga linnaku juurest leiad ka teabetahvli,

3

Rakvere heaks Kodulinna nimel!

oktoober 2017

mis aitab spordihuvilisel oma treeninguid alustada. Mina usun, et Rakvere on väge täis, meie linnas on sport ja liikumine alati käsikäes käinud ning meil on palju neid, kes külastaksid sellist linnakut igapäevaselt. Ma arvan, et Rakvere noored ja aktiivsed kodanikud väärivad võimalust ennast tasuta treenida ning selle heaks plaanime me kahe järgneva aasta jooksul rahva meelispaikadesse panna koguni kolm linnakut. Läbi Jõulinnakute tekib noortele rohkem tegevust, mis annab aja veetmisele täiesti uue sisu ja vormi, seda muidugi Rakvere Heaks! Liis Markus

ÜLO LODESON: UUTE LOOTUSTEGA Kontserdimaja valmimise ja uute professionaalsete kultuuritöötajatega paraneb kultuuri tarbimine linnas oluliselt. Käesoleva suve hakul ilmus leheveergudel enneolematu hulk kultuuriteemalisi käsitlusi linna kultuuripoliitika teemadel. Oli nii kriitikat, arukaid ettepanekuid kui ka palju lihtsalt emotsionaalset lahmimist. Üldkokkuvõttes on see muidugi positiivne, et saadi kõik hingel kripeldav ära öelda, aga oli ka asju, mis jäi käsitlemata. Peamine vaidlus käis selle ümber, kas Rakveres toimub pigem vähe või piisavalt erinevaid üritusi. Vaadeldes Viljandi, Pärnu ja Haapsalu linnavõimude poolt antavat panust linna kultuuriellu arvan mina, et paanikaks pole põhjust - Rakvere kultuuriürituste real on rahanumber kordades väiksem ja ka tegijaid sel alal vähem. Tähtis on, et linnakodanik oleks rahul ja ta oleks valikut, millisele üritusele minna. Kontserdimaja valmimise ja uute professionaalsete kultuuritöötajatega paraneb kindlasti ka kultuuri tarbimine linnas oluliselt Suvistel laupäevaõhtutel võiksid olla puhkpillimuusika etteasted promenaadil, linna päevadel keskväljakul kontserdid, mille raames astuvad üles Eesti tippartistid. Pika tänava laat võiks sarnaselt varasemaga toimuda kahel järjestikusel päeval ning ära ei saa unustada jaanituld Vallimäel, Volbriöö melu noortele, Tarkusepäeva tähistamist keskväljakul. Üldse peaks rohkem kontserte korraldadama Vallimäele. Jõuluajal püstitatakse keskväl-

jakule suur jõulukuusk, peetakse koos Jõuluvanaga jõululaata ning tähistatakse pühadeaja saabumist ning ka kontserdimaja töötab täisvõimsusel. Valima minnes tehke valik meie valimisliidu poolt! Rakvere Heaks!

Ülo Lodeson

Meelis Höövelson, nr 266 SPORT ON TERVIS Mina, Meelis Höövelson, kandidaat nr. 266, esindan valimisliitu Rakvere Heaks, kuna tahan anda endast 100% Rakvere linna heaks ja mitte alluda Tallinnast tulevate erakondade käskudele. Mina seisan selle eest, et Rakveres: 1. Treenerid ja kehalise kasvatuse õpetajad viia kokku ühise laua taha, et leida igale koolilapsele tema jaoks sobiv trenn; 2. Rakvere linna laste huvialaringide makstavad summat suurendada oluliselt; 3. Kolme- ja enamate lastega peredele võimaldada igal lapsel osaleda ühes huvialaringis tasuta; 4. Sport on kasulik olenemata kasvust, vanusest, soost ning seksuaalsest eripärast, kuna SPORT ON TERVIS! Meelis Höövelson

