Page 1

    Ciéncies del Món Contemporani. 1er Bachillerat, Ciéncies Socials i Jurídiques

NOVES NECESSITATS, NOUS MATERIALS  

NANOMATERIALS TASCA : En aquesta exposició anem a informar­vos sobre els nanomaterials, tot sobre  ells, que són,quins tipus hi han,i en una maqueta representarem un nanorobot,  en conclusió que significa la paraula nanomaterials. Després aneu a contestar  les següents preguntes per saber si l' explicació ha sigut aprofitada, per a  respondre­les tindreu que estar atents/es per contestar­les al llarg de la  exposició sense parar de prestar atenció.

QÜESTIONS SOBRE LA EXPLICACIÓ DELS NANOMATERIALS                                          1. Qué són els nanomaterials?  2. Quins tipus de nanomaterials hi han? 3. Quina es la seua utilització en la  nanoteconología?  4. A quines materies se lis aplica la  nanotecnología? 5. En que consisteixen eixes materies? 6. Qué son els nanorobots? FOTO: Nanorobot                                        

Explica breument el que has entés amb aquesta exposió. 

                   Josep Peris, Adria Nicolás , Alex Ramón, José Codoñer, Pablo Massó

Hoja actividades Nanomateriales  

Hoja de actividades a rellenar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you