Page 1

T R Å D L Ø S B E LY S N I N G S S T Y R I N G

STEMNING | KARAKTER | FUNKSJON


E N K E LT S T Y R S Y S T E M I E N AVA N S E R T H V E R D A G RAKO leder utviklingen av førsteklasses digital dimmerteknikk for belysning. Våre innovative løsninger møter en lang rad ulike bruksområder og behov. Dessuten er RAKO et kreativt og kostnadsvennlig styresystem som er enkelt å prosjektere, enkelt å installere men fremforallt enkelt å bruke. RAKO:s moduler installeres fremst i offentlige og private miljøer, uansett om det handler om nybyggnasjon eller rehabiliteringsprosjekter. Eksempel på bruksområder er alt fra hotell, konferanserom, restauranter, kontor, skoler og industrier, til private hjem i kjøkken og stue eller hele boligen.

SMALL MEDIUM LARGE RAKO er et trådløst system basert på radiokommunikasjon som fungerer like bra i mindre rom som i hele miljøer og utbyggningsmulighetene er store. I større prosjekter kan faktisk RAKO systemet klare opp til 256 ulike rom og med forsterkermoduler er rekkevidden mer en 200 meter. Systemet programmeres og styres enkelt fra kontrollpaneler, fjernkontroller eller PC.

STEMNING KARAKTER FUNKSJON Grunnprinsippen med RAKO er at man enkelt kan skape og gjenskape forutdefinerte lyssettinger og ulike hendelsesscenarier. Vilken stemning eller funksjon vil du ha? Kontrollpanelerne har som standard fire knapper for ulike lysscenarier og instillinger samt tre knapper for regulering av lysnivåen opp/ned og belysning av. Når valgfri knapp betjenes stiller systemet automatiskt in de individuelle lysnivåerne for hver dimmerkanal (opp til 15 stykker i hvert rom). Lysnivåerne kan etter det reguleres proporsjonerlig opp eller ned. Med RAKO får du alle fordeler med et sofistisert styresystem for belysning og automasjon, med besparing på både installasjon og miljø!

AU TOMATISERT STYRING AV BÅ D E B O L I G O G N Æ R I N G S BYG G STYRING AV HELE HUSET For optimal komfort og styring, plaser en hovedpanel for styring av hele huset i entréen. Paneler kan stilles inn for å fungere som hovedbryter for hele huset. Tend/slukk hele husets belysning eller utvalte deler gjennom et enkelt knapptrykk.

ASTRONOMISKT TIDSUR Med tidsuret kan belysningen tendes/slukkes automatiskt ved gryning/skummring. Ulike automatiske funksjoner kan programmeres, eller still in at tidsuret registrerer en normal ukes bruk i boligen slik at systemet senere kan simulere at huset er bebodd når man er bortreist.

4-KANALS RACKMODULER For større installasjoner eller ved plasering av dimmerutstyret sentralt. Modulerne kommuniserer via signalmottakeren RX-LINK som enkelt kobles til RAK4 - modulerne. Flere ulike dimmerteknikker er tilgjengelige. Kommunikasjonen skjer med trådløs kodet FM signal (433.9MHz).


K J Ø KKEN STUE HJEMMEKI N O STYRING AV MOTORER Styr gardiner, persienner, mørkelegging, prosjektorlerret og andre motoriserte enheter i systemet. Enheten har to innebyggde reléer. Kommunikasjonen skjer med trådløs kodet FM signal (433.9MHz).

SYSTEMINTEGRERING Radiointerface for IR og RS232 åpner opp for styring fra eksterne fjernkontroller som anvender infrarød kommunikasjon, (standardkoder) eller beo4 og beo5 samt system som Crestron med flere. Kommunikasjonen skjer med trådløs kodet FM signal (433.9MHz).

DIMMER FOR TAK - OG VEGGBOKSER RDT-PILL - for installasjon i standard vegg eller takboks. Dimmeren er kun tilpasset for 230V glødelys og halogenlamper. Modulen kan også styres med en vanlig impulsbryter samtidig som den er med i systemets scenariestyring. Kommunikasjonen skjer med trådløs kodet FM signal (433.9MHz).

H OT ELL KONFERANSE KON TO R R E STAU R A N T DIMMERMODULER RAKO har flere kompakte dimmere som er utformet for skjult montering. Dimmerne er tilpasset for 230V glødelys, halogenlamper og anlegg med transformatorer som hanterer forkantdimming. Kommunikasjonen skjer med trådløs kodet FM signal (433.9MHz).