Jaanus Nurmoja, nr 271 VÄÄRTUSTAGEM KODANIKUPALKA Olen erialalt ajakirjanik, kuid praegusel ajal tegutsen peamiselt muusikuna. Saatuse ja kadunud Olaf Lepsi tahtel sai mulle viis aastat tagasi ootamatult osaks koorijuhi roll siinse meeskoori ees. Heliloojana tulin „kapist välja” juba üheksa aastat tagasi, aga oma suurimaks saavutuseks selles vallas loen käesoleval aastal toimunut: nimel valiti Tartu akadeemiliste kooride eestvedamisel toimunud Tärkava koorihelilooja programmi raames 100 teosest lõppkontserdile välja 21, millest 2 on minu looming. Rakverre asusin elama 2003. aasta sügisel. Väikese vahepealse vaheajaga olin kuni 2011. aasta suveni Rakvere linnavalitsuse pressiesindaja. Rõõm on nentida, et igas kohalikus kandideerijate nimekirjas leidub neid inimesi, kellega koos oleme selles „Rakvere-nimelises protsessis” varasemalt kaasa löönud. Veelgi enam – korraks oli õhus isegi võimalus, et kandideerin ühes kahest parteimeeskonnast, kellega mu „veregrupp” erinevatel põhjustel lähedasem on, aga eelistasin siiski loobuda mistahes puhtformaalsest erakondlikust sildist (või kõigest, mis seda kasvõi väiksemalgi määral kujutab) ning liitusin vanade sõpradega valimisliidus. Olulist osa mängis siinjuures ka asjaolu, et olen kodanikupalga temaatika üks eestkõnelejaid - kutsun toetama rahvaalgatust kodanikupalga teostatavuse võimalikkuse ja selle mõju uurimiseks Eestis (portaalis rahvaalgatus.ee vajab see 1000 toetusallkirja). Siinjuures olgu ka mainitud, et võimalusel soovime ka Rakveres katsetada kodanikupalka, analoogselt roheliste poolt Tallinnas algatatule, aga

seda siiski küll mitte tuhande, vaid pigem ca viiekümne katseisikuga. Jaanus Nurmoja


4

Rakvere heaks Kodulinna nimel!

oktoober 2017

VALIMISLIIT RAKVERE HEAKS KANDIDAADID

261

262 ALLAN JAAKUS

263 URMAS TAMM

264 JÜRI LANDBERG

265 KÄRT POOLEN

266 MEELIS HÖÖVELSON

267 ÕNNELA RAUDSEPP

268 ÜLO LODESON

270 RAUL HUNT

271 JAANUS NURMOJA

272 RIINA ODNENKO

282 LARISSA ISAIKINA

283 IVAR TEDER

284 SIIRI SEPP

286 SERGEI GUBAIDULIN

287 LIIS MARKUS

290 VALEV SARD

294 HEINO PREINVALZ

295 ANDRUS SÖÖT

297 ENELIN ÕISPUU

300 VLADIMIR SEMJONOV

308 RAINER LAENDE

311 HIIE ARULA

320 INNELE ÕISPUU

ANDRES JAADLA

nr 269 VEERA KOSTINA nr 273 ALMAR KÖÖK nr 275 PILVI KALLAVUS nr 276 ALEKSEI PILIPENKO nr 277 TOOMAS KIISEL nr 278 ENE KUPP nr 279 TOOMAS ÕIS nr 280 ÜLLE KUUSEOKSKIISEL

nr 281 AIVAR OJAVERE nr 285 MARTIN PROVORNIKOV nr 288 NADEŽDA OSETROVA nr 289 KRISTA ÕIS nr 291 EGLE PADONIK nr 293 HELJE MÜÜR nr 296 MARGE KOLESNIK nr 298 ANGELA OJAÄÄR nr 299 OLIVER ÕIS

nr 301 ANASTASIA ARSENOVITŠ nr 302 JALMAR ATS nr 303 CÄROLIN AVERSON nr 304 ANDRES MAAMÄGI nr 305 ALJE SILBERFELDT nr 306 TARMO LOOSE nr 307 JUTA KORZUNOVA nr 309 EVA VITSUT

nr 310 MAREK KENS nr 312 IVO METSAR nr 313 EVELIN JUHKOV nr 315 GELENA INTAL nr 316 RAUL PILT nr 317 EVELIN TIHHONOVA nr 318 HANNES VEERU nr 319 ANU KIVINURM

Rakvere Heaks - Rakvere linlase ajaleht. Oktoober 2017  
Rakvere Heaks - Rakvere linlase ajaleht. Oktoober 2017  

Valimisliit " Rakvere Heaks " on laiapõhjaline kogukondlik ühendus, mis on koondanud oma nimekirja need kohalikud inimesed, kes tunnevad hu...

Advertisement