Page 1

ÅRSMAGASIN

2011

Beretninger

Side 2-3

2011 og 201

2

Side 4-5

Økonomien Side 6-7


Beretningerne

2011 har været et begivenhedsrigt år for Raklev-Spejderne. Vi har igen i år sat fokus på vores egen udvikling og har i den forbindelse brugt mange timer på at klargøre vores mål og visioner.

I 2012 skal bestyrelsen fortsat sikre kvalitet i vor-es arbejde. Det sker ved, at vi lige nu er i gang med Projekt Relevant Spejderarbejde. Projektet skal sikre klare målsætninger for enhederne, og dermed gøre det mere klart, hvorfor man er spejder hos Raklev-Spejderne.

Raklev-Spejderne har desuden søsat og gennemført en række projekter det sidste år. Vi har bl.a. oprettet en ny enhed (BørneSpejd), som på nuværende tidspunkt er gruppens mest succesrige. Ligeledes har vi redefineret måden, hvorpå man er frivillig hos os: Under slogannet “Når du vil / Det du vil” har vi lanceret FrivilligSpejd, som forhåbentlig vil give os langt flere hænder i 2012. De faciliteter, som Raklev-Spejderne råder over har desuden også været i fokus i 2011. Vi har igangsat en større renovering af vores hytter. Det er planen, at de skal være pænere og mere indbydende fremover. Derfor er de blevet malet og skal desuden yderligere moderniseres i 2012.

FamilieSpejd FamilieSpejd er spejderarbejde for familier med børn mellem 3 – 6 år. FamilieSpejd giver forældrene mulighed for aktivt at tage del i børnenes fritidsinteresser og engagere sig i fællesskabet med andre familier. Temaet for FamilieSpejd er indianerne. Gennem fortællinger lærer børnene om indianernes liv og livsvilkår. De prøver på egen krop at leve indianernes liv gennem aktiviteter tilpasset børnenes alder. Aktiviteterne er både indendørs og udendørs. Det er både fysiske aktiviteter og stillesiddende aktiviteter. De lærer at tage hensyn til hinanden og lytte til hinanden, blandt andet gennem brugen af Fortællepinden. I løbet af det kommende år vil vi arbejde på at få etableret en bålhytte, så væsentlig flere af vores aktiviteter kan foregå udendørs, og så vi også har bedre mulighed for at lave mad i vinderhalvåret.

Bestyrelsen I Bestyrelsen, eller grupperådet som vi kalder det, har vi i løbet af 2011 arbejdet videre med gruppeudvikling. Vi ønsker stadig at fremtidssikre vores arbejde, så det er stærkt og levedygtigt - også i fremtiden. Imidlertid oplever vi pt. at udviklingen går den forkerte vej. Vores dejlige drenge i klanen forlader området for at drage derhen, hvor deres uddannelsessteder ligger. Sådan er virkeligheden skruet sammen når man bor i et udkantsområde.

Raklev-Spejderne - Årsmagasin 2011

2


BørneSpejd

I 2011 kunne Raklev-Spejderne igen tilbyde spejderaktiviteter til de 7-10-årige børn. Vi startede det, som vi kalder for BørneSpejd. Børnene (flokken) laver aktiviteter, som er baseret på Junglebogen. Derfor tager alle aktiviteter udgangs-punkt i Junglen og Mowglis univers. Flokken har, gennem sine mange aktiviteter, taget flere mærker. Et gennemgående tema for mærkerne har været, at spejderne skulle blive bedre til at klare sig selv. De har bl.a. lært at håndtere en kniv og håndtere mindre ulykker. I forbindelse med Knivsbeviset har spejderne desuden lavet deres egen bue og pil, som de har afprøvet ude i naturen.

Årets sommerlejr gik til Frankrig, hvor de besøgte klosteret i Taize. De deltog i arbejdet på klostret og oplevede et fællesskab med de mange andre unge fra hele Verden. En af spejderne har været på Diamant Ekstrem; et kursus hvor ens egne grænser bliver prøvet af og flyttet. Kurset er så hårdt, at det er de færreste unge, der kan gennemføre kurset. På ForVed-dagene var troppen hovedansvarlige for, at vores nye rafteborg blev bygget. Nu rejser den 10 meter høje borg sig flot op over jorden og giver os både et godt sted at opbevare rafter og en perfekt hule at lege i.

I det kommende år skal flokken lære en masse om naturen. Det betyder også, at mange aktiviteter fremover vil komme til at foregå udendørs. Vi mener nemlig ikke, at man kan lære om noget uden at have haft fingrene i det! Desuden har KFUM-Spejderne netop udgivet nyt aktivitetsmateriale, som selvfølgeligt skal prøves.