KONTROLLPANELER Våre moderne kontrollpaneler er utformet for at være pedagogiskt enkle for brukeren og finns i flere versjoner for å matche både funksjon og innredningsbehov. Kommunikasjonen skjer med trådløs kodet FM signal (433.9MHz).

KOMPLETT STYRING RAKO har moduler og systemer for de fleste typer av installasjoner. Enten det er glødelys og halogenlamper, dioder, fargevekslere, lysrør, kompaktlysrør eller annet som skal styres, så finns det alltid heldekkende løsninger for en komplett belysningsstyring fra oss.

M E D R A KO Å P N E S N Y E M U L I G H E T E R . . .


MODULSYSTEM

KONTROLLPANELER

RAKO-modulerne kobles på strømtilførselen til armaturer, plaseres med fordel i takrommet og monteres enkelt gennom hull for downlights med standardstørrelse. Modulerne lagrer hus- og kanaladresser pluss fire programmerte lysnivåer i et spenningsløst minne. Prosjekter belysningen fritt og velg etter det passende RAKO-moduler til installasjonen.

Kontrollpanelerne er trådløse for enkel montering. Kontrollerer opp til 4 scenarier alternativt 4 dimmerkanaler, regulerer lysnivå opp/ned samt belysning AV. Infellt eller utpåliggende montasje. Scenprogrammering mulig med RCP07 og RCS07.

RDL250C RDL500C

250W Forkantdimmer 500W Forkantdimmer Størrelse: Lengde 160mm x Bredde 50mm x Høyde 36mm

RDL1200C

RDDALI

1-10V lysrørsdimmer, maksimal belastning 800W

RCS07-W

RCP02-W

FJERNKONTROLLER RAHSMART Multifunksjonell fjernkontroll Muligjør programmering og styring av hela systemet og utvalte rom. Individuell styring av aktive dimmerkanaler i rommen. 4 scenarier, lysnivå opp/ned samt belysning AV. Oversiktlig display som enkelt viser status for rom, scenarier o dimmerkanaler. Programmerbar via menyer eller med mykvare RASOFT. Fungerer også som USB til radiointerface for PC.

SENTRALISERTE SYSTEM RAK-4 modulerne fins i to varianter, en for 230V glødelys og halogenlamper via 12V transformatorer (RAK-4) og en for lysrør (RAK-4F). Modulerne kommuniserer via signalmottakeren RX-LINK som ved behov kan plaseres opp til 250m fra RAK4 modulerne. Opp til fire RAK-4 moduler (16 kanaler) kan lenkes til en RX-LINK. Behøves flere kanaler må ytterligere RX-LINK enheter legges til. 4-kanals dimmermodul, forkant- og bakkantdimming 10A/2300W fleksibel fordelning mellom 4 kanaler Størrelse: Lengde 192mm x Bredde 253mm x Høyde 102mm

RAK-4F

RX-LINK

ASTRONOMISKT TIDSUR Styrer belysningen automatisk ved skummring og gryning med hjelp av latitud og longitud. Mulighet til programmering av flere manuelle tidsangivelser, sekvenser o avanserte makroinstillinger. Ulike multifunksjoner kan senere aktiveres av utvalte knapper på kontrollpanelene i systemet. RAMB1

Astronomiskt tidsur Størrelse: Lengde 118mm x Bredde 146mm x Høyde 30mm

ØVRIGE MODULER RAV232/RAV232plus

Signalmottaker for opp til 4 lenkede RAK-4 moduler

RACUB

Maksimalt avstand fra RAK-4 moduler er 250 meter (cat-5) Størrelse: Lengde 160mm x Bredde 50mm x Høyde 36mm

Relemodul med 2 utganger for motoriserte enheter, f eks gardiner og prosjektorlerret

PC-Mykvare

USB til RAKO radiointerface Kommunikasjonsmodul for RASOFT Størrelse: Lengde 160mm x Bredde 50mm x Høyde 36mm

AUTOMATISKE FUNKSJONER Med RAPIR som monteres infellt i taket kan flere automatiske funksjoner ivaretas. Detektoren er optimal for mindre rom eller korridorer der det fins behov for automatiske styringer. Ulike instillinger kan enkelt gjøres via mykvaren RASOFT. Bevegelsedetektor

Dekningsområde 7meter i diameter 360o

BRYTERMODUL RDS800C Brytermodul for ulika type av laster, maks effekt 800W

RS232 til radiointerface

RADMX

For oversiktlig konfigurasjon og programmering fra PC. Krever at en RAUSB, RAMB1, RAV232 eller RAHSMART kobles til en USB port på PC.

