Page 27

ČESTITAMO PRED BOGOM V LJUBEZNI POTRJENIM Z ZAKRAMENTOM ZAKONA Urška Dolinšek – Robert Ravnik; Urška Kadunc – Matej Petač; Petra Furjan – Boštjan Selan; Barbara Meglen – Miha Nahtigal; Anica Žnidaršič – Robert Hočevar; Maja Balažič - Nejc Babnik; Nataša Vene - Robert Šmalc; Natalija Kozlevčar - Dejan Mulc; Vanja Fekonja - Aleš Bučar; Anica Primc - Matevž Marucelj; Diana Ponjević - Dylan Joseph Lobo; Gabi Gorjanc - Jože Drnovšek

V VEČNOST SO SE PRESELILI Ivana Slinkar/r.1929/; Mihael Lužar/r. 1930/; Avguština Tudjina/r.1919/; Majda Pavla Škulj/r. 1944/; Ljubica Strle/r.1956/; Frančiška Pušlar/r. 1913/; Pavle Trontelj/r.1958/; Jože Turk/r. 1956/; Janez Šporar/r.1942/

Glasilo izdaja Župnija Rakovnik Uredil: Primož Rudolf ∙ Odgovorni urednik: Franc Brečko ∙ Prelom Vito Lojk

VARUJ NAS MATI 27

september 2012, številka 7

Glasilo - september 2012  

Varuj nas Mati

Glasilo - september 2012  

Varuj nas Mati

Advertisement