UngeSpejd

VoksenSpejd

UngeSpejd, som i år blev en seniortrop, da den sidste af spejderne fyldte 15 år, har udviklet sig fra at være unge med fokus på det nære spejderarbejde til at være modne teenagere med et udsyn på den verden, der omgiver dem.

I 2011 satte Raklev-Spejderne et større fokus på spejderaktiviteter for vores ledere og bestyrelsesmedlemmer. Det førte til endnu en enhed for VoksenSpejdere: Stabsklanen. I den nye klan mødes ledere og betyrelsesmedlemmer ca. hver anden måned og laver forskellige aktiviteter sammen.

Seniortroppen har arbejdet med temaer fra Tunesien, som for øjeblikket er korpsets samarbejdspartner. Til et af møderne lavede de mad fra Tunesien – og selvfølgelig smagte de også på det! Troppen har arbejdet med menneskerettighederne. De har gennemgået cases om forskellige problemstillinger. Efterfølgende tog de stilling til om menneskerettighederne gav en løsning på problemet eller om løsningen skulle findes andetsteds.

3

Første aktivitet, som blev afholdt, var MadBattle. Hver deltager havde taget en ret med til et fælles bord og så blev der kæmpet i de kulinariske kundskaber. Mange lækre retter blev serveret og nye idéer bragt videre. Vi har i VoksenSpejd desuden haft teambuilding-aktiviteter og senest spillet “Gruppen i spil,” som er et brætspil. Her kan man lære en masse om gode og dårlige idéer og projekter til sin gruppe.

Raklev-Spejderne - Årsmagasin 2011


Ny frivillighedsordning

I 2012 søger Raklev-Spejderne bl.a.: / Innovativ assistent til BørneSpejd / Ansvarlig for hytteregnøring / Bestyrelsen søger forældrerepræsentanter / Koordinator for gruppens Spildopindsamlinger / Ansvarlig for rengøring hos Spildopmagerne

Hos Raklev-Spejderne er man ikke længere leder, som kommer hver uge og afholder møder for vores medlemmer. Nu er man frivillig, som kommer når man har tid og laver det man vil. Det betyder, at man nu kan komme 2 gange om måneden og være med til at afholde aktiviteter for vores medlemmer. Man kan også være frivillig på et mere praktisk plan. Det kan f.eks. være, at man er ansvarlig for, at græsset er slået eller at vinduerne er pudset. Alt sammen er samlet i vores FrivilligSpejdordning, som for alvor træder i kraft i 2012.

Spildopmagerne i 2011

2011 blev året, hvor Raklev-Spejderne for alvor tænkte nyt. Vi har redefineret måden, hvorpå man kan være frivillig i gruppen. Nu kan man være frivillig “Når du vil / Det du vil.”

10 gange årligt hjælper Raklev-Spejderne Spildopmagerne i Kalundborg med deres indsamlinger. Spildopmagerne samler genbrugsartikler ind i Kalundborg for at videresælge dem til andre borgere. Overskuddet bliver delt ud til de uniformerede korps, som hjælper med indsamlingerne. Det bliver til 60.000 kr. hvert år til RaklevSpejderne– uden de penge, ville vi ikke kunne tilbyde samme kvalitet i spejderarbejdet. I 2011 har vi desuden valgt at tage endnu en opgave: Vi er blevet ansvarlige for rengøringen i Spildoplokalerne. Dette giver os yderligere 20.000 kr. om året, hvilket vi kan bruge på at forbedre vores faciliteter og lave endnu bedre spejderarbejde. Raklev-Spejderne har ligeledes indgået en aftale med Sct. Olai Kirkegård i 2011 om lån af en ladvogn ved indsamlingerne. Aftalen fungerer glimrende og er til stor aflastning ved indsamlingerne.

Den nye ordning medfører også en helt anden måde at hverve frivillige. Mange spejdergrupper har ry for at tage hele overkroppen, når man rækker dem lillefingeren. Hos Raklev-Spejderne er dette ikke længere tilfældet. Vi har en række jobs, som vi gerne vil have besat - og melder man sig til ét job kræver vi ikke, at man melder sig til flere. Du er med når du vil / det du vil.

Som en gulerod til alle de spejdere, der hjælper ved indsamlingerne har Raklev-Spejderne vedtaget at lave en opsparingsordning. Det betyder, at man får tilsidesat 50 kr. pr. gang man hjælper. Pengene bruges til at give spejderne rabat på f.eks. sommerlejren. Hvis du vil hjælpe med indsamlingen, så meld dig til spildop@raklevspejderne.dk.