RAPIR

Lysgrå plast. 7 knapper med 4 scenarier alternativt 4 dimmerkanaler, lysnivå opp/ned samt belysning AV

Opp til 25 driftdon per kanal (DSI, DALI) DALI signalen styrer et eller flere DALI driftdon som en gruppe 10A/2300W (1-10V) fleksibel fordelning mellom 4 kanaler Størrelse: Lengde 192mm x Bredde 253mm x Høyde 102mm

Med Mykvaren RASOFT programmerer og konfigurerer man enkelt mindre og mer avanserte systemer direkte fra en PC via en radiointerface. En lett og oversiktlig konfigurasjon gir brukeren all nødvendig informasjon som behøves for en enkel styring av ulike scenarier og individuelle dimmerkanaler i alle rom.

RAUSB

Fjernkontroll med programmeringsmulighet

4-kanals dimmermodul for 1-10V, DSI og DALI

PC-STYRING

RASOFT

RAH07

250W Bakkantsdimmer (ikke elektroniske laster) Størrelse: Lengde 50mm x Bredde 50mm x Høyde 19,5mm

RAK-4

Kontrollpanel med funksjonen PÅ/AV Panel og ramme i hvit farge. 2 knapper PÅ/AV styring av hele systemet og utvalte rom

DIMMER FOR VEGG ELLER TAKBOKS

RDT-PILL

Kontrollpanel med programmeringsmulighet Panel i hvit farge. 7 knapper med 4 scenarier alternativt 4 dimmerkanaler, lysnivå opp/ned samt belysning A

Størrelse: Lengde 160mm x Bredde 50mm x Høyde 36mm

Vår minste modul kan monteres i en standard vegg eller takboks. Dimmeren er tilpasset for 230V glødelys og halogenlamper. Installasjonen er enkel ettersom dimmeren kun behøver faselederen for å fungere. Modulen kan også styres med en vanlig impulsbryter samtidig som den er med i systemets scenstyring.

Kontrollpanel med programmeringsmulighet Panel og ramme i mattsort farge. 7 knapper med 4 scenarier alternativt 4 dimmerkanaler, lysnivå opp/ned samt belysning A

DALI digital lysrørsdimmer for opp til 25 driftdon Innebyggd bryterfunksjon, maksimal belastning 800W Styrer et eller flere DALI driftdon som en gruppe Størrelse: Lengde 160mm x Bredde 50mm x Høyde 36mm

RDF800C

RCP07-C

DSI digital lysrørsdimmer for opp til 25 driftdon Innebyggd bryterfunksjon, maksimal belastning 800W Størrelse: Lengde 160mm x Bredde 50mm x Høyde 36mm

Kontrollpanel med programmeringsmulighet Panel og ramme i hvit farge. 7 knapper med 4 scenarier alternativt 4 dimmerkanaler, lysnivå opp/ned samt belysning A

1200W Forkantdimmer Størrelse: Lengde 190mm x Bredde 100mm x Høyde 60mm

RDDSI

RCP07-W

TILBEHØR

8 kanalers interface til DMX

RASIGN Anvisningsskilt anpasset fo 10x15 cm utskriftspapir

RAPSU

RAVIR

9V DC transformator for moduler og tilbehør

IR mottaker til radiointerface (standardkoder)

RABOXP

RAVIRB&O

Infellningsboks for kontrollpanel

IR mottaker til radiointerface (Beo4 og Beo5)

RAB100 Radiosignalsforsterker (100m) Maks 2 per system

RAIPC Intelligent fordelningsenhet for romsavdeling

RAVFR Spenningsfri kontakt til radiointerface (7 inganger)

RAVSMS SMS-mottaker til radiointerface

RAKOnordic Västra Storgatan 11 S-553 15 Jönköping info@rakonordic.com www.rakonordic.com (+46) 36 34 08 38 RAKOnordic reserverer seg retten til å justere produkters spesifikasjoner uten varsel. Rako logotypen er et registrert varemerke som tilhører Rako Controls Ltd. RAKOnordic inngår i KONTRAST GROUP AB.

© 2008 RAKOnord

RAKOnordic  
RAKOnordic  

Trådlös Belysningsstyring

Advertisement