Page 1

PR01 ALDE ESTRATEGIKOA

PR0101 PLAN ESTR. eta URTEKO PLANA

PR0102 HEZ. ESKAINT.

PR0103 MATRIKU LA

PR0105 ZERBITZU AK

PR0104 IKAST. ANTOL.

PR0106 INGURUKO IKAST. HARREM.

PR0107 KUDEAK. EKONOM

PR02 IRAKASTE-IKASTE PROZESUA

PR0201 HARRERA Plana

PR0202 PROGRA MAZIOA

PR0203 GELAKO JARDUERAK

PR0204 EBALUA ZIOA

PR0205 TUTORETZA Plana

PR0206 LANTEGI PREST.

PR0207 ANIZTASUN. TRATAERA

PR03 EBALUAZIOA

PR0301 EZ ADOSTASUNAK

PR0302 ESKOLA KOMUNIT. GOGOBETZ.

PR0303 BARNE AUDITORIA

PR0208 BIZIKIDETZ. Plana

PR05 FORMAZIOA PR0304 EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA

PR06 LAN ARRISKUAK

PR04 DOKUMENTAZIOAREN KUDEAKETA

Kalitatea Hezkuntzan Sarearen Jardunaldiak 2013

PR07 INGURUMENA

kalitate sistema baten esema  

kalitate sistema betn kalitae sistema betan eskema