Udflugt til vikingerne D. 17. september tog både spejdere, ledere, bestyrelse og forældre af sted til Vikingeskibsmuseet i Roskilde. På trods af det meget blæsende vejr var modet højt, og alle havde en god og lærerig dag. Enkelte var endda ude at sejle i et af de gamle vikingeskibe. Med den fælles spisning og masser af hygge, så var turen en stor succes, og i 2012 vil succesen blive gentaget. Det forventes, at næste gruppeudflugt bliver afholdt i sensommeren 2012.

raklev-spejderne.dk Raklev-Spejderne fik i januar 2012 en helt ny hjemmeside. Vi har nu købt vores eget domæne og det betyder, at vi nu har bedre muligheder for at markedsføre os og styrke Raklev-Spejderne som brand.

Raklev-Spejderne - Årsmagasin 2011

4


Hjemmesiden er målrettet forskellige aldersgrupper. Hver enhed har fået sit helt eget “univers,” hvor alt relevant for den enkelte enhed/aldersgruppe er samlet. Det betyder, at det i fremtiden vil være meget nemmere at finde relevant information. Desuden betyder det også, at det er nemmere som ikke-spejder at finde rundt på vores side. Med hjemmesiden følger desuden en række mailadresser. Alle ledere, enheder og funktioner har derfor fået deres helt egen @raklev-spejderne.dk-adresse. Du kan besøge den nye side på raklev-spejderne.dk.

I 2012 bliver der sat særligt fokus på forældreinddragelse. Vi vil have flere forældre til at melde sig som frivillige og ikke mindst være med til at øge vores medlemstal. Det sker gennem de fire workshops / Jobs og forældreinddragelse / Vækst og forældre / Visioner for enhederne / Beretning og økonomi Som forældre eller ung spejder kan du på debataftenen komme med dine idéer og tanker omkring inddragelse: Hvordan kan Raklev-Spejderne bedst inddrage både forældre og unge i vores arbejde?

Relevant Spejderarbejde Projektet “Relevant Spejderarbejde” skal gøre det klart for os, hvor vi vil hen med vores spejderarbejde. I 2011 søsatte bestyrelsen projektet, som forventes afsluttet i 2012. Det betyder, at vi sætter klare mål for vores enheder - ligesom vi har gjort det for gruppen som helhed.

Vores målsætning er klar! Raklev-Spejderne tilstræber gennem kreative og unikke aktiviteter at udvikle børn, unge og voksne til selvstændige, ansvarsbevidste mennesker med det kristne evangelium som værdigrundlag. Vi vil bestå af mindst 50 aktive medlemmer inden 2013. Heraf skal mindst to ud af tre være under 25 år.

Debataftener om fremtiden Hvert år afholder Raklev-Spejderne et gruppemøde eller en debataften, som vi foretrækker at kalde det. I februar måned slår vi dørene op for alle forældre og spejder over 15 år, og inviterer dem med til at debattere Raklev-Spejdernes fremtid.

Vi har sat en række delmål for at opnå dette mål. Du kan se delmålene på vision.raklev-spejderne.dk. I 2011 nåede vi en lang række af vores delmål. Deriblandt er / Gennemføre en LederUdviklingsSamtale med lederne / Oprettelse af en stabsklan for ledere og bestyrelse / Besætte funktionen Hytte- og grundansvarlig / Besætte funktionen Gruppens Uddannelsesleder / Besætte funktionen Kommunikationsansvarlig

Fra 2011 begyndte vi at afholde workshops i stedet for den traditionelle mødestil. Det betyder, at vi behandler en masse emner og skaber en mere aktiv debat. Det gør vi, fordi vi gerne vil inddrage både forældre og unge spejdere i vores visioner og ikke mindst bestyrelsen. Vi er ikke noget uden medlemmer, og det er derfor vigtigt for os at høre, hvad vores medlemmer mener om det, der rører sig i gruppen.

5

Raklev-Spejderne - Årsmagasin 2011


Kommentarer til budgettet

Budget for 2012 Kontingent mv. Medlemskontingent Korps-, distrikts- og samrådskontingent

kr. kr.

8.500,00

-10.000,00

Renter og aktieudbytte Spildopindsamlinger Medlemstilskud Uddannelsestilskud (2011) Lokaletilskud Oprydning v. Røsnæshallen Kontingent mv. i alt

500,00 kr. 80.000,00 kr. 3.500,00 kr. 3.000,00 kr. 45.000,00 kr. 8.700,00 kr. 139.200,00

Drift og kommunikation Gebyrer Spildindsamlinger Husforsikring Falck-abonnement Kommunikation og PR Gaver Indkøb af diverse materialer El og elvarme Vand Vedligeholdelse Diverse udgifter Drift og kommunikation i alt

-600,00 -500,00 kr. -4.000,00 kr. -3.000,00 kr. -2.000,00 kr. -1.000,00 kr. -25.000,00 kr. -35.000,00 kr. -2.500,00 kr. -45.000,00 kr. -1.000,00 kr. -119.600,00

Kr. 300/halvår. Familierabat: kr. 50/barn efter 1. barn Korps: kr. 364 pr. medlem; Distrikt: kr. 35 pr. medlem; Samråd: kr. 250 pr. år

kr.

Efter aftale med Spildopmagerne Fra Kalundborg Kommune Fra Kalundborg Kommune Fra Kalundborg Kommune Ordning med Kalundborg Kommune

kr.

kr.

Arrangementer og events Uddannelse af unge og ledere Arrangementer Sommerlejr Arrangementer og events i alt

-10.000,00 kr. -6.000,00 kr. -25.000,00 kr. -41.000,00

Totalt årsresultat

kr.

kr.

Opsparingsordning (50 kr. pr. spejder pr. gang)

Bl.a. til ugentlige aktiviteter i enhederne Elvarme mindskes ved indkøb af varmepumpe I 2012 planlægges det at indkøbe en varmepumpe

Primært KFUM-Spejdernes ungdoms-/lederuddannelse Events i gruppen og Odsherred Distrikt samt møder Deltagelse på Spejdernes Lejr 2012

-21.400,00

Raklev-Spejderne - Årsmagasin 2011

6


Kommentarer til regnskabet

Regnskab for 2011 Kontingent mv. Medlemskontingent Korps-, distrikts- og samrådskontingent

7.150,00

kr.

-9.077,00

Renter og aktieudbytte Spildopindsamlinger Medlemstilskud Uddannelsestilskud (2010) Lokaletilskud Oprydning v. Røsnæshallen Kontingent mv. i alt

673,05 kr. 60.000,00 kr. 3.500,00 kr. 6.184,00 kr. 55.757,00 kr. 8.700,00 kr. 132.887,05

Drift og kommunikation Gebyrer Spildindsamlinger Husforsikring Falck-abonnement Kommunikation og PR Gaver Indkøb af diverse materialer El og elvarme Vand Vedligeholdelse Diverse udgifter Drift og kommunikation i alt

-614,06 -113,20 kr. -3.627,75 kr. -2.689,20 kr. -4.939,00 kr. -523,20 kr. -20.986,19 kr. -32.020,08 kr. -918,65 kr. -24.070,58 kr. -1.364,60 kr. -91.866,51

Arrangementer og events Uddannelse af unge og ledere Diverse arrangementer Sommerlejre Arrangementer og events i alt

Totalt årsresultat

Konti pr. 31.12.2010 Bankkonto Aktier (127 stk, Nordea) Kassebeholdning Opsparingskonto

7

kr.

Kr. 250/halvår. Familierabat: kr. 50/barn efter 1. barn Korps: kr. 364 pr. medlem; Distrikt: kr. 35 pr. medlem; Samråd: kr. 250 pr. år

kr.

Efter aftale m. Spildopmagerne Fra Kalundborg Kommune Fra Kalundborg Kommune Fra Kalundborg Kommune Ordning med Kalundborg Kommune

kr.

kr.

kr.

-2.935,00 kr. -5.623,28 kr. -24.500,00 kr. -33.058,28

kr.

kr.

7.962,26

95.693,30 kr. 7.740,65 kr. 391,00 kr. 73.260,38

Udgifter til brændstof & opsparingsordning

Bl.a. indkøb af internetdomæne og mobiltelefon Bl.a. til ugentlige aktiviteter i enhederne

Bl.a. maling af hytter ind- og udvendigt

KFUM-Spejdernes ungdoms-/lederuddannelser Events i gruppen og Odsherred Distrikt samt møder Sommerlejr for VoksenSpejd

Der har ikke været indkøbt en varmepumpe i 2011, hvilket har givet et overskud mod forventet underskud

Konti pr. 31.12.2011 Bankkonto Aktier (127 stk, Nordea) Kassebeholdning Opsparingskonto

Raklev-Spejderne - Årsmagasin 2011

kr.

103.497,63 kr. 7.740,65 kr. 109,00 kr. 73.700,31


OpsÌtning: Hans Henrik Jørgensen, Gruppeassistent Oplag: 100 eksemplarer Raklev-Spejderne Ulvestien 6-8, 4400 Kalundborg - +45 29 60 64 69 raklev-spejderne.dk - facebook.raklev-spejderne.dk - info@raklev-spejderne.dk

Årsmagasin 2011  

Raklev-Spejdernes Årsmagasin for 2011